Selâmün_aleyküm
  ilac kilavuzu P
 

P Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

P

Panadol Film Tablet
Parasetamol
Ambalaj: 500mgx30 tablet.
Parasetamol,sodyum bikarbonat
Ambalaj: 500mgx20 ve 30 tablet.
Panadol Extra Film Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 65 mg
Ambalaj: 500 mgx24 tablet.
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.Preparatın Actifast formunun bileşimindeki sodyum bikarbonat tabletinçözünmesini ve gastrik boşalma hızını artırarak parasetamol emiliminihızlandırır ve daha çabuk etki göstermesini sağlar. Panadol Extra tabletin bileşimindeki kafein isebazı başağrısı tiplerinde beyin damarlarının daralmasını sağlayarakparasetamolun ağrı kesici etkisine katkı sağlar.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardauygulanır. Hekim önerisi olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Eğer gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir, ancak 24 saatte 4 dozdandaha fazla verilmemelidir. Her bir Panadol Actifast tableti 173 mg sodyum içerdiğinden, düşük sodyumperhizindeki hastalar tarafından kullanılmamalıdır
Panalgine Tablet
Parasetamol 300mg, propifenazon 150 mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Baş ağrısı,migren, diş ağrısı ve diş çekiminin ardından ortaya çıkan ağrılar,menstrüel rahatsızlıklar, ameliyat sonrası ve romatizmal ağrılardaağrı kesici olarak; ağrının ateşle birlikte görüldüğü olgulardaateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılır.
Kontr.E.: Pirazolan ve ilgili bileşiklere karşı alerji,fenilbutazon içeren bileşiklere karşı alerji, parasetamol, asetilsalisilikaside karşı bilinen aşırı duyarlık veya kafeine karşı bilinen alerji,kalıtsal glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, akut hepatik porfiriadurumlarında kontrendikedir. Karaciğer fonksiyon bozuklukları,böbrek fonksiyon bozuklukları, Gilbert sendromu, hematopoietikdisfonksiyon durumlarında doz azaltılmalı ve/veya dozlar arasındakisüre uzatılmalıdır. 12 yaşından küçüklere verilmemelidir.
Uyar.: Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrıkesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Bu ilaç, içerdiği propifenazonnedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.: Nadiren alerjik reaksiyonlar(deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda olguda pruritus,eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi belirtilerleortaya çıkan aşırı duyarlık reaksiyonlarıyla karşılaşılmıştır.
Etkileş.: Bazı hipnotikler, antiepileptikilaçlar ve rifampisin ile aynı anda kullanılması, parasetamolünnormal olarak zararlı olmayan dozlarda bile karaciğer üzerindekitoksik etkisini artırabilir. Bu, aynı zamanda alkol için de geçerlidir. Kloramfenikollebirlikte kullanıldığında bu ilacın atılımı uzayabilir ve toksiketki tehlikesi artabilir. Zidovudin ile parasetamolün birlikte kullanımındadikkatli olunmalıdır. Kafein, barbitüratlar, antihistaminiklervb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler,tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz 2-3×1-2 tablettir
Pankreoflat Draje
Pankreatin 170 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg
Ambalaj: 60 draje.
Pankreoflat Granül
Pankreatin 172 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg/2 g
Ambalaj: 45 g’lik ambalaj.
End.:Pankreasyetersizliği, safra kesesi, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarınabağlı aşırı gaz oluşumu, ameliyat sonrası veya hava yutmaya bağlıgaz yakınmaları ve Roemheld sendromunda endikedir. Karın içi organlarının radyolojiktetkiklerinden önce gaz giderici olarak da kullanılır.
Kontr.E.:Proteinlereduyarlı kişilerde enzim proteinlerine bağlı alerjiler (aksırma,göz yaşarması veya deride kızarma) nedeniyle kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde ve emziren annelerdekullanılması gerektiğinde, sağlayacağı yarar/zarar ilişkisigöz önüne alınarak kullanılmalıdır.
Yan E.:Gastrointestinalkanalın doğal yapısını bozabilir. Nadiren bulantı, kusma, aşırıduyarlık reaksiyonları (aksırma, lakrimasyon veya deri döküntülerigibi) yapabilir. Fazla dozları diyare, hiperürikozüri, hiperürisemiyapabilir. Ağız mukoza irritasyonu ve stomatit oluşturabilir.
Doz Önerisi:Pankreoflat Draje: Yemeklerde 1-2 draje çiğnenmeden yutulur. Röntgençekimlerinden önce 2 gün, günde 3-4 kez 2 draje ve çekim günü sabahaç olarak 2 draje verilir. Pankreoflat Granül: Yemeklerde 1-2 ölçek suda karıştırılarakiçilir. Bebekler ve küçük çocuklara ½-1 ölçek granül, soğuk veya ılıksuda eritilerek verilir. Röntgen çekimlerinden önceki iki güngünde 3-4 kez 2 ölçek ve çekim sabahı 2 ölçek içilir
blet.
End.:Baş ağrısı,migren, diş ağrısı ve diş çekiminin ardından ortaya çıkan ağrılar,menstrüel rahatsızlıklar, ameliyat sonrası ve romatizmal ağrılardaağrı kesici olarak; ağrının ateşle birlikte görüldüğü olgulardaateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılır.
Kontr.E.: Pirazolan ve ilgili bileşiklere karşı alerji,fenilbutazon içeren bileşiklere karşı alerji, parasetamol, asetilsalisilikaside karşı bilinen aşırı duyarlık veya kafeine karşı bilinen alerji,kalıtsal glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, akut hepatik porfiriadurumlarında kontrendikedir. Karaciğer fonksiyon bozuklukları,böbrek fonksiyon bozuklukları, Gilbert sendromu, hematopoietikdisfonksiyon durumlarında doz azaltılmalı ve/veya dozlar arasındakisüre uzatılmalıdır. 12 yaşından küçüklere verilmemelidir.
Uyar.: Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrıkesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Bu ilaç, içerdiği propifenazonnedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.: Nadiren alerjik reaksiyonlar(deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda olguda pruritus,eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi belirtilerleortaya çıkan aşırı duyarlık reaksiyonlarıyla karşılaşılmıştır.
Etkileş.: Bazı hipnotikler, antiepileptikilaçlar ve rifampisin ile aynı anda kullanılması, parasetamolünnormal olarak zararlı olmayan dozlarda bile karaciğer üzerindekitoksik etkisini artırabilir. Bu, aynı zamanda alkol için de geçerlidir. Kloramfenikollebirlikte kullanıldığında bu ilacın atılımı uzayabilir ve toksiketki tehlikesi artabilir. Zidovudin ile parasetamolün birlikte kullanımındadikkatli olunmalıdır. Kafein, barbitüratlar, antihistaminiklervb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler,tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır.
Pantenol Pomat
Dekspantenol %5
Ambalaj: 30 g’lik tüplerde
End.:Yaralar,deri, mukoza, dudak ve meme çatlakları; yanıklar, dekübitus ülserleri,pişikler ve güneş yanıklarında kullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Doz Önerisi: Hasta bölgeye günde birkaç kere uygulanır. Güneş yanıklarında yaygın uygulamayapılabilir
Doz Önerisi: Günlük doz 2-3×1-2 tablettir
Pacofen Tablet
Parasetamol 300mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 7.5 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak ağrıları, grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklananateş, ağrı ve öksürük durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Bileşenlerdenherhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Hemopoietik sistem hastalıkları, böbrek ve karaciğerbozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleriveya diğer alerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Parasetamolünuzun süreli kullanımında bazı hematolojik bozukluk olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Parasetamolantikoagülanların etkisini hafifçe artırabilir. Kodein, SSSdepresanları ve alkolün etkisini potansiyelize edebilir. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanımı hipotansiyon ve baş dönmesine yol açabilir.Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol, parasetamolünhepatotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4 kez 1-2 tablet ve çocuklarda3 kez ½ tablettir.
Pacofen-S Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 50 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik
Painex Jel
Etofenamat
Ambalaj: 40 mg/gx40 g’lik tüp.
End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, tenosinovit, bursit, omurga veya eklemlerde,aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlıkdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.
Yan E.:Enderolgularda ciltte kızarıklık ve çok ender olgularda şiddetli kaşıntı, kızarıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3 ile 4 kez ağrılı veya enflamasyonlu bölgeyeuygulanır ve masaj yapılarak derin dokulara nüfuz etmesi sağlanır
Pantenol Pomat
Dekspantenol %5
Ambalaj: 30 g’lik tüplerde
End.:Yaralar,deri, mukoza, dudak ve meme çatlakları; yanıklar, dekübitus ülserleri,pişikler ve güneş yanıklarında kullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Doz Önerisi: Hasta bölgeye günde birkaç kere uygulanır. Güneş yanıklarında yaygın uygulamayapılabilir
Panthec Enterik Tablet
Pantoprazol
Ambalaj: 40 mgx14 ve 28 tablet.
End.:Helicobacterpylori’nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.
Kontr.E.:Orta veyaileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, H. pylorieradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veyakombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenlerdekullanılmamalıdır.
Uyar.:Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır.Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Yan E.:Arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olaraködem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.
Etkileş.:Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH’ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.
Doz Önerisi:Duodenal ülser: Günde 1 kez 40 mg. (Diğer tedavilere yanıt alınamamasıgibi özel durumlarda doz günde 2 kez 40 mg’ye çıkarılabilir.) Tedavi süresi 2-4hafta. Gastrik ülser ve Reflü özofajit: Günde 1 kez 40 mg. (Diğer tedavilere yanıt alınamamasıgibi özel durumlarda doz günde 2 defa 40 mg’ye çıkarılabilir.) Tedavi süresi4-8 hafta. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, H. pylori’nin tamamen eradike edilmesi içingerekli tedavi dozu, direnç durumuna göre seçilecek antibiyotiklerle kombinehalde günde 2 kez 40 mg’dir. Tedavi süresi 1-2 haftadır. Panthec Enterik Tablet çiğnenmemeli, kırılmamalı vekahvaltıdan 1 saat önce su ile yutulmalıdır. H. pylori kombine tedavisinde uygulanacakolan ikinci 40 mg’lik doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Yaşlılarda veböbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda 40 mg’lik günlük doz aşılmamalıdır. Ancakyaşlılarda H. pylori kombine tedavisinde bir haftalık tedavi süresince, 2x40mg/gün’lük tedavi dozu muhafaza edilmelidir. Ciddi karaciğer bozukluklarında(Child-Pugh derecesi A ve B) doz iki günde bir 40 mg olarak ayarlanmalıdır. Buhastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir
Panto Enterik KaplıTablet
Pantoprazol
Ambalaj: 40mgx14 ve 28 tablet
End.:Helicobacter pylori’nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.
Kontr.E.:Orta veya ileri derecede hepatik veyarenal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, H. pylori eradikasyonu amacıyla kombinetedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veya kombine edilen ilaçlardan birinekarşı aşırı duyarlılığı bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.:Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Gebelerde klinik deneyimsınırlıdır. Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Yan E.:Arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olaraködem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.
Etkileş.:Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH’ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 40 mg (1 tablet)’dir. Tabletlerbölünmemeli ve çiğnenmemelidir. Panto Enterik Kaplı Tablet’in sabah kahvaltısından önce veyakahvaltı sırasında alınması önerilir. Duodenal ülser: Günde 1 kez tek doz alınır. Duodenalülser genellikle 2 hafta içinde iyileşir. Gerekirse iki haftalık bir tedavidaha uygulanabilir. Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü ile ilişkilieroziv özofajit: Günde 1 kez tek doz verilir. Gastrik ülser vegastroözofajeal reflü hastalığının tedavisi için genellikle 4 haftalık birsüre gerekir. Tedaviye cevap vermeyen olgularda tedaviye 4 hafta daha devamedilir. Helicobacter pylori eradikasyonu: Helicobacter pylori eradikasyonunda günde 1 veya 2 kezamoksisilin, klaritromisin ve metronidazol gibi antimikrobiyallerle kombine olarakkullanılır. Hepatik sirozlu hastalarda: Hepatik sirozlu hastalardapantoprazolün metabolizması etkileneceği için, gün aşırı 1 tablet alınmalıdır.Bu hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavikesilmelidir
Pantogar Kapsül
L-Sistin 20 mg,p-aminobenzoik asit 20 mg, keratin 20 mg, tıbbi maya 100 mg, tiamin monohidrat60 mg, kalsiyum-d-pantotenat 60 mg
Pantpas IV Flakon
Pantoprazol
Ambalaj: 40mgx1 flakon
Pantpas Enterik KaplıTablet
Pantoprazol
End.:Helicobacterpylori’nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.
Kontr.E.:Orta veyaileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, H. pylorieradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veyakombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenlerdekullanılmamalıdır.
Uyar.:Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır.Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Yan E.:Arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olaraködem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.
Etkileş.:Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH’ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.
Doz Önerisi:Pantpas IV Flakon: İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığıdurumda önerilir. Oral tedaviye geçme imkanı olur olmaz, IV tedavi kesilerek,günde 40 mg oral pantoprazol ile tedavi sürdürülmelidir. Önerilen intravenözdoz günde bir flakondur (40 mg pantoprazol). Pantoprazol tedavisi sekiz haftayıgeçmemelidir. İçinde enjeksiyonluk toz bulunan flakona, 10 mL serum fizyolojikilave edilerek çözelti hazırlanır. Çözelti, doğrudan veya 100 mL serum fizyolojikveya %5 ya da 10’luk glukoz çözeltisi ile karıştırıldıktan sonra uygulanabilir.İntravenöz enjeksiyon 2-15 dakikada yapılmalıdır.PantpasEnterik Kaplı Tablet: Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda kombine tedavi uygulanmalıdır.H. pylori eradikasyonu için direnç durumunagöre şu kombinasyonlar önerilebilir: A) Günde 2 kez 1 tablet Pantpas’a ek olarak günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 2 kez 500 mg klaritromisin. B) Günde 2 kez 1 tablet Pantpas’a ek olarak günde 2 kez 500 mgmetronidazol ve günde 2 kez 500 mg klaritromisin. C) Günde 2 kez 1 tablet Pantpas’a ek olarak günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 2 kez 500 mg metronidazol. Kombine tedavi istenmiyorsa,örneğin hasta H. pylori negatif ise, aşağıda belirtilen dozda Pantpas 40 mg Enterik KaplıTabletmonoterapisi uygulanır: Duodenal ülser, gastrik ülser ve özofageal reflü için: Birçok olguda günde 1 tablet Pantpas verilir. Özellikle, diğer tedavilereyanıt alınamaması gibi özel olgularda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2adet Pantpas). Ciddi karaciğer bozukluğunda dozazaltılarak iki günde bir adet Pantpas verilir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuşhastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır. Kullanım şekli ve süresi:Pantpas Enterik Kaplı Tablet çiğnenmemeli veya kırılmamalı;kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. H. pylori eradikasyonu için kombine tedavideikinci Pantpas tablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır
Papaverin HCl Ampul
Papaverin HCI
Ambalaj: 40 mg/2 mLx10 ve 100 ampul :: 50 mg/2 mLx10 ve 100 ampul :: 60 mg/2 mLx10 ve 100 ampul
End.:Akut vas­kü­lertı­kan­ma­da (em­bo­li ve trom­boz), kol­la­te­ral sir­kü­las­yon­da­ki ref­leksva­zos­paz­mı çöz­me­de, akut va­zos­pas­tik has­ta­lık­lar­da (hi­per­tan­sifen­se­fa­lo­pa­ti, pre­ek­lamp­si, ge­be­lik tok­se­mi­si), Ray­na­ud has­ta­lı­ğın­da,Bu­er­ger has­ta­lı­ğın­da kul­la­nı­lır. Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lı, saf­ra, id­raryo­lu ve bronş spazm­la­rı­nı çöz­me­de kul­la­nı­lır. Bunların dışın­da, hekimtarafından seçilmiş olgularda refleks vazospazmı çöz­mek ve kollateralsirkülasyonu açmak için diğer tedavilere yardımcı terapötik ajan olarak kulla­nı­labilir.
Kontr.E.: Glo­kom­lu hastalarda ve at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok­taIV kul­la­nıl­ma­z. Ağır miyokard yetmez­liğinde kullanılmaz (yüksek dozlar tab­loyuağırlaş­tırır). Papaverine duyarlı kişilerde kullanılmaz.
Uyar.: Papaverinin sistemik dolaşımdaki vazodilatasyon etkisimyokarda veya beyne giden kanın daha da azalmasına neden olabilir (stealeffect). Sa­rı­lık,eo­zi­no­fi­li ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­rin­de de­ğiş­me­ler­le ka­rak­te­ri­zehe­pa­tik hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ke­singe­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.
Yan E.: Cilt­te, özel­lik­le yüz­de kı­za­rık­lıkolu­şa­bi­lir. Ne­fes al­ma hız­la­nır, aşı­rı uy­ku ha­li, ter­le­me, ağız ku­ru­lu­ğu,ka­şın­tı, hi­po­tan­si­yon, baş dön­me­si, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık, ka­bız­lık,baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.
Etkileş.: Levodopanın etkisini azaltabilir. Ni­ko­­ti­ninterapötik etkisini antagonize eder.
Doz Önerisi: Vazospazm tedavisinde yardımcı terapötik ajan olarak IV,IM ve intraarteriyel olarak verilebilir. IV ve IM yolla olağan doz, büyükleriçin 30-120 mg arasında olup, gerektiğinde doz 3 saat aralarla tekrarlana­bilir.IV enjeksi­yonlar en az 1-2 dakikada yavaş olarak yapılmalıdır.Atriyoventriküler blok varsa, IV yol kullanılmamalıdır. İntraarteriyel enjeksi­yonlar,bu teknikte uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılma­lıdır. Bu yolla verilecekolağan doz 40 mg olup, enjeksi­yon en az 1-2 dakika sürecek şekilde yavaşçayapılmalıdır. Pediyatrik hastalar için olağan doz, IM veya IV yolla veril­meküzere 1.5 mg/kg’dir. Bu doz gün­de en fazla total 4 doz olacak şekildetekrarlanabilir
Paracetamol Pediyatrik Eliksir
Parasetamol
Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
End.: Çocuklarda hafif ve orta şiddetliağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz çocuklarda hastalık ve kilo durumunagöre 3-4x½-2 ölçektir
Paraflex Tablet
Klorzoksazon
Ambalaj: 250 mgx20 tablet
Parafon Tablet     Gürel
Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:İskeletkasındaki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmekiçin fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olaraklumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatikkas, tendon ve eklem rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler sırasındakullanılır.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Alerji öyküsü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Kızarıklık, ürtiker veya cilt kaşınması gibi duyarlık reaksiyonlarıgörülürse ilaç kesilmelidir. Karaciğer fonksiyon bozukluğunu düşündürenherhangi bir semptom görülürse ilaç kesilmelidir. Sersemlik yapabilirve alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlarının birliktekullanımı sersemliği artırabilir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:Bazı hastalardagastrointestinal bozukluklar, sersemlik, baş dönmesi, başta boşlukduygusu, kırıklık veya aşırı uyarılma olabilir.
Etkileş.: Alkol ve/veya santral sinir sistemindedepresyon yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, klorzoksazonSSS depresyonuna bağlı sersemliği artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde alışılmış başlangıç dozu 3-4 kez2 tablettir. Sonradan genellikle 3-4 kez 1 tablete indirilebilir.Formülünde tartrazin içerdiğinden, duyarlı kişilerde allerjik reaksiyonaneden olabilir
Paraks Tablet
Levamizol
Ambalaj: 40 mgx6 tablet
End.:Ascarislumbricoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Ancylostomaduodenale tedavilerindeendikedir. Antineoplastik-Yardımcı Etkisi: Kolorektal karsinomda, kolonunDukes C adenokarsinomunda, florourasil ile birlikte; primer reseksiyonile yaygın ve lokal metastazların blok halinde çıkarılmadığı kesindeğilse, hastalık artığı kaldığı mikroskopik olarak belli ise, primertümörün komple rezeksiyonundan sonra, levamizol HCl kullanılır.
Kontr.E.: Ciddi karaciğer ve/veya böbrekrahatsızlığı olanlarda, kan diskrazisi olanlarda ve duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kemik iliği depresyonu (artabilir);enfeksiyon (kemik iliği depresyonu sonucu enfeksiyon kötüleşebilir);kriz düzensizliği (tedaviye eşlik eden krizlerin sıklığını levamizolhidroklorür artırabilir) gibi durumlarda tıbbi sorunlar mevcutsa,yarar/zarar durumu gözden geçirilmelidir. Bu ilaçla birlikte alkolalınmamalıdır. Hekim tarafından kesin gereksinme görülmedikçegebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Kaşıntı, bulantı, iştahsızlık,karın ağrısı, baş dönmesi, kas ağrıları, ateş ve uykusuzluk gibiyan etkiler görülürse de bunlar ilaç alımının kesilmesi ile tamamenkaybolur. Ender olarak santral sinir sistemi toksisitesi, özellikleataksi, bulanık görüş, konfüzyon, parestezi, gecikmiş diskinezi,titreme, serebrospinal sıvıda pleyositoz ve hepatotoksisite görülebilir.Daha sık olarak ishal, metalik tat ve kusma, gözlenen yan etkilerdendir.
Etkileş.: Antikoagülan ilaçlarla, örneğinkumarin ile birlikte kullanıldığında protrombin süresinde artışgörülür. Kemik iliği depresanları ile birlikte kullanıldığındatrombositopenik ve/veya lökopenik etkilerde artma olur.
Doz Önerisi: Antihelmintik olarak 1 gün ve 1 kez verilir. 2-5yaş arasındaki ortalama 15 kg ağırlığındaki çocuklara 1 tablet,ortalama 20-25 kg ağırlığındaki çocuklara 1.5 tablet; 5-15 yaş arasındakiortalama 30-35 kg ağırlığındaki çocuklara 2 tablet, otalama 40 kgağırlığındaki çocuklara 2.5 tablet; yetişkinlere (50 kg) 3 tabletverilir. Bu dozlarda tam tedavi gerçekleşmezse, bir hafta sonra, aynıdoz miktarıyla ikinci bir kür uygulanır. Tabletler bir miktar su iletok karnına alınır, ayrıca müshil kullanılması gerekmez. Kolorektalkarsinomda yetişkinlerde, ameliyattan sonra, 7 gün ile 30 gün arasındabaşlayarak 3 gün süre ile her 8 saatte bir 50 mg baz madde karşılığı1.25 tablet alınır. Bu doz şekli her iki haftada bir tekrarlanır ve biryıl sürer
Paranox Supozituvar
Parasetamol 120mg, fenobarbital
Ambalaj: 10 supozituvar.
End.:Soğuk algınlığı,aşı sonrası reaksiyonlar, tonsillektomi sonrası rahatsızlıklarve enfeksiyona bağlı (bronşit, farenjit, larenjit, ortakulak iltihabıgibi) ağrılı ve/veya ateşli rahatsızlıklarda ağrı kesici ve ateşdüşürücü olarak kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlılarda ve porfirililerdekontrendikedir.
Uyar.: Böbrek ve karaciğer harabiyetiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli ve tekrar eden ağır veyasürekli yüksek ateş, önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Çokgerekmedikçe 2 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır.
Yan E.: Tedavi dozlarında çok enderolarak bulanık veya kanlı idrar, idrar miktarında ani azalma, deridöküntüleri, kaşıntı gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülmesihalinde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.
Doz Önerisi: 4-6 saat arayla, 1 yaşına kadar günde 1-2 supozituvar,1-2 yaş arası günde 1-3 supozituvar, 3-6 yaş arası günde 4-6 supozituvar.
Paranox Fort Supozituvar
Parasetamol
Ambalaj: 240 mgx10 supozituvar
Paranox-S Supozituvar
Parasetamol
Ambalaj: 120 mgx10 supozituvar
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Paranox Fort Supozituvar: 6 yaşından büyük çocukların ağrılı ve ateşli hastalıkdurumuna göre günde 4-6 saatte 1 supozituvar kullanılır
Paraplatin RTU Flakon IV
Karboplatin
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon :: 150 mg/15 mLx1 flakon :: 450mg/45 mLx1 flakon
End.:Diğer uygunkemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigören hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi:Paraplatin RTU uzman hekim kontrolünde deneyimli personel tarafındanuygulanmalıdır. Paraplatin RTU tek başına reküran over kanseri olan hastalarda4 haftada bir haftanın 1. günü IV yoldan 360 mg/m2 dozda etkilidir.Ancak, genellikle nötrofil sayısı en az 2.000 ve trombosit sayısıda en az 100.000 oluncaya kadar tek başına intermitan olarak uygulanmamalıdır.Siklofosfamidile Kombinasyon Tedavisi: İlerlemiş over kanserlerinin kemoterapisinde,daha önce tedavi uygulanmamış hastaların tedavisi için kullanılacaketkili bir kombinasyon şu şekildedir. Paraplatin RTU- 300 mg/m2, IV yoldan,her 4 haftada bir, 1. gün, altı siklus. Siklofosfamid- 600 mg/m2,IV yoldan, her dört haftada bir, 1. gün, altı siklus. Paraplatin RTU’nun siklofosfamid ile kombineolarak intermitan uygulanması için nötrofil sayısının en az 2.000,trombosit sayısının da en az 100.000 olması gerekir. Paraplatin RTU %5 dekstroz-su (D5W) veya‰9 enjeksiyonluk sodyum klorür ile 0.5 mg/ml gibi çok daha düşük konsantrasyonlaraseyreltilebilir
Parasedol Eliksir
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe
Parasedol Tablet
Parasetamol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor-amfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Parasedol Eliksir: Günlük doz küçüklerde 3-4x½-2 ölçek eliksirdir. Maksimum çocuk dozu 1.2 g’dir.Parasedol Tablet: Günlükdoz erişkinlerde 3-4 kez 1-2 tablettir. Maksimum erişkin dozu 4 g’dir
Parasinus TabletKoçak
Parasetamol 500 mg,psödoefedrin HCI 30 mg
Ambalaj: 30 tablet
Pariet Enterik Tablet
Rabeprazol
Ambalaj: 20 mgx28 tablet
End.:Aktifduodenal ülser, aktif benign mide ülseri, semptomatik eroziv ya da ülseratifgastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH), gastroözofajiyal reflü hastalığınınuzun dönemli tedavisi (GÖRH idame), gastroözofajiyal reflü hastalığınınsemptomatik tedavisi (semptomatik GÖRH), uygun antibakteriyel terapötiktedavilerle beraber peptik ülser veya kronik gastrit hastalarında Helicobacter pylori eradikasyonu,H. Pylori’ye bağlı ülseri olan hastalarda peptik ülser tedavisi ve nüksününönlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Rabeprazolsodyum veya sübstitüte benzimidazollere karşı aşırı duyarlılığı bilinenhastalarda kontrendikedir. Gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.
Uyar.:Şiddetlikaraciğer disfonksiyonu olan hastaların tedavisinde rabeprazol kullanımınailişkin klinik veriler bulunmaması nedeniyle, bu türlü hastalarda rabeprazoltedavisi ilk kez başlatıldığında, hekimin dikkatli olması önerilir. Somnolansnedeniyle dikkati canlı tutma yetisinde azalma görülürse, araba ve kompleksmakineleri kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Yan E.:Baş ağrısı,diyare, bulantı, rinit, karın ağrısı, asteni, flatülans, farenjit, kusma,spesifiye edilmemiş ağrılar/sırt ağrısı, sersemlik, grip benzeri sendrom,enfeksiyon, öksürük, kabızlık ve uykusuzluk görülebilir.
Etkileş.:Birlikterabeprazol sodyum uygulaması, ketakonazol düzeylerinde %33′lük bir azalma,taban digoksin düzeylerinde ise %22 düzeyinde bir artışla sonuçlandığından, butür ilaçlar rabeprazol ile birlikte alındığında, doz ayarlaması gerekipgerekmediğinin kontrolü için hastanın izlenmesi gerekli olabilir.
Doz Önerisi: Önerilen oral doz, günde bir kez sabahları alınmak üzere20 mg’dır. H. pylori enfeksiyonuna bağlı gastro-duodenal ulser veya kronikgastrit hastaları uygun antibiyotiklerle beraber eradikasyon tedavisine tabitutulmalıdır. 7 gün için şu kombinasyonlardan biri tavsiye edilir: Günde ikikez Pariet 20 mg+günde iki kez 500 mgklaritromisin ve günde iki kez 1 g amoksisilin veya günde iki kez Pariet 20 mg+günde iki kez 500 mgklaritromisin ve günde iki kez 400 mg metronidazol. Günde tek doz tedavigerektiren endikasyonlar için Pariet tabletleri sabahları, birşey yemeden önce alınmalıdır.Bu rejim tedaviye uyumu kolaylaştıracaktır. H. pylori eradikasyonu için uygulanankombinasyon tedavilerde Pariet tabletleri iki uygun antibiyotikle beraber günde iki kezalınmalıdır. Hastalar, Pariet tabletlerin çiğnenmeden ya da kırılmadan bir bütünhalinde yutulması gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar
Parlodel Tablet
Bromokriptin (mesilat)
Ambalaj: 2.5mgx30
Parlodel-SRO Yavaş SalınımlıKapsül
Bromokriptin
Ambalaj: 2.5 mgx7 kapsül :: 5 mgx28 kapsül.
End.:Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi (hiperprolaktinemikve görünürde normoprolaktinemik durumlarda): Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore,luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar(kimi psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği).Prolaktine bağlı olmayankadın infertilitesi: Polikistikover sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi anti-estrojentedavisine ek olarak). Premenstrüelsemptomlar: Meme duyarlığı, sikliködem, şişkinlik, psişik bozukluklar. Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libidoazalması, impotans). Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom vemakroadenomların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden öncetümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla;cerrahi girişimden sonra, prolaktin düzeyinin hala yüksek olduğudurumlarda. Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedaviveya bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak. Laktasyon inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulmasıveya önlenmesi (rutin olarak laktasyonun durdurulması için önerilmez);abortus sonrası laktasyonun önlenmesi; puerperal meme angorjmanı;başlangıçtaki puerperal mastit. Selim meme hastalıkları: Mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendromdaveya memedeki selim nodüler veya kistik değişikliklerle beraberseyreden); memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özelliklefibrokistik meme hastalığı.
Kontr.E.:Bromokriptinve diğer ergo alkaloidlerine duyarlı kişilerde kontrendikedir.Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansifhastalıklarda, postpartum ve puerperal dönemdeki hipertansiyondakontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovaskülerdurumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişiksemptomları olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bromokriptin tedavisi ile fertilitedüzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen, doğum yapabilecek yaştakikadınların, güvenilir korunma yöntemlerine baş vurmaları önerilmelidir.Nadir olarakgastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursabromokriptin tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Doğum sonrasındalaktasyon inhibisyonu için bromokriptin ile tedavi edilen kadınlardanadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülziyonlar, inmeve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.Gebe kalmak isteyen hastalarda bromokriptin tedavisi, tedavinindevamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebeliksaptanınca kesilmelidir. Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden,emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Tedavininilk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,yorgunluk veya kusmadan yakınabilirler fakat tüm bunlar tedavininkesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse,başlangıçta görülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süreylebromokriptin kullanılmadan en az 1 saat önce alınacak domperidongibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Bromokriptin,bazan kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona neden olabilir.Ortostatikhipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedaviedilebilir.
Etkileş.:Prolaktindüzeyini artıran ilaçlarla (örneğin amitriptilin, butirofenonlar,imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığındaetkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığındahipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığındaeritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler veyaoktreotid, bromokriptinin plazma düzeyini yükseltebilir.
Doz Önerisi:Parlodel Tablet: Her zaman bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır.Hastanın optimum toleransını sağlamak amacıyla, tedaviye ilk haftaboyunca tercihen geceleri alınacak 1.25 mg’lık düşük bir dozla başlanır.Minimum efektif dozu, hastanın tedavi yanıtına göre yavaş yavaştitre ederek saptanmalıdır. Günlük doz 2 ya da 3 kerede verilmelidir.Günlük doz her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır. Uyguntedavi yanıtına 6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz,haftada 2.5 mg/gün olmak üzere artırılmaya devam edilir
Parol Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 tablet ve küçüklerde3-4x¼-½ tablettir. Maksimum erişkin dozu 4 g ve çocuk dozu 2 g’dir.
Parol Cold Kapsül
Parasetamol 325mg, fenilpropanolamin HCI 12.5 mg
Ambalaj: 20 kapsül.
End.: Soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarıve akut kronik sinüzitte oluşan ağrı, ateş, halsizlik, kırıklık, nezle,burun akıntısı, burun ve sinüs konjesyonu ve yüzde dolgunluk hissigibi belirtilerin semptomatik tedavisinde kullanılır. Soğuk algınlığı etkilerini ortadankaldırarak gün boyu ve gece süresince hastayı rahatlatır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden birinekarşı duyarlığı olanlarda, ileri hipertansif kalp-damar hastalığıolanlarda, hipertiroidlilerde, glokomlularda, prostat hipertrofisibulunanlarda, MAO inhibitörü ilaç kullananlarda, ileri diyabetlilerde,karaciğer ve böbrek harabiyeti bulunanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Önerilen dozların dışına çıkılmamalıdır.Alkol, trankilizan ve uyku ilacı gibi santral depresan etkili ilaçlarlabirlikte alındığında santral depresan etkinin şiddetleneceği gözönünde tutulmalıdır. Böbrek ya da karaciğer fonksiyonu bozulanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Çocuklara ve gebelere hekimönerisi olmadan verilmemelidir.
Yan E.: Duyarlı kişilerde ve özellikleyüksek dozlarda seyre de olsa baş dönmesi, bulantı, kusma, kabızlık,deri döküntüsü, terleme, çarpıntı, bulanık görme, karın ağrısı,sinirlilik ve iştah kaybı gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda 4 saatte 1kapsül, 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde 4 saatte bir2 kapsül önerilir. Günde önerilen en yüksek doz büyüklerde 8 kapsül,çocuklarda 4 kapsüldür. 6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez
Paroma 50 Toz
Parasetamol
Ambalaj:50 mgx20poşet.
Paroma 125 Toz
Parasetamol
Ambalaj: 125 mgx20 poşet.
Paroma 250 Toz
Parasetamol
Ambalaj: 250 mgx20 poşet.
Paroma 500 Toz
Parasetamol
Ambalaj: 500 mgx20 poşet
PAS Tablet
p-Aminosalisilik asit sodyum
Ambalaj: 1 gx100 tablet
Passiflora Şurup
Passiflora sıvıekstresi
Ambalaj: 700 mg/5 mLx200 mL’lik şişe
End.: Huzursuzluk, uykusuzluk, endişe gibi yakınmaların;adet görme ve menopoz devrelerindeki ruhsal sıkıntı, gerginliklerinsemptomatik tedavisinde endikedir.
Uyar.: Dikkat gerektiren makineleri kullanmak zorundaolan kişilerde ve araç kullananlarda ilacın oluşturacağı santraldepresif etki hatırda tutulmalıdır. Gebelerde ancak hekim önerisiyle kullanılabilir.
Yan E.:Bilinenzararlı bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Etkileş.: Santral sinir sistemini depreseeden ilaçlar (alkol, barbitüratlar, trankilizanlar vb.) ile birliktekullanımı sırasında sedatif ve hipnotik etkilerin artacağı unutulmamalıdır.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır. Aspartam kullanan kişilerdeidrarda tortu görülebilir (Fenilketonüri).
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 ölçek ve 3 yaşındanbüyük çocuklarda 2-3x½ ölçektir. Uyku bozukluklarında yatmadan 1saat önce 2 ölçek kullanılmalıdır
Pasteur HDCV Flakon
İnsan diploid hücrekültüründe üretilmiş ve beta-propiolakton ile inaktive edilerek saflaştırılmışkuduz virüsü Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3 M suşu 25 IU/ml
Ambalaj: 1 mL çözücü içeren cam enjektör ve liyofilize formda tekdoz aşı içeren flakon
Patanol Oftalmik Solüsyon   Alcon
Olopatadin
Ambalaj:%0.1×5 mL’lik plastik drop-tainer şişe
Pavulon Ampul
Pankuronyum bromür
Ambalaj: 4mg/2 mLx10 ampul
End.:Pankuronyumbromür, non-depolarizan blok yapan bir maddedir ve genel anestezideendotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve ameliyat sırasındaiskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.
Kontr.E.: Pankuronyuma veya bromür iyonlarınakarşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyon varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Pankuronyum bromür, entübasyon,yapay solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerinbulunduğu koşullarda, ilacın etkisini bilen deneyimli anestezistlertarafından ya da onların denetiminde kullanılmalıdır. Renal yetmezliğiolan hastalarda eliminasyon yarı-ömrünün 2 katına çıktığı ve plazmaklirensinin %50 azaldığı dikkate alınmalıdır. Gebeler üzerinde ancakhekimin gerekli gördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazlaise uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda pankuronyum bromürün sezaryenledoğumda güvenilir olduğu görülmüştür.
Yan E.:Nabız sayısındaartış, ortalama arteryel kan basıncının hafif-orta derecede yükselmesigörülebilir. Bazı inhalasyon anesteziklerine bağlı olarak ortayaçıkan kardiyak depresyonu antagonize eder. Bundan başka, bazı potentanestetik ve analjeziklerin neden olduğu bradikardi, pankuronyumbromür tarafından düzeltilir.
Etkileş.:Halotan,eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton,metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidatve propanidid, panküronyumun etkisini artırır. Neostigmin, edrofonyum,piridostigmin ise etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Entübasyon dozu 0.08-0.10 mg/kg’dir (90-120 saniyedeiyi-mükemmel arası entübasyon koşulları gerçekleşir). Süksametonyumile entübasyon yapıldıktan sonra başlangıç Pavulon dozu 0.04-0.06 mg/kg, etki süresi22-35 dakikadır. Ek dozlar 0.01-0.02mg/kg’dir. IVyolla uygulanır
Paxil Film Tablet
Paroksetin HCl
Ambalaj: 20 mgx28 tablet
End.:Tepkiselve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzeretüm depresyon tipleri, Obsesif Kompülsif Hastalık (OKH) semptomlarının tedavisive relapsının önlenmesi, agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın PanikHastalığı semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, sosyal anksiyetebozukluğu ve sosyal fobi tedavisi.
Kontr.E.:Paroksetinekarşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kardiyak problemleri olan hastalarauygulanırken dikkatli olunması önerilir. Epilepsi hastalarınıntedavisinde, paroksetin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Paroksetinletedavi kesildikten sonra 2 hafta süreyle MAO inhibitörleri kullanılmamalıdır.Mani öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral antikoagülanalan hastalara paroksetin büyük bir dikkatle verilmelidir. Gebelikveya süt verme dönemlerinde kullanılmasına potansiyel yararlarve olası zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir. Hastalararaba veya makine kullanma yetenekleri hakkında uyarılmalıdır.
Yan E.:Mide bulantısı,uykulu hal, terleme, titreme, asteni, ağız kuruluğu, uykusuzlukve impotens ve ejakülasyon bozuklukları gibi cinsel fonksiyon bozukluğugörülebilir. Ayrıca, baş dönmesi, kusma, diyare, huzursuzluk, hallüsinasyonlarve hipomani olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Paroksetin,alkolün yol açtığı mental ve motor beceri kaybını artırmamasınakarşın, depresyonlu hastalarda alkolle birlikte kullanılması önerilmez.Paroksetinle lityumun birlikte kullanılması durumunda dikkatliolunmalı ve lityum düzeyleri izlenmelidir. Fenitoinle birlikteuygulanmasıyla paroksetinin plazma konsantrasyonlarında azalmave yan etkilerde artma görülür. Paroksetinin diğer antikonvülzanlarlabirlikte kullanılması da yan etki insidansında artışa yol açabilir.Paroksetin,oral antikoagülan alan hastalarda büyük bir dikkatle uygulanmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde kullanılır. Günde bir kez sabahlarıyemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. Önerilengünlük dozları, depresyonda 20 mg, obsesif kompülsif hastalıkta 40 mg, panikhastalığında 40 mg, sosyal anksiyete bozukluğu ve sosyal fobide 20 mg’dir.Yaşlılarda dozajlama yetişkinlerin başlangıç dozunda başlamalıdır ve haftada 10mg’lik artışlar halinde hastanın cevabına göre maksimum 40 mg’ye kadarartırılabilir. Şiddetli renal bozukluğu veya şiddetli hepatik bozukluğu olanhastalarda tavsiye edilen doz günde 20 mg’dir
Pedifen Şurup
İbuprofen
Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 20 mg/kg’dir. Bu doz 3-4 eşit kısımda yemeklerdensonra uygulanmalıdır. 30 kg’dan hafif olan çocuklarda 24 saatliktoplam doz 500 mg’yi geçmemelidir. 1 yaşın altındaki ve 7 kg’dan hafifçocuklara verilmemelidir
Pedilin Şurup
Difenhidramin HCl14 mg, amonyum klorür 120 mg
Ambalaj: 125 mL’lik şişe
End.:Soğuk algınlığıve gripal durumlarda görülen boğaz ve bronşiyal irritasyon sonucuortaya çıkan öksürüklerde kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir. MAO inhibitörü alanlar, dar açılıglokomlu hastalar, prostat hipertrofisi olanlar, astım nöbeti geçirenhastalar ile 1 yaşından küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Amonyumtuzları karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.
Uyar.: Motorlu araç ve makine kullananlara uygulandığında,difenhidraminin dikkat ve refleks kaybı oluşturabileceği unutulmamalıdır.Trankilizanlar, hipnotik ilaçlar ve alkol ile birlikte kullanıldığında,depresif etkinin artabileceği göz önüne alınmalıdır. Gebeler veemziren anneler tarafından kullanılması önerilmez.
Yan E.:En sık görülenyan etkileri sedasyon, uyku hali, baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları,bronşiyal sekresyon kıvamının artışı, epigastrik distres, idrarretansiyonu, hipotansiyon, baş ağrısı, palpitasyon, ürtiker, fotosensitivite,aşırı terleme, ağız-burun-boğaz kuruluğudur. Çocuklarda yüksek dozdakullanıldığında, eksitasyon ve bulantı görülebilirse de, ilacınkesilmesiyle ortadan kalkar.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinler için 2-3 saatte bir 1-2 ölçek;6-12 yaş arası çocuklar için 3-4 saatte bir 1 ölçek; 1-5 yaş arası çocuklariçin 3-4 saatte bir ½ ölçektir
Pedimat Supozituvar
Parasetamol 120mg, fenobarbital 5 mg
Ambalaj: 10 supozituvar
End.:Soğuk algınlığı,aşı sonrası reaksiyonlar, tonsillektomi sonrası rahatsızlıklarve enfeksiyona bağlı (bronşit, farenjit, larenjit, ortakulak iltihabıgibi) ağrılı ve/veya ateşli rahatsızlıklarda ağrı kesici ve ateşdüşürücü olarak kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlılarda ve porfirililerde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek ve karaciğer harabiyeti olanlarda dikkatlekullanılmalıdır. Şiddetli ve tekrar eden ağır veya sürekli yüksekateş, önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Çok gerekmedikçe 2 günden fazlasüreyle kullanılmamalıdır.
Yan E.: Tedavi dozlarında çok enderolarak bulanık veya kanlı idrar, idrar miktarında ani azalma, deridöküntüleri, kaşıntı gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülmesihalinde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.
Doz Önerisi: 1 yaşına kadar günde 1-2 supozituvar. 1-2 yaşarası günde 1-3 supozituvar. 3-6 yaş arası günde 4 supozituvar
Peditus Şurup
Asetaminofen 120mg, guaifenesin 50 mg, pirilamin maleat 6.25 mg, fenilefrin HCI 5mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
End.:Antitüssif,analjezik, antihistaminik, ekspektoran ve antipiretik etkilidir.Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı yüksek ateş, öksürük,burun tıkanıklığı, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı ve göğüs konjestiyonununtedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kardiyovaskülerhastalıklar, hipertansiyon, glokom, diyabet, hipertiroidizm veprostat hipertrofisinde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Baş dönmesi,sinirlilik, hipertansiyon, taşikardi, bulantı, kusma, idrar zorluğu,sedasyon, uyuşukluk ve cilt döküntüleri gibi yan etkiler görülebilir.Uyku haliyapabileceğinden dolayı motorlu araç vb. kullananlarla, yüksekyerlerde çalışanlar uyarılmalıdır.
Etkileş.:Alkol, hipnotikve sedatif ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 2 yaşına kadar olan çocuklarda 3x½ ölçek3-6 yaş arası çocuklarda 3×1 ölçek, 6 yaşından büyük olan çocuklarda4x1 ölçek ve erişkinlerde 4 saatte bir 2 ölçektir
Pedrin Şurup
Gliseril gayakolat100 mg, efedrin 15 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
End.: Hafif ve orta dereceli bronşiyal astma, allerjik astma,kronik bronşit, ameliyat sonrası bronkospazm, amfizem, korpulmonole gibi bronşdilatasyonu ve ekspektorasyona gereksinim duyulan solunum yolurahatsızlıklarındaki öksürük ile sigara içenlerin tahriş öksürüklerinin giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir. Ağır hipertansiyon ve ciddi koroner arterhastalığı olanlara verilmemelidir. Gebelerde ve emzirenlere verilmemelidir.
Uyar.: Uyuma zorluğu bulunanlar, gecekullanmaktan sakınmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardaalındığında kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, sancılı idrara çıkma,sinirlilik, uyuyamama, deri döküntüsü görülebilir. Doz azaltıldığında budurumlar ortadan kalkar.
Etkileş.:MAOinhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Büyüklerde günde 3-4 kez 1.5 ölçek, maksimum 10ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda günde 3-4 kez 3/4 ölçek, maksimum 5ölçek; 2-6 yaş arası çocuklarda günde 3-4 kez ¼ ölçek önerilir, maksimum2 mg/kg. Yemeklerden sonra alınmalı, dozlar arasındaki süre 4 saattenaz olmamalıdır
Peflacine Enjektabl Solüsyon IV
Pefloksasin
Ambalaj: 400mg/5 mLx1 ampul.
Peflacine Tablet
Pefloksasin
Ambalaj: 400 mgx2 ve 10 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu, septisemi ve endokarditlerde,beyin zarı iltihaplarında, solunum yolu enfeksiyonlarında, KBBenfeksiyonlarında, böbrek ve üriner sistem enfeksiyonlarında, jinekolojikenfeksiyonlarda, abdominal ve hepatobilier enfeksiyonlarında,kemik ve eklem enfeksiyonlarında ve deri enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Kinolongrubu ilaçlara alerjisi olanlarda, 15 yaşından küçük çocuklarda,gebelikte, emziren annelerde, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Streptokoklar ve pnömokoklarpefloksasine karşı orta derecede bir duyarlık gösterirler. Bu nedenlebu bakterilere ait hastane dışı enfeksiyonlarında, ilaç bakteriyelduyarlık testlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Tedavi sırasındafotosensitivite reaksiyonlarına yol açmamak için güneş ya da ultraviyoleışığından kaçınılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliğinde dozunayarlanması gerekir.
Yan E.:Seyrek olarakmide ağrısı, bulantı, kusma gibi gastrointestinal etkiler, alerjik,ışıga karşı duyarlık tipindeki deri reaksiyonları, kas ve eklemağrıları, yüksek dozlarda (günde 1.600 mg) kullanıldığında trombositopenive baş ağrısı, dikkat ve uyku bozuklukları gibi nörolojik belirtilergörülebilir.
Etkileş.:Oral formlar,pefloksasinin emilimini azaltacağından magnezyum ve alüminyumiçeren antasitlerle birlikte verilmemelidir. Antasitler, pefloksasinden2 saat sonra verilmelidir.
Doz Önerisi:Peflacine Enjektabl: Yavaş IV perfüzyon şeklinde uygulanır. Bir ampul(400 mg) Peflacine, 250 mL %5 dekstroz solüsyonu içindeçözülür. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez bir perfüzyon uygulanır.Karaciğer fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük ortalamadoz 800 mg dır (sabah ve akşam bir perfüzyon). Etkin kan yoğunluklarınadaha kısa sürede erişmek amacıyla tedavinin başlangıcında 800mg’lik bir yükleme dozu uygulanabilir
Pegasys Kullanıma Hazır Şırınga
Peginterferon alfa-2a
Ambalaj: 135 µg/0.5 mLx1 ve 4 şırınga :: 180µg/0.5 mLx1 ve 4 şırınga
End.:Erişkinhastalarda kronik hepatit C’nin tedavisinde aşağıdaki durumlarda endikedir:Köprüleşme fibrozu olmayan veya olan, sirozlu veya sirozu olmayan, karaciğeryetmezliği bulunmayan, kronik hepatit C’nin histolojik bulguları ve serumgöstergeleri bulunan (örn. anti-HCV, transaminazlarda yükselme, HCV-RNA)hastalarda endikedir.
Kontr.E.:Alfainterferonlara aşırı duyarlık durumunda kullanılmamalıdır. Otoimmün hepatit;önceden mevcut olan ciddi psikiyatrik durum veya ciddi psikiyatrik bozukluköyküsü, tiroid fonksiyonunun ilaçla normal sınırlarda tutulamadığı, öncedenmevcut olan tiroid anormallikleri; ciddi hepatik disfonksiyon; kontroledilmeyen nöbet bozuklukları ve/veya merkezi sinir sistemi fonksiyonundabozukluk, gebelik, yardımcı madde olarak benzil alkol kullanılması nedeniyle 3yaşına kadar olan çocuklar ile yenidoğanlar.
Uyar.: Önceden kalp hastalığı bulunan hastalarda dikkatleuygulanmalıdır. Pulmoner hastalık öyküsü (örn. kronik obstrüktif akciğerhastalığı) veya ketoasidoza eğilimli diabetes mellitusu olan hastalar gibiişlev kaybına yol açan tıbbi durumları olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Koagülasyon bozuklukları (örn. tromboflebit, pulmoner emboli)veya ciddi miyelosupresif hastalarda da dikkatli olunmalıdır. Proteinlerinuygulanmasından sonra anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir. Alfa-interferonlarlatedaviden sonra nadiren retina hemorajisi, atılmış pamuk manzarası ve retinadamarında obstrüksiyon gibi oftalmolojik bozukluklar bildirilmiştir.Psöriazisli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır ve psöriatik lezyonların ortayaçıktığı veya kötüleştiği görülürse tedavinin kesilmesi düşünülmelidir. Gebeliksırasında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Peginterferonalfa-2a tedavisinden veya emzirmeden hangisinin kesileceği kararı,peginterferon alfa-2a tedavisinin anne açısından önemi göz önüne alınarakverilmelidir.
Yan E.:Peginterferonalfa-2a ile en sık bildirilen istenmeyen reaksiyonlar hafif-orta şiddettedir vedozaj değişikliği veya tedavinin kesilmesine gerek kalmadan tedavi edilir.Hastaların %10’u ve daha çoğunda, abdominal ağrı, diyare, bulantı, yorgunluk,ağrı, pireksi, rigor, anoreksi, artralji, miyalji, baş dönmesi (vertigo hariç),baş ağrısı, insomnia, depresyon, iritabilite, alopesi, kaşıntı; hastaların%10’undan az fakat %2’sinden çoğunda, asteni, letarji, göğüs ağrısı, gribebenzer semptomlar, kırıklık, bulantı ve kusma, sıcak basması, üşüme-titreme,bellek bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, parestezi, tat duyumubozuklukları, güçsüzlük, hipoestezi, tremor, kas krampları, boyun ağrısı,sırt ağrısı, dermatit, terlemede artış, döküntü, gece terlemeleri, ciltte kuruluk,ışığa duyarlılık reaksiyonu, ağız kuruluğu, dişeti kanaması, ağızda ülserasyon,anksiyete, ruh hali değişiklikleri, libido azalması, sinirlilik, kilo azalması,öksürük, dispne, boğaz ağrısı, nazofarenjit, bulanık görme, gözde enflamasyon,hipotiroidizm, çarpıntı ve yüz ve boyunda sıcaklık hissi bildirilmiştir.
Etkileş.:Teofilinile birlikte peginterferon alfa-2a alan hastalarda serumdaki teofilinkonsantrasyonları izlenmeli ve teofilin dozunda uygun ayarlama yapılmalıdır.
Doz Önerisi: Tedavi sadece hepatit C’nin tedavisinde deneyimlihekimler tarafından başlatılmalıdır. Pegasys’in önerilen dozu 48 hafta süreyle, haftada bir kez,subkutan yolla uygulanan 180 µg’dir
Penadur-LA Flakon IM
Penisilin G benzatin
Ambalaj: 1.200.000 IU: 1 flakon ve 3 mL’lik çözücü ::2.400.000 IU: 1 flakon ve 6 mL’lik çözücü.
Penadur 6.3.3 Flakon IM
Penisilin G benzatin600.000 IU, Penisilin G potasyum 300.000 Ü.İ, Penisilin G prokain300.000 IU
Ambalaj: 1 flakon ve 2 mL’lik çözücü.
Flakon:1.200.000 IUx1 flakon (İ.E. Ulagay).
End.:Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonurapor edilmiştir.
Etkileş.: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.
Doz Önerisi:Penadur-LA Flakon: Streptokokal (A Grubu) üst solunum yolu enfeksiyonları(örn. farenjit) ve streptokoksal piyodermi tek enjeksiyon şeklindeerişkinler 1.200.000 Ü, çocuklar 900.000 Ü, bebekler ve 27 kg altındakiçocuklar için 300.000-600.000 Ü. Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (primer,sekonder ve latent) tek bir enjeksiyon 2.400.000 Ü. Late (Tersiyer venörosifilis) 3 kez 7 gün ara ile 2.400.000 Ü tek doz. Frambezi, bejelve pintada tek bir enjeksiyon 1.200.000 Ü. Konjenital sifiliz 2 yaşınaltında 50.000 Ü/kg, 2-12 yaş arası erişkinlerin dozaj programınagöre ayarlanır. Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefrit: Akut nöbettensonra çocuklar ve erişkinlere her 4 haftada bir 1.200.000 ünite. Tekrarlıdozlar verileceği zaman enjeksiyon yeri değiştirilmelidir. Penadur6.3.3. Flakon: A Grubu streptokoksal enfeksiyonlar: Üst solunum yolunun hafif ve ortaşiddetteki enfeksiyonlarında (örneğin farenjit ve tonsilit), kızıl,erisipel ve piyodermide çocuklar için tek bir doz (toplam 1.200.000ünite) yeterlidir. Erişkinlerde 2-3 günde birer doz olarak uygulanır.Bu uygulama gerektiği kadar tekrarlanabilir. Romatizmal ateşinönlenmesi için 10 günlük bir süreyle terapötik penisilin kan konsantrasyonlarısağlanmalıdır. Pnömokoksal enfeksiyonlar (Pnömokoksal menenjitdışında): Hafifve orta şiddette orta kulak iltihabı ve zatürrede, hastalığın 1.ve 2. gününde tek (toplam 1.200.000 ünite) doz uygulanır. Bu doz yanıtagöre, vücut ısısı 48 saat ile normal olana kadar her 2 ya da 3 gündebir tekrarlanabilir. Ağır olguların akut döneminde enjektabl penisilinG ile daha iyi sonuç alınabilir. Tekrarlı dozlar verileceği zamanenjeksiyon yeri değiştirilmelidir
Penbak Tablet
Bakampisilin
Ambalaj: 800 mgx10 tablet
End.: Ampisiline duyarlımikroorganizmaların etken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem,deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilingrubu antibiyotiklere ve/veya sefalosporinlere karşı bilinenaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer.Emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde normal doz günde 2×400 mg, şiddetlienfeksiyonlarda ise günde 2×800 mg’dir. Komplike olmayan gonorede 1600 mg Penbak 1 g probenesidile birlikte tek doz olarak verilir. Çocuklarda normal doz günde 2 kez 12.5 mg/kg’dir. Ağır enfeksiyonlarda doz ikikatına çıkarılabilir
Penbisin Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik eritici :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik eritici :: 1 gx1 flakon ve 3 mL’lik eriticiampul
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit,pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus vepuerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarıyla septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önündebulundurulmalıdır.
Yan E.:Glosit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:Solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Yetişkinlerde (20 kg veya dahafazla ağırlıkta olan hastalarda) her 6 saatte bir 250-500 mg. Çocuklarda(20 kg’dan az olan hastalarda) 50 mg/kg/gün eşit miktarlara bölünerek6-8 saat arayla uygulanır. Gastrointestinal ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında: Yetişkinlerde her 6 saatte bir500 mg. Çocuklarda 100 mg/kg/gün eşit miktarlara bölünerek 6-8 saatarayla uygulanır. N. gonorrhoea’ya bağlı olarak erkek ve kadınlardaki üretrittedavisinde 2-3.5 g ampisilin 1 g probenesidle aynı zamanda uygulanabilir.Bakteriyelmenenjitte: Yetişkinlerde200 mg/kg/gün, IV olarak iki gün 6 saatte bir 2 g, daha sonra IM olarak6 saatte bir 500 mg ile 1 g. Çocuklarda IV olarak günde 150-200 mg/kgbölünmüş dozlar halinde uygulanır. Tedavi, en az 3 günlük başlangıçIV enfüzyon uygulamasının ardından her 3-4 saatte bir olmak üzereIM olarak sürdürülür. Septisemide: Yetişkinlerde 200 mg/kg/gün ve çocuklarda ise150-200 mg/kg/günlük doz IV uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir en az 3gün IM uygulamayla sürdürülmelidir
Pencain-K Flakon IM
Penisilin G prokain,penisilin G potasyum
Ambalaj: 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü :: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü
End.:Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte); sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.
Kontr.E.:Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.
Uyar.: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.
Yan E.:Makülopapülerdöküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.
Doz Önerisi:Pencain-K, yalnız IM yoldan uygulanmalıdır. Enfeksiyonların çoğunda 24 saattebir verilen 400.000 ünite yeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlardaher 12-24 saatte bir 400.000-800.000 ünite kullanılabilir. Stafilokok,streptokok ve pnömokoklara bağlı enfeksiyonlarda, ateş normale indiktenve enfeksiyonun diğer belirtileri kaybolduktan en az 48 saat sonrasınakadar sürede her 24 saatte bir en az 400.000 ünite, şiddetli enfeksiyonlardaher 12 -24 saatte bir 400.000-800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya sudaeriyen penisilin tuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır. Akut eklemromatizması veya glomerülonefriti önleyebilmek için streptokokenfeksiyonlarında tedavi 10 gün devam etmelidir. Primer ve sekondersifiliz ve negatif spinal sıvılı latent sifilizde, her gün 800.000ünitelik dozlar uygulanarak total 4.800.000 ünite önerilir. Geç sifilizde(semptomatik ve asemptomatik nörosifiliz, kardiyovasküler, kemik,deri ve viseral sifiliz dahil) günlük 800.000 ünitelik dozlar halindetotal olarak 8.000.000-12.000.000 ünite uygulanması önerilir. Konjenitalsifilizde (erken ve geç) vücut ağırlığı 33 kg’dan az olanlarda 10 günsüreyle 10.000 ünite/kg/gün. Gebelikteki sifilizde, hastalığın devresinekarşılık gelen tedavi verilir
Penicillin G Potasyum Flakon
Kristalize penisilinG potasyum
Ambalaj: 500.000 IUx1 flakon ve çözücü :: 1.000.000IUx1 flakon ve çözücü
End.:Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloid-endokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gram-negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.
Yan E.:Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjionörotiködem, bazan ateş ve artraljidir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.
Doz Önerisi:Staphylococcus, Pneumococcus ve Streptococcus’larınduyarlı suşlarının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar; bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddienfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon IU. Şarbon: Günde en az 5 milyon IU, bölünmüşolarak, tedavi sağlanıncaya kadar verilir. Aktinomikoz: Servikofasiyal olgularda günde1-6 milyon IU, torasik ve abdominal hastalık için günde 10-20 milyonIU. Clostridiaenfeksiyonları: (Antitoksin tedavisine yardımcı olarak) günde20 milyon IU. Difteri: Taşıyıcı durumunun önlenmesi için antitoksintedavisine yardımcı olarak, 10-20 gün süreyle günde 300.000 -400.000 IU, bölünmüş şekilde. Erizipeloid-Endokardit: 4-6 hafta süreyle günde 2-20 milyonIU. Fusospiroketalenfeksiyonlar: Orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonlarında günde 5-10 Milyon IU. Gram-negatif çomak enfeksiyonları (E. coli, E. aerogenes, A.faecalis, Salmonella, Shigella ve P. mirabilis); bakteriyemi: Günde 20-80 milyon IU. Listeria enfeksiyonları(L. monocytogenes): Yenidoğanlar günde 500.000-1 milyon IU; menenjitlierişkinlerde; iki hafta süreyle günde 15-20 milyon IU; endokarditlierişkinlerde; dört hafta süreyle günde 15-20 milyon IU. Pasteurella enfeksiyonları(P. multocida): Bakteriyemi ve Menenjit: İki hafta süreyle günde4-6 milyon IU. Fare ısırığı hastalığı (S. minus veya S. moniliformis):İki-üç haftasüreyle günde 12-15 milyon IU. Gonoreal endokardit ve artrit: Günde en az 5 milyon IU. Sifiliz: Sulu penisilin G potasyum, kazanılmışve konjenital sifiliz tedavisinde kullanılabilir. Fakat dozlarınsık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir. Dozaj ve tedavininsüresini hastanın yaşı ve hastalığın durumu belirler. Erken sifilizdetotal olarak 6 milyon IU, gerek erken ve gerekse latent nörosifilizde6-12 milyon IU önerilmektedir. Meningokoksik menenjit: 2 saatte bir 1-2 milyon IU, IM veyagünde 20-30 milyon IU, IV perfüzyonla verilir. Bakteriyel endokarditinönlenmesi: Konjenitalkalp hastalığı, romatizmal veya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığıolanların dental veya üst solunum yollarında bir operasyon geçirmelerihalinde, bakteriyel endokarditin profilaksisi için ameliyattanyarım saat önce başlamak ve ameliyattan sonra iki gün devam etmeküzere günde 600.000 ünitelik bir doz üç saatte bir eşit miktarlardaverilir
Penipastil Pastil
Setilpiridinyumklorür 1.66 mg
Ambalaj: 20 pastil
End.:Ağız veboğazın hafif irritasyonlarında antisepti ve koruyuculuk sağlayarakiyileşmesine yardımcı olarak kullanılır. Diş operasyonlarındanönce ve sonra koruyucu olarak, günlük ağız bakımında, ağızda hoş olmayankokuların giderilmesinde kullanılır.
Doz Önerisi: Yetişkinler günde 4-6 pastil, 6 yaşından büyük çocuklargünde 1-2 pastil, emerek almalıdırlar
Penoksil Şurup İçin Kuru Toz
Fenoksimetil penisilin
Ambalaj:400.000 IU/5 mLx60 mL’lik şişe
End.:Duyarlıpatojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunumyolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnömokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğuderi dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalardahastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmalkalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokarditekarşı korunmasında kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebeliktekullanılabilir. Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.
Yan E.:Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonörotik ödem, eritemamultiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar dahaseyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasındagörülenlere oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda raslanabilir.
Etkileş.:Eşzamanlıolarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretikilaçlarda (özellikle indometasin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisidetkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombineedilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Çocuklarda günlük doz kilo başına 50 mg olarakhesaplanır ve 3-4 kerede eşit dozlarda verilir. 1-5 yaşına kadargünde 4-6 kez yarım ölçek, 6-12 yaşına kadar günde 4-6 kez 1 ölçek. Bumiktarlar olgunun cinsine göre değiştirilebilir
Pen-Os FilmTablet
Benzatin fenoksimetilpenisilin
Ambalaj: 1MIUx24 film tablet.
Pen-Os Oral Süspansiyon
Benzatin fenoksimetilpenisilin
Ambalaj: 750.000 IU/5 mLx80 mL’lik şişe.
Pen-Os Şurup
Benzatin fenoksimetilpenisilin
Ambalaj: 400.000 IU/5 mLx80 mL’lik şişe
Pensilina Enjektabl Flakon   Tüm-Ekip
Kristalize penisilinG potasyum
Ambalaj: 1.000.000 IUx1 flakon ve 1 çözücü
End.:Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloid-endokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gram-negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.
Yan E.:Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjionörotiködem, bazan ateş ve artraljidir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.
Doz Önerisi: Penisilin G potasyum IM yoldan veya sürekli enfüzyonşeklinde IV yoldan verilebilir. 1. Penisiline duyarlı stafilokok, streptokok vepnömokokların neden olduğu ağır enfeksiyonlar ile bakteremi, pnömoni, endokardit,perikardit, ampiyem ve menenjit gibi enfeksiyonların tedavilerinde önerilen endüşük günlük doz 5 000 000 IU’dir. 2. Antraks tedavisinde eşit dozlara bölünmüşen düşük günlük doz 5 000 000 IU’dir. 3. Aktinomikoz tedavisinde önerilen doz,servikofasial olgularda 1.000.000-6.000.000 IU/gün, torasik ve abdominalolgularda ise 10.000.000-20.000.000 IU/gün’dür. 4. Clostridial enfeksiyonların tedavisinde20.000.000 IU olan günlük doz antitoksin serumla birlikte verilir. 5.Difterinin taşıyıcı safha koruyucu tedavisi için 10-20 gün, bölünen dozlar şeklindegünde 300.000-400.000 IU antitoksin serumla birlikte önerilir. 6. Erisipeloidendokarditlerde günlük doz 2.000.000-20.000.000 IU arasında değişir ve tedavi4-6 hafta sürebilir. 7. Pasteurella multacida’nın neden olduğu bakteremi ve menenjit gibienfeksiyonlarda iki hafta süre ile günde 4.000.000-6.000.000 IU uygulanmalıdır.8. Endokarditte günde 15.000.000-20.000.000 IU doz 4 hafta süre ilekullanılmalıdır. Gonoreal endokardit ve artritte minimum günlük doz5.000.000 IU’dir. 9. Konjenital ve erişkin sifiliz tedavisinde penisilin Gdozu çok sık tekrarlanmalıdır. Tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması önerilir. Uygulanacak doz ve süre hastanın yaşına ve hastalığındurumuna göre ayarlanmalıdır. 10. Meningokoksik menenjit tedavisinde önerilendoz iki saat ara ile 1.000.000-2.000.000 IU IM veya günde 20.000.000-30.000.000IU sürekli enfüzyon şeklindedir. Çocuklar için önerilen penisilin G dozu IMuygulamada 20.000-50.000 IU/kg ve IV uygulamada 20.000-500.000 IU/kgşeklindedir. Yeni doğmuş bebeklerde 50.000 IU/kg 2 veya 3 eşit doza bölünerekuygulanmalıdır. Uygulamanın yapılması: Pensilina Enjektabl Flakon IM veya IV olarak uygulanır. Ambalajiçindeki çözücü ampul ile flakon içeriği çözülür. Sulandırıldıktan sonrabekletilmeden kullanılmalıdır. IM enjeksiyonlar için en uygun yer kalçanınüst dış bölümüdür. 4.000.000 IU üzerinde reçete edilen dozlar genellikle IVyolla (yavaş IV veya IV enfüzyon yolu) uygulanır. Çok yüksek dozların enfüzyonuda, SSS irritasyonundan ve elektrolit dengesinin bozulmasından kaçınmak içinyavaş olarak uygulanmalıdır. 2.000.000 ünitenin üzerindeki IV dozları dakikada300 mg’den daha hızlı uygulanmamalıdır
PentAct-HIB Enjektör
Difteri, tetanoz,boğmaca, inaktive poliomyelit aşısı DTBP (süspansiyon formda 1 aşılamadozu): Pürifiye difteri toksoidi 1 doz, pürifiye tetanoz toksoidi1 doz, Bordatella pertussis 4 IU (min.), Tip 1 inaktive polio virüsaşısı 1 doz, Tip 2 inaktive polio virüs aşısı 1 doz, Tip 3 inaktive poliovirüs aşısı 1 doz.
Ambalaj: 1 flakon PRP-T, 1 enjektör içinde süspansiyon formdaDTBP ile rekonstütiye edilmesinden elde edilen enjeksiyonluk süspansiyon
Pentaglobin Flakon
İmmünglobülin G 38 mg,immünglobülin A 6 mg, immünglobülin M 6 mg/mL
Ambalaj: 10 mLx1 flakon :: 50 mLx1 flakon
Pental Sodyum Flakon IVİ.E.Ulagay
Tiyopental sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ::1 gx1 flakon
End.:Kısa süreli(15 dakika) operasyonlarda tek anestezik ajan olarak; diğer anestezikajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında; bölgeselanestezinin tamamlanmasında; analjezi ve kas gevşemesi için, diğerajanlarla anestezinin dengelendiği sırada hipnozun sağlanmasında;inhalasyon anestezisi ve lokal anestezi sırasında veya sonrasındaya da diğer nedenlerle oluşan konvülzif durumların kontrol altınaalınmasında; eğer yeterli ventilasyon sağlanmışsa, intrakraniyalbasıncı artmış sinir sistemi cerrahisi hastalarında; psikiyatrikrahatsızlıklarda narkoanaliz ve narkosentez için endikedir.
Kontr.E.: IV uygulamaiçin uygun venlerin olmaması, barbitüratlara karşı aşırı duyarlık,status astmatikus, porfiri veya belli aralıklarla görülen akut porfirimutlak kontrendikasyonlardır. Ciddi kardiyovasküler rahatsızlık,hipotansiyon ya da şok, hipnotik etkinin uzayabileceği ya da artabileceğidurumlar (aşırı premedikasyon), Addison hastalığı, karaciğer ya daböbrek fonksiyon bozukluğu, miksödem, kanda üre düzeyinin artması,şiddetli anemi ve miyastenia gravis nisbi kontrendikasyonlardır.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Sadece IV anesteziklerin kullanımındauzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Hayata döndürücü ve endotrakealintübasyon aletleriyle oksijen her zaman hazır bulundurulmalıdır.Tiyopental plasental bariyeri kolaylıkla geçer ve yüksek dozlarınuygulanmasının ardından sütte az miktarlarda bulunur. Hayvanlardaüreme çalışmaları yapılmamıştır. Gebe kadınlarda fetal zararaneden olup olmayacağı veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceğibilinmemektedir. Gebelerde kesin gerekiyorsa uygulanabilir.
Yan E.:Solunumdepresyonu, miyokardiyal depresyon, kardiyak aritmileri, uykuluhalin ve uyanışın uzaması, aksırma, öksürme, bronkospazm, larengospazmve titreme görülebilir. Tiyopentale karşı anafilaktik ve anafilaktoidreaksiyonlar bildirilmiştir. Ender olarak böbrek yetmezliği ve radyalsinir felciyle beraber immün hemolitik anemi bildirilmiştir.
Etkileş.: Tiyopentalin etkisi probenesidleuzarken, aminofilin ve zimelidinle azalmaktadır. Opiyat aneljeziklerlebirlikte kullanımında antinosiseptif etki azalmaktadır. Diazoksidlebirlikte kullanımı hipotansiyona neden olabilir. Midazolamlasinerjist etki göstermektedir.
Doz Önerisi: Hastanın göstereceği reaksiyona bağlı olarak20-40 saniyelik aralıklarla 50-75 mg (%2.5’lik solüsyonda 2-3 mL) enjekteedilerek ortalama erişkinlerde oldukça yavaş indüksiyon genelliklesağlanabilir. Anestezi bir kez sağlandıktan sonra hastanın her kımıldayışında250-500 mg’lik ilave enjeksiyonlar verilebilir
Pentin-LA Flakon IM
Penisilin G benzatin
Ambalaj: 1.200.000 IUx1 flakon ve 6 mL’lik enjeksiyonluk suampulü :: 2.400.000 IUx1 flakon ve 6 mL’lik enjeksiyon su ampulü
End.:Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonurapor edilmiştir.
Etkileş.: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.
Doz Önerisi: Streptokokların (A grubu) neden olduğu üst solunumyolu enfeksiyonlarında erişkinlerde 1.200.000 Ü; büyük çocuklarda900 bin Ü; 27 kg altındaki çocuklarda ve yenidoğanlarda300.000-600.000 Ü tek IM enjeksiyon şeklinde kullanılır. Primer, sekonderve latent sifilizde 2.400.000 Ü tek doz IM; geç (tersiyer ve nörosifilizde)sifilizde 2.400.000 Ü 7 günlük aralarla 3 ayrı doz halinda IM uygulanır.Konjenital sifilizde 2 yaş altındaki çocuklarda vücut ağırlığınınher kg’si başına 50 bin Ü; 2-12 yaş arasındakilerde yetişkinlerdekikullanımı esas alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Yavs, bejelve pintada 1.200.000 Ü tek IM enjeksiyon şeklinde kullanılır. Romatizmalateş ve glomerülonefrit profilaksisinde, akut atak sonrası aydabir 1.200.000 Ü veya 2 haftada bir 600 bin Ü olarak uygulanır. Pentin-LA, derin IM enjeksiyon tarzındave tekrarlanan uygulamalarda enjeksiyon yeri değiştirilerek uygulanmalıdır
Pentothal Sodium Flakon IV
Tiyopental sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ::1 gx1 flakon
End.:Kısa süreli(15 dakika) operasyonlarda tek anestezik ajan olarak; diğer anestezikajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında; bölgeselanestezinin tamamlanmasında; analjezi ve kas gevşemesi için, diğerajanlarla anestezinin dengelendiği sırada hipnozun sağlanmasında;inhalasyon anestezisi ve lokal anestezi sırasında veya sonrasındaya da diğer nedenlerle oluşan konvülzif durumların kontrol altınaalınmasında; eğer yeterli ventilasyon sağlanmışsa, intrakraniyalbasıncı artmış sinir sistemi cerrahisi hastalarında; psikiyatrikrahatsızlıklarda narkoanaliz ve narkosentez için endikedir.
Kontr.E.: IV uygulamaiçin uygun venlerin olmaması, barbitüratlara karşı aşırı duyarlık,status astmatikus, porfiri veya belli aralıklarla görülen akut porfirimutlak kontrendikasyonlardır. Ciddi kardiyovasküler rahatsızlık,hipotansiyon ya da şok, hipnotik etkinin uzayabileceği ya da artabileceğidurumlar (aşırı premedikasyon), Addison hastalığı, karaciğer ya daböbrek fonksiyon bozukluğu, miksödem, kanda üre düzeyinin artması,şiddetli anemi ve miyastenia gravis nisbi kontrendikasyonlardır.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Sadece IV anesteziklerin kullanımındauzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Hayata döndürücü ve endotrakealintübasyon aletleriyle oksijen her zaman hazır bulundurulmalıdır.Tiyopental plasental bariyeri kolaylıkla geçer ve yüksek dozlarınuygulanmasının ardından sütte az miktarlarda bulunur. Hayvanlardaüreme çalışmaları yapılmamıştır. Gebe kadınlarda fetal zararaneden olup olmayacağı veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceğibilinmemektedir. Gebelerde kesin gerekiyorsa uygulanabilir.
Yan E.:Solunum depresyonu,miyokardiyal depresyon, kardiyak aritmileri, uykulu halin ve uyanışınuzaması, aksırma, öksürme, bronkospazm, larengospazm ve titreme görülebilir.Tiyopentale karşı anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir.Ender olarak böbrek yetmezliği ve radyal sinir felciyle beraber immünhemolitik anemi bildirilmiştir.
Etkileş.: Tiyopentalin etkisi probenesidleuzarken, aminofilin ve zimelidinle azalmaktadır. Opiyat aneljeziklerlebirlikte kullanımında antinosiseptif etki azalmaktadır. Diazoksidlebirlikte kullanımı hipotansiyona neden olabilir. Midazolamlasinerjist etki göstermektedir.
Doz Önerisi: Sadece IV yolla uygulanır. İlacabireysel yanıt o kadar değişkendir ki, belli bir doz yoktur. İlaç yaş,cinsiyet ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak hastanın gereksinimlerinegöre ayarlanmalıdır. Genç hastalar orta-yaşlı hastalara göre dahayüksek dozlar gerektirirler. Yaşlılarda ilaç, daha yavaş metabolizmayauğrar. Buluğ öncesi dönem gereksinimleri her iki cinsiyet için deaynıdır, ama yetişkin kadınlar için, yetişkin erkeklerden daha azilaç gerekir. Doz genellikle vücut ağırlığıyla orantılıdır ve şişmanhastalar aynı ağırlıktaki zayıf hastalardan daha fazla doz gerektirirler
Pentox SR Kapsül
Pentoksifilin
Ambalaj: 400 mgx20 kapsül :: Fort kapsül 600 mgx20 kapsül
End.:Periferikarterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetiknedenlerden meydana gelen arteriyovenöz dolaşım bozuklukları(kesik topallama, istirahat ağrısı gibi) ve trofik bozukluklar (ulcuscruris ve gangren gibi); serebral dolaşım bozuklukları (serebralsklerozun konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, unutkanlık gibi sonuçları),iskemik ve post-apoplektik durumlar; göz veya iç kulağa ait, dejeneratifvasküler süreç ve görme veya işitme bozukluklarıyla seyreden dolaşımbozukluklarında endikedir.
Kontr.E.:Pentoksifilineve diğer metilksantinlere aşırı duyarlığı olan hastalar, ağır hemorajiler,ağır retinal kanamalar gibi durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Miyokard enfarktüsü, düşük tansiyon, ağır böbrekfonksiyon bozukluğu, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, koagülasyonhastalıkları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğilimininarttığı durumlar, kan basıncında düşme riski olan özel durumlardahastaların dikkatle takibi gerekir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır. Az miktarda anne sütüne geçer. Olası risk ve yararları dikkatlicesaptanmadan emziren kadınlara verilmemelidir.
Yan E.:Özellikleyüksek dozda veya hızlı enfüzyon şeklinde uygulandığında, sıcakbasması, midede ağırlık, dolgunluk hissi, bulantı, kusma veya ishalgibi gastrointestinal yakınmalar, nadiren taşikardi gibi kardiyakaritmiler olabilir. Çok nadir durumlarda, anjiyonörotik ödem, bronkospazmve bazan dolaşım şokuna varabilen, ağır anafilaktik/anafilaktoidreaksiyonlar olabilir.
Etkileş.:Kan basıncınıdüşürücü (ACE inhibitörleri vb.) ve kan basıncını düşürme potansiyelitaşıyan (nitratlar vb.) ilaçların etkisi pentoksifilin tedavisisırasında artabilir. İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kanşekerini düşürücü etkisini artırarak hipoglisemi riskini artırabilir.Bazı hastalarda, pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımıile teofilin düzeyi, dolayısıyla teofiline bağlı advers etkiler artabilirveya ağırlaşabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz, yemeklerden sonra bol su ile alınan3x1 400 mg kapsül veya 2×1 600 mg fort kapsüldür. Renal fonksiyonuazalmış kişilerde doz ayarlaması gerekir
Pepdif FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 tablet.
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet ya da sabah akşam 20 mg’lik birer tablet4 hafta ve daha sonra 20 mg’lik tablet kullanılır. Selim mide ülserinde günlük dozgece yatmadan önce 6-8 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellisonsendromunda başlangıçta 4×20 mg ve daha sonra artırılan dozlar kullanılır
Peracon Damla
İzoaminil siklamat
Ambalaj: 50mg/mLx15 mL’lik şişe.
Peracon Draje
İzoaminil siklamat
Ambalaj: 40mgx20 draje.
Peracon Şurup
İzoaminil siklamat
Ambalaj: 40 mg/ölçekx100 mL’lik şişe
End.:Soğuk algınlıkları,influenza, larenjit, grip, akut veya kronik bronşit öksürükleri veçeşitli nedenlere bağlı öksürüklerin semptomatik tedavisindeendikedir.
Uyar.: Uzun süre kullanılmaması önerilir.Gebelerde önerilmez.
Yan E.:Uzun sürelikullanımlarda konstipasyon yapabilir. Nadiren baş dönmesi ve bulantıgörülebilir.
Doz Önerisi: Peracon Damla: Günlük doz erişkinlerde 3×15-20 damla ve çocuklarda3x½-1 3×5-15 damladır. Peracon Draje: Yetişkinlere günde 3 kez 1’erdraje önerilir. Günde 5 drajeden fazla alınmamalıdır
Peraljin Tablet
Metamizol sodyum400 mg, kafein 50 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Romatizmalhastalıklardaki ağrılar, migren, baş ve diş ağrılarında, aybaşısancılarında, lumbago ve siyataljide, yaralanmalardan ve ameliyatlardansonra meydana gelen ağrılar, grip, nezle, soğuk algınlığı, mide-bağırsakbölgesi, safra yolu, böbrek ve dessandan idrar yolu ağrılarında veateş düşürülmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Pirazolongrubu ilaçlara alerjisi olanlara, akyuvarları azalmış olanlara verilmemelidir.Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, hepatik porfiri, astma yakınmaları,gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Kullanılandoza bağlı olmaksızın deri reaksiyonları, akyuvar sayısınınazalması şeklinde kendini gösteren hipersensibilite belirtilerineyol açabilir. Ciddi agranülositoz oluşturabilir. Deri ve mukozaüzerinde alışılmamış his veya değişiklik olduğunda ilaç hemen kesilmelidir.
Etkileş.:Klorpromazinlebirlikte alındığında hipotermiye neden olur. Metamizol sodyum ve alkol birbirlerininetkilerini artırabilirler.
Doz Önerisi: Erişkinler için günlük doz yemeklerden sonra alınan1-2 tablet, günde maksimum 8 tablet; çocuklar için günlük doz yarım veyabir tablet, günde maksimum 3 tablettir
Perbronş Şurup
Oksolamin fosfat
Ambalaj: 50mg/5 mLx120 mL’lik şişe
End.:Larenjit,farenjit, trakeit bronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olaraköksürüğe neden olan hastalıklarında bronşiektazi, boğmaca, soğukalgınlığı komplikasyonları, sigara ve hava kirliliğine bağlı öksürüklerdeendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Oksolamin mide-bağırsak sistemindeirritasyona neden olabilmektedir. Bu nedenle yemeklerden sonraalınması önerilir. 2 yaşından küçük çocuklarda halusinasyonlaraneden olduğu bildirildiğinden, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Seyrek olarakve özellikle de aç karnına alındığında bulantı, kusma, bağırsak hareketlerindeartma görülebilmektedir. Hafif lokal anestetik etkisine bağlıolarak ağız mukozasında geçici his azalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Daima yemeklerden sonra, kg başına 15-25 mg hesabıylauygulanır. Günlük doz 4 eşit doza bölünerek ve her 6 saatte bir olmaküzere günde 4 kerede alınmalıdır. Büyüklere 4 kez 2 ölçek, küçüklere4 kez 1-2 ölçek, iki yaşından küçük çocuklara 4 kez ½-1 ölçek uygulanır.3 aylıktan küçük çocuklara kullanılmamalıdır
Perebron Şurup
Oksolamin fosfat
Ambalaj: 50mg/5 mLx120 mL’lik şişe.
End.:Larenjit,farenjit, trakeit bronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olaraköksürüğe neden olan hastalıklarında bronşiektazi, boğmaca, soğukalgınlığı komplikasyonları, sigara ve hava kirliliğine bağlı öksürüklerdeendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Oksolamin mide-bağırsak sistemindeirritasyona neden olabilmektedir. Bu nedenle yemeklerden sonraalınması önerilir. 2 yaşından küçük çocuklarda halusinasyonlaraneden olduğu bildirildiğinden, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Seyrek olarakve özellikle de aç karnına alındığında bulantı, kusma, bağırsak hareketlerindeartma görülebilmektedir. Hafif lokal anestetik etkisine bağlıolarak ağız mukozasında geçici his azalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Genel olarak günde kg başına 15-25 mg dört eşit dozabölünerek verilmelidir. Ortalama olarak 2 yaşından büyük çocuklara1-2 ölçek, yetişkinlere 2 ölçek, günde 4 kez 4 saat arayla yemektensonra, gerektiğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak verilir
Pergonal Ampul
FSH 75 IU, LH 75 IU
Ambalaj: 1 liyofilize ampul ve eritici olarak 1 adet 1mL’lik serum fizyoloik ampulü; 10 liyofilize ampul ve eritici olarak10 adet 1 mL’lik serum fizyolojik ampulü
End.:Gonadlarınyetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır.Kadında: Anovülasyon nedenli infertilite; diğer tedavilerinbaşarısız olduğu hallerde, folikül olgunlaşması bozukluklarıve korpus luteum yetmezliği, Erkekte: Belli bazı spermatogenez bozukluğu olgularındakullanılır. Kan gonadotrofinleri ve/veya prolaktin düzeylerinormalin üstünde olan olgularda endike değildir.
Kontr.E.:Over, testisve hipofiz tümörleri varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Tedavi öncesi, genital organlardaanatomik anomali ya da gonad dışı endokrinopati (örn, tiroid ya daadrenal bozuklukları, diyabet) olup olmadığını aramaya yönelikfizik muayene yapılmalıdır. Kadınlara çok yüksek dozlarda FSH-LHuygulaması, overlerde hiperstimülasyona yol açabilir. Gonadotropikmüstahzarlarla ovülasyon indüksiyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde,düşük ve çoğul gebelik riski artar.
Yan E.:Seyrek olarakderi döküntüleri bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Sabit bir dozaj programı yoktur. Pergonal tedavisi(özellikle FSH etkisi) folikülin olgunlaşmasını sağlamayı amaçlarki, sonra burada onu izleyen HCG tedavisiyle (LH etkisi) ovülasyongerçekleşecektir. Hastaların yumurtalıklarının tedaviye yanıtınınsaptandığı durumlarda bile, tedavi klinik muayeneler ve tekrarlananlaboratuvar testleri ışığı altında sürdürülmelidir. Yumurtalıkların ilk tepkisinianlamak için vajinal muayene, vajinal smear ve arborizasyon testi(servikal mukus ile) yeterlidir
Perlinganit Enfüzyon Solüsyonu
Gliserol trinitrat
Ambalaj: 10 mg/10 mLx10 ampul.
End.:Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde; organiknitrat ve/veya beta blokerin önerilen dozlarına yanıt vermeyen hastalardaanjina pektoris tedavisinde; cerrahi girişimler sırasında kontrollühipotansiyon oluşturulmasında endikedir.
Kontr.E.:Nitro gruplarınaolan duyarlık; akut dolaşım bozuklukları (şok, kan dolaşımının bozulduğudurumlar); belirgin hipotoni; intraaortik basıncın düşük olduğuveya pozitif inotropik ilaçların verilemediği, yeterli yüksekliktesol ventriküler, sabit diyastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenikşokta; kalp iç hacmini daraltan kalp kası hastalıklarında; kalp bölümlerinidaraltıcı enflamasyonlarda; kalp kesesi tamponadında ; hipoventileolan alveol bölgesinde oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlıhipoksemi oluşabileceğinden, primer pulmoner hipertonili hastalardakontrendikedir.
Uyar.:Akut miyokardenfarktüsünün ilk günlerinde dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde çok dikkatle kullanılmalıdır.Aort ve/veyamitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlıdolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaca toleransveya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamiketkilerin azalmasına neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerdeilaç, ancak çok gerekli olduğunda ve yarar/zarar oranı dikkate alınarakverilmelidir. Normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarınıazaltabildiğinden, trafikte veya dikkat gerektiren işlerin yapılmasısırasında uygulanmaması, uygulandığında ise dikkatli olunmasıgerekir.
Yan E.:En sık görülenyan etki, baş ağrısıdır. Taşikardi, mide bulantısı, kusma, korku-endişe,yerinde duramamakla belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi,retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı da görülebilir.
Etkileş.: Vazodilatörler, antihipertansifilaçlar, kalsiyum antagonistleri, nöroleptik veya trisiklik antidepresanlarve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir.Heparinile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir. Sildenafilsitratın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisinipotansiyelize ettiği gösterildiğinden, nitrogliserinin sildenafilile birlikte kullanımı kontrendikedir.
Doz Önerisi: Direkt İV enjeksiyon yoluyla kullanılmaz. Konsantre vepotent bir preparat olduğundan, enfüzyondan önce %0.9 sodyum klorür ya da %5dekstroz çözeltileri ile seyreltilir. Dozaj, enfüzyonda kullanılan setintipine göre değişir. Gliserol trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşip yerdeğiştirdiğinden, seyreltme işlemi ancak camdan yapılı parenteral çözeltikapları içinde yapılmalıdır. Gliserol trinitrat için belirlenmiş optimum birdoz yoktur. İlaca karşı yanıt bireyden bireye değiştiği için, hastanınhemodinamik fonksiyonları yakından izlenerek uygun doz saptanmalıdır. Yine deaşağıdaki dozlar yol göstericidir. Konjestif kalp yetmezliğinde normal doz sınırları 10-100 µg/dak.’dır.Enfüzyona düşük hızla başlayarak, yeterli klinik yanıt elde edilene kadar hızyavaş yavaş ve dikkatle artırılmalıdır. Refrakter İnstabil AnjinaPektoristebaşlangıç enfüzyon hızı 10-15 µg/dak. olarak önerilmektedir. Cerrahide başlangıç enfüzyın hızı 25 µg/dak.olarak önerilmektedir. İstenen sistolik arteriyel kan basıncı oluşturulanakadar, kademeli olarak 200 µg/dak.’a kadar artırılabilir
Permasol Tablet
Potasyum permanganat
Ambalaj: 250 mgx20 tablet.
End.:Bakterisidal,fungisidal, asterigent ve oksidasyon etkileri nedeniyle antiseptik,dezenfektan ve koku giderici olarak, örneğin atletlerde görülenayaklardaki enfeksiyonlara karşı kullanılır.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Konsantre potasyum permanganatsolüsyonları dokuyu tahriş edici ve irritan etki gösterir. Öldürücü dozu 5-10 g’dir. Tentürdiyotgibi iyotlu dezenfektan maddelerle geçimsizdir, birlikte kullanılmamalıdır.Çocuklarda özellikle pişiklerde kullanılmaz.
Yan E.: Konsantre çözeltileri yakıcı,sık kullanıldığında dilüe çözeltileri dokuyu tahriş edici, irritanetkili olabilir ve korozif yanıklar oluşabilir. Eğer mukoza ile temasoluşmuşsa kahverengi lekeler, ödem, hemorajiler ve perforasyonavaran ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Apse ve yaraların temizliğinde taze hazırlanmış1/1000’lik; gargara ve ağız yıkamalarında taze hazırlanmış1/4000’lik; ekzema ve cilt hastalıklarında 15-20 dakikalık banyo tedavisisuretiyle 1/4000’lik solüsyon kullanılır. %5’lik potasyum permanganatsolüsyonu damarları büzerek kanı durdurmada güçlü bir etkiye sahiptir.Yalnız başka bir çare olmadığında, minör olgularda haricen kanıdurdurmada yardımcı olabilir, fakat irritan olduğu unutulmamalıdır.Morfin, afyon ve striknin zehirlenmelerinde 1/5000’lik solüsyon mideyıkamada kullanılır, mideyi boşaltmada etkilidir. Atropin, kokainve barbitürat zehirlenmelerinde etkisi yoktur. Tifo, dizanteri,kolera gibi bağırsak enfeksiyonu salgınları ve bağırsak parazitlerindenkorunmak için, pişirmeden yenen meyve ve sebzeler, kaynatılıp soğutulmuşsudaki 1/1000’lik potasyum permanganat solüsyonunda 15-20 dakikabekletildikten sonra, kaynatılıp soğutulmuş başka bir suda, ilaçtaneser kalmayacak şekilde yıkanır. 1/1000’lik solüsyon elde etmek için1 litre suya 4 tablet, 1/2000’lik solüsyon için 1 litre suya 2 tablet,1/4000’lik solüsyon için 1 litre suya 1 tablet, 1/5000’lik solüsyon için1.25 litre suya 1 tablet, %5’lik solüsyon için 100 mL suya (½ su bardağı)20 tablet, cam veya emaye kapta eritilir, eritildikten sonra suyunkuvvetlice çalkalanması gerekir
Permax Tablet
Pergolid mesilat
Ambalaj: 0.05 mgx30 tablet :: 0.25 mgx100 tablet :: 1 mgx60tablet.
End.: Levodopa/karbidopa tedavisiyle birlikte, Parkinsonhastalığının semptomlarınının kontrol altına alınması için kullanılır.
Kontr.E.: Pergolid ya da ergot türevlerine karşı aşırı duyarlıhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Pergolid ve levodopa/karbidopa uygulanan hastalarda,özellikle tedavinin başlangıcında %10 oranında ortostatik hipotansiyongörülmüştür. Dozun tedricen artırılmasıyla bu etkiye tolerans kazanılır.Bazı hastalardaatriyal prematüre kontraksiyon ve sinüs taşikardisi izlenmiştir.L-dopayla birlikte kullanılan pergolid konfüzyon, halusinasyonya da diskineziye neden olabilir veya bu durumları kamçılıyabilir.İlacın birden bıkarılması da halusinasyon ve konfüzyonun ortayaçıkmasına yol açabileceğinden, uygulamaya, doz kademeli olarakazaltılarak son verilmelidir. Pergolid yüksek dozlarda prolaktindüzeylerinin baskılanmasına bağlı olarak üreme bozukluğuna nedenolabilir.
Yan E.: Baş ağrısı, asteni, kaza yaralanmaları,boyun, sırt, göğüs ya da karın ağrısı, gripal sendrom, ateş, posturalhipotansiyon, hipertansiyon, senkop, çarpıntı, vazodilatasyon,kalp yetmezliği, diskinezi, baş dönmesi, halusinasyon, konfüzyon,sersemlik, uykusuzluk, distoni, parestezi, depresyon, anksiyete,titreme, akinezi, ekstrapiramidal sendrom, yürüyüş bozukluğu,anormal düşünce ve rüyalar, koordinasyon bozukluğu, psikoz, kişilikdeğişikliği, sinirlilik, koreatetoz, amnezi, paranoid reaksiyon,rinit, öksürük, dispne, pnömoni, farenjit, üriner sistem enfeksiyonu,sık idrara çıkma, idrar tutamama, hematüri, dismenore, anemi, seyrekolarak lökopeni, lenfadenopati, lökositoz, trombositopeni, periferalödem, kilo kaybı, kilo artışı,, seğirme, miyalji, artralji, tTerleme,döküntü, diplopi görülebilir.
Etkileş.: Nöroleptikler (fenotiyazinler,butirofenonlar, tiyoksantinler) gibi dopamin antagonistleri veyametoklopramid pergolidle birlikte kullanılmamalıdır, bu ajanlarpergolidin etkinliğini azaltır.
Doz Önerisi: İlk 2 gün 0.05 mg günlük doz ile başlanması önerilir.Tedavinin izleyen 12 günü içinde doz her 3 günde bir 0.10-0.15 mg/günolarak giderek artırılmalıdır. Daha sonra her 3 günde bir 0.25mg/gün şeklinde artırılarak optimal terapötik doza erişilir. Permax tablet genellikle günde 3 kezeşit dozlara bölünerek uygulanır. Doz ayarlaması süresince birlikteuygulanan levodopa/karbidopa dozu dikkatli olarak azaltılır. Permax tablet için ortalama günlük tedavidozu 3 mg/gün olarak önerilmektedir. Birlikte uygulanan levodopa/karbidopadozu ise yaklaşık 650 mg/gün olarak verilmektedir
Pexola Tablet
Pramipeksol 2HClmonohidrat
Ambalaj: 0.125 mgx30 tablet :: 0.250 mgx100 tablet :: 1 mgx100tablet.
End.:İdiyopatikParkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir.Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.
Kontr.E.: Pramipeksole karşı aşırı duyarlık halindekontrendikedir.
Uyar.: Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz azaltımı önerilir.Halüsinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerininbilinen yan etkileridir. Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatliolunmalıdır. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olasıriske ağır bastığında kullanılmalıdır. Emzirme sırasında pramipeksolkullanılmamalıdır. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalara, arabakullanmamaları, tehlike potansiyeli taşıyan aktivitelerde bulunmamalarıtavsiye edilmelidir.
Yan E.: Bulantı, konstipasyon, somnolans, halüsinasyonlar,konfüzyon ve baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.: Simetidin gibi bazik (katyonik) ilaçlar pramipeksol ileetkileşebilirler. Bu türlü ilaçlar (amantadin dahil) ile birlikte tedavidurumunda, diskineziler, ajitasyon ya da halüsinasyonlar gibi aşırı dopaminstimülasyonu bulgularına dikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır.Tabletler aç ya da tok karına alınabilir. Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüşolarak (3 x) uygulanır. Dozaj, günde 0.375 mg’lik bir başlangıç dozundanitibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklarile yapılmalıdır. Pramipeksol, birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılaraksonlandırılmalıdır
Pharmaton Kapsül
Standart Panax ginsengekstresi G15 Pharmaton 40 mg, A vitamini 2667 IU, D3 vitamini 200IU, E vitamini 10 mg, B1 vitamini 1.4 mg, B2 vitamini 1.6mg, B6 vitamini 2 mg, B12 vitamini 1 mg, biotin 150 mg,nikotinamid 18 mg, C vitamini 60 mg, folik asit 0.1 mg, bakır 2 mg, selenyum 50mcg, manganez 2.5 mg, magnezyum 10 mg, demir 10 mg, çinko 1 mg, kalsiyum 100mg, lesitin 100 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:PharmatonKapsül’den, fiziksel performansın azaldığıhallerde, bitkinlik, yorgunluk ve konsantrasyon azalması durumlarındayararlanılmaktadır. Hastalıktan sonraki nekahat dönemlerinde ve vitamin, mineral,oligo-elementlerin yetersiz alındığı durumlarda destek amacıylakullanılabilir.
Kontr.E.:Kalsiyumdüzeylerinin yükselmesi veya kalsiyum atılımının artması şeklindeki kalsiyummetabolizması bozuklukları; gıdalarla fazla miktarda A vitamini ya da Dvitamini alınması; A vitamini ya da D vitamini içeren diğer ilaçlarınkullanılması; böbrek fonksiyon bozukluğu; retinoidlerle (bazı akne ilaçları)yapılan tedavi ve bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıkdurumunad kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte günlük yüksek dozlarda A vitamini alındığındayenidoğanlarda bazı malformasyonların görülme riskinin arttığı göz önündebulundurulmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde doz, tercihen sabah kahvaltısı sırasındaalınan günde 1 kapsüldür. Kapsüller çiğnenmeden bir miktar sıvıylayutulmalıdır. Yutma güçlüğü olan kişilerde kapsül kesilerek açılmalı, kapsüliçeriği sıkılarak bir kaşığa boşaltılmalı ve bir miktar marmelat, bal ya dabaşka bir yiyecekle karıştırılarak alınmalıdır. Şeker içermez
Phos-Bind Tablet
Kalsiyum asetat
Ambalaj: 250 mg (=62.5 mg kalsiyum)x180 tablet :: 668 mg(=167 mg kalsiyum)x180 tablet :: 1000 mg (=250 mg kalsiyum)x90tablet.
End.: Terminal dönem böbrek yetmezliğindeki hastalardahiperfosfateminin kontrolünde endikedir.
Kontr.E.: Hiperkalsemisi bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Terminal dönem böbrek yetmezliğibulunan hastalar yemekle birlikte kalsiyum aldıklarında hiperkalsemigelişebilir. Kalsiyum asetat tedavisi sırasında başka hiçbir kalsiyum desteğiverilmemelidir. Gebelikte güvenirliği saptanmadığından, gebelerde ancak açıkçagerekli olduğunda kullanılmalıdır.
Yan E.:Kalsiyumasetat tedavisi sırasında hiperkalsemi ortaya çıkabilir. Hafif hiperkalsemiasemptomatik olabilir veya kendini kabızlık, anoreksi, bulantı ve kusma ilegösterebilir. Daha şiddetli hiperkalsemide konfüzyon, delirium, stupor ve komagörülebilir. Az sayıda olguda pruritus bildirilmiştir ve bu alerjikreaksiyonları temsil ediyor olabilir.
Etkileş.: Kalsiyum asetat tetrasiklinlerinbiyoyararlanımını azaltabilir. Florid ve florokinolonların absorpsiyonlarınıazaltabilir. Kalsiyum asetat dijital glikozitlerin kalp üzerine olanetkilerini artırabilir, dijital intoksikasyonuna neden olabilir.
Doz Önerisi: Kalsiyum asetatın erişkin ve 65 yaş üzerindeki diyalizhastaları için önerilen başlangıç dozu, her yemekle birlikte alınmak üzereyaklaşık 1.35 g’dir. Hiperkalsemi gelişmediği sürece, serum fosfat değerini 6mg/dL’nin altına indirmek üzere dozaj kademeli olarak artırılabilir. Hastalarınçoğunda, her yemekle birlikte yaklaşık 2-2.5 g kalsiyum asetat uygulanmasıgerekir
Physiologica Burun/Göz Solüsyonu
Sodyum klorür ‰9
Ambalaj: 5mL’lik 10 flakon.
End.:Başta bebekve küçük çocuklar olmak üzere, burun tıkanıklığı görülen bütün durumlarda(nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları vs.) rinofarenks bölgesininrahatlatılması için kullanılır. Göz temizliği için, kirpik ve konjonktivalkesenin yıkanmasında kullanılır.
Doz Önerisi:Buruna: Çocuklarda günde 1-3 kez 10-40 damla (ya da gerektiğizaman), Bebeklerde günde 1-3 kez birkaç damla (ya da gerektiği zaman).Göze: Günde 1-6 kez, direkt olarak konjunktivalkeseye damlatılarak veya steril kompres yardımıyla kullanılır
Physiotens Film Kaplı Tablet
Moksonidin
Ambalaj: 0.2 mgx28 tablet :: 0.4 mgx28 tablet.
End.: Hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Moksonidine aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir. Ayrıca hasta sinus sendromu veya ciddi bradikardilerde(istirahat halinde kalp atım hızı 50 vuruş/dak’ın altında) moksonidinuygulaması kontrendikedir.
Uyar.: Moksonidin, bir b-blokerile kombine edilmiş ise ve her iki ilacın da kesilmesinin gerektiği durumlarda,b-blokerin daima daha önce kesilmesigerekir. Moksonidin tedavisi hiçbir zaman aniden kesilmemelidir. Gebelerdeancak potansiyel yararların, fetüse olası zarara üstün olduğuna karar verilmesihalinde kullanılmalıdır. Ancak öte yandan, klinik öncesi çalışmalardakonjenital anomali oluşumu ve üreme üzerine olumsuz etkiler gösterilmemiştir.Uyuklama hali ve halsizlik bildirilmiş olduğundan, araç kullanma ve aletişletimi gibi beceri isteyen işlemlerde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Ağız kuruluğu, baş ağrısı, genel yorgunluk ve uyku haligörülebilir. Bu semptomlar tedavinin ilk birkaç haftası içinde genellikleazalır. Daha seyrek bildirilen yan etkiler ise bulantı, uykuya dalış güçlüğü vecilt döküntüleri ve kaşıntı gibi allerjik reaksiyonlardır. Çok seyrek olgulardaanjiyonörotik ödem bildirilmiştir.
Etkileş.: Diğer antihipertansif ilaçlarla eş zamanlıuygulanmasında aditif etki beklenmelidir. Trisiklik antidepresanlarla birlikteuygulanmamalıdır. Moksonidin, lorazepam tedavisi gören kişilerde bozulmuşkognitif performansı orta derecede artırmıştır. Öte yandan moksonidin, eşzamanlı kullanıldıklarında benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir.
Doz Önerisi: Normal koşullarda başlangıç dozu 0.2 mg/gün’dür. Maksimumgünlük doz ise iki eşit doza bölünmüş halde toplam 0.6 mg/gün’dür. Bir kerede verilebilecek en yüksekdoz 0.4 mg’dir. Tüm doz ayarlamaları bireylerin yanıtına göre ayarlanmalıdır.Moksonidin yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Böbrek yetmezliğiolan olgularda dozaj hastanın bireysel durumuna göre ayarlanmalıdır. Moksonidinhemodiyaliz ile düşük düzeyde elimine edilebilmektedir
Pikovit Pastil
Retinol (A vitamini)600 IU, kolekalsiferol (D3 vitamini) 80 IU, askorbik asit (C vitamini) 10 mg,tiamin Nitrat (B1 vitamini) 0.25 mg, riboflavin (B2 vitamini) 0.3 mg,piridoksin HCl (B6 vitamini) 0.3 mg, siyonokobalomin (B12 vitamini) 0.2 mg,nikotinamid 3 mg, kalsiyum pantotenat (B5 vitamini) 1.2 mg, folik asit 0.04 mg,kalsiyum (Ca++) 12.5 mg, fosfor (P5+) 10 mg
Ambalaj: 30 pastil.
End.:Vücudungünlük gereksinimini karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarak kullanılır.
Kontr.E.:Bireyebağlı olarak hipervitaminoz ve bileşenlerden herhangi birine karşı aşırıduyarlık.
Uyar.:Allerjikreaksiyon halinde kullanımı ertelenmelidir.
Doz Önerisi: 7 Yaşın altındaki çocuklarda günde 4-5 pastil, okul yaşıçocuklarında günde 5-7 pastil. Eğer gerekliyse daha fazla pastil alınabilir.Pastiller ağızda çözülür.
Pikovit Pediyatrik Şurup
Retinol (A vitamini)900 IU, kolekalsiferol (D3 vitamini) 100 IU, askorbik asit (C vitamini) 50 mg,kiamin klorür (B1 vitamini) 1 mg, riboflavin (B2 vitamini) 1 mg, piridoksinklorür (B6 vitamini6) 0.6 mg, siyanokobalamin (B12 vitamini) 1 mg, nikotinamid5 mg, pantenol 2 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.:Beslenmebozuklukları sonucu çocuklarda gözlenen büyüme-gelişme gecikmesi durumlarında,vitamin yetersizliği durumunda ve normal beslenmenin desteklenmesi amacıyla,enfeksiyonlar ve ameliyat sonrası nekahat devresi, yorgunluk, halsizlik,zayıflama dönemlerinde artan vitamin gereksinimini karşılamak amacıyla ve özeldiyete bağlı vitamin yetersizliklerinde, kronik hastalıklarda artan vitaminihtiyacını hazırlamak amacıyla, gastro intestinal bozukluklara bağlıabsorpsiyon sorunları, raşitizm profilaksisi, uzun süreli sülfonamid veantibiyotik tedavisinden sonra kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekiherhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Allerjikreaksiyon görüldüğünde, tedaviye ara verilmelidir. Vitamin içeren başkapreparatlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Riboflavindenkaynaklanan idrarda koyu sarı renk değişimi görülebilir.
Yan E.:Nadiren,özellikle A vitamini ve D vitaminine bağlı deri döküntüleri, kızarıklık gibiaşırı duyarlılık reaksiyonları ve bazı çocuklarda çok nadir olarak hiperkalsemiyebağlı bulantı, kusma, diyare/konstipasyon gibi gastrointestinal belirtilergörülebilir. A ve D vitaminleri yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığındahipervitaminoza yol açabilir. Nadiren yüksek dozlarda B ve C vitaminleri degastrointestinal problemlere ve allerjik deri reaksiyonlarına yol açabilir.
Doz Önerisi: 1-3 yaş arasındaki çocuklarda günde bir kez 1’er ölçek (5mL), 4-6 yaş arasındaki çocuklarda günde iki kez 1’er ölçek (5 mL), 7-14 yaşarasındaki çocuklarda günde üç kez 1’er ölçek (5 mL) tavsiye edilir. PikovitPediyatrik Şurup yemeklerden sonra alınabilir. Çay, meyve suyu veya meyvepüresi ile karıştırılarak kullanılabilir
Pilogel HS Oftalmik Jel
Pilokarpin HCI %4
Ambalaj: 5 gramlık, oftalmik uçlu tüp.
End.:Basitkronik (açık açılı) glokom, akut (kapalı açılı) glokom, iridektomiyebağlı kapalı açılı glokom, sekonder glokomda (üveite bağlı olanlarhariç), ayrıca midriyatik ve sikloplejiklerin etkilerini ortadankaldırma amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Pilokarpine aşırı duyarlığı bulunanlarda,akut üveit ve irit gibi miyozis istenmeyen durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Astımlılarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.Gebelerdeve emziren annelerde kullanımı önerilmez. Özellikle kataraktıolan yaşlılarda pilokarpinin oluşturduğu miyozis nedeniyle karanlığaadaptasyonda güçlük görülebilir.
Yan E.:Gözde ağrı,görme bozukluğu, gözlerde irritasyon ve baş ağrısı yapabilir. Nadirenterleme, tremor, bulantı, kusma, ağızda sulanma görülebilir.
Etkileş.: Kolinesteraz inhibitörlerininetkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Hasta göz(ler)e alt konjonktival keseye 1-1.5 cmuzunluğunda bir şerit yatmadan önce uygulanır. Uygulamadan sonrahasta, gözleri kapamadan önce aşağı doğru bakmalıdır. Özel durumlardadaha sık uygulamalar gerekebilir
Pilokarsol Göz Damlası
Pilokarpin HCI
Ambalaj: %2×5 mL :: %4×5 mL’lik ambalaj
End.:Basit kronik(açık açılı) glokom, akut (kapalı açılı) glokom, iridektomiye bağlıkapalı açılı glokom, sekonder glokomda (üveite bağlı olanlar hariç),ayrıca midriyatik ve sikloplejiklerin etkilerini ortadan kaldırmaamacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Pilokarpine aşırı duyarlığı bulunanlarda,akut üveit ve irit gibi miyozis istenmeyen durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Astımlılarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.Gebelerdeve emziren annelerde kullanımı önerilmez. Özellikle kataraktıolan yaşlılarda pilokarpinin oluşturduğu miyozis nedeniyle karanlığaadaptasyonda güçlük görülebilir.
Yan E.:Gözde ağrı,görme bozukluğu, gözlerde irritasyon ve baş ağrısı yapabilir. Nadirenterleme, tremor, bulantı, kusma, ağızda sulanma görülebilir.
Etkileş.: Kolinesteraz inhibitörlerininetkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Glokomda başlangıç dozu 10’ar dakika arayla6x1-2 damla, daha sonra göz tansiyonu kontrol altına alınıncaya kadar30’ar dakika arayla 1-2 damla uygulanır. Sekonder ve kronik glokomda her4-5 saatte bir 1-2 damla uygulanır
Pilosed Göz Damlası
Pilokarpin HCI
Ambalaj: %2×5 mL :: %4×5 mL’lik damlalıklı plastikşişe
End.:Basitkronik (açık açılı) glokom, akut (kapalı açılı) glokom, iridektomiyebağlı kapalı açılı glokom, sekonder glokomda (üveite bağlı olanlarhariç), ayrıca midriyatik ve sikloplejiklerin etkilerini ortadankaldırma amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Pilokarpine aşırı duyarlığı bulunanlarda,akut üveit ve irit gibi miyozis istenmeyen durumlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Astımlılarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.Gebelerdeve emziren annelerde kullanımı önerilmez. Özellikle kataraktıolan yaşlılarda pilokarpinin oluşturduğu miyozis nedeniyle karanlığaadaptasyonda güçlük görülebilir.
Yan E.:Gözde ağrı,görme bozukluğu, gözlerde irritasyon ve baş ağrısı yapabilir. Nadirenterleme, tremor, bulantı, kusma, ağızda sulanma görülebilir.
Etkileş.: Kolinesteraz inhibitörlerininetkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Kronik glokomda, 4 ile 6 saatte bir 1-3 damla önerilir.Akut glokomda, cerrahi girişimden önce göz içi basıncını düşürmeamacıyla 3-4 kez 10 dakikada bir damla damlatılır ve gerekirse dahauzun aralarla devam edilir
Pimafucin Deri Pomadı
Pimarisin
Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp.
End.:Cilt vetırnaklarda, başta Candidaalbicans olmak üzere, çeşitli mikotikorganizmaların neden olduğu akut ve kronik hastalıkların tedavisinde:İnguinal, perianal, gluteal (diaper rash), interdijital, meme altı,dış kulak yolu kandida enfeksiyonları; perleş, paronişia, onikokandidiazis,balanitis, dermatofitozların (tinea kapitis, tinea barbea, tineakorporis, tinea ingunalis, tinea versikolor, tinea kruris, tineaungium, tinea pedis, tinea interdijitalis vs.) tedavisinde endikedir.Candida ve/veya Trichomonas vaginalis vajinitlerinin tedavisinde,tekrar enfeksiyonu önlemek için (inguinal ve perineal bölge derisine)kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Antibakteriyel etkisi yoktur.Bu nedenle, aynı zamanda mikrobik bulaşma olduğu saptanan veya düşünülenolgularda, birlikte antibakteriyel bir ajan, tercihen, sistemikkullanımı olmayan neomisin uygulanmalıdır.
Yan E.: Şimdiye kadar bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez hasta cilt bölgesine ince bir tabakahalinde sürülür. Tedavi süresi, olguya göre 1-2 hafta ile 1 ay arasındadeğişir.
Pimafucin Vajinal Tablet
Pimarisin 25 mg,benzalkonyum klorhidrat 1 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Candida ve/veya Trichomonasvaginalis enfeksiyonu sonucu oluşanvajina tahrişi ve akıntılarının (vajinitis) tedavisinde kullanılır.
Yan E.: Bazan lokal tahriş görülebilir.
Doz Önerisi: Eller iyice yıkandıktan sonra tablet yerinden çıkarılır,su ile ıslatılır ve yatar durumda iken vajinaya yerleştirilir veparmakla derine itilir. Vajinaya her gece 1 tablet koyarak 20 günlükkür veya vajinaya her gece 2 tablet koyarak 10 günlük kür ya da vajinayaher gece ve sabah birer tablet koyarak 10 günlük kür uygulanır. Tekrarbulaşmayı önlemek için tedavi sırasında inguinal ve perineal bölgeyePimafucin Deri Pomadı sürülmesi ve varsa eşindeki Balanitis’in tedavisiuygundur
Pingel Film Tablet
Klopidogrel hidrojensülfat
Ambalaj: 75 mgx28 tablet
End.: Aterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda(inme-felç, miyokart enfarktüsü periferik arter hastalığı) ikincilaterosklerotik vasküler olayların (miyokart enfarktüsü, inme-felç ve vaskülernedenli ölüm) önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, peptik ülser veintrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalar.
Uyar.: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniyle kanamaartışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Klopidogrelkanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirde kanamanındurdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağan dışı kanamalarıderhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir. Gebelikte ancakaçıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır. İlacın emziren kadın için önemidikkate alınarak, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi konusunda bir kararavarılmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyal hemoraji, karınağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntü görülebilir.
Etkileş.: Asetilsalisilik asitin ve klopidogrelin kronik eşzamanlıuygulamasının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır. Heparin ile kombinasyonungüvenirliği saptanmamış olup, eşzamanlı uygulama dikkatle yapılmalıdır.Varfarin ile birlikte uygulanmasının güvenilir olup olmadığı saptanmamıştır.Klopidogrel ve naproksenin eşzamanlı uygulaması gizli gastrointestinal kankaybını artırmıştır.
Doz Önerisi: Önerilen günlük tedavi dozu, günde bir kez, tek dozda 75mg’lik tablettir. Yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınması önerilir.Yaşlı hastalar ve böbrek yetmezliğinde kullanımında doz ayarlanması gerekmez
Pipraks Flakon IM/IV
Piperasilin sodyum
Ambalaj: 2gx1 flakon.
End.:Duyarlı bakterilerdenileri gelen bakteriyel septisemi ve endokardit dahil ağır sistemikenfeksiyonlar; komplikasyonlu ve komplikasyonsuz genitoüriner enfeksiyonlar(üretrit, sistit ve piyelonefrit); akut ve kronik solunum yolu enfeksiyonları(bronşit, pnömoni, anaerobik pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi);kulak, burun, boğaz ve ağız boşluğu enfeksiyonları; karın içi enfeksiyonları(safra yolu enfeksiyonları, peritonit ve karın içi abseler); jinekolojikve obstetrik enfeksiyonlar (endometrit, pelvis abseleri ve iltihapları,salpenjit ve doğum sonrası enfeksiyonları); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları (yanık, cerrahi girişim ve travmaları izleyen enfeksiyonlardahil); kemik ve eklem enfeksiyonları; piperasiline duyarlı patojenlerinetken olduğu kuşkusu uyandıran, ampirik antibiyotik tedavisi gerektirenciddi enfeksiyonlarda (etken mikroorganizmaların türünün saptanmasındanya da duyarlıkları belirlenmeden önce) endikedir.
Kontr.E.:Anamnezdepenisilin ya da sefalosporinlerden herhangi birine karşı aşırıduyarlık reaksiyonları belirlenen hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Piperasilin gibi bir penisilinletedaviye başlamadan önce, hastanın daha önceden penisilinlere,sefalosporinlere ve başka allerjenlere karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıgösterip göstermediği araştırılmalıdır. Böbrek bozukluğu ya dakaraciğer yetmezliği olan hastalarda doz, piperasilin serum düzeyleriölçülerek saptanabilir. Gebelerde ve emziren kadınlarda tedavinin güvenliğisaptanamamıştır. Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüyleatılır. Emziren annelere uygulandığında dikkat edilmelidir.
Yan E.:Diyare,bulantı, deri döküntüsü, tromboflebit, baş ağrısı, SGOT ve SGPT artışı,lökopeni, eozinofili, nötropeni ve trombositopeni gibi yan etkilergörülebilir.
Etkileş.:Aminoglikozitlerleaynı solüsyonda uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: IV yoldan verilmesi gerekir. Daha az şiddetli vekomplikasyonsuz enfeksiyonlarda, IM ya da IV yoldan uygulanabilir.YetişkinlerdeIV uygulama (enjeksiyon ya da perfüzyon): Az şiddetli ve komplikasyonsuzenfeksiyonlarda (ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları dahil)IV yoldan günde 100-150 mg/kg önerilir. Normaldoz her 6 veya 8 saatte bir 2 g ya da her 12 saatte bir 4 g’dir. Toplamgünlük doz 6-8 g arasında değişir. Şiddetli ve komplikasyonlu enfeksiyonlar(septisemi, ürogenital ve solunum yolu, karın içi, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları dahil): IV yoldan günde 200-300 mg/kg önerilir.Normal doz her 6 ya da 8 saatte bir 4 g’dir. Toplam günlük doz 12-16 g arasındadeğişir. Yetişkinlerde IM tedavi:Az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlar(ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları): Her 8 ya da 12 saattebir 2 g IM yoldan uygulanabilir. Günlük dozaj 4-6 g arasında değişir.Akut gonore: IM yoldan tek doz halinde 2 g. Yetişkinlerde IM yoldanenjeksiyon bölgesine 2 g’dan çok enjekte edilmemelidir. Pipraks’ın çocuklardaIV yoldan uygulanması önerilir. Orta şiddette ve komplikasyonsuzenfeksiyonlar (ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları dahil):IV yoldan günde 100-300 mg/kg önerilir. Önerilen doz 3 ya da 4 eşit dozabölünerek uygulanır. Yenidoğanbebekler (2 haftaya kadar): Enfeksiyonunşiddetine göre IV yoldan günde 100-300 mg/kg Pipraks önerilir.Bu doz bölünerek8-12 saatte bir uygulanır
Piptalin Pediyatrik Oral Damla
Pipenzolat bromür
Ambalaj: 4 mg/mLx15 mL’lik şişe.
End.:Sütçocuklarında ilk aylarda görülen kolik semptomlarının hızla giderilmesindeendikedir. Pilor spazmı, kardiya spazmı ve kusma gibi çocukların fonksiyonelgastrointestinal rahatsızlıklarında, düz kas ağrısı ve spazmlarıngiderilmesinde endikedir.
Kontr.E.:Glokomda,göz içi basıncının arttığı durumlarda, prostat hipertrofisinde,gastrointestinal sistemin obstrüktif organik hastalıklarındakontrendikedir.
Uyar.: Pipenzolat bromür hipertiroid, astım, taşikardi,instabil angina pektoris ve diğer ciddi kardiyak bozukluklarıolan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Ağır ülseratif kolit veyamiyastenia gravisde ancak çok gerekli ise kullanılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, ağız kuruluğu, yutma zorluğu, pupilla dilatasyonu, akomodasyonbozukluğu, cilt kuruması, flaş, nadiren konstipasyon, idrar retansiyonuveya tutukluğu, bronş ve göz yaşı sekresyonunun azalması, taşikardi,halsizlik, baş dönmesi, sinirlilik ve uykusuzluk görülebilir.
Etkileş.: Pipenzolat bromür; disopiramid,antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar, benzodiyazepinler,fenotiyazine benzer yapıya sahip nöroleptikler ve antikolinerjiketkiye sahip antiparkinson ilaçlarla birlikte verildiğinde sinerjiketki oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
Doz Önerisi:2 hafta-4 ay arası çocuklara 4-8 damla, 4 ay-1 yaşarası çocuklara 11 damla, 1-3 yaş arası çocuklara 15 damla, 3-7 yaşarası çocuklara 19 damla, 7-12 yaş arası çocuklara 30 damla ve yetişkinlere38 damla verilir. Bu doz günde 3-4 kez, 3 veya 4 saat ara ile tekrarlanabilir.İlaç doğrudan çoçuğun ağzına damlalıkla damlatılabileceği gibi,az miktarda süt, su, meyve suyu gibi sıvılara katılarak da verilebilir
Pirantel Süspansiyon
Pirantel
Ambalaj: 250 mg/5 mLx15 mL’lik şişe
Pirantel Çiğneme Tableti
Pirantel pamoat
Ambalaj: 250 mgx6 tablet
End.:Antihelmintikolarak Ascarislumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale ve Necator americanus enfestasyonlarında endikedir.
Kontr.E.: Karaciğer bozukluklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde kullanımı hakkındakesin bilgi yoktur. 2 yaşından küçüklerin tedavisinde relatif yarar/riskgöz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.
Yan E.: Nadiren iştahsızlık, bulantı,kusma, mide ağrısı, karın krampları, ishal, geçici SGOT yükselmeleri,baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, ciltte döküntüler meydana gelebilir.
Etkileş.: Birbirlerinin etkilerini yoketme olasılığı nedeniyle, piperazin ile birlikte kullanılmamalıdır.Heksametonyum pirantelin bağırsaklar üzerindeki aktivitesinibloke eder.
Doz Önerisi: Tek veya mikst enfeksiyonlarda ilacın yetişkinve çocuk dozu 10 mg/kg (en fazla 1 g)’dır). Bu, tek bir doz olarak verilir.Enterobiyaziste doz 2 hafta sonra tekrar edilmelidir. Ancak hekimönerisiyle Ascaris enfeksiyonlarında 5 mg/kg, Necator’un neden olduğu enfeksiyonlardaise günde 10 mg/kg dozunda 3 gün süreyle veya günde 20 mg/kg dozunda 2gün süreyle kullanılabilir. Süt çocuklarında ½ ölçek,2-6 yaş arasında 1 ölçek ve 6-12 yaş arasında 2 ölçektir
Pirasmin Tablet
Teofilin anhidr
Ambalaj: 250mgx20 tablet.
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi,yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi,uzun süren ateş, solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostathipertrofisi ya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır.Karaciğer hastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı(eliminasyon azalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilinanne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecekistenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinir sistemistimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk,taşikardi ya da hipotansiyon görülebilir.
Etkileş.:Diğer ksantinya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında,lityumun terapötik etkisi azalabilir. Birlikte allopürinol, antasitler,b-blokerler, simetidin, siprofloksasin,oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamilya da grip aşısının kullanılması teofilinin plazma düzeyini artırabilir.Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılmasıteofilinin plazma düzeyini azaltabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde hastanın yanıtına göre günde 3-4kez ½-1 tablet olarak verilir. Yaşlılarda teofilin klirensi yavaşlayacağından,daha düşük dozların uygulanması gerekebilir. 7-12 yaş (20-35 kg)arasındaki çocuklara günde 3-4 kez ¼-½ tablet olarak verilmesi önerilir
Pirazinid Tablet
Pirazinamid
Ambalaj: 500 mgx50 tablet.
End.:Mycobacteriumtuberculosis’in neden olduğu bütün kliniktüberküloz olgularının kısa süreli ve devamlı tedavilerindeendikedir.
Kontr.E.:Ağır karaciğerbozukluğu olanlarda ve/veya önceden pirazinamide karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösterenlerde kullanılmaz. Hiperürisemi ve gut hastalığıolan artritlilerde, emziren annelerde kontrendikedir.
Uyar.: Üratların renal atılımını inhibe ettiğinden,asemptomatik hiperürisemiye neden olabilir. İlacın karaciğerüzerine toksik etkileri olabileceğinden karaciğer hastalığıgeçirmiş veya alkol bağımlıları gibi toksik hepatit riski yüksekolan hastalar yakından izlenmelidir. Diyabetik hastalarda diyabettedavisi güçleşebileceğinden, ilaç çok dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek yetersizliği olan hastalar yakından izlenmelidir. Fetus üzerineetkileri tam olarak bilinmediğinden, gebelikte sadece gerçektengerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanım güvenliğitam olarak saptanmamıştır. Bu nedenle tedavinin esasını oluşturmadıkçakullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkisi hepatotoksisitedir. Serum transaminazlarında geçiciyükselmeler, sarılık, hepatit ve ateş, iştahsızlık, kırıklık, karaciğerduyarlığı, hepatosplenomegali belirtileri olan bir sendromungörülebileceği bildirilmiştir. Bulantı, kusma, diyare, ateş,porfiri, dizüri, gut, trombositopeni, sideroblastik anemi, artralji,miyalji, raş, ürtiker, kaşıntı, fotosensitivite görülebilir.
Etkileş.: PAS ve morfazinamid dışında diğerbütün antitüberküloz ilaçlarla kombine kullanılması hem etkiyiartırır, hem rezistansı gecektirir. Yalnız morfazinamid ile çaprazrezistanı vardır. Probenesid ile birlikte kullanımı renal atılımınıazaltır.
Doz Önerisi:Pirazinid, tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı,daima başka anti tüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.Ortalama erişkin dozu 15-30 mg/kg/gün olup, total doz günde 3-4 dozabölünerek verilebilir. Ayrıca bazı uygulamalarda total dozunbir kerede verilmesi önerilmektedir. Günlük doz 3 g’yi geçmemelidir.İlaç, yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.Pirazinidgenellikletüberküloz tedavisinin ilk 2 ayında kullanılır
Pirofen Tablet
Parasetamol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
Pirofen Pediatrik Şurup
Parasetamol
Ambalaj: 150 mg/5 mLx150 mL
Pirofen Forte Supozituvar
Parasetamol
Ambalaj: 325mgx10 tablet.
Pirofen Supozituvar
Parasetamol 200mg, fenobarbital 15 mg
Ambalaj: 10 supozituvar.
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Preparatın supozituvar formundaki fenobarbital ek olarak sedatif etkidebulunur.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Pirofen Tablet: Yetişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet olarakverilebilir. Kısa süreli tedavilerde 24 saatte alınan toplam doz 6 tabletigeçmemelidir. Uzun süreli tedavilerde küçük dozlar tercih edilmelidir. 7-12 yaşçocuklara günde 3-4 defa 1/2 tablet olarak verilir. Pirofen Forte Supozituvar: 6 yaşın üzerindeki çocuklara 4-6saatte bir 1 supozituar uygulanır. Günlük doz 4 supozituvarı aşmamalıdır.Erişkinlere 4-6 saatte bir 2 supozituvar uygulanır. Günlük doz 8 supozituvarıaşmamalıdır. PirofenSupozituvar: Günlükdoz 3 yaşına kadar olan çocuklarda 1-2 supozituvar ve 3 yaşından büyükçocuklarda 1-3 supozituvardır. Tercihen dışkılamadan sonra uygulanır
Pirok Süspansiyon
Pirivinyum pamoat
Ambalaj: 75mg/5 mLx25 ve 50 mL’lik şişe.
End.:Oksiyüriazistedavisinde endikedir. Antihelmintik pirvinyum pamoat, oksiyüröldürücü etkisini, parazitin dış kaynaklı karbonhidratları kullanmasınaengel olarak gösterir. Askaridlere etkisi yoktur.
Kontr.E.:Gebeliktekullanma yararı ve zararı tartılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, kramplar, ishal ve nadiren (fotosensitizasyon ve alerjik belirtilergibi) aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. Mide-bağırsakreaksiyonlarına daha çok büyük dozlar alan erişkinlerde ve büyükçocuklarda raslanır.
Doz Önerisi: Gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde, oksiyüriazisitemizlemek için verilen doz kg başına 5 mg ya da 10 kg başına 50 mg (5mL ya da 1 tatlı kaşığı)’dır. Erişkinlerde 25 mL’den fazlasına gerekyoktur. Doz bir kerede, sabah kahvaltısından sonra verilebilir. Oksiyüriazistetekrarlamaya sık raslandığından, ilk ilaç uygulamasından sonra2-3 hafta arayla 1 veya 2 kez aynı dozun tekrarlanması önerilir
Pirosal Tablet
Parasetamol 500mg, kodein 10 mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak ağrıları, grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklananateş, ağrı ve öksürük durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Bileşenlerdenherhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Hemopoietik sistem hastalıkları,böbrek ve karaciğer bozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleriveya diğer alerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Parasetamolünuzun süreli kullanımında bazı hematolojik bozukluk olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Parasetamolantikoagülanların etkisini hafifçe artırabilir. Kodein, SSSdepresanları ve alkolün etkisini potansiyelize edebilir. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanımı hipotansiyon ve baş dönmesine yol açabilir.Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol, parasetamolünhepatotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günlük doz 3-4×1-2 tablettir
Piyeloseptyl Film Tablet
Nitrofurantoin
Ambalaj: 100 mgx30 tablet.
Piyeloseptyl Kapsül
Nitrofurantoin
Ambalaj: 50 mgx30 kapsül.
Piyeloseptyl Süspansiyon
Nitrofurantoin
Ambalaj: 25 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Akut vekronik piyelit, piyelonefrit, sistit, üreterit, üretrit, prostatit,bakteriüri tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Anüri,oligüri, böbrek yetmezliği, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz-6-fosfatdehidrogenaz eksikliği ve nitrofurantoine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğeryetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Nitrofurantoin tedavisi görenleralkol kullanmamalıdır. Nitrofrantoinle tedavide akut, subakutve kronik pulmoner duyarlık reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlargörülürse ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Emziren annelerde kullanılacağızaman emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Akut, subakutve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları görülebilir. Akutakciğer reaksiyonlarında artış, titreme, öksürük, göğüs ağrısı,dispne, akciğer infiltrasyonu, plevra eksudazyonu ve eozinofiligörülür. Giderek artan fenalık hissi, efora bağlı dispne, öksürükve akciğer fonksiyonlarının bozulması genel belirtilerdir. İştahsızlık,bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Eritem, kaşıntı, ürtiker, dermatitgibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Nadir olarak nöropati,baş dönmesi, baş ağrısı, nistagmus, alopesi, kas ağrıları, hipotansiyonbildirilmiştir.
Etkileş.:Nitrofurantoin,nalidik asit ve oksolinik asitle birlikte kullanılmamalıdır. Magnezyum trisilisat nitrofurantoinlebirlikte verildiğinde emilim oranı azalır. Probenesid ve sülfinpirazongibi ürikozürik ilaçlar nitrofurantoinin renal tübüler sekresyonunuinhibe edebilir, bu yüzden nitrofurantoinin serum düzeyleri yükselebilir.
Doz Önerisi: Piyeloseptyl Film Tablet: Büyükler ve ergenlik çağındaki ve daha büyük çocuklariçin olağan doz, akut bakteriyel üriner enfeksiyonların tedavisinde 6 saatara ile günde 4 kez 50-100 mg (1/2-1 tablet); duyarlı bakterilerin neden olduğuakut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarının çoğu günde 3 kezde 50 mg(1/2 tablet) verilerek tedavi edilebilir. Tedaviye en az bir hafta ve idrar steril hale geldiktensonra en az 3 gün devam edilmelidir. Büyükler için günlük total doz 600 mg’ıveya 10 mg/kg’yi geçmemelidir. Üriner enfeksiyonların profilaksisi veya kroniküriner enfeksiyonlarda suppresif tedavisinde büyükler için olağan doz, geceyatarken 50-100 mg’lik tek dozdur (1/2-1 tablet). Tabletler yemek arasında veyayemek saati dışında alınıyorsa bir bardak sütle alınmalıdır.PiyeloseptylKapsül: Büyüklerdegünde 4 kez 6 saat ara ile 50-100 mg uygulanır. Komplike olmayan üriner sistemenfeksiyonlarında düşük dozaj önerilir. Çocuklarda 5-7 mg/kg/gün hesabıyladoz dörde bölünerek 6 saat ara ile verilir. Tedaviye en az 1 haftaveya idrar steril hale geldikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir.Uzun süreli supresif tedavi için büyüklerde gece yatarken 50-100mg’lik tek doz; çocuklarda 1 mg/kg/gün’lük dozaj tek veya iki dozda verilir.Yemek arasında veya süt ile alınmalıdır
Plasbumin Flakon
İnsan albümini
Ambalaj: %20:50 mLx1 flakon ve 100 mLx1 flakon :: %25: 50 mLx1 flakon ve 100 mLx1 flakon
End.:Ana endikasyonu,uzatılmış zaman devrelerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesiile hacim kaybının düzeltilmesidir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğinkanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberindegetirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ameliyatöncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veyaalbümin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliğisendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisitedurumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.
Kontr.E.:Koagülasyonbozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri veya anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerinekarşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.
Uyar.: Dolaşımda aşırı yüklenmeninbaşlaması üzerine (baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu)enfüzyon hemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar,enfüzyonun hemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyondakullanımıyla ilgili bir sınırlama yoktur.
Yan E.:Hafif alerjikreaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi), enfüzyonamüdahale edilmesi ya da enfüzyonun kesilmesinden sonra geneldekaybolmaktadır.
Doz Önerisi:Plasbumin her zaman damar yoluyla verilmelidir. Eğer sodyumkısıtlaması gerekiyorsa Plasbumin seyretilmeden ya da %5 desktroz gibi sodyum içermeyenkarbonhidrat solüyonları içerisinde seyreltilerek verilmelidir. Hipovolemik Şok: Hipovolemik şok tedavisinde verilecekhacim ve verilme hızı her hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Yanıklar: Bir yanık yarasının ardından verilenalbümin ile plazma kolloid ozmotik basıncında oluşan yükselme arasında yakınbir ilişki vardır. Amaç plazma albumin konsantrasyonunu 100 mL’de 2.5±0.5albumin olacak şekilde ve plazma onkotik basıncında 20 mmHg sağlamaktadır. Hipoproteinemi (ödemli veyaödemsiz): Hipoproteinemiyeyol açan altta yatan neden düzeltilmediği sürece intiravenöz Plasbumin verilmesinin sadece semptomotik yada destekleyici olduğu bilinmelidir. Albuminin alışılmış günlük dozuyetişkinler için 50 ile 75 g, çocuklar için 25 g’dir. Ağır hipoproteinemisiolup protein kaybetmeye devam eden hastalar daha büyük miktarlara gerekduyabilirler
Platosin-S Enjeksiyon
Sisplatin
Ambalaj: 10 mg/20 mLx1 vial :: 25 mg/50 mLx1 vial :: 50 m/100mLx1 vial
End.:Testis,over, uterus (serviks, endometrium), baş-boyun, özofagus, akciğerkarsinomlarının tedavisinde endikedir. Kemoterapide daha çok diğer antineoplastiklerlekombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrek işlevlerindebozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojikdüzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık, gebelikve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Yalnızca kanser kemoterapisikonusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrekyetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelikdiürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatinerkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteye neden olabilir.
Yan E.:Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı-kusma görülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık görülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları görülebilir. Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme görülür.
Etkileş.:Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.
Doz Önerisi: 80-100 mg/m2/gün IV olarak bir kerede veya altıyabölünerek verilir ve her üç haftada bir tekrarlanır. Ya da 15-20mg/m2/gün hesabıyla IV olarak beş gün arka arkaya verilir ve her üçhaftada bir tekrarlanır
Plavix FilmTablet
Klopidogrel
Ambalaj: 75 mgx28 tablet
End.:Semptomatikaterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda (geçirilmiş strok,geçirilmiş miyokard enfarktüsü, periferik arter hastalığı gibi)vasküler iskemik olayların (miyokard enfarktüsü, strok, vaskülerölüm) önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, peptik ülserve intrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalar.
Uyar.: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniylekanama artışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Klopidogrelkanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirdekanamanın durdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağandışı kanamaları derhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir.Gebelikte ancak açıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır.İlacın emziren kadın için önemi dikkate alınarak, emzirmenin ya dailacın kesilmesi konusunda bir karara varılmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyalhemoraji, karın ağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntügörülebilir.
Etkileş.: Asetilsalisilik asitin ve klopidogrelinkronik eşzamanlı uygulamasının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır.Heparin ile kombinasyonun güvenirliği saptanmamış olup, eşzamanlıuygulama dikkatle yapılmalıdır. Varfarin ile birlikte uygulanmasınıngüvenilir olup olmadığı saptanmamıştır. Klopidogrel ve naproksenineşzamanlı uygulaması gizli gastrointestinal kan kaybını artırmıştır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 75 mg’lik tek doz halinde verilmelidir.Günde bir kez yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir
Plegicil Damla
Asepromazin maleat1 mg (baz olarak)/10 damla
Ambalaj: 30 mL’lik şişe.
End.:Majör endikasyonupsikoz tedavisidir. Bunun yanında kusma ve bulantıda, hıçkırıkta,alkolik hallüsinasyonlarda ve diğer nöropsikiyatrik rahatsızlıklardakullanılır. Manik durumlar, paranoya, şizofreni, ajitasyon, hostilitegibi psikozlarda kullanılır.
Kontr.E.: Komatoz durumlarda; yüksek doz santral sinir sistemidepresanı (alkol, barbitürat, narkotikler gibi) almış olanlardave kemik iliği depresyonu hastalarında kontrendikedir.
Uyar.: Hastalara, tedavi süresincealkol kullanmamaları söylenmelidir. Araç kullananların dikkatliolmaları gerekir. Epilepsililerde kullanılmamalı ve metrazamiddenkaçınılmalıdır. Gebelere ve emziren annelere verilmemesi önerilir.
Yan E.: Çok nadir olarak, yüksek doz veuzun süre kullanımda ekstrapiramidal belirtiler (diskinezi, parkinsonsendromu), uyuşukluk ve sersemlik hali; kardiyovasküler etki olarakortostatik hipotansiyon, taşikardi, ürtiker ve uzun süre alanlardaderi pigmentasyonu, agranülositoz, lökopeni, anemi ve ikter görülebilir.
Etkileş.: SSS inhibitörleri ve alkol ilekarşılıklı etki artışına yol açar (barbitüratların, opium alkolidlerininsedatif ve hipnotik etkisini artırır). Amfetaminlerin stimülanetkisini ise azaltır. Hipotansiflerin etkisini potansiyelizeeder.
Doz Önerisi: Günlük doz yetişkinlerde 3 kez 20-30 damla; 30ay-5 yaş arası çocuklarda bölünerek verilen günde 2-5 damla/kg; 5-12yaş arası çocuklarda günde 3 kez 15-20 damla ve yaşlılarda günde 3kez 15-20 damladır
Plegisol Solüsyon
Kalsiyum klorür dihidrat17.6 mg, magnezyum klorür heksahidrat 325.3 mg, potasyum klorür 119.3mg, sodyum klorür 643 mg/100 mL
Ambalaj: 1000 mL’lik plastik ambalaj.
End.:Plegisol, elektrolitlerin enjeksiyonluk sudaki steril,apirojen, izotonik formülasyonudur. Açık kalp ameliyatı sırasındakalp durmasını başlatmada, kardiyak damlatma için (genellikle hipotermiile) uygundur. Sodyum bikarbonat ilavesi uygulamadan hemen önceyapılmalıdır.
Kontr.E.:Plegisol, %8.4’lük USP enjeksiyonluk sodyumbikarbonat çözeltisi ilave edilmeden kullanılmamalıdır. İntravenözenjeksiyon için değildir. Bu çözelti sodyum bikarbonat ile tamponlandıktansonra kardiyak damar sistemine sadece perfüzyon yöntemiyle verilir.
Uyar.: Bu çözelti yalnız, açık kalp cerrahisindeuzmanlaşmış hekimler tarafından kullanılmalıdır. Bu çözelti sadece,koroner dolaşım, sistemik dolaşımdan izole edildiğinde kardiyopulmonerby-pass sırasında kullanılır. Bu çözeltinin, gebe bir kadına verildiğindefetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyipetkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelerde mutlak gerekliysekullanılmalıdır.
Yan E.: Açık kalp ameliyatının potansiyeltehlikeleri myokardiyal nekroz, elektrokardiyografik anormalliklerve ventriküler fibrilasyon dahil aritmilerdir. Dolaşım normaledöndüğünde, kardiyoplejik kardiyak durma’dan sonra spontan düzelmegecikebilir veya olmayabilir. Normal kardiyak fonksiyonu düzenlemekiçin elektrik şokla defibrilasyon gerekebilir.
Doz Önerisi: Aşağıdaki bilgi rehber olarak önerilmektedirve cerrahın tercihine ve deneyimine göre değişikliğe uğrayabilir.pH ayarı için %8.4’lük sodyum bikarbonat enjeksiyonluk çözeltisinden(sodyum ve bikarbonatın herbirinden 10 mEq) 10 mL (840 mg), her 1000mL’lik kardiyoplejik çözeltiye aseptik olarak ilave edilmeli ve iyicekarıştırılmalıdır. Oda sıcaklığında ölçüldüğü zaman yaklaşık pH7.8’i elde etmek için %8.4’lük enjeksiyonluk sodyum bikarbonat çözeltisinden10 mL kullanılır. Diğer bileşiklerle stabil olmamasından dolayı,sodyum bikarbonat ilavesi uygulamadan hemen önce yapılmalıdır.İlaveden sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce,çözelti 4°C’ye soğutulmalıdır. 28-30°C’lik perfüzyon temperatüründekardiyopulmoner by-pass’ın tesisinden ve çıkan aortanın çaprazklemplenmesinden sonra, tamponlanmış çözelti aortik ruta hızlıenfüzyon yöntemiyle uygulanır. Enfüzyon başlangıç hızı 2-4 dakikalıkpir periyotta 300 mL/m2/dak (5’8” boy ve 70 kilodaki yetişkinde1.8 m2 yüzey alanla yaklaşık 540 mL/dak) olabilir. Normosol-R(dengeli elektrolit solüsyonu) veya Ringer enjeksiyonu gibi fizyolojikbir çözeltinin 4°C’ye soğutulup göğüs boşluğuna verilmesi ile eksternalsoğuma (perikardiyum’un bölgesel hipotermisi) sağlanabilir. Myokardiyalelektromekanik aktivitenin sürmesi veya tekrarlanması gerektiğindeçözelti 2 dakikalık bir sürede 300 mL/m2/dak’lık bir hızlatekrar enfüze edilebilir. Çözeltinin reenfüzyonu her 20-30 dakikadabir veya myokardiyal temperatür 15-20°C üzerine yükselirse veyakardiyak aktivite dönüşü gözlenirse, daha sık tekrarlanabilir
Plendil Uzun Etkili Film Tablet
Felodipin
Ambalaj: 2.5 mgx20 tablet :: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20tablet.
End.:Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Gebelikteve felodipine karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.:Felodipin tedavisi sırasındaduyarlı kişilerde çok seyrek olarak, tansiyonda belirgin düşme vebu durumun sonucunda miyokard iskemisi görülebilir. Taşıt ve araç kullanma yeteneğiniazaltmaz. Anne sütüne geçmektedir. Bununla birlikte, emziren annelerdeterapötik dozlarda kullanıldığında, bebek üzerinde bir etkisininolması beklenmez.
Yan E.:Sıcak basmasına,baş ağrısına, çarpıntıya, göz kararmasına ve halsizliğe neden olabilir.Felodipin ile tedavi edilen hastalarda, prekapiller vazodilatasyonnedeniyle genel sıvı retansiyonuna bağlı olmaksızın, alınan dozlaorantılı olarak ayak bileğinde şişme meydana gelebilir. İleri gingivit/periodontitiolan hastalarda, hafif gingival hiperplazi görülebilir.
Etkileş.:Enzim inhibitörlerinin(simetidin, eritromisin ve greyfurt suyunda bulunan bazı flavonidler,vb), felodipinin plazma konsantrasyonunu arttırdığı gösterilmiştir.Enzim uyarıcı ilaçlar (fenitoin, karbamazepin, barbitüratlarvb.), felodipinin plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olur.Felodipin, siklosporinin plazma konsantrasyonunu etkilemez. Felodipininplazma proteinlerine yüksek bağlanma oranı, varfarin gibi bağlanmaoranı yüksek diğer ilaçların serbest bölümünü etkilemez.
Doz Önerisi: Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır. Hipertansiyondatedaviye günde 5 mg ile başlanmalıdır. Alışılmış sürek dozu günde1 kez 5 mg ile 10 mg arasındadır. Yaşlı hastalarda tedaviye günde2.5 mg ile başlanması önerilir. Anjina pektoris tedavisinde günde1 kez 5 mg ile başlanmalı ve gerektiğinde bu doz, günde 10 mg’ye artırılmalıdır.Tabletler sabahları aç ya da tok karnına bir miktar suyla alınmalıdır.Tabletler bölünmemeli, ezilmemeli ve çiğnenmemelidir
Pneumo 23 Enjektör
Her 0.5 mL’lik bir immünizasyondozu, serotiplerin her birinden 0.025 mg olacak şekilde, saflaştırılmış Streptococcus pneumonia sakkaritleri: 1,2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,22F, 23F, 33F içerir.
Ambalaj: Uygulamaya hazır 0.5 mL tek doz aşı içeren cam enjektör.
End.:Streptococcuspneumonia ile meydana gelen özelliklesolunum yolu enfeksiyonları, menenjitler ve bakteriemik ataklarakarşı aktif bağışıklama sağlamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Daha önce uygulanan pnömokok aşısına bağlı ciddireaksiyon görülen kişiler; son 5 yıl içinde herhangi bir (14 veya 23valan) pnömokok aşısı uygulanan kişiler; akut, ateşli enfeksiyonhastalıklarında ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Aşının fetus gelişimi üzerine olan etkisi bilinmediğiiçin gebe kadınlara ve 2 yaşın altındaki çocuklara ancak gerçekbir epidemi riski olduğu zaman uygulanmalıdır. İkinci doz uygulama sonrası bazıkişilerde nadiren arthus fenomeni (Tip III hipersensitivite reaksiyonu)görülebilir. Aşı uygulandıktan sonra 5 yıl süreyle koruma sağlar.
Yan E.: Ortalama 24 saat sürebilen hafifdereceli ateş yükselmesi görülebilir. Çok nadiren bazı fonksiyonelbozukluklara (iştah kaybı, üşüme-titreme, baş ağrısı) raslanabilir.Bu belirtiler 24 saatten daha az sürelidir.
Etkileş.: İmmünosüpresif ilaç tedavisigören kişilerde aşıya karşı oluşacak immün yanıt yavaşlayabilmektedir.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak2 yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.Tek doz aşı (0.5 mL) uygulaması yeterli koruma sağlar. Her 5 yıldabir rapel uygulaması önerilir. 5 yıldan önce önerilmez. İmmünosüpresiftedavi gören kişilere, hekimin uygun görmesi halinde rapel uygulamasıdaha kısa aralıklarla yapılabilir
Pofol EnjektablEmülsiyon IV
Propofol
Ambalaj:200 mg/20mLx5 ampul.
End.:Anesteziindüksiyonunda ve sürdürülmesinde veya mekanik ventilasyon sırasındasürekli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Propofolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ya da genel anestezinin veya sedasyonunsakıncalı olduğu hastalarda, 3 yaşından küçük çocuklarda, gebelikte,obstetrik anestezide ve 16 yaşından küçük çocuklardaki sedasyondakontrendikedir.
Uyar.: Propofol epileptik bir hastaya uygulandığındakonvülziyon riski olabilir. Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğuolanlara ya da hipovolemik ya da fiziksel durumu iyi olmayan hastalarauygulanırken tedbirli olunmalıdır. Araba ve makine kullanımı yeteneğini bozar.
Yan E.:Hipotansiyonve geçici apne; konvülziyon ve opistotonus da dahil olmak üzere epileptiformhareketler; uyanma döneminde bulantı, kusma ve baş ağrısı; çok seyrekolarak bronkospazm, eritem ve hipotansiyonu da içeren bir anafilaktiktablo; postoperatif ateş ve seksüel disinhibisyon görülebilir.
Etkileş.:Morfin, meperidinve fentanil gibi narkotikler ve opioid-sedatif kombinasyonları(benzodiyazepinler, barbitüratlar, kloral hidrat, droperidolvs.) ile etkileşir.
Doz Önerisi: Propofolün dozajı ve uygulanma hızı, klinikteönemi olan faktörler ve bu arada indüksiyondan önce ve birlikte kullanılanilaçlar, hastanın yaşı, ASA fiziksel sınıfı ve hastanın düşkünlükderecesi gibi faktörlere göre istenen etki elde edilecek şekildebireyselleştirilmeli ve titre edilmelidir
Poliacel Flakon
20 mg tetanozproteinine konjuge Hemofilus influenza tip b polisakkaridi 10 mg, Boğmacatoksoidi (PT) 20 mg, Difteri toksoidi ³ 30 IU (2.0 Ünite/ml) (15 Lf), Tetanoztoksoidi ³ 40 IU (2.0 Ünite/ml) (5 Lf), Saflaştırılmış inaktive polio aşısı(Tip 1 Mahoney 40 DU, Tip 2 M.E.F.1 8 DU, Tip 3 Saukett 32 DU)
Ambalaj: Bir doz vial liyofilize Hemofilus influenzae tip b aşısı,bir doz ampul adsorbe difteri ve tetanoz toksoidleri ile kombine inaktive poliove asellüler boğmaca aşısı.
End.: Difteri, tetanoz, boğmaca, polio ve Hib enfeksiyonlarınakarşı 2 aylık ve üstü infantların primer bağışıklamasında ve 7 yaşa kadar rapeldozu olarak kullanılır.
Kontr.E.: Aşının herhangi bir bileşenine karşı alerji ve daha önceuygulanan dozlarda meydana gelen anafilaktik reaksiyon veya alerji bu aşınınuygulanmasına kontrendikasyon oluşturur. Aşılama akut enfeksiyonlarda(ateşli durum gibi) ertelenmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları gibihafif rahatsızlıklarda aşılamayı ertelemeye gerek yoktur. Bileşimdeki difteritoksoidinin miktarı nedeniyle 7 yaş üstü çocuk ve erişkinlerde uygulanmamalıdır.
Uyar.: Anafilaksi ender görülmesine rağmen, tedbirler uygulamasırasında hazır bulundurulmalıdır. Bileşimdeki boğmaca komponenti nedeniyleuygulanmasının ertelenmesi, ilerleyici, akut ve alevli bir nörolojik tablovarsa (örneğin konvulziyon) düşünülmelidir. Polio salgını sırasında 6aylıktan büyük çocukların aşılanması ertelenmelidir. Gebelikte uygun değildir.
Yan E.: En sık raslanılan reaksiyonlarenjeksiyon bölgesinde kızarıklık, hassasiyet ve şişlik, sistemik reaksiyonlar iseateş, irritasyon, huzursuzluk, uyku hali, ağlama ve iştahsızlıktır. Bubelirtiler genellikle aşı uygulandıktan 24 saat içerisinde ortaya çıkar ve24-48 saat devam edebilir.
Etkileş.: Malign hastalığı olan hastalarda;immünsupresif tedavi görelerde, kortikostreoid, antimetabolit, alkilleyiciajan, sitotoksik ilaç kullananlarda veya immün yetmezliği olan kişilerde(örneğin HIV enfekte bireylerde), beklenilen immün cevap tam olaraksağlanamayabilir. Çocuğun bir sonraki aşılama vizitine gelmesi şüpheli ise,diğer bütün aşılar (hepatit B, MMR aşıları da dahil olmak üzere) farklıenjektörler ve bölgelere uygulanmak şartıyla aynı anda uygulanabilir.
Doz Önerisi: Öneri olarak; primer bağışıklamaya 2. aydan başlanır ve1 veya 2’şer ay aralıklarla 3 doz şeklinde devam edilir. Son dozdan 1 yıl sonra rapel doz uygulanır.Aşı IMuygulanmalıdır. Enjeksiyon bölgesi olarak deltoid kas veya uyluğunanterolateral kısmı (vastus lateralis kası) tercih edilmelidir. 1 yaşınüstündeki çocuklarda deltoid kas tercih edilmelidir çünkü anterolateral bölgedenuygulamalarda sık yakınmalara (kas ağrısı) raslanmıştır. İntravasküleruygulanmamalıdır
Polimisin Deri Merhemi
OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 Ü
Ambalaj: 14.2 g’lik tüp
End.:Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Yan E.:Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlargörülecek olursa tedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: Merhem, hasta yüzey ile devamlı temas halinde bırakılmalıdır.Cilt özenle temizlendikten sonra, steril gazlı bez üzerine konulanmerhem, hasta yüzeye en az 2-3 kez doğrudan uygulanır. Tam şifa sağlanıncayakadar devamlı olarak ilacın uygulanması önerilir.
Polimisin Göz Merhemi
OksitetrasiklinHCI 5 mg, polimiksin B sülfat 10.000 IU/g
Ambalaj: 3.5 g’lik ambalaj
End.:Duyarlımikroorganizmalara bağlı ve konjunktiva ve/veya korneayı tutanyüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Topikal uygulama, enfeksiyonşiddetliyse veya yalnız lokal tedaviye cevap vermezse sistemik uygulamayladesteklenmelidir.
Kontr.E.:İçeriğindekimaddelere karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Haricen kullanılır ve yalnızgöze uygulanır. Tetrasiklinlerin diş gelişimi süreçlerinde (gebeliğinikinci yarısı, bebeklik ve 8 yaşına dek olan çocukluk dönemlerinde)sistemik olarak uygulanması dişlerin kalıcı olarak renklenmesineve iskelet gelişiminde gerilemeye neden olabilmektedir. Topikaltetrasiklinler, gebelik sırasında en azından, tetrasiklin kullanılmasıylaelde edilecek olası yararlar potansiyel riskleri göze almayı haklıkılacak düzeyde ise kullanılmalıdır. Sistemik uygulama sonrasındasüte geçtikleri bilinmektedir. Anne sütüyle beslenen bebeklerdekiciddi yan etki potansiyeli nedeniyle bu ilacın uygulanmasının annesağlığı yönünden önemi göz önüne alınarak tedavinin kesilmesi veyasüt verilmesinin durdurulması arasında tercih yapılmalıdır.
Yan E.:Kontaktdermatit dahil olmak üzere, kişisel aşırı duyarlığa bağlı alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Oftalmik tetrasiklin müstahzarlarıylalakrimasyonda artma, geçici bir batma veya yanma ve yabancı cisimhissi sıkça ortaya çıkabilmektedir.
Doz Önerisi: Yalnız lokal olarak uygulanmalıdır. Günde 2-4kez hastalıklı gözün alt göz kapağının serbest ucuna, göz kapağı boyuncasürülerek uygulanır. Tedaviye tam şifa sağlanıncaya kadar devamedilir. Trahom tedavisinde Polimisin, günde 2-4 kez 4-6 hafta süreyle her iki göze deuygulanmalıdır
Polivit Şurup
A vitamini 1500 IU,B1 vitamini 1 mg, B2 vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, d-pantenol 3 mg, C vitamini 25 mg,D3 vitamini 400 IU, E vitamini 5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe, ölçeğiyle birlikte.
Polivit-C Draje TriPharma
B1 vitamini25 mg, B2 vitamini 15 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 4 mg, C vitamini 300mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, nikotinamid 50 mg
Ambalaj: 30 draje.
End.:Bkompleks ve C hipovitaminozunun gizli veya belirgin olduğu durumlarda;metabolik faaliyetlerin arttığı dönemlerde, gebelik, laktasyon, ameliyatsonrası nekahat devresi, ülseratif kolit, diyare gibi gastrointestinalbozukluklarda kullanılır. Genel olarak; halsizlik, iştahsızlık, zayıflamadurumlarında, diyabetli hastalarda veya çeşitli diyetlere tabi hastalardameydana gelebilecek hipovitaminozda, kronik alkolizmde, antibiyotik kullanılandurumlarda, kimyevi maddelere bağlı hastalıklarda ve gebelik kusmalarındaendikedir.
Doz Önerisi:PolivitŞurup: 3 ay-1 yaş arası çocuklara günde 1 ölçek, 1-5yaş arası çocuklara günde 1.5 ölçek, 5 yaşından büyük çocuklar veerişkinlere günde 2 ölçek, gebeler ve emziren annelere günde 2 ölçekverilir. Şurupolduğu gibi veya su, meyve suyu ya da mamaya karıştırılarak verilebilir
Polmofen Pediyatrik Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
End.:Çocuklardahafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süresinietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisiniartırır.
Doz Önerisi: 4-11 ay arası çocuklara 2.5 mL, 1-2 yaş arası çocuklara3.75 mL-5 mL, 2-3 yaş arası çocuklara 7.5 mL, 4-5 yaş arası çocuklara10 mL, 6-8 yaş arası çocuklara 12.5 mL, 9-10 yaş arası çocuklara 15 mLve yetişkinlere 20-25 mL verilir. Bu dozlar günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir
Polyod Antiseptik Solüsyon
Povidon-iyot
Ambalaj: %10×30, 100 ve 1000 mL’lik şişe
Polyod CiltTemizleyicisi
Povidon-iyot
Ambalaj: %7.5×100 ve 1000 mL’lik şişe
End.:Bakteriler,virüsler, mantarlar tarafından oluşturulan ağız ve boğaz mukozasının,ayrıca dişeti ateşli enfeksiyon hastalıklarının (örneğin farenjit,stomatit, aft, süperenfekte ve herpetik ülserler, pamukçuk, gingivit)tedavisinde kullanılır. Antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonelhastalıkların lokal tedavisinde takviye edici olarak kullanılır(örneğin tonsillit). Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önceve sonra, yaralanmalarda ve soğuk algınlığı hastalıklarında enfeksiyonlarakarşı profilaktik tedavi için kullanılır. Ayrıca genel ağız hijyenindeyaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Kontr.E.: Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.Gebelerde, emziren annelerde, 6 yaşından küçük çocuklarda, bilinenve kuşkulu iyot duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Yan E.: İdiyosenkratik mukozal irritasyonve aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonuylametabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyon bozukluğu gibisistemik yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Yarım bardak ılık suya 2-4 çay kaşığı solüsyon eklenereken az 30 saniye süreyle günde 3-4 kez gargara yapılır
Polytrim Göz Damlası
Polimiksin B sülfat10.000 IU, trimetoprim 1 mg/ml
Ambalaj: 5 mL’lik, plastik şişe
Polytrim Göz Merhemi
Polimiksin B sülfat10000 IU, trimetoprim 5 mg/g
Ambalaj: 4g’lik tüp.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu göz ve adnekslerinin, konjunktivit,keratit, kornea ülserleri, konjunktivitle bağlantılı ülseratifblefarit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Gözden yabancı cisim çıkarılması dahilçeşitli cerrahi girişimlerden sonra oluşabilecek oküler enfeksiyonlardankorunmada hem preoperatif hem postoperatif olarak uygulanabilir.
Kontr.E.: Bileşenlerden herhangi birineve antibiyotiklerin polipeptid grubu gibi çapraz duyarlık oluşturanmaddelere karşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Bu kombinasyona karşı aşırı duyarlıkreaksiyonlarının nadir görülmesi beklenir, ancak tedavi sırasındabir aşırı duyarlık reaksiyonundan şüphelenilmesi halinde uygulamadurdurulmalıdır. Bu kombinasyonun aktif bileşikleri gebelikteherhangi bir ters etki belirtisi olmadan yıllardır kullanılmıştır.Anne sütüne geçip geçmediği hakkında bilgi yoktur.
Yan E.:Kişiselduyarlığa bağlı olarak nadiren geçici hafif yanma veya batma hissive daha az olarak gözde kızarıklık görülebilir.
Doz Önerisi:Polytrim Göz Damlası: Göz yaşı ile izotoniktir, gözde iyi tolere edilirve bebekler dahil bütün yaş gruplarında uygulanmaya uygundur. Önerilendoz, etkilenmiş göze günde 4 kez bir damladır ancak durumun ciddiyetinegöre daha sık uygulama gerekli olabilir. Gözün iyileşmesindensonra en az 2 gün tedaviye devam edilmelidir. PolytrimGöz Merhemi: Gözdeiyi tolere edilir ve bebekler dahil her yaştaki hastalara uygulanabilir.Uygulamadan önce, çapak, iltihap, kabuk vb. birikmiş kalıntılargözden temizlenmelidir. Merhem ince bir tabaka halinde ya etkilenenbölgeye ya da konjunktivanın göz küresi ile göz kapağı arasındakalan alana, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günde 2-4 kez sürülmelidir.Uygulamaya, gözün iyileşmesinden sonra en az 48 saat daha devam edilmelidir
Pomat İchthyol Pomat
İhtamol %10
Ambalaj: 20 g’lik tüp
End.:Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz, psöriazis ve aknede kullanılır. Deri üzerine irritan etkisi nedeniyleiltihaplanmaların işletilerek akıtılmasında kullanılır. Diğerantiseptiklerle birlikte cilt hastalıklarında, örneğin erysipelas(yılancık), lupus erythematosus (eritemli deri tüberkülozu) gibicilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Uyar.:Göz ve mukozayatemas ettirilmemelidir.
Doz Önerisi: Hergün veya günaşırı lokal olarak hastalıklı bölgeyesürülür
Pommade İchthyole Pomat
İhtamol 1 g
Ambalaj: 20 g’lik tüp
End.:Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz, psöriazis ve aknede kullanılır. Deri üzerine irritan etkisi nedeniyleiltihaplanmaların işletilerek akıtılmasında kullanılır. Diğerantiseptiklerle birlikte cilt hastalıklarında, örneğin erysipelas(yılancık), lupus erythematosus (eritemli deri tüberkülozu) gibicilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Uyar.:Göz ve mukozayatemas ettirilmemelidir.
Doz Önerisi: Hergün veya günaşırı hastalıklı bölgeye sürülür
Ponstan Şurup
Mefenamik asit
Ambalaj: 50 mg/5 mLx125 mL’lik şişe.
Ponstan Forte FilmTablet
Mefenamik asit
Ambalaj: 500 mgx20 tablet.
End.:Hafif veorta şiddetteki kas ağrıları, travmatik ağrılar, diş ağrıları, çeşitlinedenlere bağlı baş ağrıları, ameliyat ve doğum sonu ağrıları vekanser ağrıları; hafif ve orta şiddetteki romatoid artrit ve osteoartrozağrıları; primer dismenore; başka bir pelvis patolojisi olmadığında,rahim içi araç kullanılmasına veya disfonksiyonel nedenlere bağlımenorajide endikedir.
Kontr.E.:Mefenamikasit iltihabi bağırsak hastalıklarında, mide-bağırsak sistemindeülser yakınması olan hastalarda ve böbrek veya karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Mefenamik asit kullanımı sonrası nadiren görüldüğübildirilen diyare genellikle tedaviye başlanmasından hemen sonra görülmesinerağmen, devamlı kullanım sırasında aylar sonra da görülebilir. Diyaregörülürse, ilaç hemen kesilmeli ve hasta bir daha mefenamik asit kullanmamalıdır.Mefenamik asit uygulamasının ardından döküntü görülmesi de ilacın kesilmesiiçin kesin bir neden oluşturur. Gebelikte ancak kesin gereksinme varsa dikkatlekullanılmalıdır. Gebeliğin son döneminde ise kullanılmamalıdır.Emziren annelerde önerilmez.
Yan E.:Nadirentrombositopeni bildirilmiştir. Bazı olgularda reversibl hemolitik anemi gelişmiştir.Lökopenide bildirilmiştir. Nadiren sersemlik ve uyku hali bildirilmiştir.
Etkileş.:Plazma proteinlerinebağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanımında doz ayarlaması yapılmalıdır.Birlikte antikoagülan ilaç kullanılıyorsa, antikoagülanın dozuazaltılmalıdır.
Doz Önerisi:Ponstan Şurup: 6 aylıktan büyük bebeklerde bölünmüş dozlar halinde,vücut ağırlığının kilosu başına 25 mg dozunda kullanılmalıdır.12 yaş altındaki çocuklarda aşağıda belirtilen dozlarda kullanılır:6 aylıktan 1 yaşına kadar 1 ölçek, 2 yaştan 4 yaşına kadar 2 ölçek,5 yaştan 8 yaşına kadar 3 ölçek, 9 yaştan 12 yaşına kadar 4 ölçek. Budoz gerekirse, günde 3 kereye kadar tekrarlanabilir. Still hastalığıtedavisi dışında, çocuklarda 7 günden uzun süreli kullanımı önerilmez
Popiş Krem
Çinko oksit %10,dekspantenol, A vitamini, E vitamini, talk, vazelin vs.
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Çinkooksit, astrenjan ve protektif etkileriyle derinin lokal korumasını sağlar.
Doz Önerisi: Bebek pişikleri, cilt tahrişleri, güneş yanıkları,enfekte olmamış yara ve yanık ile her türlü cilt çatlaklarında, gerektiği kadarkullanılır
Postadoxine Tablet
Meklizin HCI 25 mg,B6 vitamini 50 mg
Ambalaj: 15 tablet.
End.:Ameliyatsonrası bulantı ve kusmalar, radyoterapiye bağlı bulantı ve kusmalar,ilaçlara bağlı bulantı ve kusmalar ve araç tutmasına bağlı bulantıve kusmalarda kullanılır.
Kontr.E.: Meklizine ve B6 vitaminine karşı aşırıduyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca kapalı açılı glokomda,prostat hipertrofisine bağlı üriner retansiyonda ve astımlılardakontrendikedir.
Uyar.: Motorlu araç ve dikkat gerektiren gereç kullananlar,yüksek yerlerde çalışanlar, uyuşukluk hakkında uyarılmalıdır. Hastalaralkol almaktan kaçınmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.Gebelik ve emzirme sırasında risk-yarar ilişkisi değerlendirilerekkullanılmalıdır.
Yan E.: Baş dönmesi, uyuşukluk, ağız kuruluğu, görme bozukluğuve kabızlık görülebilir.
Etkileş.: Antipsikotikler, diğer antihistaminikler,trankilizanlar, antidepresifler, barbitüratlar ve antikolinerjiklerinetkilerini potansiyalize eder.
Doz Önerisi: Bulantı hissedildiğinde biraz su ve gerektiğindebir bisküvi, bir peksimet ya da meyveyle 1 tablet alınır. Daha ağır olgulardasabah uyanırken ek bir tablet önerilir. İnatçı olgularda günde ikikez 1-2 tablet alınabilir. Araç tutmasında, araca binmeden bir saatönce 1-2 tablet alınır. Daha sonra yolculuk süresine ve alınan sonucagöre, 4-6 saatte bir doz tekrarlanır
Postuitrin Fort Ampul
Oksitosin
Ambalaj: 5IU/1 mLx3 ampul
End.: Doğumda primer ve sekonder ağrızaafı (inersia); geciken doğumda ağrıları başlatmak, gebelik toksikozuve Rh uyuşmazlığında fetusun yaşamı tehlikeye girerse yapay olarakdoğumu başlatmak, fetusun uterus içinde ölümü durumunda gebeliğisonlandırmak, doğum sonrası atonisi ve kanamaları, inkomlet abortus,abortus insipiens ve emziren kadınlarda süt boşaltımını sağlamadaendikedir.
Kontr.E.:Oksitosineaşırı duyarlı kişilerde, uterusun hipertonik fonksiyon bozukluğunda,uterusun yırtılma olasılığı fazla olduğunda (özellikle daha öncesezaryen ameliyatı geçirmiş kadınlarda), total plasenta previa gibivajinal doğumun kontrendike olduğu durumlarda, majör sefalopelvikdisproporsiyonda, fetusun malpozisyonunda, cerrahi girişimin anneve fetusun lehine olduğu durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Oksitosin kesinlikle hekimkontrolünde uygulanmalıdır. Ağrı zaafında ve ağır toksemide uzunsüreli olarak kullanılmamalıdır.
Yan E.:Fetal bradikardi,neonatal sarılık, postpartum hemoraji, kardiyak aritmi, fatal afibrojenemi,bulantı, kusma, prematür ventriküler kontraksiyonlar ve pelvik hematomgörüldüğü bildirilmiştir. Aşırı dozda kullanılmasının uterustahipertonisiteye, spazm ve tetanik kontraksiyonlara hatta rüptüreyol açabildiği rapor edilmiştir.
Etkileş.:Oksitosin,sempatomimetik presör aminlerin etkisini artırır. Ağır ve süreklihipertansiyon hatta serebral damar rüptürü görülebilir.
Doz Önerisi: Ağrı yetersizliğinde dakikada 5-50 damla (500mL’lik %5’lik dekstroz içinde 5 ünite), postpartum atonik kanamalarda5-10 ünite IM veya 500-1000 mL plazma içinde 10-15 ünite, lochiometrada5 ünite ve süt boşaltımında 2 ünite uygulanır
Poviod Antiseptik Solüsyon
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %10×30, 100 ve 1000 mL’lik şişe
Poviod Merhem
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %10×30 g’lik tüp.
End.:Antiseptikve dezenfektan etkilidir. Cerrahi el dezenfeksiyonu, cilt ve yaradezenfeksiyonu, operasyon sahasının hazırlanması, yara tedavisi,mukoza dezenfeksiyonu ve yanık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Nontoksiknodüler guatrda kontrendikedir. Göze değdirilmemelidir. Tiroidhastaları, yeni doğanlar, süt çocukları ve gebelerde dikkatliolunmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Poviod Antiseptik Solüsyon: Sulandırılmadan gerekli yerlerdekullanılır.Poviod Merhem: Günde birkaç kez hastalıklı bölgeyesürülür.
Poviod Gargara
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %7.5×100 mL’lik ambalaj
End.:Bakteriler,virüsler, mantarlar tarafından oluşturulan ağız ve boğaz mukozasının,ayrıca dişeti ateşli enfeksiyon hastalıklarının (örneğin farenjit,stomatit, aft, süperenfekte ve herpetik ülserler, pamukçuk, gingivit)tedavisinde kullanılır. Antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonelhastalıkların lokal tedavisinde takviye edici olarak kullanılır(örneğin tonsillit). Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önceve sonra, yaralanmalarda ve soğuk algınlığı hastalıklarında enfeksiyonlarakarşı profilaktik tedavi için kullanılır. Ayrıca genel ağız hijyenindeyaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Kontr.E.: Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.Gebelerde, emziren annelerde, 6 yaşından küçük çocuklarda, bilinenve kuşkulu iyot duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Yan E.: İdiyosenkratik mukozal irritasyonve aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonuylametabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyon bozukluğu gibisistemik yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: 10-15 mL’lik solüsyon ½ bardak suda dilüe edilerekgargara yapılır
Prakten Şurup
Siproheptadin HCI
Ambalaj: 2 mg/5 mLx240 mL’lik şişe
End.:Alerjikdermatozlar, saman nezlesi, vazomotor rinit, anjiyoödem, alerjik vernalkonjunktivit, ilaç ve besinlere bağlı deri ve sindirim yolu alerjik reaksiyonları,böcek sokması, bitki ve deniz canlılarıyla temas sonucu meydanagelen alerjik dermatitler ve güneş yanığı gibi alerjik hastalıklarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Yeni doğanve prematür çocuklar ile süt veren annelerde, alt solunum yolu enfeksiyonlarında,etkin madde ve MAO inhibitörlerine duyarlı olanlarda, glokomlularda,stenozlu peptik ülserlilerde, prostat hipertrofisi olanlarda, piloroduodenaltıkanıklığı olanlarda ve çok yaşlı ve düşkün kişilerde kontrendikedir.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Sedasyon,hiposekresyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu ve yorgunlukgibi yan etkiler görülebilir. Uyuklama hali yapabileceğinden motorluaraç ve iş makinesi kullananlar ile yüksek yerde çalışanlar uyarılmalıdır.
Etkileş.:Santralsinir sistemi depresanları, antikolinerjikler ve öteki antihistaminiklerile aditif etkileşime girer. MAO inhibitörü ilaçlar antihistaminiklerinantikolinerjik etkilerini arttırırlar.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×1 çorba kaşığı ve çocuklarda2-6 yaş arasında olanlarda 3×1 ölçek ve 7-14 yaş arasında olanlarda3x2 ölçektir
Pravachol Tablet
Pravastatin sodyum
Ambalaj: 10 mgx20 tablet :: 20 mgx20 tablet :: 40 mgx30 tablet.
End.:Koronerkalp hastalığından korunma, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık,aterosklerotik hastalık progresyonu ve klinik kardiyovasküler olaylar ve hiperkolesterolemi(Frederickson Type IIa, IIb, III ve IV) tedavilerinde endikedir.
Kontr.E.:Pravastatinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve aktif karaciğer hastalığı veya karaciğerfonksiyon testlerinde açıklanamayan kalıcı yükselmeler halinde, gebelikte veemziren annelerde kullanılması kontrendikedir. Pravastatin sodyum çocuk doğurmayaşındaki kadınlarda yalnızca gebe kalma olasılıkları çok düşükse ve potansiyelzararları kendilerine bildirildiyse uygulanmalıdır. Eğer hasta bu sınıftan ilaçalmaktayken gebe kalırsa, tedavi kesilmeli ve hastaya fetusa gelebilecekpotansiyel zararlar hakkında bilgi verilmelidir.
Uyar.: Pravastatin sodyum tedavisine başlamadan öncehiperkolesteroleminin sekonder nedenleri (örneğin şişmanlık,kontrol edilmemiş diabetes mellitus, hipotiroidizm, nefrotik sendrom,disproteinemi, obstrüktif karaciğer hastalığı, başka ilaç tedavileri,alkolizm) ortadan kaldırılmalıdır. Daha önce karaciğer hastalığıgeçirmiş veya alkol bağımlısı olan hastalarda pravastatin dikkatliverilmelidir. Pravastatin ile tedavi edilen hastalarda nadir olarakkomplike olmayan miyalji bildirilmiştir. Kreatinin fosfokinaz değerlerindenormal üst sınırın 10 katından daha fazla artışlarla birlikte ortaya çıkan kasağrısı veya kas zayıflığı olarak tanımlanan miyopati rapor edilmiştir. Renalfonksiyon bozukluğu ile sekonder olarak myoglobinüriye giden rabdomiyoliz,pravastatin ile çok ender olarak bildirilmiştir. Pravastatin hastanın gebe kalmaolasılığı çok düşükse verilmelidir. Eğer pravastatin tedavisi görenbir kadın gebe kalırsa ilaç kesilmelidir. Pravastatin tedavisi görenannelerin emzirmemesi gerekir. 18 yaşın altındaki hastalardakullanılmaması önerilir.
Yan E.:Pravastatin sodyum genellikle iyi tolere edilmektedir.Klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilgili yan etkiler genellikle hafif vegeçicidir. Kardiyak göğüs ağrısı, döküntü, bulantı, kusma diyare, konstipasyon,abdominal ağrı, mide gazı, mide ekşimesi, miyalji, nezle, grip, rinit, öksürük,baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göğüs ağrısı, lokalize ağrı, ürineranormallikler görülebilir.
Etkileş.: Pravastatin kolestiraminden bir saat önce ya da dört saatsonra veya kolestipolden ve standart bir yemekten bir saat önce uygulanmalıdır.Pravastatin ve gemfibrozilin kombine tedavisi genellikle önerilmez.
Doz Önerisi:Pravachol tedavisine başlamadan önce hastalara standart bir lipitdüşürücü diyet uygulamaya başlanmalı ve bu diyete tedavi süresince devamedilmelidir. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez uygulanan 10, 20 veya 40mg’dir. Yemeklerden bağımsız olarak ve günün herhangi bir saatinde alınabilir
Pred-Forte Oftalmik Süspansiyon
Prednizolon asetat
Ambalaj: %1×5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:Alerjikkonjunktivit, akne rozasea, yüzeyel nokta şeklindeki keratit, herpeszoster keratiti, iritis, siklitis, geçici enfektif konjunktivitgibi palpepral ve bulber konjunktivanın, kornea ve göz küresinin arkasegmentinin steroide yanıt veren enflamatuvar durumlarında, kimyasal-radyasyonveya termal yanmalarda veya yabancı cisim batmalarında, hafif veyaciddi enflamasyonlarda, özellikle olağanüstü hızlı bir kontrol gerektiğindeönerilir.
Kontr.E.:Akut yüzeyelherpes simpleks keratitinde, göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonlarında,kornea ve konjunktivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüshastalıklarının akut enfeksiyöz safhalarında, kulak zarı perforasyonlarında,göz tüberkülözünde, prednizolona aşırı duyarlıkta, komplike olmayanyüzeyel kornea yabancı cisim çıkarılmasından sonra kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımlarda artmış intraoküler basınçve/veya glokom, optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görmealanında azalma, posterior subkapsüler katarak oluşumu veya sekondergöz enfeksiyonları meydana gelebilir. Özellikle gözün derin yapılarıtutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Optik sinirhasarıyla birlikte glokom, görme keskinliği ve görme alanında azalma,posterior subkapsüler katarak oluşumu, herpes simpleks ve mantarlarıiçeren patojenlerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyonlar,ender olarak katarakt ameliyatının ardından kabarcıklar bildirilmiştir.Bazan batma ve yanma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz göz hastalıklarında her 1-4 saattebir 1-2 damla, kulak hastalıklarında ise 2-3×3-4 damladır
Prednisolon Ampul
Prednizolon
Ambalaj: 25 mg/1 mLx5 ampul.
End.:Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, derihastalıkları, alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yoluhastalıkları, gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar,neoplastik hastalıkla, ödem durumları ve subaraknoid blok oluşmuşveya oluşmak üzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberkülokemoterapiyle birlikte kullanmak üzere), nörolojik veya myokardialilgili trişinozda endikedir.
Kontr.E.:Glukokortikoidlereduyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idyopatiktrombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısıdahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozajda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrolaltına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltmatedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilerekadar psişik bozukluklar görülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararlarınınanne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.
Yan E.:Sodyumtutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kaszaafı, steroid myopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, omurgadakompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemikler-patolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olasıperforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratif-özofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakraniyalbasınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durumgelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimartması, posterior subkapsüler kataraktların intraoküler basınçartması, glokom, ekzoftalmos, protein katabolizmasına bağlı negatifazot dengesi gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Estrojenlerhidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometasin gibiülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesigastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemilihastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazitler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıklaorganofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesterazajanlar arasındaki etkileşim miyastenia gravisli hastalarda ağırkas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasınıartırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.
Doz Önerisi: Erişkinler için önerilen başlangıç dozu 25-100mg’dir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 25 mg önerilir. EnjeksiyonlarIM, IV veya intraartiküler olarak yapılabilir
Prednol Krem
Prednasinolonn
Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp.
Prednol Pomat
Prednasinolon
Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp.
End.:Kontakt,kronik, allerjik seboreik dermatit; numuler akut veya kronik ekzemalar,psöriazis, anogenital ve senil pruritus, dishidrozis, skozis, nörodermatidis,liken ruben planus, kronik liken simpleks, güneş yanıkları, eritrodermilerve bebeklerde görülen pişiklerde endikedir.
Kontr.E.: Canlı virüs aşılarının uygulanması sırasındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süreli tedavilerde bebeklik,çocukluk ve gençlik dönemlerinde büyüme geriliğine neden olabilirler.Kullanım süresince güneş ışığı ile direkt temas edilmemelidir. Gebeliktetıbbi zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır; kullanılması gerekiyorsahekim kontrolünde, küçük bir alanda ve kısa süreli kullanılmalıdır.
Yan E.: Nadiren yanma, kaşıntı, cilttetahriş ve/veya kuruluk, folikülit, akneiform, erüpsiyon, deri atrofisi,hiperpigmentasyon, perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit,deri maserasyonu ve sekonder enfeksiyon gözlenebilir. Fotosensitiviteyapabilir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez lezyon üzerine ince bir tabaka halindesürülür.
Prednol Tablet
Metilprednizolon
Ambalaj: 4 mgx 20 tablet :: 16 mgx20 tablet.
End.:Endojenkortizolün substitüsyonu tedavisinde, hipofizde kortikotropininve keza sürrenal bezinde androjen hormonların süpresyonu tedavisinde,romatizmal hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, deri hastalıkları,göz hastalıkları, allerjik reaksiyonlar, solunum sistemi hastalıkları,hematolojik hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, sindirimsistemi hastalıklarında endikedir.
Kontr.E.: Metilprednizolona aşırı duyarlık ve sistemikfungal enfeksiyonlarda kontrendikedir. Yerine koyma ve acil tedavidışında, aşağıdaki durumlarda kortikosteroidlerle genel bir tedaviuygulamasından vazgeçilmelidir: Mide ve bağırsak ülseri, ağır osteoporoz,psikiyatrik anamnez, amip enfeksiyonları, sistemik mikozlar, bulber-ensefalitikform dışında poliomyelit, dar ve geniş açılı glokomlar, viral kökenlihastalıklar, su çiçeği, koruyucu aşılardan yaklaşık 8 hafta öncesive 2 hafta sonrası, BCG aşısından sonra lenfom teşekkül eden olgular.
Uyar.: Ağır hipertansiyon ve kalp yetmezliği olgularındadikkatli davranılmalıdır. Gebelik sırasında veya gebelik olasılığındaancak kesin bir endikasyon varsa uygulanmalıdır. Kortikosteroidler anne sütünegeçer, bu nedenle emzirme sırasında kullanılmamalı, kullanılmasızorunluysa emzirme kesilmelidir. Çocuklarda endikasyon sıkı kriterlere göre konulmalıdır.İlaç kullanımıkesinlikle ani olarak bırakılmamalıdır.
Yan E.:Aydede yüzü,gövdede yağlanma, kas zayıflığı, hipertansiyon, kemiklerde kolaykırılabilme, kan şekerinin yükselmesi, şeker hastalığı, seks hormonlarınınsekresyonunda bozukluklar (adet kanamasının geri kalması, kıllanmanınartması, iktidarsızlık), deride şerit tarzında çizgiler ve kanamalar,akne, dokuda su birikmesi, potasyum atılımının artması, sürrenalkorteksinin inaktivitesi veya atrofisi, kan damarı hastalıkları,mide yakınmaları, mide ülseri, enfeksiyon riskinin artması, vücudunöz savunmasının zayıflaması, yara iyileşmesinin gecikmesi, çocuklardabüyüme bozuklukları, tromboz riskinin artması, göz için basıncınınartması, pankreas iltihabı.
Etkileş.:Aynı zamandakalp glikozidleri uygulanıyorsa potasyum eksikliği nedeniyleglikozid etkisinin artabileceği hesaba katılmalıdır. Salüretiklerlekombine edildiğinde fazla potasyum atılabilir. Glukokortikoidlerantidiyabetik ilaçların kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir,kumarin türevlerinin antikoagülan etkisini hafifletebilirler.Aynı zamanda rifampisin uygulanan hastalarda kortikosteroid etkisininazalabileceği unutulmamalıdır. Salisilatlarla birlikte uygulandığızaman gastrointestinal kanama tehlikesi artabilir.
Doz Önerisi:Neoplastik hastalıklar: Lösemi ve lenfomalar 16-96mg. Nefrotiksendrom: 64-80mg, Alerjikhastalıklar: Bronşiyal astım 16-48 mg, alerjik rinit16-48 mg, serum hastalığı 16-48 mg, ilaç alerjileri 80-200 mg, ürtiker32-48 mg, kontakt dermatit 16-48 mg, atopik dermatit 16-48 mg,anjiyoödem 32-48 mg. Dermatolojik hastalıklar: Pemfigus 80-200 mg, büllözherpetiform dermatit 48-96 mg, eritema multiform 64-80 mg,eksfoliyatif dermatit 64-80 mg, fungoid mikoz 48-96mg, şiddetli seboreik dermatit 64-80 mg. Oftalmik hastalıklar: Oftalmik herpes zoster 16-48mg, ön segment enflamasyonu 16-48 mg, üveit ve koroidit16-48 mg, sempatik oftalmi 16-48 mg, keratit 16-48mg, korio-retinit 16-48 mg, optik nevrit 16-48 mg,iritis ve iridosiklit 16-48 mg. Günlük başlangıç dozları; Endokrin hastalıkları: Adrenokortikal yetmezlik 20mg (6 saatte bir), konjenital sürrenal hiperplazi 4-16 mg,nonsüpüratif tiroidi 16-24 mg, Romatizmal hastalıklarve kollajen doku hastalıkları: Artrit ve osteoartritler 8-16 mg, akutromatizmal ateş 32-80 mg, akut romatizmal kardit 1mg/kg, ankilozan spondilit 8-16 mg, akut ve subakut bursit16-24 mg, akut non-spesifik tenosinovit 16-32 mg, pilimiyozit32-48 mg, akut gut artriti 16-48 mg, temporal arterit 32-48 mg, poliarterit32-96 mg, sistemik lupus eritematöz. 64-200 mg. Solunum sistemi hastalıkları: Semptomatik sarkoidoz 32-48mg, Löfler sendromu 32-48 mg, aspirasyon pnömonisi 8-24mg, akut ve yaygın tüberküloz 48-96 mg. Şiddetli enfeksiyonlar: 32-80 mg.
Prednol-A Krem
Prednasinolon ‰125,iyodoklorhidroksikin %3
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Prednol-A Pomat
Prednasinolon%12.5, iyodoklorhidroksikin %3
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Kortikosteroidlerinlokal kullanılmasını gerektiren bütün deri hastalıklarının kuruve kabuklu şekillerinde, özellikle bakteriyel ya da fungal enfeksiyoneklendiği durumlarda kullanılır. Ayrıca yanıklar, güneş yanıklarıve eritrodermide ancak hekim önerisiyle kullanılmalıdır.
Kontr.E.: Deri tüberkülözü ile deri sifilizinde ve canlıvirüs aşılarının (Çiçek vb.) uygulanması sırasında kullanılmamalıdır.Subakutmyelopatik nöropatide kullanılmamalıdır. Topikal kortikosteroidler,rozase, akne vulgaris ve perioral dermatitte tek başlarına ciltüzerinde aynı zamanda bakteriyel, fungal veya viral bir enfeksiyonvarlığında kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli tedavilerde bebeklik,çocukluk ve gençlik dönemlerinde büyüme geriliğine neden olabilirler.Gebelikte tıbbi zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır. Kullanılmasıgerekiyorsa hekim kontrolünde, küçük bir alanda ve kısa süreli kullanılmalıdır.Tedavi süresince güneş ışığı ile direkt temas edilmemelidir.
Yan E.: Nadiren yanma, kaşıntı, cilttetahriş ve/veya kuruluk, folikülit, akneiform, erüpsiyon, deri atrofisi,hiperpigmentasyon, perioral dermatit, alerjik kontakt dermatit, derimaserasyonu ve sekonder enfeksiyon gözlenebilir. Fotosensitiviteyapabilir.
Doz Önerisi:Prednol-A Krem: Günde 2-3 kez lokal olarak hastalıklı bölgeye sürülür
Pregnacare Kapsül
A vitamini 2333 İU(4.2 mg beta karoten olarak), vitamin D (100 IU) 2.5 µg, vitamin E 20mg, vitamin C 70 mg, tiamin (vitamin B1) 3 mg, riboflavin(vitamin B2) 2 mg, niasin 20 mg, vitamin B6 10 mg,folik asit 400 µg, vitamin B12 6 µg, vitamin K 200 µg, demir20 mg, magnezyum 150 mg, çinko 15 mg, iyot 140 µg, bakır 1 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.: Gebelik öncesi, gebelik ve emzirme dönemlerindekikadınlar içindir. Anne ve bebeğin vitamin ve mineral ihtiyacınıkarşılamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Aşırı dozlarda alındığında hipervitaminozayol açabileceği unutulmamalıdır. Başka multivitamin içeren preparatlarile birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.: Allerjik deri döküntüleri, mukozaülserasyonları ve niasine bağlı olarak, nadiren görülebilen sıcaklıkhissi, baygınlık hissi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler için, yemeklerle beraber, günde birkez ana öğünle ( kahvaltı hariç) birlikte alınması tavsiye edilir. Pregnacare tok karnına yeterli miktarda sıvıile birlikte alınmalıdır
Pregnyl Ampul
İnsan korionik gonadotrofini(HCG)
Ambalaj: 500 IUx3 liyofilize ampul ve 3 çözücü ampul :: 1500IUx3 liyofilize ampul ve 3 çözücü ampul :: 5000IUx1 liyofilize ampul+1 çözücü ampul ve 3 liyofilize ampul+3 çözücüampul
End.:HCG, luteyinleştiricihormona benzer bir biyolojik etkiyle erkekte testosteron yapımını,kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteronsalgısını uyarır. Erkekte:Hipogonadotrofik hipogonadizm, spermatojenezsağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı pubertegecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorşizm; Kadında: İnfertilitedefolikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonuve kontrollü hiperstimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyonahazırlama.
Kontr.E.:Prostatkarsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümörvarlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.
Uyar.:Erkekte:Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrekdisfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları izlenmelidir,androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığınağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir. Kadında: Gonadotrofinmüstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerdedüşük ve çoğul gebelik riski artar.
Yan E.:Seyrek olarakderi döküntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon,ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyonyerinde ağrılı reaksiyonlar görülmüştür.
Doz Önerisi:Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm haftada 2-3 kez1000-2000 IU, asıl şikayet sterilite ise en az 3 ay süreyle hergün yada haftada 2-3 kez menotropinle birlikte (75 IU hFSH+75 IU hLH), yetersizhipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı puberte gecikmesindeen az 6 ay boyunca haftada 2 kez 500-1500 IU, anatomik bir engele bağlıolmayan kriptorşizmde 6 yaş altındakilere 6 hafta süreyle haftada2 kez 500-1000 IU ve 6 yaşın üstündekilere 6 hafta süreyle haftada 2kez 1500 IU gerekirse bu tedavi tekrarlanabilir. Kadında: Bildirilen endikasyonda genelliklebir menotropin müstahzarı ardından 5000-10 000 UI’lik bir enjeksiyon.Korpus luteum yetmezliğini önlemek için ardından 9 gün içerisindetoplam 5000 IU’yi geçmeyecek tekrarlayan 3 enjeksiyon yapılabilir.Uygulamalar IM olarak yapılır
Premarin Draje
Konjuge estrojen
Ambalaj: 0.3 mgx28 draje :: 0.45 mgx28 draje :: 0.625mgx28 draje :: 1.25 mgx28 draje.
Premarin Vajinal Krem
Konjuge estrojen0.625 mg/g
Ambalaj: 42.5 g’lik tüp, aplikatörüyle birlikte.
End.:Estrojeneksikliğine bağlı orta ve ağır şiddette vazomotor semptomlar, estrojeneksikliğine bağlı osteoporozun önlenmesi, atrofik vajinit ve atrofiküretrit, kadınlarda hipoestrojenizmde endikedir.
Kontr.E.:Bilinenveya kuşkulu meme kanseri, estrojene bağlı neoplazi, gebelik,teşhis edilmemiş anormal genital kanama, aktif trombofilebit veyatromboembolik yakınmalar, estrojenlere karşı aşırı duyarlık,akut veya kronik karaciğer hastalığı, ciddi kalp veya böbrek yetmezliğindekontrendikedir.
Uyar.: Estrojenler bir miktar sıvı retansiyonuna nedenolabileceğinden, bu faktörden etkilenebilecek astım, epilepsi,migren ve kardiyak veya renal yetmezlik durumları dikkatle izlenmelidir.Konjuge estrojenler kontraseptif değildir, çocuk doğurabilecekyaştaki kadınlara hormonal olmayan kontraseptif yöntemleri kullanmalarıönerilmelidir. Emziren annelere herhangi bir ilaç uygulaması ancakçok gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.
Yan E.:Ara kanama,lekelenme, menstrüel kanamada değişiklik, amenore; memelerde duyarlık,büyüme, sekresyon; bulantı, kusma, abdominal kramplar, şişkinlik,kolestatik sarılık; ilaç kesildikten sonra da devam edebilen pigmentasyon,saç dökülmesi, isilik; korneal kurvaturun dikleşmesi, kontakt lenslerekarşı tolerans azalması; baş ağrısı, migren, baş dönmesi, kore; kilokaybı veya artması, ödem, libido değişmeleri, porfiri şiddetlenmesigörülebilir.
Etkileş.: Rifampin estrojen ile birlikte kullanıldığındaestrojen aktivitesini azaltır.
Doz Önerisi:PremarinDraje: Estrojen eksikliğine bağlıvazomotor semptomlar, atrofik vajinit ve atrofik üretrit: 0.3 mg-1.25 mg/gün. Semptomların sıklığına ve şiddetinegöre estrojen eksikliğine bağlı vazomotor semptomlar, atrofik vajinit veatrofik üretrit tedavisine hastalar Premarin0.45 mg veya 0.625 mg ile başlamalıdır. Osteoporoz: 0.3 mg/gün. Postmenopozalosteoporozun önlenmesi için, vazomotor semptomların görüldüğü hastalarda, busemptomları giderecek en düşük Premarin dozu ile başlanmalıdır. Hastalar, Premarin dozunun ayarlanması için periyodikolarak tekrar değerlendirilmelidirler. Kadında hipoestrojenizm: 0.3-1.25 mg/gün. Dozlar semptomlarınsıklığına ve endometriumun cevabına göre ayarlanır. Genç kızlarda 0.15 mg’likdozlar kullanılmış ve bu dozlar sekonder seks karakteristiklerinin gelişimininbaşlamasında etkili bulunmuştur. Premarin Vajinal Krem: Günlük ortalama doz durumunşiddetine göre intravajinal veya topikal 1-2 g’dir (günde maksimum4 g
Premelle 2.5 mg Draje
Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 2.5 mg
Ambalaj: 28draje.
Premelle 5 mg Draje
Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 5 mg
Ambalaj: 28draje.
Premelle Cycle Draje
Koyuvişne draje: Konjuge estrojenler 0.625 mg, Mavi draje: Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 5 mg
Ambalaj: 14koyu vişne draje (Premarin 0.625 mg) ve 14 mavi draje (Premelle 5 mg).
Premelle Cycle 10 mg Draje
Koyuvişne draje:    Konjuge estrojenler0.625 mg. Yeşil draje:Konjuge estrojenler 0.625 mg, medroksiprogesteronasetat 10 mg
Ambalaj: 14koyu vişne draje (Premarin 0.625 mg) ve 14 yeşil draje (Premelle 10 mg).
Premelle Lite 0.3 Draje
Konjuge estrojenler0.3 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg
Ambalaj: 28draje.
Premelle Lite 0.45 Draje
Konjuge estrojenler0.45 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg
Ambalaj: 28draje.
End.:Uterusutam olan kadınlarda estrojen eksikliğine bağlı orta şiddette veşiddetli vazomotor semptomların, atrofik vajinit ve atrofik üretritsemptomlarının önlenmesinde ve menopoz sonrası kemik kaybının önlenmesindekullanılır.
Kontr.E.: Bilinen veya kuşkulanılan memekanseri, estrojene bağlı neoplazi veya gebelik, teşhis edilmemişanormal genital kanama, aktif trombofilebit veya tromboembolikbozukluklar, karaciğer fonksiyon bozukluğu veya hastalığı ve bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Bazı çalışmaların sonuçları,uzun süre ve yüksek dozlarda hormon replasman tedavisi (HRT) uygulanankadınlarda, meme kanseri görülme sıklığında artış olduğunu düşündürmektedir.Menopoz sonrası estrojen alan kadınlarda safra kesesi hastalığıriskinde artış bildirilmiştir. Estrojen/progestajen kombinasyonununsürekli tedavisi ile kan basıncında artış görülebildiğinden, kanbasıncının düzenli olarak kontrolü önerilmektedir. Kısmi veya tamgörme kaybı, ani proptoz, diplopi veya migren görülmesi halinde tedaviyeson verilmelidir. Estrojen/progestajen kombinasyonu tedavisibelli oranda sıvı retansiyonuna yol açabileceğinden, bundan etkilenebilecekastım, epilepsi, migren, kalp ve böbrek yetmezliği durumlarında dikkatlikullanılmalıdır. Estrojen/progestajen kombinasyonu glukoz toleransınıdeğiştirebildiğinden diyabetik hastalarda dikkatli olunmalıdır.Laktasyonda ilaç kullanımı ancak çok gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.Anne sütü alan bebeklerdeki etkisi henüz saptanmamıştır.
Yan E.: Vajinal kanama, memelerde büyüme,ağrı ve duyarlık, bulantı, karın ağrısı, şişkinlik, kolelitiyaz/kolestatiksarılık, alopesi, döküntü, hirsutizm, pruritus, görme bozuklukları,baş ağrısı, sinirlilik, vücut ağırlığında değişme, ödem, porfirideşiddetlenme, pankreatit, PMS benzeri genitoüriner rahatsızlıklarbildirilmiştir.
Etkileş.: Oral kontraseptiflerle birlikteuygulanması sırasında rifampin,estrojen aktivitesini azaltabilir.Bu etkileşmenin konjuge estrojenler için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.Fenitoin de aynı etkileşme nedeniyle estrojen düzeyini düşürebilir.
Doz Önerisi: Premelle Draje: Halen menstrüasyon görmekte olan kadınlarda tedaviyekanamanın birinci gününde başlanması önerilse de, menopoz dönemindekibirçok kadında, tedaviye uygun herhangi bir zamanda başlanabilir.Tedaviye Premelle 2.5 mg veya Premelle 5 mg ile başlanabilir. Kanamasız siklusun gerçekleştirilmesiistenen kadınlarda tedaviye Premelle 5 mg ile başlanması uygundur. Bu şekilde uygulananbir tedavide amenore görüldükten sonra veya tedaviden sonraki 12ay içinde Premelle 2.5 mg’ye geçilmesi uygundur. Dozun düşürülmesi ile kanamaortaya çıkarsa tekrar Premelle 5 mg’ye dönüş yapılabilir. Premelle Lite Draje: Paketler arasında ara verilmeksizinhergün birer adet Premelle draje alınmalıdır. Orta şiddette ve şiddetli vazomotorsemptomların, estrojen eksikliğine bağlı atrofik vajinit ve atrofik üretrittedavisinde uygulamaya Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile başlanmalıdır. Menopoz sonrasıosteoporozun önlenmesinde, vazomotor semptomları olan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile başlanmalıdır. Vazomotorsemptomu az olan veya hiç olmayan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.3/1.5 mg ile başlanmalıdır. Osteoporozun önlenmesinde uzunsüreli kullanım gereklidir
Prent Tablet
Asebutolol HCI
Ambalaj: 200 mgx30 tablet.
End.:Kan basıncıyüksekliği, anjina pektorisin erken tedavisi ve kronik koroneryetmezliğin uzun süreli tedavisi, hiperkinetik kalp sendromu, çeşitlinedenlerle meydana gelen uyarı bozukluklarında, özellikle ventrikülerve supraventriküler ekstrasistoller, atrium fibrilasyonu ve fletterive ayrıca stres sonucu sempatik duyarlığın önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Kardiyojenikşok, II. ve III. derecedeki AV blokları ve dekompanse kalp yetmezliğindekontrendikedir.
Uyar.: 1. derece AV blok, kan basıncının 100/60 mmHg olduğuve daha düşük bulunduğu olgular, bradikardiler, katekolamini etkileyenbazı maddelerle (örn. rezerpin) aynı zamanda verilmesi, metabolikasidozlu hastalar ve kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Narkoz sırasında b-reseptör blokerlerlenarkotiklerin kardiyak etkileri (negatif inotropi) özellikle gözönünde tutulmalıdır. b-blokerlerameliyatlardan önce bile mümkün olduğunca kesilmemelidir. Yorgunlukhallerinde ve özellikle ilaçla birlikte alkol alındığında hastalarınreaksiyon yeteneği azalacağından taşıt kullanan hastalar uyarılmalıdır.Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Ara sırakan basıncının düşmesi, bradikardi, gastrointestinal bozukluklar,depresyon halleri, yorgunluk ve bronkospazm gözlenmiştir.
Etkileş.:İnsülinve diğer antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkileri hafifçepotansiyelize olabilir. Asebutololun negatif inotropik etkisi anestezisırasında göz önünde tutulmalıdır. Asebutolol, bazı kalsiyum antagonistleri(örn. verapamil) veya diğer antiaritmik maddeler ile beraber ve hemensonrasında verilmemelidir. Kardiyojenik şok riskinden ötürü, asebutololtedavisi sırasında IV verapamil verilmemelidir. Birlikte kullanıldığındadiğer antihipertansiflerin etkisinin potansiyelize olacağıunutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Tedaviye günde 2×1 tabletle başlanır. Bu doz, genelliklesürekli tedavi dozu olarak yeterlidir. Yetmediği durumlarda anjinapektoris ve kalp ritm bozukluklarında 3-4×1 tablete, istisnai olgulardada 4×1.5 tablete çıkılabilir. Hiperkinetik kalp sendromlarında kuralolarak günde 2-3×1 tablet yeterlidir. Tabletler yemeklerden önceçiğnenmeden bir miktar su ile alınır
Prepagel Jel
Aesin (amorf) 0.4 g,dietilamin salisilat 2 g.
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak yanması ve hafif ağrı ve sızılarda duyulan ağrıları geçiciolarak teskin eder. Ayrıca yüzeysel trombofilebit ve varikoz damarlarda da endikedir.
Doz Önerisi: Gerekli yere günde bir veya birkaç kez ince birtabaka halinde sürülür. Yakınmalar bitene kadar kullanılabilir
Pre-Par Ampul
Ritodrin HCI
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 ampul.
Pre-Par Tablet
Ritodrin HCI
Ambalaj: 10 mgx20 tablet.
End.:Prematüredoğum (20. haftadan sonra), jinekolojik operasyonlardan sonra prematüredoğumun önlenmesinde, uterusun aşırı motilitesine bağlı ya da göbekkordonunun basıncına bağlı akut fetus anoksisi sendromunda (fetaldistres) endikedir.
Kontr.E.:Aşırı vajinalkan kaybı, gebeliğin uzamasının anne ve fetüs için tehlikeli olduğudurumlar ve anneye ait kalp hastalığında kontrendikedir.
Uyar.: Gebeliğin ilk 12 haftasında kullanılmamalıdır.Su kesesinin yırtıldığı ve serviksin 4 cm’den fazla açıldığı durumlardatedavi etkinliği azalır. Diyabetli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Ağır asidoz durumlarında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Taşikardi,yüz kızarması, terleme, tremor, bulantı ve kusma gibi yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: IV enfüzyon için başlangıç dozu 0.05 mg/dakikadır.Daha sonra istenilen durum sağlanıncaya kadar her 10 dakikada bir0.05 mg arttırılarak etkili doz olan 0.15-0.3 mg/dakikaya ulaşılır. Uterus kontraksiyonu kesildiktensonra enfüzyona 12-48 saat devam edilir. IV enfüzyonun olanaksız olduğudurumlarda IM enjeksiyon uygulanır. IM enjeksiyonlarda başlangıçdozu 10 mg’dir. Daha sonra her saat 10 mg’lik enjeksiyonlar yapılarakistenilen sonuç elde edilir. Bunu izleyen her 12-48 saat içinde her2-6 saatte bir 10-20 mg uygulanır. Sürek dozuoral yoldan uygulanır ve her 2-6 saatte bir 10 mg’dir
Preterax Tablet
Perindopril 2 mg,indapamid 0.625 mg
Ambalaj: 30tablet.
End.: Esansiyel hipertansiyonun birincibasamak ve sürek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Potasyum tutucu diüretiklerlepotasyum ve lityum tuzları ile birlikte kullanım, bilateral renalarter stenozu veya işlev gören tek böbrek bulunması, artmış potasyumdüzeyleri. Perindoprile aşırı duyarlık, önceden anjiyotensin dönüştürücüenzim inhibitör tedavisiyle ilişkili görülen anjiyonörotiködem (Quincke ödemi) öyküsü, gebelik, emzirme. Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık,ağır böbrek yetersizliği, karaciğer ensefalopatisi veya ağır karaciğeryetersizliği, düşük potasyum düzeyleri.
Uyar.: ACE inhibitörleriyle tedaviedilen hastalarda, nadiren yüzde, ekstremitelerde, dudaklarda,dilde, glottiste ve/veya larenkste anjiyonörotik ödem görülebilir.Anjiyonörotik ödem larenks ödemiyle birlikte ise öldürücü olabilir.Karaciğer hastalığı bulunan hastalarda tiyazit diüretikler veilişkili maddeler karaciğer ensefalopatisine yol açabilir. İlacındozu, böbrek yetersizliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır.
Yan E.: Baş ağrıları, asteni, sersemlikhissi, duygulanım dalgalanmaları ve/veya uyku bozuklukları,kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt döküntüleri,gastralji, iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, ACE inhibitörlerinebağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük, çok nadir olarak anjiyonörotiködem, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ensefalopatisiriski, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit.
Etkileş.: Lityum, spironolakton, triamteren,potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrinpentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin ile birlikte kullanılmasıönerilmez. İnsülin, hipoglisemik sülfonilüreler, baklofen, NSAIilaçlar, yüksek doz salisilatlar, trisiklik andidepresanlar, nöroleptikler,kortikosteroidler, tetrakosaktid, amfoterisin B (IV), glukokortikoidler,mineralokortikoidler (sistemik yolla verilen), uyarıcı laksatifler,kalp glikozidleri, amilorid, kinidin, hidrokinidin, disopramid,amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iyodine (veya iyotlanmış)kontrast maddeler, kalsiyum (tuzları), siklosporinler ile birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Tercihen sabahları günde tek doz olarak kullanılır.Kan basıncının kontrol altına alınamadığı durumlarda günlük doz 2tablete çıkarılmalıdır. Yaşlılarda tedaviye günde 1 tablet ile başlanmalıdır
Preven Acil Doğum Kontrol Kiti
Lak tablet: Levonorgestrel0.25 mg, etinil estradiol 0.05 mg
Ambalaj: 4 adet acil kontraseptif hap, bir gebelik testi ilebirlikte.
End.:Korunmasızcinsel ilişki ya da bilinen veya kuşku duyulan başarısız korunma sonrasındakadınlarda gebeliğin önlenmesinde endikedir. Optimal etkinlik için buhapların kullanımına cinsel ilişkiyi takip eden 72 saat içinde mümkün olduğuncaçabuk başlanmalıdır.
Kontr.E.:Bilinenya da kuşkulu gebelik, pulmoner emboli (yeni ya da eski), iskemik kalphastalığı (yeni ya da eski), serebrovasküler kaza öyküsü, komplikasyonluvalvüler kalp hastalığı, ağır hipertansiyon, vasküler tutulumlu diyabet, fokalnörolojik semptomlu baş ağrıları, uzamış immobilizasyonlu ciddi ameliyat,bilinen ya da kuşkulu meme karsinomu ya da meme kanseri öyküsü, karaciğertümörleri (selim ya da habis), aktif karaciğer hastalığı. Ayrıca, bileşimdekiherhangi bir maddeye karşı duyarlılığı olan kadınlarda kullanım kontrendikedir.
Uyar.: Oral kontraseptif haplar kullanımı kardiyovaskülerhastalık insidansında hafif bir artış, venöz tromboembolizm riski, kadınlardakiiskemik inme riskinde artış görülebilir. Kan basıncı artmış (>160/>100mmHg) kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, adet düzensizlikleri, meme duyarlığı, baş ağrısı, karınağrısı/krampları, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Diğerilaçlar etinil estradiolün etkinliğini azaltabilir ya da etinil estradiolseviyelerini artırıp olası yan etkileri çoğaltabilir. Etinil estradiol diğerbileşiklerin metabolizması ile etkileşime girebilir. Genelde, diğer ilaçlarınetinil estradiol üzerine etkisi etinil estradiolün emilim, metabolize olması yada atılımı ile etkileşime girmek şeklinde olurken, etinil estradiolün ötekiilaçlar üzerindeki etkisi metabolik yollar için rekabet şeklinde olmaktadır.
Doz Önerisi:PrevenAcil Doğu Kontrol Kiti birgebelik testi içerir. Bu test en son adet siklusunda ya da bir önceki siklustagerçekleşen cinsel birleşme sonucu varolan gebeliği kanıtlamak içinkullanılabilir. Eğer pozitif bir gebelik sonucu elde edilirse, hasta Preven kitindekihapları almamalıdır. Test sonucu negatif çıkarsa haplar şu şekilde kullanılır:İlk iki hap korunmasız cinsel ilişkiden sonra ilk 72 saat içinde mümkünolduğunca erken alınmalıdır. Bunu 12 saat sonra ikinci doz iki hap izlemelidir
Prevenar IM Enjektör
2 µg sakkarid şeklinde4, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F serotipleri ve 4 µg 6B serotipi (toplam 16 µgsakkarid) ve yaklaşık 20 µg CRM197 taşıyıcı protein
Ambalaj: 0.5 mLx1 kullanıma hazır enkektör.
End.:6 haftaile 9 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda Streptococcus pneumoniaeserotipleri 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F’nin neden olduğu invaziv hastalık,pnömoni ve otitis media’ya karşı aktif bağışıklama için endikedir.
Kontr.E.:Difteritoksoidi de dahil olmak üzere, aşının etkin madde veya yardımcı maddelerdenherhangi birine karşı aşırı duyarlık.
Uyar.: Trombositopenisi veya bir başka pıhtılaşma bozukluğuolan, IM enjeksiyonun kontrendike olabileceği bebeklere ve çocuklara, olasıfaydanın kullanım riskine belirgin derecede ağır bastığı haller dışında uygulanmamalıdır.Orta şiddette veya ağır bir ateşli hastalık geçirmekte olanbebeklerin/çocukların aşılanması ertelenmelidir. Ancak, düşük dereceli ateş ileseyreden hafif şiddette solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklar genelliklekontrendikasyon değildir. Prevenar uygulaması rutin difteri aşısının yerinegeçmez. Sadece intramüsküler uygulama içindir. Hiçbir şekilde IVuygulanmamalıdır. Aniden gelişen hastalık nöbet riski taşıyan çocuklarda,aşılama vaktinde aşılama sonrası ateş olasılığına karşı korunma amacı ileasetaminofen ve uygun diğer antipiretik ilaçlar uygulanabilir.
Yan E.:Uygulamayerinde eritem, kabarıklık/şişme, ağrı/duyarlılık, ishal, kusma, ateş,iştahsızlık, uyku hali, huzursuz uyku, uygulama yerinde kabarıklık/şişme veya2.4 cm‘den büyük eritem, harekete bağlı ağrı/duyarlılık, 39ºC ‘den yüksek ateş,irritabilite görülebilir.
Etkileş.:Immünosüpresifajanlar (yüksek miktarda kortikosteroid, antimetabolit, alkile edici ajanlar vesitotoksik ajanlar) ile tedavi olmakta olan çocuklar  aktif bağışıklamaya uygun cevap vermeyebilir. Tüm IMenjeksiyonlarda olduğu gibi Prevenar antikoagülan tedavisi gören çocuklara dikkatliuygulanmalıdır.
Doz Önerisi:Primerbağışıklama: İlk kez aşılanacak bebeğin aşıplanı, en az 1 ay aralıklı 3 aşılama şeklindedir. Rutin olarak olarak ilk aşı2. ayda yapılmalıdır, ancak 6.  haftada da başlanabilir. Rapel: 2. yaşta (12-15 ay arası) 4. doz aşıyapılmalıdır. 7-11 aylık, daha önceden aşılanmamış bebekler yaklaşık 1 ay araile iki kez aşılanmalı ve 1. yaş gününün ardından 3. doz aşıları yapılmalıdır.İkinci ve üçüncü doz aşılar arasında en az 2 ay ara olmalıdır. Öncedenaşılanmamış 12-23 ay arasındaki çocuklar en az iki ay ara ile 2 kezaşılanmalıdır. 24 ay ile 9 yaş arasındaki, daha önceden aşılanmamış çocuklardatek doz aşı yeterlidir
Primobolan Depot Ampul
Metenolonenantat
Ambalaj: 100 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Hastanıngenel durumunu düzeltmek amacıyla yüksek protein yapımı gerektirenhastalıklar ve durumlar; iyileşme süreçlerini desteklemek ya da kataboliksüreçlerin zararlarını önlemek amacıyla; örneğin nekahat, postoperatiftedavi, eritici hastalıklar, kaşeksi, ışın ve sitostatik tedavisi, kadındailerlemiş meme ve genital kanserleri, hematopoez bozuklukları, uzun süreli kortikoidtedavisi, osteoporoz, yaşlılıkta protein eksikliği durumları ve kronikkaraciğer hastalıklarında endikedir.
Kontr.E.:Gebelikte,prostat karsinomunda ve geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörlerindekontrendikedir.
Uyar.: Ses değişikliklerinin ilk işaretinde(sesin çabuk yorulması, ses kısıklığı) tedaviye son verilmelidir. Siklusun ilkgünlerinde uygulanması halinde, siklusu labil olan kadınların, adettarihinde bazan gecikmeler olabilir.
Yan E.:Androjentahriklere aşırı duyarlı olan kadın hastalarda akne, hirsutizm, sesdeğişiklikleri görülebilir. SGOT değerleri artabilir.
Etkileş.:Oralantidiyabetik ya da insülin gereksinimini değiştirebilir. Oralantikoagülanların etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde 2 haftada bir 1 ampul IM; iyi bir terapötikyanıttan sonra, 3-4 haftada 1 ampul ile devam edilir. Çok ince ve yapısalolarak düşük kilolu kadınlarda, 2-3 haftada bir IM uygulanan ½ ampullük (50 mg)doz aşılmamalıdır
Primolut-N Tablet
Noretisteron
Ambalaj: 5 mgx30 tablet.
End.:Disfonksiyonelkanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstrüel yakınmalar,mastopati, uterus hipoplazisi, menstruasyonun öne alınması ya daertelenmesi ve endometrioziste endikedir.
Kontr.E.:Gebelik,karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, Dubin-Johnson ve Rotorsendromu, daha önce geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri,önceki gebeliklerde oluşmuş sarılık ve uzun süreli kaşıntı, anamnezdeherpes gestationis ve tromboembolik proseslerde kontrendikedir.
Uyar.: Migren türünde baş ağrılarının ilk kez ortayaçıkması ya da alışılmamış şiddette sık sık baş ağrıları, ani duyubozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), trombofilebitlerinya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklardaalışılmışın dışında ağrılar ya da bacakların şişmesi, nefes alırkenbatıcı ağrılar ve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı ve darlıkhissi, planlanan ameliyatlardan önce ve örneğin kazalardan sonrayatak istirahatinin gerekli olduğu sürede, sarılık, hepatit,sürekli kaşıntı, önemli tansiyon yükselmeleri ve gebelik durumundailaç derhal kesilmelidir.
Yan E.:Nadir olgulardabulantı olabilir.
Doz Önerisi: Disfonksiyonel kanamalarda 10 gün süreyle günde3x1 tablet, hipoplasia uteride menstruasyonun 5. gününden başlanarak8 hafta süreyle 1. ve 2. hafta, günde 2×1 tablet, 3-8. haftalarda günde2x2 tablet, menstrüasyonun öne alınması ya da ertelenmesinde beklenenmenstrüasyondan 3 gün önce başlayarak 10-14 günü geçmemek şartıylagünde 3×1 tablet, endometrioziste siklusun 5. gününden itibaren4-6 ay boyunca günde 2×1-2 tablet, nükslerden sakınmak için siklusun19-26. günleri arasında günde 2-3×1 tablet ve tedavinin devamı için enaz 2-3 siklus boyunca siklusun 6. ve 16. günlerinde 10 mg ve 19-26. günlerinde2x1 tablet uygulanır
Primperan Ampul
Metoklopramid
Ambalaj: 10mg/2 mLx6 ampul.
End.:Enfeksiyonhastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde,dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı vekusmalarda; mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağızaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmadave radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede; ince bağırsağa tüpyerleştirilmesi gerektiğinde, tüpün alışılmış yollarla pilordangeçirilemediği hallerde, pilor sfinkterini gevşetici olarak;gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalstimülasyonun tehlikeli olduğu durumlarda, gastrointestinalkanama, mekanik tıkanma ya da delinme durumunda kullanılmamalıdır.Feokromositomaolan hastalarda kullanılmamalıdır. Metoklopramid, duyarlığı vetolerasyonu bilinmeyen hastalarda kontrendikedir. Ekstrapiramidalreaksiyonlara neden olması muhtemel diğer ilaçları alan hastalarave epileptik hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Mental ve fiziksel aktiviteyietkilediği için makina başında çalışmak, araba kullanmak gibi dikkatgerektiren işlerde çalışanlara dikkatli olmaları bildirilmelidir.Gebeliktekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sütle atıldığı için emziren annelerdebu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Uyuşukluk,yorgunluk, huzursuzluk, halsizlik, insomnia, baş ağrısı, konfüzyon,baş dönmesi veya depresyon görülebilir. Nadiren hallüsinasyon hali görülebilir.
Etkileş.:Antikolinerjikajanlar ve narkotik analjezikler metoklopramidin gastrointestinalhareket üzerine etkilerini antagonize eder. Birlikte kullanımıhalinde alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçlarınsedasyon etkisini artırır. Simetidin, digoksin gibi mideden emilenilaçların emilmesini önler. Parasetamol, tetrasiklin, levodopaetanol gibi önce bağırsaktan emilenlerin emilimini hızlandırır.Yiyeceklerin bağırsaktan geçiş ve emilimini etkilemesi nedeniylediyabetiklerde insülin dozu ve zamanının ayarlanması gerekir.
Doz Önerisi: Diyabetik gastroporezde yemeklerden ½ saat önceve yatmadan önce birer ampul; kanser ilaçları verilmeden ½ saat önceve yatmadan önce birer ampul; kanser ilaçları verilmeden ½ saat önce50 mL’lik parenteral çözelti içinde seyreltilerek 15 dakikadan dahauzun sürede 1 ampul uygulanır. İnce bağırsağa tüp yerleştirilmesindeve radyolojik incelemelerden önce tek doz halinde 1-2 dakikada IVyolla 1 ampul kullanılır
Pritor Tablet
Telmisartan
Ambalaj: 80 mgx28 ve 56 tablet
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.
Pritor Plus Tablet
Telmisartan 80 mg,hidroklorotiyazid 12.5 mg
Ambalaj: 28 tablet.
End.: Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir. Başlangıçtedavisinde kullanılmamalıdır.
Kontr.E.: Etkin maddelerden herhangi birine veya diğer sülfonamidtürevi maddelere (hidroklorotiyazid sülfonamid türevi bir maddedir) karşı aşırıduyarlık. Gebeliğin ikinci veya üçüncü üç aylık dönemi ve emzirme, kolestaz vesafra tıkanıklığı bozukluklar, şiddetli hepatik bozukluk, şiddetli renalbozukluk olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak), refraktör hipokalemi,hiperkalsemi.
Kontr.E.:Telmisartanaaşırı duyarlığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, biliyer obstrüktifbozukluklarda, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrekyetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Uyar.:Böbrekfonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serumdüzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Telmisartan büyük oranda safraile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliğiolan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama klinikçalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genellikle başlangıçtagastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Taşıt veya makinekullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman başdönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
Yan E.:Gastrointestinaladvers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bronşit, uykusuzluk, artralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyoödem bildirilmiştir.
Etkileş.:Telmisartandiğer antihipertanisf ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Lityumunanjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleriyle birlikte kullanımı sırasındaserum lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Pritor Tablet: Erişkinlerde önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazıhastalar 20 mg’lik günlük doz ile yarar sağlayabilirler.Pritor Plus Tablet: Günde bir kez alınmalıdır. Pritor Plus’a geçmeden önce telmisartanın dozuartırılabilir. Monoterapiden sabit kombinasyonlara doğrudan geçişdüşünülebilir. Maksimum antihipertansif etki genelde tedavinin başlamasından4-8 hafta sonra elde edilir. Gerektiğinde, Pritor Plus bir başka antihipertansif ilaçlaberaber verilebilir. Aç veya tok karnına alınabilir. Yaşlılarda doz ayarlamasıgerekmez
Problok FilmTablet
Metoprolol tartarat
Ambalaj: 100 mgx20 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde, anjina pektorisin uzun süreli profilaksisinde, supraventrikülerve ventriküler aritmileri içeren kardiyak ritm bozukluklarında,miyokard enfarktüsünden sonraki sekonder koruma için teyit edilmişveya kuşkulu miyokard enfarktüsünde, hipertiroidizmde (yardımcıtedavi olarak), palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıklarındave migrenin önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Metoprololve benzer türevlere karşı aşırı duyarlık; diğer b-blokerlere karşı aşırı duyarlık, ikinci veya üçüncü dereceatriyoventriküler blok, dekompanse kalp yetmezliği, klinik olarakanlamlı sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, şiddetli periferikarteriyel dolaşım bozuklukları, kardiyojenik şok; tedavi edilmemişfeokromositoma, hipotansiyon; şiddetli bronşiyal astım veya şiddetlibronkospazm öyküsü, miyokard enfarktüsü olan hastalarda ve/veyaşiddetli kalp yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer sirozu metoprololün plazma konsantrasyonlarındaartışa yol açar. Metoprolol tedavisi özellikle iskemik kalp hastalığıolan hastalarda aniden kesilmemelidir. Gebelikte, artan uterus kasılmalarınıve yenidoğanda b-blokaj etkisiniengellemek için olası en düşük doz kullanılmalı ve doğumdan 2-3 günönce tedavi kesilmelidir. Anne sütüyle beslenen bebekler b-reseptörlerin blokajına aitbelirtiler yönünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanınaraç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.
Yan E.:Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazansenkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefesdarlığı görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandakatekolamin tüketen ilaçları, diğer b-blokerleri (göz damlası formları dahil) veyaMAO inhibitörleri alan hastalar gözetim altında tutulmalıdır. b-bloker alan hastalarda prazosininilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidinlebirlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisineson verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesindenbirkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyumkanal blokerleri b-blokerlerinkan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletimüzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniylemetoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikteverapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakındanizlenmelidir. Amiodaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibidiğer Sınıf-I antiaritmik bileşikler, b-blokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküleriletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololünhipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitleriyle birliktekullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletimsüresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetikbileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları) b-blokerlerle birlikte kullanıldıklarındahipertansif reaksiyonları uyarabilirler. İnsülin kullanan diyabetikhastalarda, b-blokertedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkiliolabilir. b-blokerlerayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonizeedebilir. İndometasin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarlabirlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleri b-blokerlerin kardiyodepresan etkilerini artırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafındanazaltılabilir ve simetidinle artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetikparametrelerini değiştirebilir.
Doz Önerisi: Tabletler yemeklerle birlikte veya yemeklerdenhemen sonra alınmalıdır. Hipertansiyon ve anjina pektoriste: Başlangıçta günde 1 tablet ikikerede (yarımşar tablet) alınır. Genellikle maksimum etki 1 haftasonra görülür. İstenilen klinik yanıt elde edilinceye kadar dozhaftalık aralıklarla kademeli olarak artırılır. Günde 100-400 mgile istenen etki sağlanır. Tedavi kesilecekse doz 1-2 hafta içindeyavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. Miyokard enfarktüsünde: Önce, eğer hasta tolere edebiliyorsaIV tedavi uygulanır. Sonra günde 2×100 mg ile sürek tedavisine geçilir.Miyokardenfarktüsü profilaksisinde: Başlangıç dozu günde 2×100 mg’dir, tedavi süresi3 aydır. Gerekirse 1-3 yıl sürebilir. Migren profilaksisinde: Günde 2×100 mg ve 2×200 mg’dir. Tirotoksikozda: Günde 4×50 mg’dir
Procto-Glyvenol Krem
Tribenosid %5, lidokain%2
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Procto-Glyvenol Supozituvar
Tribenosid 400 mg,lidokain 40 mg
Ambalaj: 10supozituvar.
End.: Dış ve iç hemoroidlerin tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında ve özelliklegebeliğin ilk üç ayında dikkatle kullanılmalıdır. Anne sütüne geçipgeçmediği bilinmemediğinden, anneye yararı bebek üzerine olasırisklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Yan E.:İyi tolereedilir. Ender olarak kullanımın ardından hafif yanma hissi, ağrı veyagastrointestinal motilitede artış kaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Akut belirtiler kaybolana kadar sabah ve akşamkrem veya 1 supozituvar uygulanmalıdır. Daha sonra doz günde 1 kezkrem veya 1 supozituvar olacak şekilde azaltılır
Proctolog Rektal Krem
Ruskojenin 0.005 g,trimebutin 0.058 g/g
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
Proctolog Supozituvar
Ruskojenin 10 mg,trimebutin 120 mg
Ambalaj: 10 supozituvar.
End.:Anal enflamasyonve akut hemoroid; anal fissürler ve fissür sendromu; diğer anal bozukluklarda,ağrı, kaşıntı ve konjestif hissinin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine duyarlığıbununlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bu ilacın kullanılması, diğer anal hastalıklarıntedavisine ara verilmesini gerektirmez. Tedavi kısa süreli olmalıdır.
Doz Önerisi: Günde 1-2 supozituvar kullanılması önerilir
Prodisan Kapsül
Azapropazon
Ambalaj: 300 mgx20 ve 60 kapsül.
End.:Romatoidartrit, osteoartroz gibi eklemler ve çevre dokuları etkileyenakut veya kronik iltihaplı veya dejeneratif romatizmal hastalıklar;juvenil kronik artrit; yumuşak doku romatizması; lumbago; siyatalji;gut hastalığı; lokomotor sistemin akut, lokalize hastalıkları;travmatoloji ve ortopedik cerrahide endikedir.
Kontr.E.:Aktif mideve duodenum ülseri olan veya daha önce bu hastalıkları bulunan kişilerdekontrendikedir. Kan yapım sisteminin bilinmeyen orijinli hastalıklarında,kanamalı durumlarda, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde vebenzotriazin türevlerine karşı aşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronşiyal astım ve benzeri durumlarda nonsteroidantienflamatuvar ajanlar bronş spazmına neden olabilirler. Uzun süretedavi altında olan hastalar düzenli olarak böbrek fonksiyonlarıaçısından izlenmelidir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Süte geçebileceğinden, emzirenannelerde kullanılmamalıdır. Azapropazon yemek ile birlikte alınmazsa,düşük plazma değerleri görülebilir.
Yan E.:En sık görülenyan etki, tedavinin başlangıcında görülen geçici gastrointestinalbozukluklardır. Daha seyrek olarak, küçük bir kısmı fotoallerjikreaksiyonlar olmak üzere deri döküntüleri, gastrointestinal kanama,anjiyonörotik ödem veya sıvı retansiyonu, hafif orta şiddettebaş ağrısı, sarhoşluk hali gibi santral sinir sistemi belirtilerigörülebilir. Nadir durumlarda hemolitik anemi bildirilmiştir.Nadir olarak fibrozlaşan alveolit bildirilmiştir ancak bu tablo romatoidartrite sekonder olarak da gelişebilmektedir; yine de bu durumdaazapropazon kesilmelidir.
Etkileş.:Oral antikoagülan(örneğin varfarin, fenprokumon, asenokumarol) ilaçların etkisiniartırarak kanamaya yol açabilir. Sülfonilüre türevi olan antidiyabetikkullanan hastalarda tedavinin ilk birkaç haftasında kan şekerikontrol edilmelidir. Hidantoinlerin (fenitoin) etkisini artırır;bu ilaçları kullanan hastalara verilmemelidir. Metotreksat ve simetidinile etkileşir.
Doz Önerisi: 60 yaş altındaki hastalarda günde 2 kez 600 mg,ağır durumlarda ise kısa süreli olarak 1800 mg verilir. 60 yaş üstündegünlük 900 mg geçilmemelidir. Çocuklarda 14 yaş üstünde günlük doz,vücut ağırlığının her kg’si için 20 mg’dir. Akut gut hastalarına ilk 24saatte bölünmüş olarak 1800 mg verilir ve semptomlar kaybolana kadargünde 1200 mg ile devam edilir. Böbrek yetmezliği olanlarda ve karaciğeryetmezliği olanlarda doz azaltılır
Profasi-HP Ampul
Gonadotrofin korionik(HCG)
Ambalaj: 2000 IUx2 liyofilize ampul ve 2 çözücü ampul :: 5000IUx1 liyofilize ampul ve 1 çözücü ampul
End.:HCG, luteyinleştiricihormona benzer bir biyolojik etkiyle erkekte testosteron yapımını,kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteronsalgısını uyarır. Erkekte:Hipogonadotrofik hipogonadizm, spermatojenezsağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı pubertegecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorşizm; Kadında: İnfertilitedefolikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonuve kontrollü hiperstimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyonahazırlama.
Kontr.E.:Prostatkarsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümörvarlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.
Uyar.:Erkekte:Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrekdisfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları izlenmelidir,androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığınağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir. Kadında: Gonadotrofinmüstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerdedüşük ve çoğul gebelik riski artar.
Yan E.:Seyrek olarakderi döküntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon,ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyonyerinde ağrılı reaksiyonlar görülmüştür.
Doz Önerisi: IM şekilde enjekte edilmelidir. Erkekler için dozaj: Prepubertal kriptorşidizm, hipogonadizmve hipogonadotropik yetmezlik durumunda aksi belirtilmedikçe,uygun bir süreyle iki günde bir 500 IU veya 1000 IU’lık bir ampul uygulanmalıdır.Kadınlariçin dozaj: Anovulatuvarinfertil hastalarda, ovülasyon indüksiyonu (anovulasyon pituiteryetmezliğe bağlı ise) estrojenler optimum düzeye gelinceye kadardoktor kontrolünde HMG (Pergonal) ile overler uyarılır. HMG’nin son IM enjeksiyonundanbaşlayarak 24 saat sonra 1-2 Profasi-HP5000 IU Ampul IM olarak uygulanır. Corpus Luteum Yetmezliği: Düşük tehlikesi atlatılıncayakadar günde iki kez tekrarlanabilecek 5000 IU’lik enjeksiyonlarladerhal müdahale edilmelidir. Daha sonra doz düşürülerek haftadaiki kez 1000 IU şeklinde gerektiği sürece tedavi sürdürülür
Profenid Ampul im
Ketoprofen
Ambalaj: 100 mg/2 mLx6 ampul.
Profenid Retard Tablet
Ketoprofen
Ambalaj: 200 mgx10 ve 30 tablet.
Profenid Supozituvar
Ketoprofen
Ambalaj: 100 mgx12 supozituvar.
Profenid Şurup
Ketoprofen
Ambalaj: 1 mg/mLx150 mL.
Profenid Jel
Ketoprofen
Ambalaj: 25 mg/gx60 g’lik tüp.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, akut gut artriti, bursit,tendinit, travmatik sinovit gibi hastalıkların akut ve uzun sürelitedavisinde ve ağrılarının giderilmesinde endikedir. Topikalform, eklemler ve yumuşak dokunun lokalize olmuş romatizmal hastalıkları;burkulma, ezilme, incinme gibi ligament, kas, tendon ve eklemlerintravmatik enflamasyonları; travmatik ödemler ve infiltrasyonlarınlokal tedavisi; travma sonrası ağrıların kısa süreli topikal tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Asetilsalisilikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Daha önce mide-bağırsak hastalığı(özellikle gastroduodenal ülser) geçirmiş olanlara ketoprofen tedavisiuygulanmamalıdır.
Uyar.: Ketoprofen ile tedavi süresincediğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda görüldüğü gibipeptik ülserasyon ve gastrointestinal kanamalar ciddi olabilir.Gebelik, emzirme süresi ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,mide ağrısı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemleme gibi etkilergörülebilir. Topikal uygulamada nadiren deride kızarıklık ve kaşıntıgibi allerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Etkileş.:Aspirinketoprofenin plazma klirensini artırabilir. Ketoprofen, hidroklorotiyazitile birlikte kullanıldığında potasyum ve klorun idrar ile atılımınıazaltır. Aynı zamanda prostaglandin inhibisyonu nedeniyle renalkan akımını azaltacağından böbrek iflası da oluşabilir. Probenesid,ketoprofenin ile birlikte kullanılmamalıdır. Ketoprofen, metotreksatıntoksisitesini artıracağından birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Profenid Ampul: Her 4 saatte bir, 50-100 mg dozunda,derin IM enjeksiyon şeklinde kullanılır. Günlük doz 200 mg’yi aşmamalıdır.IM ketoprofen tedavisine 3 günden fazla devam edilmemeli, hastadaIM uygulamayla tatmin edici bir yanıt alındıktan sonra oral ketoprofentedavisine geçilmelidir.Profenid Retard Tablet: Günlük doz akşam yemeğiyle birlikteya da yemekten sonra çiğnenmeden alınan 1 tablettir. Profenid Şurup: 6 aylıktan büyük bebek ve çocuklarda (6 ay–11 yaş) ateşinsemptomatik tedavisinde günde 3-4 kez 0.5 mg/kg dozunda uygulanması önerilir.Günlük doz 2 mg/kg’yi aşmamalıdır. Dozlar arasında en az 4 saatin geçmesi beklenmelidir.Tedavi süresi genellikle 2-3 gündür. Profenid Jel: Günde 2-4 kez ağrılı bölgeye ovularakuygulanır. Akıntılıdermatozlarda, ekzemalı ve enfeksiyonlu deri lezyonları üzerine,mukoza ve göz çevresine uygulanmamalıdır
Progestan Yumuşak Kapsül
Doğal mikronize progesteron
Ambalaj: 100mgx30 kapsül.
End.:Jinekolojide: Progesteron yetmezliğine bağlısorunlar, özellikle; premenstrüel sendrom, menstrüel düzensizlikler(disovülasyon veya anovülasyon), benign mastopatiler, premenopoz(hiperestradiolemi olmadan), menopoz (estrojenik tedaviyi tamamlayıcıolarak), lüteal yetmezlik nedeniyle kısırlık. Obstetride: Düşük tehlikesi veya lütealfaz yetmezliğine bağlı tekrarlayan abortusların önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.: Meme veya üreme organları karsinoması,anormal ve nedeni belli olmayan vajinal kanamalar, ölü embriyoabortusu.
Uyar.: Uyku hali riski nedeniyle, geceyatarken alınması önerilmelidir. Progesteron gebelikte fetal anomalilereneden olabileceği için kullanılmamalıdır. Sadece lüteal faz yetmezliğinebağlı abortusların önlenmesinde kullanılmalıdır. Emziren annelerin progestinkullanmaması önerilmektedir.
Yan E.: Progesteronun özellikle sabahlarıalınmasından 1-3 saat sonrasında zaman zaman baş dönmesi, uyku hali,sersemlik gibi reaksiyonlarla karşılaşılmıştır. Menstrüasyon süresindekısalma veya arada kanamalar meydana gelebilir. Bu olaylar bir sürdozajifadesidir.
Etkileş.: Bromokriptin ile bir arada kullanılmamasıönerilmektedir.
Doz Önerisi: Ortalama günlük doz 200-300 mg progesterondur. 2kapsül akşam yatarken veya 1 kapsül sabah, 1 kapsül akşam yatarkenalınır. Lüteal yetmezliklerde, premenstrüel sendrom, benign mastopatiler,menstrüel düzensizlikler ve premenopozda 10 gün süreli siklik tedaviuygulanır (her siklusta 17. günden 26. güne (dahil) kadar). 3 haftalıkestrojen uygulamasına son 2 hafta progesteron eklenir (10 gün süreyle200-300 mg/gün dozlarında) ve bundan sonra 1 hafta tedaviye ara verilir(menstrüel kanama meydana gelir). Lüteal yetmezliğin neden olduğukısırlık tedavisinde termik eğrinin durumuna göre menstrüasyonun17. gününden başlayarak, günde 3 kapsül. Menstrüasyon bozukluklarında,menstrüel kanamaların düzelmesine kadar. Düşük tehdidi varsa yada lüteal yetmezlik nedeniyle meydana gelen tekrarlayan abortuslarınönlenmesi için 3 doz halinde günde 3 kapsül kullanılır. Bazan dozgünde 6 kapsüle çıkartılır
Prograf Enfüzyon Solüsyonu
Takrolimus
Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul.
Prograf Kapsül
Takrolimus
Ambalaj: 1 mgx50 kapsül :: 5 mgx50 kapsül.
End.:Allojenikkaraciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünsüpresiftedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalardaorgan reddinin önlenmesinin primer immünsüpresyonunda kullanılır.
Kontr.E.: Takrolimusa ve makrolid immünsüpresiflere aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımıkontrendikedir.
Uyar.: Takrolimus tedavisinin başlamasına ve uygulananimmünsüpresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünsüpresiftedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmışhekimler karar vermelidir. Takrolimus tedavisine, yeterli laboratuvarve tıbbi destek olanaklarının ve uzmanlaşmış personelin bulunduğumerkezlerde başlanmalıdır. Sürek tedavisinde sorumlu olan hekim,hasta izleminde gerekli olan her türlü konuda tam olarak bilgilendirilmelidir.Takrolimus anne sütüne geçtiğinden, emzirme önerilmez.
Yan E.: Altta yatan ciddi bir hastalığınvarlığı ve başka ilaçların da kullanımı nedeniyle, immünsüpresifilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür.
Etkileş.: Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu;klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotikilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolid antibiyotikler,danazol, metilprednizolon ve omeprazolün artırdığı, rifampisininise azalttığı bildirilmiştir. Amfoterisin B veya ibuprofen ile kombinekullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir.Takrolimus ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarı-ömrüuzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bromokriptin,kortizon, dapson, ergotamin, etinilestradiol, gestoden, itrakonazol,josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin,nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil)oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasınıazaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonununyükselmesine neden olabilir. Fenobarbital, fenitoin, rifampisin,karbamazepin, metamizol ve izoniyazid gibi ilaçlar ise takrolimusunmetabolizmasını hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunundüşmesine neden olabilir. Greyfurt suyu içilmemelidir. Oral antikoagülanve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir. Canlı attenüeaşılardan sakınılmalıdır. Nefrotoksik ve nörotoksik olabildikleribilinen aminoglikozidler, amfoterisin B, giraz inhibitörleri,vankomisin, ko-trimoksazol, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar,gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığındatoksik etkiler artabilir. Amilorid, triamteren ve spironolaktongibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktardapotasyum alımından kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazalgastrik tüp yolu ile başlanır. Günlük dozun ikiye bölünerek uygulanmasıönerilir. Kapsüller bir miktar sıvı -tercihen su- ile yutulmalıdır.Emilimin maksimum olabilmesi için, kapsüller aç karnına veya yemektenen az 1 saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra alınmalıdır. Orta derecedeyağlı bir yemekle birlikte alındığında Prograf‘ın oral biyoyararlanımı ve emilimibelirgin olarak azalır. Hastanın klinik durumu ağızdan ilaç kullanımınauygun değilse, başlangıçta IV enfüzyon tedavisi gerekebilir. Erişkinlerde Primer İmmünosüpresyonDozu: Oral takrolimustedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında gündevücut ağırlığının kg’si başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarındagünde vücut ağırlığının kg’si başına 0.15-0.30 mg’dir. Karaciğertransplantasyonu uygulandıktan 6 saat ve böbrek transplantasyonuuygulandıktan 24 saat içerisinde uygulama derhal başlatılmalıdır.Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değilse, sürekli 24saatlik enfüzyon şeklinde IV takrolimus tedavisine başlanmalıve karaciğer transplantasyonlarında vücut ağırlığının kg’si başına0.01-0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında vücut ağırlığınınkg’si başına 0.05-0.10 mg uygulanmalıdır. Pediyatrik HastalardaPrimer İmmünosüpresyon Dozu: Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerleaynı kan düzeylerini elde edebilmek için erişkinlere uygulanandozların 1.5-2 katının uygulanması gerekir. Pediyatrik hastalardaoral başlangıç tedavisiyle ilgili deneyim kısıtlıdır. Karaciğerve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bölünmüşolarak kg başına 0.3 mg’dir. Bu doz oral olarak verilemezse, karaciğertransplantasyonlarında günde kg başına 0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında0.1 mg sürekli 24 asatlik enfüzyon şeklinde uygulanmalıdır
Prokain Penicillin Flakon IM
Penisilin G prokain,penisilin G potasyum
Ambalaj: 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü :: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü.
End.:Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte); sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.
Kontr.E.:Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.
Uyar.: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.
Yan E.:Makülopapülerdöküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.
Doz Önerisi: Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavilerindeenfeksiyonun şiddetine göre 12 veya 24 saat ara ile tek doz uygulamasıönerilir. Çok ağır seyreden enfeksiyonlarda tedavi kristalize penisilin ilebirlikte yapılmalıdır. Akutgonore tedavisinde tek doz yeterlidir. Yanıt alınamazsa ikinci bir dozuygulanmalıdır. Kronik ve komplikasyonlu olgularda tedavi süresini uzun tutmakgerekir. Konjenital ve erişkinlerin sifiliz tedavilerinde penisilin G dozu çoksık tekrarlanmalıdır. Bu nedenle tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması önerilir. Uygulanacak doz ve tedavi süresi hastanın yaş ve hastalıkdurumuna göre ayarlanmalıdır. Genellikle 15-20 gün süreli olarak 0.018 mg/mL üzerinde tutulan bir kankonsantrasyonu tedavi yönünden olumlu sonuç vermektedir. Çeşitli aktinomikoztedavilerinde, antraks, erizipeloid, fare ısırığı humması, Vincent jinjivitive faranjiti tedavilerinde, difteri ve Clostridial enfeksiyon tedavilerinde(antitoksin ile birlikte) günlük olarak uygulanan tek doz kısa bir süre içindeolumlu sonuçlar verir. 5-Ayrıca diş çekimi ve küçük cerrahi müdahalelerde akutkalp romatizması ile konjenital kalp hastalıklarında profilaktik olarakkullanılması önerilir. ProkainPenicillin 3:1 Enjektabl Flakon yalnızIM olarak uygulanmalıdır. Flakon, birlikte verilen eritici ile sulandırılır. İyiceçalkalanarak süspansiyonun homojen olması ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.Enjektöre çekilmeden önce tekrar iyice çalkalanmalı ve enjektörde 1-2dakikadan fazla bekletilmemelidir. Enjeksiyona en uygun yer kalçanın üst dışbölümüdür. IM olarak uygulanan bölgeye masaj yapılmamalıdır. Sulandırıldıktansonra bekletilmeden kullanılmalıdır
Proleukin Flakon
Aldeslökin 18x106IU/ml
Ambalaj: 1flakon.
End.:Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG performans durumu 1 veya dahayüksek olan, metastatik hastalığın birden fazla organda görüldüğüve primer tümörün ilk tanısıyla hastanın aldeslökin tedavisi içindeğerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan az olması koşullarınınaynı anda görüldüğü hastalarda; ciddi kardiyak hastalıkla ilgilikanıtlar veya anlamlı bir öyküsü bulunan hastalarda; antibiyotiktedavisi gerektiren ciddi aktif enfeksiyonlu hastalarda; dinlenmesırasında pO2<60 mm Hg olan hastalarda; daha önceden majörorgan disfonksiyonu olan hastalarda, beyin metastazları başarılıbir şekilde tedavi edilmiş olan (negatif BBT, nörolojik açıdan stabil)hastalar hariç, SSS metastazı veya konvülsiyonları olan hastalarda;aldeslökine karşı aşırı duyarlık öyküsü bilinenlerde kontrendikedir.Ek olarak, lökositi <4000/mm3, trombositi 100000/ mm3 ve HCT <%30olan hastalara; serum bilirubini ve kreatinini normalin dışındaolan hastalara; organ allograftları olan hastalara; kortikosteroidgerektirebilecek hastalara ve daha önceden otoimmün hastalığıolan hastalara uygulanmaması önerilir.
Uyar.: Sadece kanser kemoterapisindekullanılan ilaçlar üzerinde deneyimli olan uzman bir hekim gözetimialtında kullanılmalıdır.
Yan E.:Hafif ileorta derecede hipotansiyon, bazan hafif ile ileri derecede taşikardi,anjina pektoris ve nadiren tromboz, hipertansiyon, çarpıntı, geçiciEKG değişiklikleri, miyokard enfarktüsü, pulmoner embolizm, flebit,üre ve serum kreatininde yükselmeyle birlikte hafif ile ileri derecedeoligüri; nadiren hematüri, hafif ile ileri derecede dispne, hafifile ileri derecede hiperbilirubinemi, karaciğer transaminazlarıve alkali fosfatazda hafif ile ileri derecede yükselme, kusmaylabirlikte veya tek başına hafif ile ileri derecede bulantı, hafifile orta derecede diyare, anoreksi, hafif ile ileri derecede anemi,hafif ile ileri derecede eritem ve döküntü, bazan hafif ile orta derecedekonjunktivit, mukozit, hafif ile ileri derecede kaşıntı, deri eksfoliasyonu,vitiligo, hafif ile orta derecede kilo artışıyla birlikte ödem,titreme veya tek başına hafif ile ileri derecede ateş, kırıklık halive yorgunluk görülebilir.
Etkileş.:AldeslökinSSS fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle santral olarak etkiliilaçlar birlikte verildiğinde etkileşim olabilir. Hepatotoksik,nefrotoksik, miyelotoksik veya kardiyotoksik etkileri olan ilaçlarlabirlikte verildiğinde, aldeslökinin bu sistemler üzerindeki toksisitesiartabilir. Birlikte verilen glukokortikosteroidler, aldeslökininaktivitesini azaltabilirler. b-blokerler gibi antihipertansif ilaçlar aldeslökinlegörülen hipotansiyonu artırabilirler. Aldeslökin uygulamasındansonra kontrast madde kullanılması, aldeslökin uygulamasının ardındangörülen toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Metastatik renal hücreli karsinom olan erişkinlerde5 gün süreyle sürekli IV enfüzyon şeklinde 24 satte m2 başına 18x106IU (1 mg), bundan sonraki 2-6 gün ilaçsız geçirilir, daha sonra 5 gündaha sürekli IV enfüzyon şeklinde Proleukin verilir ve ilaçsız 3 hafta geçirilir.Bu, bir endüksiyon siklusunu oluşturur. Birinci siklusun 3 haftalıkbekleme döneminden sonra ikinci bir endüksiyon siklusu verilmelidir.Yanıt veren hastalarda veya hastalığı stabilize olan hastalarda,4 haftalık aralıklarla 4 adede kadar sürek siklusu (5 gün süreylesürekli enfüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18×106 IU) uygulanabilir
Prolixin Retard Ampul
Flufenazin dekanoat
Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Şizofrenive manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci seçenek tedavinin etkili olmadığı ya da kontrendike olduğuorta derece ile ciddi anksiyete, somatik nedenler veya anksiyete/depresyonabağlı ajitasyon, agresif hiperkinetik hastaların tedavisinde kısasüreli olarak (3 aydan daha az) düşük dozda (1-2 mg/gün) kullanılabilir.
Kontr.E.:Flufenazinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda, subkortikal beyin hasarı olanlarda,yüksek dozda SSS depresanları (alkol, barbitüratlar, narkotikler,hipnotikler vb.) alan, komada ya da ciddi depresyonda olan ve kan diskrazisiveya karaciğer hasarı bulunan hastalarda kontrendikedir. Fenotiyazin türevlerine çaprazduyarlık oluşabilir.
Uyar.: Flufenazin, otomobil sürmek veyaağır makineleri kullanmak için gerekli olan mental ve fiziksel yeteneklerizayıflatabilir.Bu ilacın kullanımı ile alkolün etkileri artabilir.Flufenazin; hastaneler veya diğer psikiyatrik kuruluşlar dışında,özellikle fenotiyazin türevi psikotropik ilaçların klinik kullanımındadeneyimli hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.Bu ilaç gebehastalara verildiğinde olası zararlar ve potansiyel yararlar iyideğerlendirilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler psödoparkinsonizm, distoni, diskinezi, akatizi, okülojirikkrizler, opistotonos ve hiperrefleksiyi içeren ekstrapiramidalsemptomlardır. Uzun süreli tedavi sırasında veya ilaç tedavisi kesildiktensonra bazı hastalarda tardif diskinezi görülebilir. Bu sendromdil, yüz, ağız veya çenenin istemsiz ritmik hareketleri şeklinde karakterizeolur. Flufenazin kullanıldığında hipotansiyon nadiren bir sorunoluşturur. Bazı hastalarda vücut ağırlığında değişiklik, periferalödem, anormal laktasyon, jinekomasti, menstrüel düzensizlikler, gebeliktestlerinde yanlış sonuçlar, erkeklerde impotens ve kadınlarda libidoartması oluştuğu bilinmektedir. Kaşıntı, eritem, ürtiker, sebore,fotosensitivite, ekzema ve eksfoliyatif dermatit gibi deri rahatsızlıklarıbildirilmiştir. Bazı hastalarda anafilaktoid reaksiyon olasılığıunutulmamalıdır. Agranülositoz, trombositopenik veya nontrombositopenikpurpura, eozinofili, pansitopeni ve lökopeni gibi kan diskrazilerigörülebilir. Ayrıca ağız, diş etleri ve boğazda bir ağrı veya üst solunumyolu enfeksiyonlarının herhangi bir belirtisi oluşur ve selülerdepresyon oluştuğunu gösteren lökosit sayısında azalma saptanırsatedavi kesilmeli ve hemen uygun önlemler alınmalıdır. Özellikletedavinin ilk aylarında kolestatik sarılıkla kendini gösterenkaraciğer hasarı ile karşılaşılabilir. Bu durum oluşursa tedavikesilmelidir.
Etkileş.:Alkol, hipnotikler,sedatifler ve güçlü analjeziklerin SSS depresan etkilerini artırabilir.Adrenalin ve diğer sempatomimetik ilaçların etkisini antagonizeedebilir, guanetidin ve kloridin gibi adrenerjik blokerlerin kanbasıncı düşürücü etkilerini tersine çevirebilir. L-dopanın antiparkinsonetkisini, antikonvülzanların etkisini, trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını ve diyabet kontrolünü bozabilir. Antikoagülanlarınetkisini artırabilir. Lityum ile etkileşebilir.
Doz Önerisi: IM veya SC uygulanabilir. Hastaların çoğunluğuiçin, tedaviye başlarken 12.5–25 mg’lik (0.5-1 mL) bir doz uygulanabilir.Etkinin başlaması genellikle enjeksiyondan sonra 24-72 saat içindegörülür. İlacın psikotik semptomlar üzerindeki etkisi 48-96 saatiçinde belirginleşir. Bundan sonraki enjeksiyonlar ve doz intervalihastanın yanıtına göre belirlenir. Sürek tedavisi olarak uygulandığında,tek bir enjeksiyon şizofrenik semptomların kontrolünde 4 hafta veyadaha uzun süre etkili olabilir. Sürek tedavisindeki bazı hastalardatek bir doza yanıtın 6 hafta sürdüğü görülmüştür
Proluton Depot Ampul IM
Hidroksiprogesteronkaproat
Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 ampul.
End.:Habituelabort ve abort tehdidi, sarı cisim yetmezliği sonucu infertilite,primer ve sekonder amenore, uterus hipoplazisinde endikedir.
Kontr.E.:Anamnezdeherpes gestationis varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Bazı endikasyonlarda, seksüelhormonlarla tedaviye başlamadan önce, bir gebeliğin mevcut olmadığınınsaptanması gerekmektedir.
Doz Önerisi:Habituel abort: Her hafta 500 mg Proluton-Depot IM gebeliğin ilk ayları boyuncave bazan daha da uzun süre uygulanmalıdır. Abort tehdidi: Tedavinin başlangıcında, kanamadurana kadar haftada 2-3 kez Proluton-Depot IM, bu arada kesin yatak istirahati. Daha sonrabirkaç hafta süreyle her hafta bir ampul Proluton-Depot IM. Tedavi, hastanın mobilizasyonunarağmen yakınmaların tamamen kaybolmasına kadar sürdürülür. Sarı cisim yetmezliği sonucusterilite: Yaklaşıkolarak bazal temparatürün yükselmesinden 3 gün sonra, 250 mg Proluton-Depot IM. Sıklıkla bu gibi durumlardabir estrojen açığı da söz konusu olduğundan, Proluton-Depot ile birlikte yarım ampul Progynon-Depot 10 mg IM. Primer ve sekonder amenore: Tedaviye başlama: 2 ampul Progynon-Depot 10 mg IM. 14 gün sonra 1 ampul Progynon-Depot 10 mg IM ve 250 mg Proluton-Depot IM. Tedavinin 28. günü bir kanama ortaya çıkar. Tedavinindevamı (en az 2-3 siklus): Yapay siklusun 6. günü 1 ampul Progynon-Depot 10 mg IM ve 16. günü Progynon-Depot 10 mg IM ilebirlikte 250 mg Proluton-Depot IM (kanamanın ilk günü=siklusun ilk günü). Daha sonraestrojenler kesilerek, siklusun 18-20. günleri arasında 1 kerede250 mg Proluton-DepotIM ile siklikbir kanama sağlanmaya çalışılır. Medikamentöz gebelik: Tedavi başlangıcı, menstruasyonun5. günü 1.-6. haftalar: Haftada 1-2 ampul Progynon-Depot 10 mg IM ve 250 mg Proluton-Depot IM ile birlikte. 7. Hafta: 1-2 Progynon-Depot 10 mg IM ve 500 mg Proluton-Depot IM ile birlikte. 8. Hafta: Sadece500 mg Proluton-DepotIM. Hormontedavisinin kesilmesinden sonra bir kanama ortaya çıkar
Promid Draje
Protionamid
Ambalaj: 250mgx40 draje.
End.:Akut ve kronikakciğer tüberkülözü ve ekstra-pulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte, primer tedaviajanlarının etkisiz kaldığı olgularda kullanılır. Diğer antilepraajanlarla birlikte lepra tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.:Gebelik,ilerlemiş karaciğer ve böbrek hastalıkları, periferik nöropative optik neuriti, diabetes mellitus ve tiozonikotinamid türevlerinealerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Protionamidle diğer nikotinikasit türevleri, izoniazid, pirazinamid, etionamid ve nikotinikasit arasında çapraz alerji görülebilir. Protionamid gebelikte kullanılmamalıdır.Protionamid tek başına kullanılırsa bu maddeye karşı direnç çabukgelişir. Her zaman diğer anti-tüberkülo ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.Protionamid tedavisi sırasında nöropati oluşumunu önlemek içingünde 50-100 mg piridoksin verilmelidir. Bu özellikle izoniazide bağlıneuritis geçirenler için geçerlidir. Protionamid tedavisi uzun sürerseperiyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri, göz muayenesi venörolojik muayene yapılmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, ağızda metalik tad, uyuklama, asteni, depresyon,paresteziler, baş dönmesi, görmede bulanıklık, deri kuruluğu,stomatit, akne, alerji, eklem ağrısı, fotosensitivite, nadirenikter, hepatit ve nöropati görülebilir.
Etkileş.:Diğer antitüberküloilaçlarla birlikte kullanıldığında onların yan etkilerini artırabilir.Özellikle sikloserinle görülen SSS etkileri artabilir. Bu durumdasikloserin dozu yeniden ayarlanmalıdır. Diyagnostik testlerde serumalanin aminotransferaz (SGPT) ve serum aspartat aminotransferaz(SGOT) aktivitelerinde artış olabileceği dikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi:Promid’in günlük dozu tek doz halinde akşam veya gece yatarkenalınırsa daha yüksek kan konsantrasyonları sağlanır ve klinik etkenlikartar. Ancak, gastrointestinal irritasyon fazlalaşabilir. Günlükdoz eşit kısımlara bölünerek 2-4 kerede alınırsa gastrointestinaltolerans yükselir. Hastaya günlük doz tolere edebileceği en yüksekmiktarda verilmelidir. Nöropati olasılığına karşı Promid tedavisi sırasında hastaya50-100 mg (15-300 mg) piridoksin verilmelidir. Karaciğer fonksiyonubozuk hastalarda doz azaltılmalıdır. Promid gerektiğinde yıllarca alınabilir,ancak hastalığın kısa sürede yok edilmesi de mümkündür. Promid’in büyükler için olağan dozu8-12 saatte bir 250 mg, günde maksimum 1 g’dir. Pediyatrik hastalarda8 saatte bir 4-5 mg/kg, günde maksimum 750 mg dozda kullanılabilir
Promod Toz
Herbir ölçek (6.6g): Protein 5 g, yağ 0.60 g, karbonhidrat 0.67 g, su 0.60 g, kalsiyum 44mg, sodyum 15 mg, potasyum 65 mg, fosfor 33 mg, kalori 28 kcal.
Ambalaj: 275 g’lik ambalaj.
End.:Yüksek kalitelive konsantre bir protein kaynağıdır. Protein gereksinimleri artmışveya protein gereksinimlerini normal beslenme ile karşılayamayankişilere ekstra protein sağlar. Bu hastalara ameliyat öncesi vesonrası protein ilavesi gerekenler, kanser terapisinde beslenmedesteği gerekenler, yanıklı hastalar, stres ve travmada olduğu gibiaşırı kayıplardan dolayı artmış protein gereksinimi olan diğerhastalar dahildir.
Doz Önerisi: Enteral formüllere, gıda ve içeceklere ilaveedilmek üzere formüle edilmiştir. Gerektiği kadar miktar, püre, çorba,yulaf ezmesi gibi gıdalara direkt olarak ilave edilebilir ya da suveya başka bir sıvıyla çözündürülerek kullanılır
Pronapen Flakon IM
Penisilin G prokain600.000 IU, penisilin G potasyum 200.000 IU
Ambalaj: 1 flakon ve 1 çözücü
End.:Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte); sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.
Kontr.E.:Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.
Uyar.: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.
Yan E.:Makülopapülerdöküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.
Doz Önerisi:Pronapen yalnız IM enjeksiyonla uygulanmalıdır. Solüsyonenjeksiyon sırasında oda sıcaklığında olmalıdır. Pronapen dozajı enfeksiyonun tipi veşiddetine göre değişir. Enfeksiyonların çoğunda, 24 saatte birverilen 400.000 ünite Pronapen yeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda her12-24 saatte bir 400.000 – 800.000 ünite Pronapen kullanılabilir. Stafilokok, streptokok vepnömokoklara bağlı enfeksiyonlarda: Ateş normale indikten ve enfeksiyonun diğer belirtilerikaybolduktan en az 48 saat sonrasına kadar sürede her 24 saatte biren az 400.000 ünite. Şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir400.000 -800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya suda eriyen penisilintuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır. Akut eklem romatizmasıveya glomerülonefriti önleyebilmek için streptokok enfeksiyonlarındatedavi 10 gün devam etmelidir. Primer veya sekonder sifiliz ve negatif spinalsıvılı latent sifiliz: Her gün 800.000 ünitelik dozlar uygulanarak totalolarak 4.800.000 ünite önerilir. Geç sifiliz (semptomatik ve asemptomatik nörosifiliz,kardiyovasküler, kemik, deri ve viseral sifiliz dahil): Günlük800.000 ünitelik dozlar halinde total olarak 8.000.000-12.000.000 üniteuygulaması önerilir. Konjenital sifiliz (erken ve geç)- vücut ağırlığı 33 kg’dan az olanlarda:10 gün süreyle 10.000 ünite/kg/gün. Gebelikte sifiliz: Hastalığın devresini karşılayantedavi verilir
Propecia Film Tablet
Finasterid
Ambalaj:1 mgx28film tablet.
End.: Erkek tipi saç dökülmesi(androgenetik alopesi) olan erkeklerde saç büyümesini artırmada ve daha fazla saçdökülmesini önlemede endikedir.
Kontr.E.:Finasteridekarşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Finasteridin kadın veçocuklarda kullanım endikasyonu yoktur.
Uyar.: Kırılmış veya ufalanmış finasterid preparatlarına, gebeolan veya olabilecek kadınlar tarafından, finasterid absorbsiyonu olasılığı vebuna bağlı olarak da erkek fetüse olabilecek potansiyel riskler nedeniyle,dokunulmamalıdır.
Yan E.:Yanetkileri çoğu zaman hafif olduğu için genellikle tedavinin kesilmesigerekmez. Libido azalması, erektil disfonksiyon görülebilir. Ejakulasyon düzensizliği,memede duyarlık ve büyüme, döküntü, kaşıntı, ürtiker ve dudaklarda ve yüzdeşişme dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları ve testiküler ağrıbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük dozaj 1 mg’lik bir tablettir. Gıdalarlaveya aç karnına alınabilir. Genel olarak, saç büyümesindeki artışın ve/veyasaç dökülmesinin önlenmesinin gözlenmesi için 3 ay veya üzerinde her günkullanım gerekmektedir. Maksimum yarar sağlamak için sürekli kullanım önerilir.Tedavinin bırakılması etkinin 12 ay içinde geri dönüşümüne yol açar
Propofol Abbott EnjektablEmülsiyon IV
Propofol
Ambalaj:200 mg/20mLx5 ampul :: 200 mg/20 mLx5 flakon :: 500 mg/50 mLx1 flakon :: 1 g/100 mLx1 flakon
End.:Anesteziindüksiyonunda ve sürdürülmesinde veya mekanik ventilasyon sırasındasürekli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Propofolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ya da genel anestezinin veya sedasyonunsakıncalı olduğu hastalarda, 3 yaşından küçük çocuklarda, gebelikte,obstetrik anestezide ve 16 yaşından küçük çocuklardaki sedasyondakontrendikedir.
Uyar.: Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğu olanlaraya da hipovolemik ya da fiziksel durumu iyi olmayan hastalara uygulanırkentedbirli olunmalıdır. Araba ve makine kullanımı yeteneğini bozar.
Yan E.:Hipotansiyonve geçici apne; konvülziyon ve opistotonus da dahil olmak üzere epileptiformhareketler; uyanma döneminde bulantı, kusma ve baş ağrısı; çok seyrekolarak bronkospazm, eritem ve hipotansiyonu da içeren bir anafilaktiktablo; postoperatif ateş ve seksüel disinhibisyon görülebilir.
Etkileş.:Morfin, meperidinve fentanil gibi narkotikler ve opioid-sedatif kombinasyonları(benzodiyazepinler, barbitüratlar, kloral hidrat, droperidolvs.) ile etkileşir.
Doz Önerisi: Propofolün dozajı ve uygulanma hızı, klinikteönemi olan faktörler ve bu arada indüksiyondan önce ve birlikte kullanılanilaçlar, hastanın yaşı, ASA fiziksel sınıfı ve hastanın düşkünlükderecesi gibi faktörlere göre istenen etki elde edilecek şekildebireyselleştirilmelidir
Propycil Tablet
Propiltiyourasil
Ambalaj: 50 mgx20 ve 50 tablet.
End.:Hipertiroidihalleri, Basedow graves hastalığı, cerrahi uygulamadan önce hastanınötrodik hale getirilmemesi için ve ameliyat sonrası nükslerde, tiroidkrizlerinde kullanılır.
Kontr.E.:Substernalstruma ve ilk üç aylık gebelik ve laktasyon, antitiroid ilaçlaraaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Yan E.: Bazı hallerde lökopeni veyaagranülositoz görülebilir. Bazı hallerde eklem ağrıları ve başağrısı yaparsa da tedaviye devama engel oluşturmaz. Ciltte döküntüler,ilaç ateşi, kaşıntı, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, baş dönmesi,sarılık, artralji, miyalji, nörit, lenfadenopati görülebilir.Antitiroid maddelerle tedavide nadir komplikasyon olarak hemorajieğilimi vardır.
Etkileş.: Aspirin, fenilbutazon, varfariniçeren serum kullanıldığında propiltiyourasil serbest fraksiyonuartar. İyot içeren maddeler antitiroid etkiyi azaltır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde, ağır ve orta derecedeki hipertireozolgularında günde 150-300 mg ile tedaviye başlanır. Hafif olgularda100 mg’lik düşük dozlarda sonuç alınabilir. Çocuklarda başlangıç dozu,6-10 yaş grubunda 50-150 mg, 10 yaşından yukarı çocuklarda 150-300 mg.Devam dozu hastaya göre ayarlanır. Klinik semptomların kaybolmasıyladozaj yavaş yavaş azaltılarak devam dozuna geçilir. Vücut ağırlığınormalden fazla çıkınca miktar daha da azaltılır. Günlük devam dozu 50-100 mg’dir
Proscar FilmTablet
Finasterid
Ambalaj: 5 mgx28 tablet
End.:Benignprostat hiperplazisinin tedavisi ve kontrolünde; ürolojik olaylarınönlenmesinde: Akut idrar retansiyonu riskini azaltmak, prostatektomi vetransüretral prostat rezeksiyonun da dahil olduğu cerrahi girişimlerin riskiniazaltmak için endikedir.
Kontr.E.:Kadınveya çocuklarda endike değildir. Finasteride karşı aşırı duyarlığı olanlar ilegebe veya gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.
Yan E.:İmpotans,azalmış libido, ejakülasyon bozuklukları, dudak şişmesini de içeren aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Klinikbir öneme sahip herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, yemekle veya aç karnına günde 1 kez 5mg’lik tek bir tablettir
Prosek Enterik Kapsül
Omeprazol
Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.
End.:Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2 reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.
Yan E.:Nadirengörülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.
Etkileş.:Diazepam,varfarin, fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Kapsüllerin sabah alınması önerilir. Aktif duodenumülserlilerde günde 1 kez 1 kapsül önerilir. İyileşme birçok hastada2 haftada gerçekleşir. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan hastalarda2 haftalık ek bir tedavi daha uygulanır. Duodenum ülserlilerdenükslerin önlenmesi için günde 1 kez 10 mg önerilir. Gereken durumlardagünlük doz 20-40 mg’ye yükseltilebilir. Mide ülserinde günde 1 kez 1kapsül önerilir. Genellikle 4 haftada iyileşme görülür. İlk kürdetam iyileşme sağlanamayan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi dahaönerilir
Prostagood Mono Kapsül
Serenoa repensstandardize lipofilik ekstresi
Ambalaj: 160 mgx60 ve 120 kapsül.
End.:Benignprostat hiperplazisi, Evre I-II olan olgulardaki idrar yapma bozukluklarındaendikedir.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Kadınlarda ve çocuklarda endike değildir.
Yan E.: Nadir olgularda hafif gastrointestinal bozukluklar; karınağrısı, diyare, kabızlık ve mide bulantısı, yine nadiren alerjik reaksiyonlarve prurit ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Şimdiyekadar bilinen bir etkileşme yoktur. Serum PSA düzeylerinde herhangi bir değişikliğe nedenolmaz. Bu durum prostat kanseri yönünden PSA izlenmesi altındaki hastalardayanılgıları önler.
Doz Önerisi: Günde 2 kez (sabah, akşam) 1 kapsül alınır
Prosterit FilmTablet
Finasterid
Ambalaj: 5 mgx30 tablet
End.:Benignprostat hiperplazisinin tedavisi ve kontrolünde; ürolojik olayların önlenmesinde:Akut idrar retansiyonu riskini azaltmak, prostatektomi ve transüretral prostatrezeksiyonun da dahil olduğu cerrahi girişimlerin riskini azaltmak içinendikedir.
Kontr.E.:Kadınveya çocuklarda endike değildir. Finasteride karşı aşırı duyarlığı olanlar ilegebe veya gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.
Yan E.:İmpotans,azalmış libido, ejakülasyon bozuklukları, dudak şişmesini de içeren aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Klinikbir öneme sahip herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Önerilen dozaj, yemekle veya aç karnına günde bir kez 5mg’lik 1 tablettir
Protagent Damla
Polivinilpirolidon%2
Ambalaj: 10mL’lik şişe
Protagent SE Damla
Polivinilpirolidon20 mg/mL
Ambalaj: 0.4 mL’lik 20 tek doz içeren kutularda.
End.:Eksikveya yapıca bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı olarak oküler yüzeyinnemlendirilmesinin bozulduğu, kuru göz sendromu veya keratokonjunktivitissicca gibi durumlarda endikedir.
Doz Önerisi: Her göze 4 saatte bir veya daha sık olarak birerdamla damlatılır. Damlatma gözün iç kirişine yapılır. Damlatmasonrası göz kapakları 1-2 dakika kapalı tutulmalıdır
Protamin Ampul
Protamin HCI
Ambalaj: 5000IU/5 mLx1 ampul.
End.:İntravenözveya subkutan heparin uygulamasından sonra görülen ciddi hemorajiolgularında heparini inaktive etmek ve ekstrakorporeal dolaşımve hemodiyalizden sonra heparini inaktive etmek için kullanılır.
Kontr.E.: Protamine karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Nadir olgularda şoka benzeyendurumlar şeklinde reaksiyonlar görülmüştür. Protamine karşı alerjikreaksiyon olasılığı varsa, bir test dozu uygulanmalı, uygun bazalantialerjik tedavi yapılmalı ve protamin uygulamadan önce şokutedavi edecek ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.
Yan E.:Protaminverildikten sonra kan basıncında bir düşme olabilir.
Etkileş.: Protamin heparinle bir kompleksoluşturur ve böylece heparinin etkinliğini nötralize eder. Çökeltioluşabileceğinden, diğer ajanlarla özellikle antibiyotikler veradyokontrast ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: Kullanılacak doz yapılan koagülasyon kontrollerininsonuçlarına göre bulunmalıdır. Görülen hemorajik durumlardaeğer heparin IV yolla verilmişse 1 ampul protamin IV yolla enjekteedilir, eğer heparin IM veya SC olarak verilmişse 1 ampul protaminIV yolla ve daha sonra gerektiği durumlarda IM olarak uygulanır.IV enfüzyonlar için 100-200 mL serum fizyolojik kullanılmalıdır.Müstahzar yavaş enjekte edilmelidir
Protelos Granül
Strontium ranelat
Ambalaj: 2 gx28 tek dozluk paket.
End.:Vertebralve kalça kırıkları riskini azaltmada postmenopozal osteoporoz tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Aktifmaddeye aşırı duyarlık.
Uyar.: Kreatinin klirensi 30 mL/dak’ın altında olan hastalaraönerilmemektedir. Venöz tromboembolizm riski yüksek olan, özellikle de VTEhikayesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. İçerdiği fenilalanin nedeniyle,fenilketonürisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelere ve emziren kadınlaraverilmemelidir.
Yan E.: En sık görülen yan etkiler, bulantı,ishal, baş ağrısı ve deri döküntüsüdür.
Etkileş.:Yemek, sütve süt ürünleri ve kalsiyum içeren ilaçlar strontium ranelatınbiyoyararlanımını düşürebildiğinden, bu ürünleri tükettikten en az iki saatsonra kullanılmalıdır. Antasit ilaçların Protelos’tan en az iki saat sonra alınmasıönerilmektedir. Oral tetrasiklinler veya kinolon antibiyotikleri ile tedavisırasında Protelos tedavisi geçici olarak durdurulmalıdır.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, oral yoldan günde bir kez 2 g’liktek dozluk pakettir. Strontium ranelatın emilimi gıda, süt ve süt ürünlerinintüketiminden etkilendiğinden, öğün arasında kullanılmalıdır. Ancak yavaşemilimi dikkate alındığında, yatmadan önce ve tercihen akşam yemeğinden en aziki saat sonra kullanmalıdır. Tek dozluk paketteki granüller, bir bardak suiçinde süspansiyon haline getirilirek kullanılmalıdır. Süspansiyonhazırlandıktan hemen sonra içilmelidir
Proviron Tablet
Mesterolon
Ambalaj: 25 mgx20 tablet.
End.:Mesterolon,ilerleyen yaşla yapımı yavaş yavaş azalan erkeğin gonad hormonlarının(androjenlerin) açığını karşılar. Vücuda özgü androjenlerin yetersiz veya tamameneksik olduğu durumlar, mesterolon ile tedavi edilebilir. Orta veileri yaştaki androjen eksikliğine bağlı yakınmalar, işgücündeazalma, kolay yorulma, bellek zayıflığı, konsantrasyon gücünün gerilemesi,libido ve potens bozuklukları, sinirlilik, uyku bozuklukları,depresif durumlar ve genel vejetatif yakınmalar, sıklıkla androjeneksikliğine bağlıdır. Bu tür yakınmalar, mesterolon uygulandığındaya tamamen ortadan kalkar ya da iyileşir.
Kontr.E.:Prostatkarsinomu, mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörlerinin varlığındakontrendikedir.
Uyar.: Androjenler, sağlıklı kişilerdekas yapımını artırmak veya bedensel işgücünü artırmak amacıylauygulanmamalıdır. Mesterolon sadece erkek hastalar için uygundur.
Yan E.: Nadir olarak, sık ve uzun süreliereksiyonlar görüldüğünde doz azaltılmalı veya tedavi sonlandırılmalıdır.
Doz Önerisi: Androjen eksikliğine bağlı yakınmalar ve potensbozukluklarında tedavi başlangıcında günde 3 kez 1 tablet verilir.İstenen iyileşme sağlandıktan sonra doz azaltılabilir. Tedaviyegünde 1-2 kez 1 tabletle devam edilir. En az birkaç ay süren tedavi önerilir. Hipogonadizmdesürekli bir tedavi gereklidir. Sekonder cinsiyet özelliklerininoluşması için günde 3 kez 1-2 tablet aylar boyunca verilir. Sürek dozugenellikle günde 2-3 kez 1 tablettir. Sterilite, sperm sayısının vekalitesinin iyileştirilmesinde bir spermiogenez siklusu boyunca,yani yaklaşık 90 gün, günde 2-3 kez 1 tablet kullanılır. Kürler birkaçhaftalık aradan sonra tekrarlanmalıdır. Postpubertal Leydig hücreyetmezliğinde ejakülattaki fruktoz konsantrasyonunu artırmakamacıyla birkaç ay boyunca günde 2 kez 1 tablet uygulanır
Provisc Viskoelastik Materyal
Sodyum hyaluronat10 mg/ml
Ambalaj: 0.40 ve 0.55 mL’lik tek kullanımlık iki ayrı cam enjektörde.
End.:İnsanlarınve hayvanların bağ dokularının ekstraselüler matriksinde genişmiktarlarda bulunan, non-enflamatuvar, viskoelastik, fizyolojikbir maddedir. Gözün ön segmentinin cerrahi işlemlerinde derin önhazne sağlar, doku ve hücreleri korur, dokuları istenilen pozisyonagetirmede cerraha yardımcı olur. Katarakt ameliyatı, IOL implantasyonu,kornea transplantasyonu ameliyatı, glokom filtrasyonu gibi çeşitliön segment cerrahi işlemlerinde endikedir.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Göz, müstahzar ile tamamen doldurulmamalıdır.Göz merceğinin olmadığı diyabetli hastalarda, arka segmentle ilgiliişlemlerde, büyük miktarda müstahzar kullanımından kaçınmak içinözel bir dikkat gösterilmelidir. Gerekli olduğu zaman, bir miktarmüstahzar, cerrahi girişimin sonunda, sulama veya çekip dışarıatma suretiyle uzaklaştırılabilir. Göz içi basıncı sürekli, özelliklede ameliyat sonrası periyotta dikkatli bir şekilde kontrol altındabulundurulmalıdır.
Yan E.:Kimi olgulardaameliyat sonrasında göz basıncında geçici bir artış gözlenmiştir.
Doz Önerisi:Katarakt cerrahisi/İntraoküler lens implantasyonu:Provisc maddesinin yeterli miktardaön kamaraya yavaşça ve dikkatlice yerleştirilebilmesi için biriğne veya kanüle gerek vardır. Bu enjeksiyon kristalin lensin çıkarılmasındanönce veya sonra yapılabilir. Ayrıca cerrahi aletlerin ve yerleştirileceklensin üzeri Provisc ile kaplanabilir. Ameliyat sırasında, cerrahimanipülasyon sırasında kaybolan Provisc viskoelastik materyalin yerineilave Provisc enjekte edilebilir
Proxacin FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet :: 750 mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi:Proxacin Film Tablet yemeklerden önce veya sonra uygulanabilir, ancakyemeklerden 2 saat sonra uygulanması önerilir. Üriner sistem enfeksiyonlarıolan hastalarda olağan doz 12 saat arayla 250 mg’dir. Orta derecededuyarlı bakterilerin neden olduğu komplike üriner enfeksiyonlarda12 saat arayla 500 mg uygulanabilir. Komplike olmayan akut gonore250 mg’lik tek dozla tedavi edilebilir. Diğer tüm enfeksiyonlardaolağan doz 12 saat arayla 500 mg’dir. Özellikle ciddi enfeksiyonlar(örneğin kistik fibrozisli hastaların tekrarlayan enfeksiyon atakları,ağır intraabdominal enfeksiyonlar, osteomiyelit ve eklem enfeksiyonları,streptokoksik pnömoni) ve orta derecede duyarlı bakterilerle gelişmişenfeksiyonlarda doz 12 saat arayla 750 mg’ye yükseltilebilir. Proxacin Film Tablet tedavisi enfeksiyon belirtilerikaybolduktan sonra en az 2 gün daha sürdürülmelidir. Şiddetli ve komplike enfeksiyonlardadaha uzun süre gerekmekle birlikte, olağan tedavi süresi 7-14 gündür.Kemik ve eklem enfeksiyonlarının tedavisi için 4 ile 6 hafta veyadaha uzun süreli bir tedavi gerekebilir. Enfeksiyöz diyare 5-7 günde tedaviedilebilir
Prozac Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 ve 24 kapsül.
Prozac Likit
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mg/5 mLx70 mL’lik şişe, 5 mL’lik ölçeğiyle birlikte.
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Depresyon: Depresyonun ve buna eşlik eden anksiyetenin tedavisiiçin başlangıç dozu olarak sabahları 20 mg uygulanması önerilir. Prozac günde 20-80 mg dozunda da kullanılmıştırama çok büyük bölümü günde 20 mg’den daha yüksek dozlara gereksinimduymaz. Haftalarca devam eden tedaviye rağmen klinik düzelme sağlanamazsa,dozun artırılması düşünülebilir. Bu artış, her keresinde 20 mg olarakgerçekleştirilir ve günlük doz, sabahları ve öğlenleri olmak üzere2 kısma bölünerek uygulanır. Bulimia Nervoza: Önerilen günlük doz 60 mg’dir. Obsesif-Kompulsif Hastalık: Önerilen doz, günde 20-60 mg’dir.Bütün bu tedaviler sırasında günlük maksimal doz 80 mg’dir
Prozinc Şampuan
Pirokton,dekspantenol, çinko omadin vs.
Ambalaj: 250 mL’lik plastik şişe.
Doz Önerisi: Kepekli, zayıf, kırılan, dökülen ve hacim kazandırılmakistenen saçlara, haftada 2-3 kez uygulanır
Psoderm Merhem
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 g’lik tüp
Psoderm Saç Losyonu
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 mL’lik plastik şişe
End.: Psöriazis (yaygın plak psöriazisi hariç), inatçı ekzemalar,liken planus, diskoid lupus eritematozus ve daha az aktif steroidlereyeterli yanıt vermeyen diğer durumların tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Rozasea,akne vulgaris, perioral dermatitis, derinin primer viral enfeksiyonlarında(örn. herpes simpleks, su çiçeği), mantar veya bakterilerin neden olduğuprimer enfekte deri lezyonlarında, 1 yaşın altındaki çocuklardadermatit ve bebek bezi pişikleri dahil dermatozlarda kullanılmasıve aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli devamlı tedaviden mümkün olduğuncakaçınmak gerekir. Özellikle bebek ve çocuklarda oklüzyon uygulanmasabile adrenal süpresyon oluşabilir. Göz kapaklarına uygulandığındaglokoma neden olabileceğinden göze kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.Gebelikte güvenirliğiyle ilgili yapılmış çalışmalar yoktur. Topikalkortikosteroidlerin gebelerde büyük miktarlarda veya uzun sürekullanılmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Uzun süre büyük miktarlarda kullanılması veyaçok geniş bölgelerin tedavisi hiperkortisizm belirtilerini meydanagetirmeye yetecek miktarlarda sistemik absorpsiyona neden olabilir.Bebek ve çocuklarda oklüzif tedavi uygulanmasıyla bu olasılık artar.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez az miktarda hastalıklı bölgeye uygulanır.Tedaviye 2 haftadan fazla devam edilmemelidir
Psoraks Krem
Antralin ‰25, salisilikasit ‰20
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Psoraks Forte Krem
Antralin ‰50, salisilikasit ‰20
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Kronikpsöriazisin tedavisinde kullanılır. Ciltteki ve saçlı bölgedekisedef hastalığının spesifik ilacıdır. Sedef hastası olan kişilerinciltlerine pürüzsüz ve düzgün bir görünüm kazandırır.
Kontr.E.:Akut psöriazisteve bileşimdeki maddelere karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Aniden kızarıp açılan yaralara, gözlere, normalderiye, genital bölge ve diğer mukozalara uygulanmaz. Gebelerdeve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Elbiselerin ve yatakçarşaflarının lekelenmemesi için koruyucu kıyafet giyilmesiönerilir. Uygulamadan sonra banyo veya duş alınmalı, eller iyiceyıkanmalıdır.
Yan E.:Cilt tahrişi,saç ve tırnaklarda renk bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir.İlaç sürüldüğü deride kırmızı kahverengi renklenme yapabilir, tedaviilerledikçe bu renk morumsu bir hal alabilir, endişe edilmemelidir,bir süre sonra geçer. Eğer ilk tedavide fazla acı veya yaraların çoğalmasıgörülürse uygulama süresi azaltılıp kullanım bırakılabilir.
Doz Önerisi: Tedaviye ‰25’lik Psorax Krem ile başlanıpen az bir hafta uygulandıktan sonra irritan etki oluşmuyor ve gerekiyorsa‰5’lik Psorax Krem Forte ile uygulamaya devam edilir
Psorcutan Krem
Kalsipotriol
Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp.
Psorcutan Pomat
Kalsipotriol
Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp.
Psorcutan Scalp Solüsyonu
Kalsipotriol
Ambalaj: 0.05 mg/mLx30 mL’lik plastik şişe.
End.:Psöriazisvulgarisin (sedef hastalığı) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kalsiyummetabolizması değişiklikleriyle seyreden hastalıklarda ve duyarlıkişilerde kontrendikedir. Psöriazis punctata ve akut pustulöz psöriazisarzeden hastalar kalsipotriol ile tedavi edilmemelidir.
Uyar.: Yüze uygulanmamalıdır. Hastalıklı deri kısımlarınauygulandıktan sonra eller, ilacın yüze ve sağlıklı deriye bulaşmamasıiçin iyice yıkanmalıdır. Gebelik ve süt verme döneminde, bu konulardakibilgiler henüz yetersiz olduğundan, kullanılmamalıdır.
Yan E.:Zaman zamangeçici olan deri irritasyonları (kaşınma ve kızarıklık) görülebilir.Nadir olgularda, tedavinin kesilmesiyle birlikte geçen fasiyalya da perioral dermatit oluşabilir.
Doz Önerisi:PsorcutanKrem: Hastalık tablosunun gerektirdiği sürece,günde iki kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deri kısımlarınasürülür ve hafifçe yedirilir.PsorcutanPomat: Günde 2 kez ince bir tabaka halinde hastalıklıbölgeye yedirilerek sürülür. Bir haftada uygulanan miktar 100g’yi geçmemelidir. Tedavi süresi hastalık tablosunun iyileşmesinegöre saptanır. Müstahzar ıslak ciltte daha fazla emilir.Psorcutan Scalp Solüsyon: Hastalıktablosunun gerektirdiği sürece, yetişkinlerde genelde günde ikikez (sabah ve akşam) hastalıklı alanlara uygulanır. Saçlar, ilaç uygulamasındanhemen sonra yıkanmamalıdır. Solüsyon, yıkanmış saç iyice kurutulduktansonra başa uygulanmalıdır. Müstahzar, pomat ya da krem formuyla birliktekullanıldığında, haftalık kalsipotriol dozu toplam 5 mg’yi aşmamalıdır
Psovate Merhem
Klobetazol 17-propionat‰05
Ambalaj: 25 g’lik tüp
End.: Psöriazis (yaygın plak psöriazisi hariç), inatçıekzemalar, liken planus, diskoid lupus eritematozus ve daha az aktifsteroidlere yeterli yanıt vermeyen diğer durumların tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Rozasea,akne vulgaris, perioral dermatitis, derinin primer viral enfeksiyonlarında(örn. herpes simpleks, su çiçeği), mantar veya bakterilerin neden olduğuprimer enfekte deri lezyonlarında, 1 yaşın altındaki çocuklardadermatit ve bebek bezi pişikleri dahil dermatozlarda kullanılmasıve aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli devamlı tedaviden mümkün olduğuncakaçınmak gerekir. Özellikle bebek ve çocuklarda oklüzyon uygulanmasabile adrenal süpresyon oluşabilir. Göz kapaklarına uygulandığındaglokoma neden olabileceğinden göze kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.Gebelikte güvenirliğiyle ilgili yapılmış çalışmalar yoktur. Topikalkortikosteroidlerin gebelerde büyük miktarlarda veya uzun sürekullanılmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Uzun süre büyük miktarlarda kullanılması veyaçok geniş bölgelerin tedavisi hiperkortisizm belirtilerini meydanagetirmeye yetecek miktarlarda sistemik absorpsiyona neden olabilir.Bebek ve çocuklarda oklüzif tedavi uygulanmasıyla bu olasılık artar.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez az miktarda hastalıklı bölgeye uygulanır.Tedaviye 4 haftadan fazla devam edilmemelidir
Pulcet Enterik KaplıTablet
Pantoprazol
Ambalaj: 40 mgx28 tablet
End.:Helicobacterpylori’nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.
Kontr.E.:Orta veyaileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, H. pylorieradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veyakombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenlerdekullanılmamalıdır.
Uyar.:Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Gebelerde klinik deneyimsınırlıdır. Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Yan E.:Arasırabaş ağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmındaağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olguolarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.
Etkileş.:Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH’ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.
Doz Önerisi:H. pylori eradikasyonu için uygun antibiyotik kombinasyonu ilegünde iki kez 1 tablet. H. pylori kombine tedavisinde uygulanacak olan ikinci 40 mg’lik dozakşam yemeğinden önce alınmalıdır. Kombine tedavi gerekmediği durumlarda;duodenal ülser, gastrik ülser, gastroözofajiyal reflü ve reflü özofajit içingünde bir kez 1 tablet. Tabletler çiğnenmeden, bütün halinde, bir miktar suylabirlikte yutulmalıdır. Karaciğer yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde veyaşlılarda doz ayarlaması gerekmez
Pulmicort AerosolAstra
Budezonid
Ambalaj: 50 µg/dozx200 doz :: 200 µg/dozx100 dozluk ambalaj
Pulmicort Nebulizer Süspansiyon
Budezonid
Ambalaj: 50 mg/2 mLx20 polietilen ampul :: 1 mg/2mLx20 polietilen ampul.
Pulmicort Turbuhaler Toz İnhalatör
Budezonid
Ambalaj: 100 µg/dozx200 doz :: 200 µg/dozx100 doz :: 400µg/dozx100 dozluk ambalaj.
End.:Altta yatansolunum yolları enflamasyonunun kontrolü için sürek tedavisindeglukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlıhastalarda endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde ve aktif veya sessiz seyredenakciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalara, inhale edilen budezonid tedavisinin profilaktikniteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiğianlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budezonid ile tedavibirdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olmadıkça gebeliktekullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Yan E.: Boğazda hafif bir irritasyon, öksürük ve ses kısıklığıgörülebilir. Orofarenkste kandida enfeksiyonu gelişebilir. Çokseyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroid tedavisinebağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık, dermatitgibi) görülebilir. Çocuklarda sinirlilik, aşırı hareketlilik,depresyon ve davranış bozuklukları gibi psikiyatrik belirtilergözlenmiştir.
Doz Önerisi:PulmicortAerosol: Günlük doz erişkinler içinbaşlangıçta 2-4 uygulama halinde 200-1600 µg ve daha sonra 2×200-400µg (maksimum 1600 µg) ve çocuklarda 2×50-200 µg (maksimum 400 µg)’dır.Pulmicort Nebulizer: Sadecenebülizatör aracılığıyla inhalasyon yoluyla kullanılır; enjekteedilmemelidir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Çocuklardagünde 2 kez 0.25-0.5 mg. Bazı hastalarda dozun günde 2 kez 1 mg’ye yükseltilmesigerekli olabilir. Erişkinlerde günde 2 kez 0.5-1 mg. Bazı hastalardadaha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.Pulmicort Turbuhaler: Erişkinlerde200-1600 µg’lik günlük doz 2-4 eşit bölümde uygulanmalıdır (hafif olgulardagünde 200-800 µg, ağır durumlarda günde 800-1600 µg). Genellikle gündeiki uygulama (sabah ve akşam) yeterlidir. Günde tek doz budezonidegereksinim duyan hastalarda günde tek doz yeterli olabilir. Doz sabahlarıya da akşamları verilebilir. Astımın ağırlaşması durumunda dozsıklığı ve miktarı artırılmalıdır. 6 yaş ve daha büyük çocuklardagünde 200-800 µg, 2-4 eşit bölümde uygulanır
Pulmor Şurup
Ambroksol HCI
Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Pulmor Pediatrik Şurup
Ambroksol HCI 15mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe, ¼ ve ½ ölçekli 5 mL’lik kaşığıylabirlikte
End.:Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerle birliktekullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatlekullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Annesütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Doz Önerisi:PulmorŞurup: Tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 kez 1 ölçek,sonra, günde 2 kez 1 ölçek. Çocuklarda: 2 yaşın altındaki çocuklardakullanılmaz. 2-5 yaş arası günde üç defa ¼ ölçek; 5-12 yaş arası günde iki defa½ ölçek.
Pulmozyme İnhalasyon Solüsyonu
İnsan deoksiribonükleazı(Dornaz, rhDNaz)
Ambalaj: 2.5 mLx30 plastik ampul.
End.:Pulmonerfonksiyonu düzeltmek amacıyla, zorunlu vital kapasitesi beklenenin%40’ından fazla olan ve 5 yaşın üzerinde kistik fibrozisli hastalarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Dornazalfaya karşı aşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak kesin endikasyon olduğunda kullanılmalıdır.Emziren kadınlarda kullanılması önerilmez.
Yan E.:En sık görülenadvers etkiler farenjit ve ses değişikliği olmuştur. Nadiren larenjit,kaşıntı ve kaşıntısız deri döküntüsü görülmüştür.
Doz Önerisi: Günde 1 kez 2.5 mL’lik seyreltilmemiş 1 ampul solüsyonuinhale edilir
Pulnase Şurup
Efedrin HCI 5 mg, potasyumiyodür 100 mg, dihidroksipropil teofilin 50 mg, sodyum benzoat 150mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.:Pulmoneramfizem ve bronş astmasında bronş genişletici olarak, semptomatiktedavi amacıyla ve ekspektoran etkinin istendiği durumlardaendikedir.
Kontr.E.: Tirotoksikoza yol açabilir. Bileşimdeki maddelerekarşı ve sempatomimetik aminlere karşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipertiroidi, diabetes mellitus ve kardiyovaskülerhastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde kesingerekmedikçe kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçtiğinden, emzirmedönemlerinde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Geçici baş ağrısı, bulantı, kusma, terleme, sersemlik,kas kramplarına neden olabilir.
Etkileş.: Diğer sempatomimetik aminler veya epinefrin ilebirlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarlabirlikte kullanıldığında vasküler sistemi potansiyelize edebileceğinden,birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×3 ölçek ve çocuklarda2-3×1-2 ölçektir
Puregon Flakon
Follitropin beta50 IU
Ambalaj: 50 IUx1 liyofilize ampul ve 1 mL’lik çözücü ampul.
End.:Follitropinbeta, aşağıdaki klinik tabloların söz konusu olduğu kadın infertilitesinintedavisinde endikedir: Klomifen sitrat tedavisine yanıt vermeyenhastalarda anovülasyon; yardımla üreme programlarında multipl foliküloluşturmak amacıyla kontrollü hiperstimülasyon.
Kontr.E.: Over, meme, uterus, hipofiz ya da hipotalamus kaynaklıtümörler; gebelik ya da laktasyon; follitropin betaya karşı aşırıduyarlık; tanısı konmamış vajinal kanama; primer over yetmezliği;polikistik over hastalığına bağlı olmaksızın gelişen over kistleriya da büyümüş overler; gebelikle bağdaşması mümkün olmayan genitalmalformasyonlar; gebelikle bağdaşmayan myoma uteri.
Uyar.: Follitropin betaya karşı oluşan aşırı duyarlıkşimdiye kadar bildirilmemiş olmakla birlikte, anafilaktik yanıtolasılığı vardır; ilk enjeksiyonu doğrudan tıbbi gözlem altındauygulanmalıdır.
Yan E.: Follitropin beta ile tedavi edilen hastaların%5’inde istenmeyen overyen hiperstimülasyon görülmüştür. Çoğul gebelikve ektopik gebelik riskinde çok hafif bir artış saptanmıştır.
Etkileş.: Klomifen sitrat ile birlikte kullanımı folikülyanıtını artırabilir. GnRH agonistiyle hipofizer desensitizasyonoluşturulduktan sonra yeterli folikül gelişimini sağlayabilmekiçin daha yüksek doz follitropin beta kullanmak gerekebilir.
Doz Önerisi:Puregonsolüsyonu diğer başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Overlerin dışarıdan verilen gonadotrofinlere karşı oluşturduğuyanıt kişiden kişiye ve kişinin kendi içinde büyük değişiklik göstermektedir.Bu da standart bir doz şemasını imkansız kılar. Uygulanan doz, overlerinyanıtına bağlı olarak hastaya göre düzenlenmelidir. Anovülasyon: Genelde,ardışık tedavi şeması önerilmektedir. Uygulamaya genellikle 75IU FSH aktivitesiyle başlanır. Bu başlangıç dozuna en az 7 gün süreyledevam edilir. Overlerde yanıt sağlanmazsa folikül gelişimi ve/veyaplazma estradiol düzeyleri yeterli farmakodinamik yanıtı gösterenekadar günlük doz kademeli olarak artırılır. Estradiol düzeylerindekigünlük artışın %40-100 olması optimal kabul edilir. Daha sonra preovulatuvarkoşullar sağlanana kadar günlük doza devam edilir. Yardımla üreme programlarında kontrollü over hiperstimülasyonu:Bu amaçla pek çok protokol uygulanmaktadır.Başlangıç dozu olarak en az ilk 4 gün boyunca 150-225 IU önerilir. Dahasonra, over yanıtına bakılarak, doz hastaya göre ayarlanır. Klinikçalışmalarda 75-375 IU’lik sürek dozunun 6 ile 12 gün devam edilmesiyeterli bulunmuştur. Bazan tedavi süresinin uzatılması gerekebilir.Uygulama şekli: Puregon, yanında verilen çözücüde çözülerek hazırlanır.Hazırlanan çözelti zaman geçirilmeden uygulanmalıdır. Enjeksiyonunağrılı olmaması ve enjeksiyon yerinden oluşabilecek sızmanın minimumaindirilmesi için Puregon çözeltisi IM ya da SC yoldan yavaşça uygulanmalıdır
Purgyl Müshil Gazozu
Tartarik asit 22 g,sodyum bikarbonat 25 g/200 mL
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
End.:Bağırsaklarıntemizlenmesi ve kabızlığın giderilmesinde kullanılır.
Doz Önerisi: Aç karnına, büyüklere tam şişe, çocuklara yarımşişe, bir kerede içirilir
Puri-Nethol Tablet
Merkaptopürin
Ambalaj: 50 mgx25 tablet
End.:Akut lösemitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır veakut lenfoblastik lösemiyle akut miyeloid lösemide sürek tedavisindeözellikle endikedir. Aynı zamanda kronik granülositik lösemi tedavisindede kullanılır.
Kontr.E.:Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir.
Uyar.: Merkaptopürin, ancak bu tür ilaçların uygulanmasındadeneyimli doktorların kontrolü altında kullanılacak bir aktif sitotoksikajandır. Gebelikte her olguda fetusa gelebilecek olası tehlikeylehastaya sağlanması beklenen yarar arasında tercih yapılmalıdır.6-merkaptopürin alan anneler emzirmemelidir.
Yan E.:Başlıcayan etkisi lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonudur.İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve bliyer stazgörülmüştür. Bazan anoreksi, bulantı ve kusma kaydedilmiştir.6-merkaptopürin tedavisi sırasında oral ülserasyon kaydedilmişve nadiren de bağırsak ülserasyonu meydana gelmiştir. Nadirenateş ve deri döküntüsü görülebilir.
Etkileş.: Allopurinol 6-merkaptopürinin katabolizma hızınıazalttığından, birlikte uygulandıklarında, 6-merkaptopürininnormal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi şarttır. 6-merkaptopürinlebirlikte verilince varfarinin antikoagülan etkisinin engellendiğikaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve çocuklarda normal günlük doz 2.5mg/kg’dir. Ancak uygulamanın dozu ve süresi Puri-Nethol ile birlikteverilen diğer sitostatik ilaçların türleri ve dozlarına bağlıdır
Purinol Efervesan Granül
Metenamin 250 mg,metenamin anhidrometilensitrat 615 mg/ölçek
Ambalaj: 70 g’lik ambalaj.
End.:Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüridetedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistemenfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarlakontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak uygulanır. Akutüriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.
Kontr.E.: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyondakontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri nedeniyle gut hastalarındada kontrendikedir.
Uyar.: Yüksek dozları (3-4 hafta boyunca günde 8 g) idrarkesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminüri ve kanamayapabilir. Gebeliğin ilk aylarında güvenirliği saptanmamıştır.
Yan E.: Gastrointestinal rahatsızlıklar, hematüri, idraryolları ve üretra lezyonları yapabilir. Bazı hastalarda nadir olarakmide bulantısı, bazan kusma ve deride kırmızılıklar, stomatit,anoreksi, abdominal kramp, diyare, yaygın ödem, baş ağrısı, tinnitus,kas krampları görülebilir.
Etkileş.: Tiyazit diüretikler, karbonik anhidraz inhibitörleri,kristalüriye neden olacağı için sülfonamidler, idrar pH’sını yükselttiğiiçin sodyum bikarbonat ve asetazolamid ile birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi: Yemeklerden sonra ve yatarken olmak üzere günde4 kez 1-2 ölçek biraz ılık suda karıştırılarak eritilip içilir.6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 4 kez 1 ölçek, 6 yaşın altındakiçocuklarda 50 mg/kg/gün dozu 3’e bölünerek uygulanmalıdır.
Pursennid Draje
Senna glikozidleri12 mg (sennozid B 2.4-4.8 mg)
Ambalaj: 40 draje.
End.:Nörolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının radyolojik muayenesine hazırlık devresindekullanılır.
Kontr.E.:Spastikkabızlık, bağırsak tıkanması, elektrolit dengesinin bozulması(potasyum kaybı) durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Devamlı kullanımının bağırsak tembelliği yapabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibihallerde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde ancak hekim önerisiylekullanılmalıdır. İdrarı renklendirebilir, fazla miktarda su içilmelidir.Kramp, kolik ve bilinmeyen abdominal ağrısı olanlarda ve bulantısıbulunanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Özellikleyüksek doza bağlı abdominal kolik, diyare, bağırsak mukozası tahrişive elektrolit kaybı.
Etkileş.: Potasyum eksilmesine bağlı olarak, kardiyak glikozidlerinetkisini artırabilir. Antasitler ve simetidinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz laksatif amaçla erişkinlerde akşamlarıyatmadan önce 1-3 draje; 27.5 kg ve 6 yaşın üstündeki çocuklarda 1drajedir ve 2 drajeyi geçmemelidir
Pylorid FilmTablet
Ranitidin bizmutsitrat
Ambalaj: 400 mgx28 tablet.
End.:Duodenalülser ve selim gastrik ülser tedavi ve nükslerinin önlenmesindekullanılır. Helicobacter pylori eradikasyonunda ve nükslerin önlenmesinde amoksisilinveya klaritromisinle birlikte kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlılık gösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ranitidin ve bizmut böbreklerle elimine edilirve renal yetmezlikte ve yaşlılarda plazma düzeyleri artabilir.Aşırı böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Akut porfiri öyküsüolanlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Gebelikte kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kesinlikle gerekmiyorsa, kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bizmut içeren ilaçlar dışkıyı siyaha boyar. Nadirenkaşıntı, ciltte kızarıklık, döküntü ve anafilaksi bildirilmiştir.Diyare, karında rahatsızlık ve mide ağrısı gibi gastrointestinalrahatsızlıklar ve baş ağrısı bildirilmiştir.
Etkileş.: Ranitidin bizmut sitratın emilimi klaritromisinile birlikte verildiğinde artar. Bu artışın klinik önemi yoktur. Yiyeceklerbizmut emilimini azaltmakla birlikte, klinik olarak önemli değildir.
Doz Önerisi: Önerilen doz sabah ve akşam, yiyecekle birlikteveya değil, Peptik Ülser Tedavisinde: Duodenal ülserde günde 2 kez 1 tablet, 4 hafta, gerekirse4 hafta daha uzatılır. SelimGastrik Ülserde: Günde 2 kez 1 tablet, 8hafta süreyle. H.PyloriPozitif Duodenal Ülser Tedavisinde: İlk 2hafta için günde 2 kez 1 Pylorid tablet ile birlikte günde 4 kez 500 mg amoksisilinveya günde 4 kez 250 mg veya 3 kez 500 mg klaritromisin önerilir. İzleyen2 hafta daha tedaviye günde 2 kez 1 Pylorid tabletdozunda devam edilir


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 52 ziyaretçi (108 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=