Selâmün_aleyküm
  Zam 2013
 

2013'te zam yağmuru...

Yeni yılla birlikte devlete ödeyeceğimiz vergi ve ücretler de zamlandı... Peki 2013'te cebimizden ne kadar çıkacak?

 


Tüketici idari para cezaları, bugünden itibaren 2012 yılı için belirlenen yüzde 7.8'lik yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde arttı. 2013 yılında uygulanacak cezalar, 144 TL ile 293 bin 55 TL arasında değişiklik gösterecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25. Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli mükerrer sayısında- yayımlandı. Buna göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2012 yılı için yüzde 7.8 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren artırıldı. Cezalar 144 TL ile 293 bin 55 TL arasında değişiklik gösterecek.

HAKEM HEYETLERİNİN KARARLARININ BAĞLAYACAĞI OLACAĞINA İLİŞKİN ÜST SINIRLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksi'nde meydana gelen ortalama yüzde 2.57 oranında artış esas alınarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere; tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır bin 191,52 TL olarak belirlendi. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır ise 3 bin 110,58 TL olarak uygulanacak.

MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ YÜZDE 7.8 ARTTI

Maliye Bakanlığı, motorlu taşıt vergilerini bugünden itibaren yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde artırdı.

Maliye Bakanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren (bugün), motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 7.8 oranında artış gerçekleştirildi. Yeni yılla birlikte motor silindir hacmi 1.300 cm³'ü geçmeyen, 1-3 yaş grubunda yer alan ve otomobillerde yıllık motorlu taşıtlar vergisi 517 TL'ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.301 ve 1.600 cm³'e kadar otomobillerde ise 827 TL; 1.601-1.800 cm³'e kadar otomobillerde bin 457 TL; 1.801-2.000 cm³'e kadar otomobillerde 2 bin 295 TL; 2.001-2.500 cm³'e kadar otomobillerde 3 bin 443 TL; 2.501-3.000 cm³'e kadar otomobillerde 4 bin 799 TL; 3.001-3.500 cm³'e kadar otomobillerde 7 bin 308 TL; 3.501-4.000 cm³'e kadar otomobillerde 11 bin 489 TL olacak. Motor silindir hacmi 4.001 cm³ ve üzerinde olan otomobillerde motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise yıllık 18 bin 803 TL'ye yükselecek.

MOTOSİKLETLER, UÇAKLAR VE HELİKOPTERLER

Yeni yılla birlikte motor silindir hacmi 100-200 cm³'e kadar, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motosikletlerde motorlu taşıtlar vergisi 99 TL'ye, 251-650 cm³'e kadar motosikletlerde 203 TL'ye, 651-2.500 cm³'e kadar motosikletlerde 517 TL'ye, 1.200 cm³ ve yukarısı motosikletlerde bin 249 TL'ye çıkacak. Bugün itibarıya 1-6 yaş arası minibüslerde ödenecek yıllık vergi tutarı 620 TL olacak. 1-6 yaş arası, 1900 cm³ ve aşağısı panel van ve motorlu karavanlarda 827 TL; 1901 cm³ ve yukarısı panel van ve motorlu karavanlarda bin 249 TL; 25 kişiye kadar otobüslerde bin 562 TL; 26-35 kişiye kadar otobüslerde bin 874 TL; 36-45 kişiye kadar otobüslerde 2 bin 85 TL; 46 kişi ve yukarısı otobüslerde 2 bin 500 TL olarak uygulanacak. 1-6 yaş arası 1.500 kiloya kadar kamyonet; kamyon, çekici ve benzerlerinden 558 TL; 1.501-3.501 kiloya kadar bin 124 TL; 20.001 kilo ve yukarısı 2 bin 815 TL'ye yükseltildi.

Türkkuşu ve Türk Hava Kurumu'na ait uçak ve helikopterler hariç olmak üzere bugünden itibaren 1-3 yaş arası 1.150 kiloya kadar uçak ve helikopterlerin yıllık motorlu taşıt vergisi 10 bin 443 TL, 1.151-1800 kiloya kadar 15 bin 668 TL, 1.801-3.000 kiloya kadar 20 bin 891 TL, 3001-5.000 kiloya kadar 26 bin 117 TL, 20.001 kilo ve yukarısı 41 bin 789 TL olacak.

VERASET İNTİKAL VERGİSİ TUTARLARI YÜZDE 7.8 ARTTI

Maliye Bakanlığı, veraset intikal vergisine tabi tutarları bugünden itibaren, 2012 yılı için yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde artırdı.

Maliye Bakanlığı'nın Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, 2012 için belirlenen yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde bugünden (1 Ocak 2013) itibaren artırdı. Yeni yıldan itibaren istisna tutarları, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140 bin 774 TL, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281 bin 720 TL, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 244 TL olacak. İstisna tutarı, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3 bin 244 TL olarak uygulanacak.

Bugün itibarıyla veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi şöyle hesaplanacak:

"İlk 190 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 1, ivazsız intikallerde yüzde 10, sonra gelen 430 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 3, ivazsız intikallerde yüzde 15; sonra gelen 940 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 20; sonra gelen 1.8 milyon TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 7, ivazsız intikallerde yüzde 25; sonraki 3 milyon 360 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 10, ivazsız intikallerde yüzde 30 olacak."

MOBİL TELEFON ABONELİĞİ

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 2013 yılı için 39 TL olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığı'nın Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarının belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2012 yılı için 37 TL olarak saptandığı vurgulanarak, 2012 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 7.80 olarak tespit edildiği belirtildi. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1 Ocak 2013 tarihinden (bugün) itibaren 39 TL olarak uygulanacak.

PASAPORT ÜCRETİ YÜZDE 15.2 ARTTI

Maliye Bakanlığı, nüfus cüzdanı, noter kağıdı ve pasaport gibi değerli kağıt ücretlerini bugünden itibaren yüzde 13 ile yüzde 16 oranı arasında değişmek üzere artırdı. Buna göre pasaport ücretleri bugünden itibaren yüzde 15.2 artışla 62.5 TL'den 72 TL'ye çıktı.

Maliye Bakanlığı'nın Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğ ile noter kağıtları, pasaportlar gibi değerli kağıtların bedelleri, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2012 yılına göre yüzde 13 ile yüzde 16 oranları arasında bir artışla yeniden tespit edildi. Pasaport ücretleri 2013 yılı itibarıyla yüzde 15.2 artışla 72 TL'ye, noter kağıtları yüzde 16 artışla 7,25 TL'ye, nüfus cüzdanları yüzde 13 artışla 6,5 TL'ye yükseldi.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

2012 2013

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 6,25 7,25

b) Beyanname 6,25 7,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 12,50 14,50

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar 62,50 72,00

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 172,00 198,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları 5,75 6,50

7 - Aile cüzdanları 58,00 66,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri 77,50 89,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karne) 77,50 89,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi 77,50 89,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi 58,00 66,50

13 - İş makinesi tescil belgesi 58,00 66,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80 4,50

15- Mavi Kart - 6,00

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu değerli kağıtlar bugünden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından belirlenen ücretlere satılacak. Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.

HAL HAKEM HEYETİNİN VERECEĞİ KARARLAR

Değeri 50 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya bu sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, 2013 yılı için 53 bin 900 TL olarak tespit edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10. Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2013 tarihinden (bugünden) itibaren geçerli olmak üzere 5957 sayılı Kanunun 10. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarına göre, değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya bu sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 7.8 oranında artışla 53 bin 900 TL olarak tespit edildi. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

VERGİ CEZALARI ARTTI

Maliye Bakanlığı, vergi cezalarını bugünden itibaren artırdı. 2013 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi veya alınmaması halinde 190 TL vergi cezası uygulanacak. Vergi numarasını kullanmadan iş yapanlara 230 TL, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccar ile serbest meslek erbabına bin 200 TL ceza verilecek.

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere, vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarları, yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttı. Yeni yılda, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde 190 TL vergi cezası uygulanacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94 bin TL olacak.

VERGİ NUMARASINI KULLANMADAN İŞ YAPANLARA 230 TL CEZA

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı'nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması halinde 190 TL, her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9 bin 400 TL, her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 94 bin TL düzeyinde uygulanacak. Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 150 bin TL'ye, satış tutarı da 200 bin TL'ye yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyeti limiti 800 TL, muhtarların karne tasdiğinde aldıkları harç 2,10 TL, en az ceza haddi damga vergisinde 9,40 TL, diğer vergilerde 19 TL olarak belirlendi. Yeni yılda yeni tarifeye göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar 230 TL; Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700 TL ödeyecek. Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam usulsüzlük cezası 140 bin TL olacak. 4358 Sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve zamanlarda yerine getirmeyenler 940 TL; Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin uyarısına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700 TL ceza verilecek.

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNEN BİRİNCİ SINIF TÜCCAR BİN 200 TL VERGİ CEZASI ÖDEYECEK

Yeni yılda bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine uymayan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı bin 200 TL; İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler 600 TL; Bunlar dışında kalanlar hakkında 300 TL, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940 bin TL düzeyinde vergi cezası verilecek.

2013'TE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni yılda günlük hayatta bir dizi değişiklik olacak. Bu değişikliklerin başında tüketiciyi en çok ilgilendiren ise zamlar olacak. olacak. Ekim ayı enflasyon verileri çerçevesinde vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerleme oranı 2013 yılında yüzde 7.8 olacak. 2013 yılında 6 aya kadar olan pasaportlar 6 TL, 1 yıla kadar olan pasaportlar 8 TL, 2 yıl için olan pasaportlar 14 TL, 3 yıl için olan pasaportlar 20 TL, 3 yıldan fazla süreli olan pasaportlar için 28 TL artacak.

Yeni yılda vatandaşı bekleyen değişiklikler özetle şöyle:

PASAPORT HARÇLARI 6-28 TL ARASINDA ARTTI

Ekim ayı enflasyon verileri çerçevesinde vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerleme oranı 2013 yılında yüzde 7.8 olacak. 2013 yılında 6 aya kadar olan pasaportlar 6 TL, 1 yıla kadar olan pasaportlar 8 TL, 2 yıl için olan pasaportlar 14 TL, 3 yıl için olan pasaportlar 20 TL, 3 yıldan fazla süreli olan pasaportlar için 28 TL artacak. Böylece 2013 yılında uygulanacak pasaport harç fiyatları şöyle:

"6 aya kadar olan pasaportlar 83,2 TL, 1 yıla kadar olan pasaportlar 121,6 TL, 2 yıl için olan pasaportlar 198,4 TL, 3 yıl için olan pasaportlar 281,57 TL, 3 yıldan fazla süreli olan pasaportlar için 396,7 TL."

EHLİYET 21 TL ZAMLANDI

B sınıfı sürücü belgesini yeni yıldan sonra alacaklar yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 21 TL daha fazla ödeyecek. Böylece B sınıfı sürücü belgesi 299,6 TL'ye A sınıfı sürücü belgesi 99,2 TL'ye, F ve H sınıfı sürücü belgesi 99,2 TL'ye, uluslararası sürücü belgesi 199,4 TL'ye, diğer sürücü belgesi 499 TL'ye yükselecek.

ALKOLLÜ YAKALANAN 700 TL ÖDEYECEK

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde en düşük trafik cezası 62 TL, en yüksek trafik cezası 18 bin 589 TL olacak. Kırmızı ışıkta geçenler 166 TL, hız sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlar 166 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlar 343 TL ödeyecek. Alkollü araç kullanırken ilk kez yakalananlar 700 TL, ikinci kez yakalananlar 877 TL, üçüncü kez yakalananlar bin 407 TL ceza ödeyecek.

DAMGA VERGİSİ 9.4 TL

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde başvuru harçları şöyle olacak:

"Sulh mahkemelerinde icra tetkik mercilerinde 10,1 TL, Asliye mahkemelerinde idare mahkemelerinde 21,8 TL."Damga vergisi 9,4 TL, diğer veriler 20,2 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET

Aylık brüt asgari ücret ilk 6 ay için 940 TL'den 978.75 TL'ye yükseltilirken, ikinci 6 ay için ise bin 21.50 TL'ye çıkarıldı. Aylık net asgari ücret ise 739.79 TL'den 774 TL'ye, ikinci altı ay için ise 804.70 TL'ye yükseltildi. Böylece asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 4.1, ikinci 6 ay için ise yüzde 4.4 arttırıldı.

MERKEZ BANKASI

2 Ocak 2013 tarihinden itibaren Merkez Bankası Döviz Depo Piyasası'ndaki aracılık faaliyetlerine son verecek. Merkez Bankası 6 Ocak 2012 tarihinde başlanan ve en son 9 Ocak 2012 tarihinde kullanıldıktan sonra ihtiyaç görülmediğinden daha sonra kullanılmayan gün içi döviz satım ihalelerine de 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren sonlandıracak.

BES'DE YENİ DÖNEM

Cari açıkla mücadele ve tasarrufların teşviki kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeniden düzenlendi. Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamındaki değişiklikle de BES yaptıranlara yüzde 25 oranında devlet katkısı verilecek. Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası poliçeleri için eskiden hem ana para üzerinden hem de getiri üzerinden kesilen stopaj vergisi, yeni yasa ile birlikte artık sadece getiri üzerinden kesilecek. Üstelik sistemden ayrılanlar için geçmişe yönelik stopaj kesintisi de geri alınabilecek.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI MALİYE'YE BİLDİRİLECEK

EPDK'dan lisans alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri 1 Ocak 2013'ten itibaren iş yeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerini, tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi takip eden ayın 14'üncü günü saat 24.00'e kadar elektronik ortamda gönderecek.

APARTMANLAR DOKTOR ÇALIŞTIRACAK

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan iş güvenliği yasası ile apartmanlar doktor çalıştırmak zorunda kalacak. Tüm işyerleri iş güvenliği uzmanından hizmet alacak.

KAĞIT REÇETELER TAMAMEN KULLANIMDAN KALKACAK

SGK'nın aldığı karar doğrultusunda, 1 Ocak'tan itibaren kağıt reçeteler tamamen kullanımdan kalkacak. Tüm ilaçlar, e-reçete sistemi ile yazılacak.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 100 ziyaretçi (175 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=