Selâmün_aleyküm
  Kurum ve Kurulus kisaltmalari
 

Kısaltma Açılımı ve Anlamı
AA Anadolu Ajansı
AAFSE Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri
AAM Atatürk Araştırma Merkezi
AB Avrupa Birliği
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFP Fransız Basın Ajansı
AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
AI Uluslararası Af Teşkilatı
AID Uluslararası Kalkınma Ajansı
Ulusal Af Örgütü
AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AK Avrupa Konseyi
AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM Atatürk Kültür Merkezi
AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
AÖF Açık Öğretim Fakültesi
AP ABD Haber Ajansı
ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
ASO Ankara Sanayi Odası
AST Ankara Sanat Tiyatrosu
AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT Avrupa Topluluğu
ATO Ankara Ticaret Odası
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
BAAS Arap Sosyalist Diriliş Partisi
BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
BE Büyükelçi
BM Birleşmiş Milletler
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
BUE Avrupa Birliği Bankası
BYEGM Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü
CAEC Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
CAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
CC Konsolosluk birimi
CD Kordiplomatik
CDH Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
CE Avrupa Konseyi
CENTO Merkezi Antlaşma Örgütü
CIA ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı
CIOS Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi
CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CNRS Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi
COMECON Doğu Bloğu Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi
CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cum. Bşk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
ÇS Çimento Sanayisi
ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
DAP Doğu Anadolu Projesi
DDY Devlet Deniz Yolları
DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi
DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
DLH Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
DMO Devlet Malzeme Ofisi
DPT Devlet Planlama Teşkilatı
DSİ Devlet Su İşleri
DSÖ Dünya Sağlık Örgütü
DT Devlet Tiyatroları
DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
EAC Avrupa İş Birliği Örgütü
EAG Avrupa Atom Birliği
EBU Avrupa Yayın Birliği
EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi / Birliği
EGO Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EPA Avrupa Parlamenterler Örgütü
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
ESA Avrupa Uzay Ajansı
ESHOT Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
ETA İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için çalışan milliyetçi illegal örgüt
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
FAO BM Gıda ve Tarım Teşkilatı
FBI ABD Federal Araştırma Bürosu
FIBA Uluslararası Basketbol Federasyonu
FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu
FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu
FILA Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu
FİLA Uluslar arası Güreş Federasyonu
FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
GB Gümrük Birliği
HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı
HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
Hz. Hizmet, hizmette
Hz. öz. Hizmete özel
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
IAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu
IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
ICJ Uluslararası Adalet Divanı
ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi
IDA Uluslararası Kalkınma Bankası
IDB İslam Kalkınma Bankası
ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı
IMF Uluslararası Para Fonu
INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu
IOC Uluslararası Olimpiyat Komitesi
IPI Uluslararası Basın Enstitüsü
IRO Uluslararası Mülteci Teşkilatı
ISBN Uluslararası standart kitap numarası
ISMN Uluslararası standart müzik numarası
ISO Uluslararası Standartlar Örgütü
ISSN Uluslararası standart dizi numarası
ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği
İDT İktisadi Devlet Teşekkülü (www.lafsozluk.com)
İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İKÖ İslam Konferansı Örgütü
İLO Uluslar arası Çalışma Örgütü
İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İPİ Uluslar arası Basın Enstitüsü
İRNA İran Resmi Haber Ajansı
İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSO İstanbul Sanayi Odası
İŞKUR Türkiye İş Kurumu
İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
İTB İstanbul Ticaret Borsası
İTO İstanbul Ticaret Odası
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ İstanbul Üniversitesi
İZTB İzmir Ticaret Borsası
İZTO İzmir Ticaret Odası
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikaları
KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği
KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı
KHK Kanun hükmünde kararname
KİK Kamu İhale Kurumu
KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi
Mah. Mahkeme, mahkemesi
Md. Müdür, müdürlük, müdürlüğü
MEB Milli Eğitim Bakanlığı
MGK Milli Güvenlik Kurulu
MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
MK Medeni Kanun
MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
MPİ Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
MPM Milli Prodüktivite Merkezi
MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik
Mür. Müracaat
MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
MYK Merkez Yönetim Kurulu
NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi
NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı
NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
OAPEC Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
OECD Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı
OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
OSB Organize Sanayi Bölgesi
ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu
PEN Uluslararası Yazarlar Birliği
PETKİM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
PO Petrol Ofisi
POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
RCD Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği
Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme
RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SEK Süt Endüstrisi Kurumu A.Ş.
SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayi Kurumu
SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı
SPK Sermaye Piyasası Kurulu
SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
STK Sivil Toplum Kuruluşu
STÖ Sivil Toplum Örgütü
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı
TBB Türkiye Barolar Birliği
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
TCK Türk Ceza Kanunu
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
TDÇİ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri
TDK Türk Dil Kurumu
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
TEK Türkiye Elektrik Kurumu
TEM Avrupa Transit Kara Yolu
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TETAŞ Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
TEV Türk Eğitim Vakfı
TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
THA Türk Haberler Ajansı
THK Türk Hava Kurumu
THK Türk Hukuk Kurumu
THY Türk Hava Yolları
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı
TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
TİM Türkiye İhracatçılar Merkezi
TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
TKB Türk Kadınlar Birliği
TKF Toplu Konut Fonu
TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TP Türk Petrolleri
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSE Türk Standartları Enstitüsü
TTB Türk Tabipleri Birliği
TTK Türk Tarih Kurumu
TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜİK Türkiye İstatistik Enstitüsü
TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi
TÜRKSAT Türk Uydusu
TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
TÜSİAD Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
TZDK Türkiye Zirai Donatım Kurumu
TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
UEFA Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
UN Birleşmiş Milletler
UNAC Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı
UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu
UNO Birleşmiş Milletler Teşkilatı
UPI Uluslararası Basın Birliği
UPU Uluslararası Posta Birliği
USA Amerika Birleşik Devletleri
USAŞ Uçak Sanayi A.Ş.
WB Dünya Bankası
WHO Dünya Sağlık Örgütü
WTO Dünya Ticaret Örgütü
Y. Mim. Yüksek mimar
Y. Müh. Yüksek mühendis
YÖK Yüksek Öğretim Kurulu
YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YSK Yüksek Seçim Kurulu
YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
ZMO Ziraat Mühendisleri Odası

(www.lafsozluk.com)
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 111 ziyaretçi (894 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=