Selâmün_aleyküm
  Cezaevleri istatistikleri ve Genel Bilgileri
 

Genel bilgiler

Ceza evleri Açık, Yarı-açık ve kapalı olarak üç kategoride sınıflandırılır.

Açık cezaevi

Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firar karşı herhangi bir koruma tedbiri alınmamış olan cezaevleridir. İyi halli, çalışma gücüne sahip ve firar etmeyeceklerine kanaat getirilen hükümlüler bu cezaevlerine gönderilir. İnfaz memuru nezaretinde dışarı çıkmak, ziyaretçilerle serbestçe görüşmek mümkündür. Açık cezaevindeki hükümlülerin bir işte çalışmaları zorunludur. Emekleri karşılığı olarak gündelik ve prim alırlar. İaşe bedelleri kendilerinin kazançlarından tahsil olunduktan sonra geriye kalan tasarrufları tahliyelerinde kendilerine, vefatlarında mirasçılarına ödenir.

Yarıaçık cezaevi

Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan, ancak firara karşı engelleri olan cezaevleridir. Bu cezaevinde hükümlülerin açık cezaevinde olduğu gibi serbestçe dışarı çıkabilmeleri mümkün değildir. Hükümlüler bir iş veya sanat kolunda çalışmak zorundadırlar.

Kapalı cezaevi

İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan ve dışarıya temasa imkan vermeyen cezaevleridir. Türkiye’de müstakil tutukevi bulunmadığından kapalı cezaevleri aynı zamanda tutukevi olarak da kullanılmaktadır. Ancak, tutukluların hükümlülerden ayrı mekanlarda barındırılmaları gerekmektedir. Kadın tutuklu ve hükümlülerin de ayrı bölümlerde tutulmaları gerekir. Aynı şekilde, çocuk cezaevi ıslahevi bulunmayan yerlerde çocuk tutuklular ayrı kesimlerde tutulurlar. Kapalı cezaevleri, kapasitelerine, tesislerine ve mimari yapılarına göre A tipi, B tipi, C tipi ve E tipi olarak sınıflandırılmaktadır.

Cezaevi tipleri

Türkiye'de çeşitli şekillerde adlandırılmış pek çok cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla listelenmiştir;

 
Tip Sayı Kapasite (single) Kapasite (complete) Bilgiler
A 21 24-30 792 1950-1970 yılları arasında inşa edilmiş mahalli tiplerdir.4 koğuş, banyo, mutfak, kütüphane ve konferans salonu bulunur.
A1 16 24-40 508 A tipine ilaveten: 2 adet hücre ve mutfak olarak ta kullanılan koğuşlar.
A2 17 40 744 5 koğuş ve 2 disiplin(inzibat) odası
A3 31 60 2,295 6 koğuş.
B 16 64 1,068 7 koğuş ve 2 disiplin(inzibat) odası ; her koğuş kendi havalandırmasına çıkabilir
C 7 164-300 1,696 8 koğuş ve 4 disiplin(inzibat) odası
D 2 750 1,732 11 blok, bir adet blok idare tarafından kullanılır ; 230 oda (hücre). E Blok topluca kullanılır (Çamaşırhane,Kütüphane vb.).H ve L bloğunun alt katları disiplin odası. G blokunun birinci ve ikinci katlarında 10 adet müşade odası. Bu blokta ayrıca revir de bulunur.
E[1] 45 600-1,000 29,753 2 katlı koğuş sistemine uygun inşa edilmiştir. Daha sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar haline getirilmiştir. Her odanın kendi havlandırması bulunur. Alt katlar yemekhane; üst katlar yatak hanedir.
F 13 368 4,966 See F tipi Cezaevleri
H 5 500 3,255 2 katlı koğuş sistemine uygun inşa edilmiştir.200 adet tek 100 adet 3 kişilik odalar bulunur.
K1 83 60 3553 Mahalli bölgelerde bulunur. 4 koğuş ve disiplin(inzibat) odası bulunur. Her koğuşun havalandırması vardır.
K2 24 60-150 1,446 K1 gibi 6 koğuş ve 2 disiplin(inzibat) odası bulunur.
L 16   15,084 Kapalı cezaevleri, büyük şehirlerin eski cezaevleri bu şekilde adlandırılır..
M 24   9,107 2 katlı koğuş sistemine uygun inşa edilmiştir. 4, 6, 8, 10 kişilik koğuşlar bulunur. Her koğuşun havalandırması bulunur.6 disiplin odası vardır.
T 4 616 6,277 T tipi cezaevi Bakırköyde Metris No. 1, Bakırköy Metris No. 2, Ümraniye Erzurum/Oltu ve Osmaniye de bulunur. 8 tutuklu için 72 oda, 3 kişilik 8 adet 16 adet koğuş 3 kişilik yaşama ve uyuma alanı 8 kişilik uyuma ve yaşam alanı. 8 kişilik egzersiz odası. Spor salonu. 45. kişilik açık, 36 kişilik kapalı görüş alanı. 32 kişilik Avukatların mahkûmlar ile görüştüğü oda.
F(o) 1 350 350 kadınlar için açık cezaevi
F(c) Paşakapısı     Kadınlar için kapalı cezaevi.Paşakapısı ve Bakırköy'de bulunur.
  Bakırköy 506   2008 yılında yapımına başlanmıştır; 12 kişi için 38 ünite; Üç kişilik ve 44 adet koğuş için 2 ünite
  Sincan 352   Ankaraya yakın bir ilçededir. 12 kişilik 24 ünite , Üç kişilik ve 28 adet koğuş için 12 ünite
K(c) 3   366 Kapalı çocuk cezaevi
K(e) 3 100-250 360 Çocuklar için eğitim merkezi; 12-18 yaş arası çocuklar burada tutulur.Bazı zamanlar eğitim 21 yaşına gelinceye dek sürebilir.
(c) 23   6,277  
(o) 28   6,405  
(o) 38   2,617  


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne göre 1 Aralık 2008 yılında Türkiye'de 384 adet cezaevi bulunmaktadır. 346 adeti kapalı, 28 tanesi açık cezaevidir. Ayrıca kadınlar ve çocuklar için özel 3 kapalı ve 1 açık cezaevi bulunmaktadır. Aynı tarihli bilgiye göre tutuklu sayısı 103,296. Bunlardan 44.038 tanesi tutuklu, 59.258 tanesi ise mahkûmdur. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı tabloya göre yıllara göre mahkûm sayıları aşağıdaki gibidir;

Yıl Mahkûm Sanık Toplam
Genel Suçlulular "Terör Suçluları" Adet Genel Suçlulular "Terör Suçluları" Adet
1990 27,731 1,642 29,373 14,488 1,745 16,233 45,606
1991 10,652 395 11,047 14,760 1,044 15,804 26,851
1992 12,301 522 12,823 15,597 3,062 18,659 31,482
1993 14,300 847 15,147 14,681 4,977 19,658 34,805
1994 15,787 1,094 16,881 15,638 6,412 22,050 38,931
1995 20,371 1,637 22,008 17,058 7,025 24,083 46,091
1996 24,651 2,328 26,979 17,697 6,207 23,904 50,883
1997 32,155 4,179 36,334 19,346 4,926 24,272 60,606
1998 31,647 4,239 35,886 19,670 4,835 24,505 60,391
1999 37,986 6,145 44,131 19,953 3,497 23,450 67,581
2000 20,378 4,467 24,855 20,467 4,190 24,657 49,512
2001 22,425 5,116 27,541 24,886 3,182 28,068 55,609
2002 25,514 5,123 30,637 25,928 2,622 28,550 59,187
2003 28,554 4,161 32,715 29,605 1,976 31,581 64,296
2004 23,840 2,170 26,010 30,302 1,618 31,920 57,930
2005 22,765 2,093 24,858 29,475 1,537 31,012 55870
2006 24,220 2,116 26,336 42,222 1,719 44,141 70,477
2007 34,852 2,418 37,608 47,091 2,102 53,229 90,837
2008 42,234 2,540 45,207 50,470 2,899 58,028 103,235

31.05.2012 Tarihi İtibarıyla Tüm Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü, Hükmen Tutuklu Ve Tutuklu Mevcudunun Suç Grubuna Göre Dağılım Cetveli

SUÇ GRUBU  TUTUKLU  HÜKÜMLÜ TOPLAM 
ADLİ 28.895 83.026 111.921
TERÖR 4.606 4.389 8.995
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU 1.495 896 2.391
SUÇ GURUBU BİLİNMEYEN 436 1.357 1.793
GENEL TOPLAM 35.432 89.668 125.100

31.05.2012 TARİHİ İTİBARIYLA TÜM CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜ, HÜKMEN TUTUKLU VE TUTUKLU MEVCUDUNUN CEZA İNFAZ KURUMU STATÜLERİNE GöRE DAĞILIM

CEZA İNFAZ KURUMU STATÜSÜ TUTUKLU HÜKÜMLÜ TOPLAM
E K Ç E K Ç
KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI 31.926 1.818 1.180 77.835 2.614 183 115.556
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI - - - 8.639 177 - 8.816
ÇOCUK CEZA İNFAZ KURUMLARI - - 508 - - 220 728
GENEL TOPLAM 31.926 1.818 1.688 86.474 2.791 403 125.100

E : Erkek, K : Kadın, Ç : Çoçuk

A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Bu cezaevleri de yapım olarak 1950 ve 1970'li yıllarda yapılmış bulunan ilçe tipi cezaevleridir. 4 adet koğuşu, 2 adet hücresi ve her koğuşunun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek mahalleri vardır. Yine A tipinde olduğu gibi bu tiplerde de kütüphane ve konferans salonu ile kadın ve çocuklar için ayrı bölümler bulunmaktadır. A1 tipi cezaevleri normalde 24 kişilik olup, gerektiğinde ise 40 kişiyi barındırabilir.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 AKÇAKOCA A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 AYVACIK A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 BODRUM A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 DEMİRCİ A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 HINIS A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 İZNİK A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 SEFERİHİSAR A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 SELÇUK A1 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Bu tip cezaevleri de ilçe tipi olup ve 1950 ila 1960'lı yıllarda inşa edilmişlerdir. 5 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan A2 tipi cezaevlerinde kadın ve çocuklar için ayrı bölümler, konferans salonu ve kütüphaneler mevcuttur. Kapasiteleri 40 kişiliktir.
S.NO  CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 BOĞAZLIYAN A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 DOĞUBEYAZIT A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 İSLAHİYE A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 KAHTA A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 KARADENİZ EREĞLİ A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 KARASU A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 KEŞAN A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 KÖYCEĞİZ A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
9 MALKARA A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 MANYAS A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
11 SOMA A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 ŞARKIŞLA A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 TOSYA A2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Yine ilçe tipi olarak 1950 ve 1960'lı yıllarda inşa edilmiş bu tip cezaevlerinde de diğer A tipi cezaevlerinden farklı olarak 6 koğuş bulunmaktadır. Bu modellerde de kadın ve çocuklar için özel bölüm ile konferans salonu ve kütüphane mevcuttur. Kapasitesi 60 kişiliktir.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 AKHİSAR A3 TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
2 BABAESKİ A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 BEYŞEHİR A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 BİRECİK A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 ÇİNE A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 ÇORLU A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 ELMALI A3 TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
8 EMİRDAĞ A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
9 FETHİYE A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 GELİBOLU A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
11 GERZE A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 GÜRÜN A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 HAYRABOLU A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
14 ILGIN A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
15 KARABÜK A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
16 KEMALPAŞA A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
17 KİLİS A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
18 LÜLEBURGAZ A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
19 MERZİFON A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
7 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevlerinde de A tiplerinde olduğu gibi kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölümler mevcuttur. Banyo ve her koğuşun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek alan ve her koğuşun müstakil havalandırması mevcuttur.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 ARDAHAN B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 ÇAL B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 ÇUBUK B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 DEVELİ B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 DÜZCE B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 EREĞLİ (KONYA) B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 GÖNEN B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 HAYMANA B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
9 IĞDIR B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 KAMAN B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
11 MİHALLIÇÇIK B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 REYHANLI B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 SEYDİŞEHİR B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
14 ŞEREFLİKOÇHİSAR B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
15 TİRE B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
16 YALVAÇ B TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevlerinde de çocuk ve kadınlar için ayrı bölümler, kütüphane ve konferans salonu mevcuttur. Banyo ve her koğuşun yanında mutfak olarak kullanılabilecek bir alan vardır. C tipi cezaevleri projesine göre 164 kişi kapasiteli olmasına karşın gerektiğinde 300 kişiyi barındırabilecek kapasitededir.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 AKŞEHİR C TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
2 BOLVADİN C TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
3 BURHANİYE C TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
4 KOCAELİ C TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 OSMANİYE C TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 SALİHLİ C TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
7 TARSUS C TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Biri idare bloğu olmak üzere 11 blok, 230 odadan oluşmaktadır. E blokta 1 adet çamaşırhane, 1 adet kütüphane, 1 adet dershane ve 16 adet çok amaçlı hobi salonu vardır. H ve L blok alt katları disiplin hücresidir. G blok zemin katta 10 ve 1 inci katta 10 olmak üzere 20 oda müşahede odası vardır. G blok idare katında 26 idari büro, konferans salonu, 2 adet her biri 10 yataklı revir, kamera sistem odası bulunmakta, zemin katında santral, berberhane, terzi, teknisyen odası, ses yayın odası, mutfak, yemekhane mevcuttur. Bloklar birbirine fiziksel olarak bağlantı hâlindedir. Tek ve üç kişilik oda esasına göre inşa edilmiştir.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 DENİZLİ D TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 DİYARBAKIR D TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Yüksek güvenlikli F tipi kapalı cezaevleri, tüm tretman programlarının uygulanabilmesi için uygun mekanlara sahip, mevzuatı gereğince sadece tehlikeli hükümlü ve tutuklu statüsündeki kişilerin barındırılabileceği, fizikî yapısı, elektrik ve elektronik güvenlik sistemleri ile yönetim plânı bakımından güvenliği tehdit eden unsurları en aza indirilmiş içten ve dıştan koruma görevlileri ile firara karşı engelleri bulunan ve oda sistemine göre inşa edilmiş ceza infaz kurumlarıdır. Sirkülasyonu 3 ana koridordan sağlanan ve 5 bloktan oluşan, 57 adet 1 ve 2, 103 adet 3 kişilik odaları bulunan cezaevi toplam 368 kişi kapasitelidir. Bu ceza infaz kurumlarında açık ve kapalı spor sahaları, ön görüşme odası, iş atölyeleri, kreş, kantin, anons ve müdahale ekip odası, merkez kontrol odası, kütüphane, yönetim ve hizmet servis büroları ile revir, gözetim odaları, kabul, sevk ve tahliye hizmet büroları, nöbetçi müdür ve baş memur odaları ile idare çay ocağı, personel yemekhanesi, mutfak, soğuk hava depoları, jeneratör, çamaşırhane ve sığınak bulunmaktadır. Kurum özelliği ve güvenliği nedeniyle, proje aşamasında 24 saat kesintisiz ısınma, aydınlanma ve su verebilecek kapasitede kalorifer (fuel-oil), elektrik, jeneratör ve asıl su tesisatı ile donatılmıştır. Zemin tünel kazma girişimini engelleyici, yeterli miktarda hasır demirli betonla sağlamlaştırılmıştır. kanalizasyon boruları firarı engelleyecek ebatlarda döşenmiş, logarlar ile kontrol imkanı sağlanmış, çevreyi koruma amacı güdülerek arıtma tesisleri kurulmuştur.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 ADANA F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 ANKARA 1NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 ANKARA 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 EDİRNE F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 İZMİR 1NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 İZMİR 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 KOCAELİ 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
9 KOCAELİ 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 TEKİRDAĞ 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
11 TEKİRDAĞ 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 VAN F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 KIRIKKALE F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
14 İMRALI F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Oda sistemine göre inşa edilmiş bulunan kurum iki katlı olup iki bloktan meydana gelmektedir. 200 adet tek kişilik ve 100 adet üç kişilik bölmesi bulunmakta olup, müstakil yemekhane yerleri ile tam teşkilatlı mutfağı, soğuk hava deposu, berber, bulaşık ve çamaşırhanesi, özel ziyaretçi yerleri mescit ve konferans salonu ve hamamı bulunmaktadır. H tipi cezaevleri 500 kişi kapasiteli olup kalorifer ile ısıtılmaktadır.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 BURSA H TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 ERZURUM H TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ  KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 ESKİŞEHİR H TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 GAZİANTEP H TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 KARTAL H TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Yine ilçe tipi olan bu cezaevinde kapasite 60 kişilik olup ilave ranzalarla bu sayı 150 kişiye çıkarılabilmektedir. 6 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan kurumda her koğuş için bir teneffüs mahalli ayrılmış olup, çocuk ve kadın hükümlüler ile jandarma için ayrı birer bölüm ve her koğuşun yanında banyo ve mutfak mevcuttur. Ayrıca kurumda konferans salonu ile kütüphane de bulunmaktadır.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 ARGUVAN K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 AYVALIK K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 BİSMİL K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 ÇİVRİL K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 DOĞANŞEHİR K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 ERDEMLİ T İPİ K2 TİPİ  KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 GÜLNAR K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 HORASAN K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
9 İVRİNDİ K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 KALE (DENİZLİ) K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
11 KARAHALLI K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 KARAMÜRSEL K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 KEBAN K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
14 KEÇİBORLU K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
15 KIRKAĞAÇ K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
16 KULA K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
17 LİCE K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
18 NİKSAR K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
19 ORTA K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
20 SELENDİ K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
21 ŞEBİNKARAHİSAR K2 TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
22 TORBALI K2 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bina oda sistemine dönüştürülmüş 4, 6, 8, 10 kişilik odalar elde edilmiştir. Her odanın havalandırması bulunmaktadır. Bu tiplerde alt katlar yemekhane, üst kısımlar yatakhane olarak kullanılmaktadır. Kadınlar ve çocuklar için müstakil bölümler mevcuttur. Kurumda tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu özel ziyaretçi yeri, mescit, konferans salonu, hamamı, berber, bulaşık ve çamaşırhanesi ile iş atölyeleri mevcut olup ayrıca 6 disiplin hücresi bulunmakta ve bina kalorifer ile ısıtılmaktadır.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 AĞRI M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 ALAŞEHİR M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 BANDIRMA M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 BAYBURT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 BERGAMA M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
7 BİLECİK M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 BİNGÖL M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
9 CEYHAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 ERMENEK M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
11 GEBZE M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 İNEBOLU M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 İSKENDERUN M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
14 KARAMAN M TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
15 KOZAN M TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
16 MİDYAT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen veya edilecek olan uluslar arası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur. 8 kişilik 72 oda, 3 kişilik 8 oda, 1 kişilik 16 odadan olmak üzere toplam 616 kişi kapasiteli olarak planlanmış olup, 3 ve 8 kişilik odalar dubleks olarak yapılmıştır. Tek kişilik odalar 12 m2 olarak projelendirilmiştir. 3 kişilik odaların alt ve üst kat ortak yaşam ve yatak bölümleri 27'şer m2'dir. 8 kişilik odaların üst kat yatak bölümleri net 28 m2, alt kat ortak yaşam bölümleri 32.5 m2'dir. 8 kişilik ünitelerde 35 m2, 3 kişilik ünitelerde 30 m2 havalandırma bahçeleri yer almıştır. T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel alanları tanzim edilmiş, bu çerçevede net kullanım alanlarına sahip 494 m2'lık kapalı spor salonu, 251 m2'lik açık spor alanı, 226 m2'lik çok amaçlı gösteri salonu, ayrıca, aynı anda 450 kişinin açık görüş, 36 kişinin kapalı görüş yapacağı alanlarla birlikte, 32 kişilik avukat görüş mahalli bulunmaktadır. Ceza infaz kurumunda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde iş atölyeleri, dershane ve kütüphaneler ile revir ve sağlık üniteleri de yer almaktadır. Sekiz, üç ve tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen T tipi kapalı ceza infaz kurumları, koğuş sisteminden kaynaklanan güvenlik zafiyetlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ceza infaz kurumunda günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alınması ve personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerin kontrol edilebilmesi amacıyla planlanan ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir kontrol merkezi bulunmaktadır. Kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere, göz biyometrisi ile binaya tüm giriş-çıkışlarda elektronik arama amaçlı olarak kullanılan duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır.X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya ve erzakın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir. Ceza infaz kurumunun dış güvenliği jandarma tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle ceza infaz kurumunun ihata duvarı üzerinde jandarma nöbetçi kuleleri bulunmaktadır. Ceza infaz kurumu dış güvenliğinin sağlıklı yürütülmesi için çevre ışıklandırması yapılmıştır. Aramalarda ayrıca el detektörü de kullanılmaktadır. T tipi kapalı ceza infaz kurumlarında görev yapacak yönetici ve hizmet personeli standartları önceden belirlenmiştir. Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdür, idare memuru, sayman ile yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli görev yapmaktadır. Her bölümün ortak yaşam alanında bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, küçük bir mutfak (çay pişirme ve pişirilmeden yenebilen sebze meyveler ile bulaşıkların yıkanması için) elektrikli ısıtıcı için bir adet priz, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağırma butonu bulunmaktadır.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 BAKIRKÖY METRİS 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 BAKIRKÖY METRİS 2 NOLU T VE R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 ÜMRANİYE T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 ERZURUM/OLTU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
5 BAFRA T TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
6 OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 TOKAT T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
8 KOCAELİ 1 NOLU T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU
9 KOCAELİ 2 NOLU T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU
Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
İstanbul Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu kadın tutukluların statüsüne, fiziksel ve ruhsal yapılarına ve topluma kazandırılma amaçlarına uygun olarak, tarihsel ve kültürel özelliğine önem verilerek restore edilmiş ve kadın ceza infaz kurumu hâline getirilmiştir. Kurum tüm İstanbul ceza infaz kurumlarında bulunan kadın tutukluların barındırıldığı çağdaş ve modern bir kadın tutukevi haline getirilmiştir.İstanbul Bakırköy'de 506 kişi kapasiteli modern bir ceza infaz kurumunun yapımına başlanılmıştır. Kurumda 12'şer kişilik 38 ünite; 3'er kişilik 2 ünite; 44 adet de tek kişilik odalar bulunmaktadır. Ankara Sincan'da 352 kişi kapasiteli modern bir ceza infaz kurumunun yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kurumda 12'şer kişilik 24 ünite; 3'er kişilik 12 ünite; 28 adet de tek kişilik odalar bulunmaktadır. Her iki ceza infaz kurumu da çağdaş normlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim,spor.kültürel,iş atölyeleri,dershaneler ve her türlü iyileştirme alanlarına sahiptir.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 KARATAŞ KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 ANKARA KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 ÇİFTELER KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
İş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir. Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte, ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır.
 
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 DENİZLİ KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Değişik tipleri mevcut olan bu tür ceza infaz kurumlarının kapasiteleri de farklıdır. Kapasitelerine göre revir, müstakil mutfak, bulaşık ve çamaşırhane, soğuk hava deposu, mescit, berber, özel ziyaretçi mahalli, hamam ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Binalar kaloriferli olup kadın ve çocuk hükümlüler ile jandarmanın da kurumda ayrı bir bölümü mevcuttur.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 AKSARAY KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 BALIKESİR KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
3 BARTIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
4 BOLU KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
5 BOYABAT KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
6 DELİCE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
7 DİNAR KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
8 EDİRNE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
9 ELMADAĞ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
10 ERZİNCAN KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
11 GEREDE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
12 HAKKARİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
13 İZMİR KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
14 KARS KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
15 KAYSERİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
16 KIZILCAHAMAM KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
17 MİLAS KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Çoçuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Çocuk ceza infaz kurumları Kaloriferli olup kurumda dershane, kütüphane, müstakil yemekhane, mutfak, çamaşırhane ve terapi salonları da bulunan cezaevinde mahkemelerce tutuklanmış olup yargılamaları devam eden çocuklar barındırılmakta, hüküm giyen çocuklar ise ıslahevlerine gönderilmektedir.
 
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 ANKARA ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
2 MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
3 İNCESU ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Çoçuk Eğitimevi Özellikleri
Bu kurumların kapasiteleri 100 ila 250 kişi arasında değişmektedir. Kaloriferli olan eğitimevlerinde revir, sinema, konferans salonu, müstakil yemekhane, yatakhane, tam teşekküllü mutfak soğuk hava deposu, bulaşıkhane, çamaşırhane, berber, kütüphane, spor alanları ve iş atölyeleri mevcuttur. Bu kurumlarda suç işledikleri zaman 12 ila 18 yaşları arasında bulunan ve cezasını çekmeye başladığında 18 yaşını doldurmayan hükümlü çocuklar barındırılmakta, 18 yaşını doldurup da bulundukları kurumda herhangi bir eğitim kurumuna devam eden çocukların, cezaevi idaresinin de uygun görmesi şartıyla devam ettikleri eğitim programlarını tamamlayabilmeleri açısından 21 yaşına kadar kalmalarına müsaade edilebilir.
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 ANKARA ÇOCUK EĞİTİMEVİ
2 ELAZIĞ ÇOCUK EĞİTİMEVİ
3 İZMİR ÇOCUK EĞİTİMEVİ
Bağımsız Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri
Tip proje üzerine inşa edilmiş bulunan açık ceza infaz kurumlarının kapasitesi 35 ile 485 kişi arasında değişmektedir. İş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir. Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte, ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır. Revir, sinema ve konferans salonu, yatakhane ve yemekhanesi ile tam teşekküllü mutfak, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, çamaşırhane, berber, özel ziyaretçi yeri, hamam ve mescidi de bulunan açık ceza infaz kurumları kaloriferli binalardır.
1
S.NO CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI
1 ADIYAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
2 AKÇAKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
3 AFYON AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
4 ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
5 AYAŞ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
6 BOZÜYÜK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
7 CEYHAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
8 ÇANAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
9 DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
10 EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
11 ERCİŞ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
12 ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
13 ESKİPAZAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
14 ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
15 FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
16 GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
17 GEVAŞAÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
18 GEYVEAÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
19 İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
20 İSTANBUL/MALTEPEAÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
21 KIRIKHAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
22 KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
23 KONYA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
24 KOCAELİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
25 MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
26 NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
27 PINARBAŞI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
28 TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
29 SARAYKÖY AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
30 SİİRT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
31 SİLİVRİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
32 SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
33 SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
34 HATAY AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
35 GAZİANTEP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 89 ziyaretçi (222 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=