Selâmün_aleyküm
  Trafik Ceza Rehberi
 

 2012 trafik ceza rehberi

Trafik İhlalinin Konusu Kimlere Uygulanacağı Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Belgelerin Geri Alınması Belgelerin İptali Trafikten Men Araç Kullanmaktan Men Diğer Hususlar
Trafik Polisi Diğer Yetkili Cumhuriyet Savcısı
İdari Para Cezası 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası
13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, Uymayanlara 319,00 TL. Peşin 239,25 TL.. Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. Uymayanlara 319,00 TL. Peşin 239,25 TL. Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, Uymayanlara 3.280,00 TL. Peşin 2.460,00 TL. Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 3.280,00 TL. Peşin 2.460,00 TL. Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 3.280,00 TL. Peşin 2.460,00 TL Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır
20/1-a/1 "Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,
" Araç sahiplerine 154,00 TL. Peşin 115,50 TL.. Tescil yapılıncaya kadar Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
20/1-d Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, Noterlere 1.187,00 TL. Peşin 890,25 TL. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
20/1-d-8 "İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak,
" Alıcısına 154,00 TL. Peşin 115,50 TL.. Tescil yapılıncaya kadar Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
21 Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, Sürücülere 650,00 TL. Peşin 487,50 TL. 10 Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak, Eksiklikleri giderilinceye kadar
23 Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak, Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Araçlar Araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememsi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.
25 Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak, Uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 10 Geçici belge ve plakalar Araçlar
26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak, Sürücülere ve araç işletenlerine 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 5 Araçlar Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak, Sürücülere ve araç işletenlerine 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 5 Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması, Uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 10 Aykırılığı giderilinceye kadar
30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20 Teknik şar tlara uygun hale getirilinceye kadar
30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20 İhtar edilir, tekrarı halinde,
31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere 319,00 TL. Peşin 239,25 TL . 20 Eksikliği giderilinceye kadar Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
31/2 Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara 4.927,00 TL. 3-6 ay
32 Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar
34 Araçların muayene süresini geçirmek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Araçlar
35/7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak, Muayene istasyonu işletenlere 1- 5.170,00 TL .2- 8.622,00 TL. 3- 17.244,00 TL. Bir yıl içinde üçüncü tekrarında İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır.
36 Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek, Kullananlara ve kullandıranlara 319,00 TL. 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
37 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek, Kullananlara ve kullandıranlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
39/1-a Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek, Sürücülere ve kullandıranlara 319,00 TL. 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay 20 Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir ve aracı kullanmaktan men edilir.
39/1-b B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak, Sürücülere ve kullandıranlara 319,00 TL. 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay 10 Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
42/1-b Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek Sürücü adaylarına 814,00 TL. 2-3 ay
44/1-a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 10
44/1-b Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 5
46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
46/2-e İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
46/3 Hayvanlarını ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerine 154,00 TL. Peşin 115,50 TL.
47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
48/4 Toplu taşım araçlarında sigara içmek, Uymayanlara 82,00 TL. peşin 61,50 TL. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39/2 fıkrası uyarınca.
48/5 Yönetmelik ile belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak, Sürücülere 1. defasında 650,00 TL. Peşin 487,50 TL. 2. defasında 814,00 TL. Peşin 610,25 TL. 3 ve 3'ten fazlasında 1.306,00 TL. 3 ve 3'ten fazlasında en az 6 ay 20 Geriye doğru 5 yıl içinde; 1.defada 6 ay, 2.defada 2 yıl, 3 ve 3'ten fazlasında 5 yıl (mahkemece) Sürücüler Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3'ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir.
48/6 Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanmak, Sürücülere 1,306,00 TL. 6 ay Sürücü belgesi süresiz Kullanıldığı takdirde Sürücüler
49/3 Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak, Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20 Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 154,00 TL (Peşin 115,50TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 319,00 TL. (Peşin 239,25 TL) ceza yazılır.
51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 10
51/2-b Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, Sürücülere 319,00 TL. Peşin 239,25 TL . 15 Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
51/5-a Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek, İmal veya ithal edenlere 1.967,00 TL.den 3.280,00 TL.ye kadar 6-8 ay Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
51/5-b Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak, İşletenlere 1,306,00 TL.den 1.967,00 TL'ye kadar 4-6 ay Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
52/1-a Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
52/1-b Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek, Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
56/1-c Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
57/1-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması, Sürücülere ve yolculara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-n Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-o Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek Sürücülere 144,00 TL. Peşin 1,08,00 TL. 10 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek. Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak Sürücülere 319,00 TL. Peşin 239,25 TL.. 10 Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması. Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL 20
64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
64/1-b-1 Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
64/1-b-2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
64/1-b-3 Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
64/1-b-4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
64/1-b-5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyretmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, Sürücülere 58,00 TL. Peşin 43,50 TL. 10 Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/1-b(a) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %5'ten % 10 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 593,00 TL. Peşin 444,75 TL. 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b(b) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1.187,00 TL. Peşin 890,25 TL. 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (c) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %20 fazlasına kadar aşmak Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1.780,00 TL. Peşin 1.335,00 TL . 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (d) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 2.375,00 TL. Peşin 1.781,25 TL . Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (e) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25'in üzerinde fazla aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 3.562,00 TL. Peşin 2.671,50 TL . Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-c Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak, İşletenlere 593,00 TL. Peşin 444,75 TL.
65/1-d Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, Uymayanlara 147,00 TL. Peşin 110,25 TL. 15 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/1-e Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak, Uymayanlara 296,00 TL. Peşin 222,00 TL. 15 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak. Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 296,00 TL. Peşin 222,00 TL. 15 Gerekli izinler sağlanıncaya kadar 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-g Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek 1-Uymayan işletenlere 2-Yük gönderenlere 1-593,00 TL. 2-1.187,00 TL. Peşin 1-444,75 TL. Peşin 2-890,75 TL. 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek. Uymayanlara 147,00 TL. Peşin 110,25 TL. 15 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/1-i Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek, Uymayanlara 147,00 TL. Peşin 110,25 TL. 15 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak, Uymayanlara 147,00 TL. Peşin 110,25 TL. 15 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek, Uymayanlara 147,00 TL. Peşin 110,25 TL. 15 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/4 Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek, İşletenlere 1.187,00 TL. Peşin 890,25 TL. Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.
66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL.. 15
67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi, Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 20
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak. Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
68/1-b-2 Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
68/1-b-3 Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak Yayalara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek Uymayanlara 3 ay
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek Uymayanlara 319,00 TL. Peşin 239,25 TL. Görevlilerce derhal durdurulur.
71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Cihazlar araçlardan söktürülür.
73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
74 Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek. Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 15
76 "Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği ""DUR"" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri.
" Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları Sürücülere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL 15
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek Sürücülere 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 15
79 Karayolu üzerinde, park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti almak Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak Uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek Sürücülere 319,00 TL. Peşin 239,25 TL.
81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi Uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 10
81/1-d Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak Uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek Uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 15
81/3 Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak Sürücülere 319,00 TL. Peşin 239,25 TL . 20
82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi Sürücülere ve uymayanlara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL. 20
82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak Sahip ve işletenlere 154,00 TL. Peşin 115,50 TL.
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek Sahip ve sorumlulara 154,00 TL. Peşin 115,50 TL.
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak Uymayanlara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL. 10 Eksikliği gideri-linceye kadar
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek İşletenlere ve sigortacılara 72,00 TL. Peşin 54,00 TL.
98 Mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında yaralanan kimselerin tedavi giderlerini başvurma tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde ödememek Sigortacılara 4.927,00 TL.
99 Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek Sigortacılara 4.927,00 TL.
101 Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak Sigorta şirketlerine 4.927,00 TL.
104 Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak Mesleki faaliyette bulunanlara 4.927,00 TL. Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
118 Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak Sürücülere 1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay 3.defasında Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek Sürücülere 1 yıl (Mahkemece)
118/7 Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak Kullandıranlara ve kullandıranlara 319,00 TL. 1. 2 ay, tekrarında 2-3 ay Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
123/4 Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek Kurs sahiplerine 814,00 TL. Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
123/5 Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak, Kurs sahiplerine 4.927,00 TL. 3-6 ay Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
125/3 Radyo ve televizyonlarda, trafik eğitimine ilişkin programlara haftada 30 dakika yer vermemek Uymayanlara Bu madde hükmüne uymayanlara 3984 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.
Ek-2 Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek Sürücülere ve araç sahiplerine 650,00 TL. Peşin 487,50 TL. 15 gün Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Ek-8 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilğili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek. Sigorta şirketlerine 4.927,00 TL. 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 100 ziyaretçi (138 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=