Selâmün_aleyküm
  Mitolojik Yunan Tanrilari
 

Mitoloji: Antik Yunan Tanrıları
Kategori: MİTOLOJİ
Birbirleriyle kavga eden, aşık olan, küsen ve barışan Antik Yunan Tanrıları...

GAİA VE URANOS
 Tartaros'un eşi olan Gaia, daha çok oğlu Uranos'la yaşadığı birliktelikle tanınır. Gaia'nın denizleri nehirleri bitkileri, Uranosunda yardımıyla yarattığına inanılır. İkilinin tanrılara ve ölümlülere oturacak yurt sağladığına da inanılır.
Gaianın çok çocuğu vardır.

TİTANLAR


Titanlar altı erkek vealtı kadın olmak üzere Gaia ve Uranos'un on iki çocuğudur. Kadınlar; Rhea, Theia, Themis, Phoibe, Mnemosyne, Thetis. Erkekler; Okeonos, Hyperion, Kreios, Koios, İapetos ve Kronostur.
Bunlarda iktidar arzusu çok güçlüdür. Bela ve kavgayı çağrıştırırlar. Kardeşlerden Kronos ve Orkeonos efsanenin
merkezini oluşturur.

ZEUS


Kronos ve Rhea'nın oğlu olan zeus en büyük tanrıdır. En önemli simgesi kartaldır. Kronos, çocuklarından birinin kendisinin iktidarını elinden alacağı korkusuyla çocuklarını yer. Rhea, Zeus'a hamile kalınca Girite kaçar, çocuğunu İda dağında doğurur. Kronos'a da çocuğu diye beze sardığı taşı verir; çocuğu sanarak taşı yutar. Zeus babasını yener ve onu kusturarak kardeşlerini kurtarır. Kardeşlerinden Hades; Yeraltı dünyası, Poseidon; Okyanusların tanrısı olur.
Zeus, Olympos dağında oturur ve gök tanrısıdır. Yağmurları yağdırır, şimşekler çaktırır, gök gürletir, yıldırımları düşürür. Adaleti ve huzuru sağlar. Zorla evlendiği ilk karısı titan Metisten onu tuzağa düşürerek kurtulur. Sadakat tanrıçası olan ikinci karısı Hera, Zeus'un kaçamaklarıyla mücadele eder. Son derece kıskançtır. Zeus'un bir özelliği de kılıktan kılığa girebilmesidir. Örneğin kuğu kılığına girmiştir, yağmura dönüşebilir. Zeus'un Hera'dan ve kaçamaklarından olan pek çok çocuğu vardır.

HERA


Olympos'un en güzel tanrıçası olan "HERA", Kronos ve Rhea'nın kızı, Zeus'un karısıdır. Zeus guguk kuşu kılığına girerek, Hera'yı kendisine aşık eder. Evlilik kraliçesidir. Evliliklerinde ve doğumlarında kadınların koruyucusudur. Efsaneye göre çok büyük güçleri vardır. Ateş tanrısı Hephaistos'u tek başına yarattığına inanılır. Ayrıca Ares (savaş tanrısı), Eris (uyumsuzluk tanrıçası), Elithyia (doğum tanrıçası), Hebe (gençlik tanrıçası) Zeus'tan olan çocuklarıdır. Çok kıskanç bir eştir Hera; Zeus, Hera'yı defalarca aldattığı için defalarca da Hera tarafından cezalandırılır. Zeus'la ilişkide bulunan kadınlara gazabı da ağır olur. Kallisto'yu ayıya çevirmiştir. Ekho'nun sesini almıştır. Son derece iffetli,sadık ve tek eşliliğin timsalidir.

POSEİDON


Kronos ve Rheanın oğlu, Zeus'un kardeşidir. Denizler tanrısı olan Poseidon'un yabaya benzeyen üç çatallı bir silahı bulunmaktadır. Bu silahını yere vurarak depremlere neden olur. Onun için aynı zamanda deprem tanrısıdır. Bu silahıyla denizleri karıştırır, rüzgarlar estirir, fırtınalar kopartırdı.
Poseidon ile Medusa'nın oğlu kanatlı at Pegasus'tur. Poseidon aynı zamanda atlar tanrısıdır. Medusa'dan olan diğer oğlu da Khrysaor olan bir devdir. Kadınlara düşkünlüğüyle tanınır. Medusa'ya da zorla sahip olmuştur. Deniz dibi tanrıçası Amphidrite ile evlidir. Bu evlilikten Kyknos, Akhileus, Theleus adında oğulları vardır. Ayrıca Demeterle birlikteliğinden at Arion dünyaya gelir.

DEMETER


Demeter; toprak, bereket ve mevsimler tanrıçasıdır. Kronos ve Rhea'nın kızı, Zeus'un kız kardeşi olduğuna inanılır. İnsanlara tarımı, ekip biçmeyi öğretir. Ürünlerin verimli olmasını sağlar. Sağ elinde bereketi simgeleyen bir başak tutar, sol elinde tuttuğu meşaleyle kızı Persephone'yi aramaktadır. Zeus'un dördüncü evliliğini Demeter'le yaptığı söylenir. Bu evliliğinden Persephone adında bir kızları vardır.
Efsaneye göre yer altı tanrısı Hades aşık olduğu Persephone'yi çiçek toplarken (ölüler diyarı) yer altına kaçırır kızına çok düşkün olan Demeter Olympos'tan ayrılarak ıssız bir yere çekilir. Bunun üzerine her yere kıtlık gelir. Güneş tanrısının yardımıyla Zeus Persophene'yi bulur. Hades'le bir anlaşmaya varırlar. Yılın bir kısmında yeryüzüne çıkıp annesinin yanına geldiğinde çiçekler açar bahar gelir, baharı takiben yaz mevsimi yaşanır. Yılın bir kısmındada yer altına kocasının yanına dönmek zorundadır o zaman da kış mevsimi yaşanır; çünkü Demeter mutsuzdur.
Demeter'in Triptomelos, adındaki oğluna tarımı öğrettiğine inanılır. At Arion Demeter'in Poseidon'dan olan oğludur.

APOLLON


Güzel sanatlar tanrısı olan Apollon elinde lir ve okla gösterilir.Zeus'un birlikte olduğu Leto hamile kalınca Zeus'un
karısı "Hera'nın"kötülüklerinden korkar, Deos adasına kaçar.Orada Apollon ve Artemis'i doğurur.Altın bir liri vardır çok
güzel şarkılar çalar ve gümüş yayıyla oku istediği uzaklığa atabilmektedir.Son derece yakışıklı bir tanrıdır.Hekimli-
ği insanlara öğrettiğine inanılır.
Efsaneye göre nehir tanrısının kızı "Daphne"ye aşık olur.Daphne bakire kalmak istediğinden babasından yardım ister ba-
basıda onu ağaca dönüştürür,defne ağacı ortaya çıkar.Apollon başına defne çelenkleri takmaktadır.bazı araştırmacılara
göre Anadolu kökenlidir.

HERMES


Rüzgar tanrısı Hermes çok hızlı hareket ettiği için tanrıların habercisidir. Zeus'la gönül ilişkisi sonucu hamile kalan Maia, Hera'dan saklanarak çocuğunu ıssız bir mağarada doğurur. Hermes bir günlükken yürür. Çok yönlü bir tanrıdır. Bebekken kaplumbağa kabuğuna öküz derisini geçirerek liri yapmayı ve çalmayı başarmıştır. Lirin, notaların, ölçü birimlerinin mucidi sayılır. Kumarbazlarında tanrısıdır; çünkü zarı onun bulduğuna inanılır. Ölülerin ruhlarını yer altına taşır. Yolculara, gemilere rehberlik yapar. Hırsızların da tanrısıdır.
Çok güzel bir efsaneye göre; Apollon öküzlerini çalan Hermes'i, Zeus'a götürür. Hermes, lirini öyle duygulu çalar ki onu cezalandırmaktan vaz geçerler. Zeus ona kanatlı bir sandalet ve başlık vererek tanrıların habercisi yapar.
Hera, yüz gözlü canavar Argos'u, Zeus'un sevgilisi su perisi İo'nun başına bekçi yapar. Hermes, uyurkende iki gözü açık kalan canavarı, lirini çalarak uyutur, kafasını keser, İo'yu kurtarır. İyilerin de kötülerin de tanrısıdır. Elinde sihirli bir deynek tutar.

ARTEMİS


Av ve iffet tanrıçasıdır. Apollon'un ikiz kardeşidir. Apolon'dan önce doğar ve kardeşinin doğumu sırasında annesine yardım eder. Anneleri Leto Zeusla ilişkisi sonucu hamile kalır ve Hera'nın gazabından korkarak Delos adasına gider, çocuklarını da orada doğurur.
Artemis babası Zeus'tan altı dilekte bulunur. Dileklerinden birisi hiç evlenmemek, bir dileği de çok iyi ok atmak, iyi bir avcı olmak. Tanrıçanın dilekleri kabul olur, istediği hedefi vurabilen çok iyi bir avcı olur. Elinde yayla temsil edilir.
Artemis, evlenmeme kararı almasına rağmen çok yakışıklı Orion'a, onunla evlenmeyi düşünecek derecede, aşık olur. Ablasını kıskanan Apollon, Orion'u yüzerken görür. Onu izlemeye başlar; Orion uzaktan tek bir nokta görülmeye başlayınca Artemis'e o noktayı okuyla vurup vuramıyacağını sorar. Artemis yayını çeker Orion'u vurur. Artemis, Zeus'tan onu takım yıldızı yapmasını ister. Babası isteğini kabul eder. Artemis'e ay tanrıçası da denir.
Efes'te dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı yapılmıştır.

ATHENA


Athena zeka tanrıçasıdır. Zeus'un ilk karısı Metis'ten olan kızıdır. Zeus mihveriyle ve zırhıyla onu kafasından yaratmıştır. Bu şekilde yetişkin bir tanrıça olarak doğmuştur. Hiç evlenmemiş ve hiçbir gönül ilişkisine girmemiştir. Savaş tanrıçası görünümünde olmasına karşın savaşı sevmezdi. Daha çok koruyucu bir tanrıça denilebilir. Zeus'un en gözde kızıdır. Dikiş dikmeyi ve el sanatlarını, yemek yapmayı insanlara öğretmiştir. İnsanlara yakınlığıyla bilinir.
Atina ismi Athena'dan gelmektedir. Bunun için Poseidon'la yarışır. Poseidon silahını yere vurarak yerden at çıkarır. Athena ise insanlara besin kaynağı ve yakarak ısınabilecekleri zeytin ağacını yetiştirir, yarışmayı kazanır. Tanrıların takdirini toplar. Barışı simgeleyen zeytin dalı Athena'nın sembollerinden biridir.

ARES


Savaş tanrısı Ares, oğullarıyla şiddet, korku salar; iç ayaklanmalar çıkarıp huzursuzluk yarattığı için tanrılar ve insanlar tarafından sevilmezdi. Zeus, Hera'dan olan oğlu olmasına rağmen onu sevmezdi. Trakya'da, Karadeniz'in bazı yerlerinde tapılırdı. Afrodit'in sevgilisidir. Afrodit'ten üç oğlu vardır. En çok bilinen Eros; aşk, Phomos; korku, Deimos; dehşet ifade ederdi. Ares'in ve oğullarının zulmünden usanan tanrılar Ares'e savaş açtılar. Savaşı Ares kazandı. Zeus'u yerinden etmedi. Karşılığında Olympos'a yerleşti. Barış tanrısı Athena'yla sürekli yarış halindedir.
Sık sık gülünç durumlara düşer. Poseidon'un oğulları, ikiz devler; Ephialtes ve Otus, Olympos'a saldırırlar. Bunları halletmekle görevlendirilen Ares'in göğsüne devlerin fırlattığı kaya denk gelir. Bayılan Ares'i, devler küpün içine zincirlerler. Ölmek üzereyken Hermes (haberci tanrı) kurtarır.
Bir efsaneye göre Ares'in kızı Alpikke derede yıkanırken Poseidon'un oğlu Halirhotios taciz eder. Ares onu öldürür.
Tanrıların huzurunda kendini savunur haklı bulunur. İlk jüri toplandığı için önemlidir.

APHRODİTE(Afrodit)


Afrodit aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Afrodit'in doğumuyla ilgili iki efsane vardır: birine göre; Afrodit denizin köpüklerinden doğmuştur. Diğerine göre; Zeus ve Dione'nin kızıdır. Heykellerinde çıplak veya üzerinde kusursuz güzelliğini ortaya koyan bir örtü bulunmaktadır. Güzelliğiyle insanların ve tanrıların gönlünü fethetmektedir.
Bütün canlılarda aşkı başlatır. Bu aşk her zaman mutlulukla sonuçlanmayabilir. Acı ve talihsizlikler yaşanabilir. Bütün doğaya hakimdir. Denizin dalgalarını, fırtına ve rüzgarları durdurabilir. Çiçekleri açtırıp dünyayı güzelleştirir.
Bir kere en çirkin tanrı Hephaistos'la evlendi. Kocasını beğenmediği için onu sık sık aldatırdı: savaş tanrısı Ares, Hermes, Dionysos birlikte olduğu tanrılardan bazılarıdır. Bu beraberlikten çocukları olmuştur. Çocuklarından birisi de aşk tanrısı Eros'tur. Pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Anadolu tanrıçasıdır. Anadoluda Afrodit'e ait tapınaklar bulunmaktadır.

EROS


Aşk tanrısıdır. Afrodit'in oğlu olduğu söylenir. Elinde yay ve oku, sırtında kanatları olan yakışıklı bir tanrıdır. Bazende kanatlı bir bebek şeklinde ifade edilir. Okuyla tanrıları ve insanları birbirine aşık eder. Her türlü cinsel aşkın ve arzunun simgesidir. Üremenin aile hayatının düzenleyicisidir. Aşklar hüsranlada sonuçlanabilir. Aşk bazen de aklı devreden çıkarmakta düzensiz yaşama neden olmaktadır.
Eros aşkın tuzağına düşmekten kurtulamaz. Efsanede güzelliğiyle ün salan prenses Psykhe'ye insanlar Afrodit sanarak tapmaktadır. Afrodit bunu öğrenince Eros'tan Psykhe'yi çok çirkin birisine aşık etmesini ister. Nevar ki Eros görür görmez Psykheye aşık olur. Sihirli bir saray yaptırır ve karanlıkta prensesin yanına gelir, gün ışımadan gider. Prensesin kendisini görmesini istemez. Psykhe gizlice mum ışığında Eros'u görür. Eros da onu terk eder. Prenses yollara düşer Eros'u arar. Eros sevgilisini affeder, evlenirler. Aşkları mutlulukla sonuçlanır.

HEPHAİSTOS


Ateşler ve zanaatkarlar tanrısı Hephaistos'u Hera'nın tek başına yarattığı söylenir. Zeus'un, Athena'yı tek başına yaratmasına içerlemiştir. Hera hem çok çirkin hem de topal olan oğlunu Olympos'tan denize fırlatır. Limnos adasına düşen Hephaistos'u tanrıça Theides ve Nereid'ler büyütür. Burada maden işlemeyi ve demirciliği öğrenir. Hera'dan intikam almak için altın bir taht yapar. Annesi tahta oturunca sımsıkı tahta bağlanır. Hera'yı kimse kurtaramaz. Bütün tanrılar Hera'yı kurtarması için yalvarırlar. Şarap tanrısı Dionysos, Afrodit'le evlenmek kaydıyla Hephaistos'u ikna eder. Hera böylece kurtarılır. Afrodit tarafından defalarca aldatır.
Çok usta bir zanaatkardır: pek çok zırhlar, kalkanlar, silahlar yapmıştır. Ayrıca süs eşyaları ve aksesuarlar da yapmıştır. Afrodit'in altın kemerini, tanrıça Theides'in oğlu Akhileus'un kalkanını, ilk kadın Pandora'yı da yapmıştır.

HESTİA


Aile tanrıçasıdır. Kronos, iktidarını elinden alırlar korkusuyla çocuklarını yemişti. Hestia da onlardan biridir. Zeus babasını yenmiş ve onu kusturmuştu. Kardeşlerini kurtarmıştı. Hestia da Kronos'un ilk yediği çocuğudur. Zeus'un da ablasıdır.
Hestia son derece kibar, saygılı, sevecen bir tanrıçadır. Kavgayı sevmez. Huzurlu yaşamı tercih eder. Zeus, diğer tanrılar ve insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir tanrıçadır. Zeus'tan bakire kalmayı diler, Zeus da bu dileğini kabul eder, onu aile hayatını ve ocak ateşlerini korumakla görevlendirir. Apollon ve Poseidon'un aşk ve evlilik tekliflerini reddeder.
Adına yapılmış bir tapınak yoktur. Her evde ve tapınaktaki ocak ateşi onu simgeler. Her tanrı ve tanrıçadan önce gelir. İnsanlara yakınlığıyla bilinen tanrıça Olympos'u terk etmiş; insanların arasına karışmıştır. Aile yaşamında, konukseverliğin, uyumun, sönmeyen ocak ateşinde yemek ve ekmek pişirmenin aile yaşamının koruyucusu olmuştur.

HADES VE PERSEPHONE


Hades, yeraltı (ölüler diyarı) tanrısıdır. Yeraltı zenginlikleri de Hades'e ait olduğu için zengin bir tanrıdır. Hades, aynı zamanda yer altının da adıdır. Zeus, kardeşleriyle iş bölümü yaptığında yeraltı Hades'e düşmüştü. Çok acımasız bir tanrıdır. İnsanlar, çok korktukları için onun adını anmaktan çekinirler onu başka isimlerle anarlardı. Sözüne güvenilir bir tanrıydı. Genellikle yer altında yaşardı. Başında taşıdığı miğfer onu görünmez yapardı.
Ölülerden de sorumluydu. Yeraltı dünyasını Kerboros adlı, yılan kuyruklu, üç başlı bir köpek beklerdi. Yeraltı üç kısımdan oluşmaktaydı. En üst kısımda (Erboros) dünyada iyi olanlar kalırdı. Çok kötüler en altta zindanda (Tartaros), az kötü olanlar orta katta kalırdı.
Hades, Demeter'in kızı Persophene'ye aşık olmuş; kaçırarak onunla evlenmişti. Demeter bu duruma çok üzülmüş köşesine çekilip hiç bir şeyle ilgilenmeyince dünyada kıtlık başlamıştı. Zeus Persephone'yi bulmuştu. Persephone, yılın bir kısmını annesinin yanında geçirmeye, bir kısmınıda kocasının yanında geçirmeye başlamıştı. Böylece mevsimler meydana gelmişti. Annesinin yanındayken yaz mevsimi, kocasının yanındayken kış mevsimi yaşandığına inanılırdı.

ORPHEUS


Yarı tanrı olan Orpheus, eşsiz bir şair, müzisyen ve şarkıcıdır. Apollon'un mabedinde bir bakire rahibenin oğlu olduğuna inanılır. Orpheus'un gerçekten Trakya'da yaşadığı da söylenir. Trakya halkına hekimliği, tarımı öğretmiştir. Lirini çalmaya başladığında bütün doğa ve canlılar etkilenmektedir. Azgın akarsular, seller sakinleşmekte, fırtınalar dinmektedir. Ruh, dini inanışlarla temizlenir. İnsan öldükten sonra ruh ölüler diyarına geçer, yeterince erdemli değilse başka bedenlere geçerek temizlenmek üzere dünyaya döner.
Orpheus'la ilgili efsanede çok sevdiği karısı Eurydike, bir yılanın sokması sonucunda ölür. Orpheus, karısının acısına dayanamaz. Ölüler diyarında Hades ve Persephone'yi liriyle etkiler. Eurydike'yi dünyaya götürebileceğini, yeryüzüne tamamen çıkmadan arkalarına bakmamalarını tembihlerler. Orpheus dayanamaz arkasına bakar. Bakmasıyla da karısı arkasından kaybolur, ölüler diyarına döner.

DİONYSOS


Şarap tanrısıdır. Zeus, tanrıçalar dışında dünyalı kadınlara da düşkündür. Semele'ye çılgınca aşık olmuştur. Onun bütün dileklerini yerine getirmeye söz verir. Karısı Hera Semele'nin yanına yaşlı kadın kılığında gelir. Semele'ye Zeus'tan gücünü göstermesini istemesini söyler. Semene de Zeus'tan gücünü göstermesini ister. Zeus, yıldırım şeklinde gelince Semele yanar. Semele hamiledir. Zeus bebeği baldırında saklar. Dionysos, Zeus'un baldırından doğar. Hera'dan zarar görmemesi için onu Hermes'le Nysa dağına gönderir. Nysa perileri Dionysos'u büyütür. Olympos tanrılarından en çok ismi olandır. Bakhos, Bromios, Euhios gibi... Bütün Anadoluyu dolaşır. Mısır'a ve Hindistan'a kadar gittiği söylenir. Gittiği yerlerde asma dikmeyi ve yetiştirmeyi öğretmiştir. Şarabın sadece zararları değil faydaları da birlikte anılır. Mutluluk ve acıyı birlikte yaşar. Sefahate düşkündür; on iki oliympos tanrısından biridir. Çok büyük güçlere sahiptir. Annesini küllerinden yaratıp tekrar Olympos'a götürdüğü söylenir.
Bağ bozumu şenlikleri bu tanrı tarafından başlatılmıştır. İlk tiyatro gösterileri bu şekilde başlamıştır.

HERAKLES


Zeus ölümlü kadınlara da ilgi duymaktadır. Miken kralının kızı Akmene'nin kocası savaşta iken Zeus Akmene'nin kızının kocası kılığına girerek onunla birlikte olur. Herakles dünyaya gelir. Yarı tanrı olan Herakles insan üstü bir güce sahiptir. Zeus'un karısı Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanı bebekken öldürür. Delikanlılık yaşına gelmeden ormandaki canavarı öldürür. Thebia kralının kızı ile evlendirilerek ödüllendirilir. Hera, boş durmaz. Herakles'i çıldırtacak derecede onunla uğraşır. Çılgınlık anında karısını ve üç çocuğunu öldürür. Bunun üzerine Miken kralı Eurystheus'a hizmetle cezalandırılır. Kral kendisine on iki görev verir.
Bu görevler: Nemea arslanının postunu getirmek; Hydra canavarını öldürmek; Artemis'e ait olan Keryneia geyiğini yakalamak;
Kalydon yaban domuzunu yakalamak; Stympholos gölü kuşlarının yok edilmesi; insan etiyle beslenen Diomedes'in atlarının getirilmesi; Amazon kraliçesinin kemerinin getirilmesi; Geryoneus'un ahırlarının temizlenmesi; Hesperid'lerin bahçesinden altın elmaların getirilmesi; ölüler diyarının bekçisi Kerberos köpeğinin yeryüzüne çıkarılması. Bu görevleri eksiksiz yerine getirir. Bunun dışında pek çok çile çeker.
Deineira ile evlenir. Kentauros Nessos (at adam) karısına ilgi duyunca onu öldürür. Kentauros kanlı gömleğini Deineira'ya verir. Zor durumda kaldığında Zeus'a giydirmesini söyler. Deineira kocasını kıskandığı bir sırada gömleği Herkles'e giydirir. Herakles acılar içinde kıvranmaya başlar. Acılara dayanamaz, odun yığını hazırlatır, odunları yakarak intihar eder. Çok üzülen Zeus onu tanrılaştırır. Tanrıça Hebe ile evlendirir.

PROMETHEUS


Titanlar'dan İapetos'la Kleymen'in oğludur. Titanlar, Zeus'a karşı ayaklanırlar. Prometheus, savaş sırasında Zeus'u hiç sevmemesine rağmen kardeşlerinden Epimetheus'la birlikte tanrıları karşısına almaz. Titanlar'a savaş hilelerini öğretir. Kardeşlerinden Meniotos ve Atlas savaşa katıldıkları için Meniotos'a yıldırım çarpar ve yerin dibine geçer. Atlas ise gökyüzünü taşımakla cezalandırılır.
Prometheus ve Epimetheus, hayvanları yaratır ve dünyaya gönderirler. Daha sonra Premetheus göz yaşlarıyla kili yoğurarak insanı yaratır. İnsanlara her türlü bilgiyi öğretir. Olympos'tan bir kıvılcım çalarak insanlara ulaştırır. Bunu öğrenen Zeus, Hephaistos'a emir verir. Prometheus'u Kafkaslara gönderir, bir kayaya zincirletir. Bir kartal her gün karaciğerinden bir parça yer, karaciğer her gün yenilenir. Prometheus'u Herakles kurtarır. Zeus ayrıca öc almak için kadın Pandora'yı dünyaya gönderir. Epimetheus Pandora ile evlenir. Pandora kutusunu açınca bütün kötülükler dünyaya dağılır. Kapattığında kutuda tek umut kalmıştır.
Zeus öfkesini yenemez büyük bir tufan çıkarır. Prometheus oğlu Deukalion ve gelini Pyrrha'yı bir kayığa bindirir, tufan-
dan sonra kayalıklara çıkar, tanrılara yalvarırlar. Zeus onları affeder. Tanrıça Themis'i insanları tekrar yaratmakla görevlendirir. Themis; Deukalion ve Pyrrha'ya taşları kayalardan arkalarına atmalarını söyler. Pyrhanın attığı taşlardan kadınlar, Deukalion'un attığı taşlardan erkekler meydana gelir.

MUSALAR VE NYPHALAR


Zeus, dokuz gece Titan Minomsyne ile birlikte olmuştu. Bu beraberlikten son derece kibar ve çekici dokuz kızı dünyaya geldi. Bu kızlar Helikon dağlarında yaşarlardı. Bunlar tanrıları ve kralları baştan çıkaracak derecede güzel kızlardı. Musalar; eğitimli, bilgili ve sanatçı idiler. Sanatçılara ilham kaynağı olurlardı. Dokuz Musa vardı; tarih, flüt çalma, komedyen, trajedi, dans, şarkı, pandomim, astronomi, destan.
Nyphalar; çok güzel peri kızlarıdır. Nehirlerin, pınarların, göllerin perileri, her ağacın bir perisi, her çiçeğin, doğa olaylarının perileri olduğuna inanılırdı.

CANAVARLAR VE DEVLER
Canavarlar ve devler Yunan efsanesinin önemli ögeleridir. Bazıları; yüz başlı, bazıları tek gözlü, bazıları dokuz gözlü, yüz kollu
vb. varlıklardır. Bazen tanrılara hizmet ederler bazen de zarar verirler. Akıbetleri kahramanlar tarafından öldürülmekle sonuçlanır.


DEVLER VE CANAVARLARDAN ÖRNEKLER
MİNOTOR


Girit kralı Minos, denizler tanrısı Poseidon'dan, kurban etmek amacıyla, denizden çıkarılmış bir boğa ister. Minos boğayı çok sever, onun yerine başka bir boğa keser. Poseidon'u kızdırır. Poseidon da Minosun karısını boğaya aşık eder. Boğayla birlikte olur. Boğa başlı insan bedenli kuyruklu Minotor doğar. Minotor insan eti yemekte ve onun için insanlar kurban edilmektedir. Atina prensi Theseus Minotor'u öldürmekle görevlendirilir. Minos'un kızı Ariedne Theseus'a aşık olur. Ona bir ip yumağı verir. Theseus Minotor'u uykudayken öldürür. İp yumağı sayesinde çıkış yolunu kolaylıkla bulur.

KYKLOPAR
Bunlar Uranos ve Gaia'nın oğullarıdır. Tek gözleri alınlarının ortasındadır. Kronos zamanında ve daha sonraki zamanlarda da Hekatonkhier'lerle birlikte zindana atılırlar. Bunlar zanaatkar devlerdir. Zeus'un şimşek oklarını, Hades'in görünmez miğferini Poseidon'un üç çatallı zıpkına benzeyen silahını yapmışlardır.

HYDRA CANAVARI


Typhon'un oğlu olan Hydra canavarının dokuz kafası bulunmaktadır. Vücudu aslan şeklinde, kafalar ise yılan şeklindedir ve birisi ölümsüzdür. Miken kıralının Herakles'ten istediği görevlerden birisi de Lerna bataklıklarındaki bu canavarın öldürülmesiydi. Herakles her kafayı kestiğinde yerine çift kafa çıkmaktadır. Kafalar gittikçe çoğalmaktadır. İkiz kardeşi İphikles ve yeğeni İaolos kendisine yardım ettiler. Yeni kafaların oluşmasını önlemek için kesilen kafaları meşaleyle dağladılar. Ortadaki ölümsüz kafayı da keserek yere gömdü ve üzerini büyük bir kayayla kapattı.

KHİMAİRA
Karya kralı tarafından Likya kırsallarını yakıp yıkmak amacıyla beslenip büyütülür. Üç başlı ve üç gövdelidir. Bu baş ve gövdelerden birisi ejderhha, birisi aslan, diğeri de keçi şeklindedir. Bellorophon Pegasus'un (uçan at) sırtına binerek onu öldürmeyi başarır.

PEGASUS (UÇAN AT)


Okyanuslar ve denizler tanrısı Poseidon, yılan başlı Medusa ile bir beraberlik yaşamıştır. Perseus, Medusa'nın kafasını kesince bembeyaz, uçabilen at Pegasus yaratılmıştır. Bellerophon, onu evcilleştirmiş ve Pegasus'un sırtına binerek Khimaira (üç başlı)canavarı öldürmeyi başarmıştır. Bellerophon, Pegasus'la Olympos'a tanrıların yanına uçarken Zeus'un gönderdiği bir at sineği, Pegasus'u ürkütmüş, sahibini sırtından atmış. Zeus'un huzuruna tek başına çıkmış. Zeus'un oklarını taşımıştır.


PERSEUS
Karısı Hera'nın çok kıskanç olmasına rağmen kaçamaklarından vaz geçmeyen Zeus'un Argos prensesi Danee'den olan oğludur. Agros kralı Akrisios'a bir kahin kızı Danee'nin bir oğlu olacağını ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Akrisios tunçtan bir oda yaptırır, prensesi bu odaya hapseder. Kılık değiştiren Zeus bir yarıktan altın damlası olarak Danae'nin kucağına düşer, bu beraberlikten Perseus doğar. Akrisios kızını ve torununu bir sandığa koyarak denize bırakır. Sandık, Seriphos adasında karaya vurur. Onları kurtaran kayıkçı Seriphos adasının kralı Polydektes'in kardeşidir. Kral Danee'ye aşık olur. Perseuus'tan kurtulmak için başka bir prensesle evleneceğini açıklar. Düğün hediyesi olarak yılan saçlı, baktığını taşa çeviren Medusa'nın kafasını ister. Tarılar tarafından sevilen Perseus'a; Athena, Medusa'yı yansıtması için kalkanını, Hades giyildiği zaman görünmez yapan başlığını verir, Hermes de kanatlarını takar. Athena'nın yansıtan kalkanı sayesinde Medusa'ya bakmadan kafasını keser. Polyteks Medusa'ya bakınca taşlaşır.
Etyopya kraliçesi kızının ve kendisinin Neridlerden dahi güzel olduğuyla öğünmesi denizler tanısı Poseidon'u kızdırır. Ülkeyi su basar. Bir de deniz canavarı gönderir, Andromeda'yı kurban etmesini ister. Perseus, Etyopya'dan geçerken zincirle kayaya bağlanmış, bir deniz canavarının tehdidi altındaki Andromera'yı görür ve ona aşık olur. Andromeda'yı kurtarır onunla evlenir. Yunanistan'da yapılan disk yarışmasında attığı disk dedesine gelir, dedesi ölür. Kehanette gerçekleşmiş olur.
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 100 ziyaretçi (169 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=