Selâmün_aleyküm
  ilac kilavuzu V-W
 

V Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

V

Vagifem Vajinal Tablet
Estradiol 17b
Ambalaj: 25 µgxTek kullanımlık özel aplikatörler içinde 15tablet.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Vagi-hex Vajinal Tablet   Assos
Heksetidin
Ambalaj: 10 mgx12 tablet.
End.:Vajinalenfeksiyonların lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Gebeliğinilk trimesterinde ve heksetidine karşı bilinen bir hipersensitivite durumundakullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Lokal cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Nükslerinoluşmasını engellemek için ekstravajinal bölge ve kişinin cinsel partneri detedavi edilmelidir. Gebelik ve laktasyonda kullanımına ilişkin yapılmışkontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımındansakınılmalıdır. İlk trimester dışında, yalnız fayda/yarar ilişkisinindikkatlice değerlendirildiği hekim kararı ile kullanılır.
Yan E.:Nadirolgularda vajinal bölgede kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık ve ağrıgörülebilir. Ancak bu belirtiler genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez.Dirençli mantarların üremesinde artış görülebilir. Bu nedenle uygun bir izlemgereklidir. Süper enfeksiyon durumunda ilaç kesilmeli ve uygun bir tedavibaşlanmalıdır.
Doz Önerisi: 6 gün boyunca günde iki kez kullanılır. Vajinal tablet,sabahları ve akşam yatağa gitmeden önce, sırt üstü yatarken, vajinal kanaliçine derin olarak yerleştirilir. Şikayetler (kaşıntı, akıntı) daha öncekesilse bile tedavi 6 tam gün sürmelidir. Eğer tedavi daha kısa sürede bırakılırsanüksler ortaya çıkabilir. Mensturasyon sırasında tedavi kesilmemelidir. Doğumkontrolü için kullanılan bazı lateks ürünleri ile (örneğin; diyaframlar vekondomlar gibi) geçimsizlik riski vardır. Bu koruyucuların etkinliğiniazaltabilir
Valtrex FilmTablet
Valasiklovir
Ambalaj: 500mgx42 film tablet.
End.: Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Akut ve post herpetik nevralji dahil, zosterebağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak,ağrının giderilmesini hızlandırır.
Kontr.E.: Valasiklovir, asiklovir veyabunların formülasyonlarındaki herhangi bir maddeye aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Renal fonksiyon bozukluğundadoz ayarlaması yapılmalıdır. Valasiklovirin gebelikte kullanımınailişkin veri yoktur. Normal önerilen dozlarda, gebelikte ancak eldeedilecek yararların bilinmeyen olası risklerinden daha fazla olduğunainanılan durumlarda kullanılmalıdır. Valasiklovirin anne sütünegeçtiğine dair veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, emziren biranneye uygulanırsa, dikkat edilmesi önerilmektedir.
Yan E.: Hafif baş ağrısı ve bulantı ensık bildirilen advers etkilerdir.
Etkileş.: Böbrek fizyolojisini etkileyendiğer ilaçların asiklovirin plazma düzeylerini etkilemesi olasıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde herpes zoster enfeksiyonlarınıntedavisi için 1 g Valtrex, günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır. Yaşlılarda,böbrek fonksiyonları belirgin şekilde bozulmuş hastalar dışındadoz düzenlemesi gerekmemektedir. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır
Vancomycin DBL Flakon İV
Vankomisin HCl
Ambalaj: 500 mgx1 flakon :: 1 gx1 flakon
End.:Metisilinedirençli (b-laktamadirençli) stafilokokların neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisindeendikedir. Penisilinlere alerjik hastalar ile penisilinler ve sefalosporinlerdahil diğer antibiyotiklere yanıt vermeyen hastalarda vankomisineduyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır.Vankomisin, streptokoksik ve difteroid endokarditte tek başınaveya bir aminoglikozid ile birlikte kullanılır. Vankomisinin oraluygulanması, C. difficile’nin neden olduğu antibiyotiğe bağlı psödomembranözkolit tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Vankomisineaşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Vankomisinin hızlı tek doz uygulaması(örn. birkaç dakika içinde) aşırı hipotansiyon ve nadiren kalp durmasınaneden olabilir. Böbrek fonksiyonları bozuk olan kimselerde vankomisininaminoglikozidler, amfoterisin B, basitrasin, sisplatin gibi nörotoksikve/veya nefrotoksik potansiyelli sistemik veya topikal uygulananajanlar ile birlikte ya da art arda kullanılması halinde böbrek fonksiyonlarısürekli izlenmeli vedozlamalardan sonra gerekli önlemler alınmalıdır.Yaşlılardadoz ayarlanmalıdır. Vankomisin dokuyu tahriş edici özelliktedir;bu nedenle IV yoldan dikkatle uygulanmalıdır. Gebelerde kullanılmagüvenliği kanıtlanmadığından ancak çok gerekli olduğunda uygulanmalıdır.Vankomisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirenkadınlarda uygulamada dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Bazı hastalardatedavinin başlamasından 1-2 hafta sonra ya da 25 mg’lik total dozutakiben tedavinin kesilmesiyle yok olan nötropeni belirlenmiştir.Nadirentrombositopeni, agranülositoz oluşur. Nadiren anafilaksi, ilaçateşi, titreme ve kızarıklık oluşabilir. Vankomisinin hızlı birenfüzyon şeklinde uygulanması sırasında ya da hemen sonra hastalardahipotansiyon, hırıltı, dispne, ürtiker ya da kaşıntı gibi anafilaktoidreaksiyonlar gözlenebilir. Hızlı uygulanan enfüzyon vücudun üstkısmında kızarıklık (“kırmızı boyun”) ya da gögüs ve sırtta ağrı vekas spazmı yapabilir. Vankomisinin 60 dakika içinde yavaş enfüzyonlauygulanması halinde bu etkiler çok nadir oluşur.
Etkileş.: Vankomisin ile anestezik ilaçlarınaynı zamanda kullanılmalarının özellikle çocuklarda enfüzyonabağlı etkilerin görülme sıklığını artırdığı bildirilmiştir. Vankomisininamfoterisin B, aminoglikozidler, basitrasin, polimiksin B, kolistin,viomisin veya sisplatin gibi nörotoksik ve/veya nefrotoksik ajanlarlabirlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:Erişkinler: Genelde uygulanan IV doz 6 saatte bir 500mg veya 12saatte bir 1 g’dir. Her doz 10 mg/dakika’dan daha yavaş veya en az 60 dakikaveya daha uzun bir sürede uygulanmalıdır. Tedavinin toplam süresi enfeksiyonuntipine ve ciddiyetine ve hastadan alınan klinik yanıta göre belirlenir. Stafilokoksikendokarditte tedavi 3 hafta veya daha fazla olarak önerilmektedir. Çocuklar: Vankomisinin pediyatrik dozajı,başlangıçta 15 mg/kg’lik bir yükleme dozu sonrası, 6 saatte bir 10 mg/kg olarakhesaplanır. Herdoz en az 60 dakikalık bir sürede verilmelidir. İnfantlar ve Yenidoğanlar: Yenidoğanlar ve küçük infantlarda,toplam günlük IV doz daha düşük olabilir. Başlangıç dozu olarak 15 mg/kg, ilk 1hafta için 10 mg/kg 24 saatte bir ve 1 aylığa kadar sekiz saatte bir önerilir. Oral Uygulama:C.difficile antibiyotik psödomembranöz kolitiiçin erişkinlerde genellikle kullanılan toplam günlük doz, 7-10 gün boyunca 3veya 4 bölünmüş doz şeklinde 500 mg-2 g’dir. Çocuklarda toplam günlük doz, 3veya 4 bölünmüş doz olarak 40 mg/kg vücut ağırlığıdır. Toplam günlük doz 2 g’yigeçmemelidir. 500 mg’lik bir şişe içeriği 30 mL distile su veya deiyonize suile sulandırılarak hastaya içirilebilir veya nazogastrik tüpten verilebilir
Vankomisin HCl Abbott Flakon İV
Vankomisin HCl
Ambalaj: 500 mgx1 ve 10 flakon :: 1 gx1 ve10 flakon
End.:Metisilinedirençli (b-laktamadirençli) stafilokokların neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisindeendikedir. Penisilinlere alerjik hastalar ile penisilinler ve sefalosporinlerdahil diğer antibiyotiklere yanıt vermeyen hastalarda vankomisineduyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır.Vankomisin, streptokoksik ve difteroid endokarditte tek başınaveya bir aminoglikozid ile birlikte kullanılır. Vankomisinin oraluygulanması, C. difficile’nin neden olduğu antibiyotiğe bağlı psödomembranözkolit tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Vankomisineaşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Vankomisinin hızlı tek doz uygulaması(örn. birkaç dakika içinde) aşırı hipotansiyon ve nadiren kalp durmasınaneden olabilir. Böbrek fonksiyonları bozuk olan kimselerde vankomisininaminoglikozidler, amfoterisin B, basitrasin, sisplatin gibi nörotoksikve/veya nefrotoksik potansiyelli sistemik veya topikal uygulananajanlar ile birlikte ya da art arda kullanılması halinde böbrek fonksiyonlarısürekli izlenmeli vedozlamalardan sonra gerekli önlemler alınmalıdır.Yaşlılardadoz ayarlanmalıdır. Vankomisin dokuyu tahriş edici özelliktedir;bu nedenle IV yoldan dikkatle uygulanmalıdır. Gebelerde kullanılmagüvenliği kanıtlanmadığından ancak çok gerekli olduğunda uygulanmalıdır.Vankomisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirenkadınlarda uygulamada dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Bazı hastalardatedavinin başlamasından 1-2 hafta sonra ya da 25 mg’lik total dozutakiben tedavinin kesilmesiyle yok olan nötropeni belirlenmiştir.Nadirentrombositopeni, agranülositoz oluşur. Nadiren anafilaksi, ilaçateşi, titreme ve kızarıklık oluşabilir. Vankomisinin hızlı birenfüzyon şeklinde uygulanması sırasında ya da hemen sonra hastalardahipotansiyon, hırıltı, dispne, ürtiker ya da kaşıntı gibi anafilaktoidreaksiyonlar gözlenebilir. Hızlı uygulanan enfüzyon vücudun üstkısmında kızarıklık (“kırmızı boyun”) ya da gögüs ve sırtta ağrı vekas spazmı yapabilir. Vankomisinin 60 dakika içinde yavaş enfüzyonlauygulanması halinde bu etkiler çok nadir oluşur.
Etkileş.: Vankomisin ile anestezik ilaçlarınaynı zamanda kullanılmalarının özellikle çocuklarda enfüzyonabağlı etkilerin görülme sıklığını artırdığı bildirilmiştir.Vankomisinin amfoterisin B, aminoglikozidler, basitrasin, polimiksinB, kolistin, viomisin veya sisplatin gibi nörotoksik ve/veya nefrotoksikajanlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde genel günlük 2 g IV doz her 6 saattebir 500 mg veya her 12 saatte bir 1 g olarak verilir. Her doz, en az 60dakikalık bir periyod boyunca verilmelidir. Yaş ve şişmanlık gibidiğer faktörler genel günlük dozun ayarlanmasını gerektirir. Çocuklardagenel günlük IV doz 40 mg/kg vücut ağırlığı esasına göre hesaplanırve çocuğun 24 saatlik sıvı gereksinimi ile bölünerek verilebilir.Her doz en az 60 dakikalık pir periyotta verilir. Yenidoğanlar ve küçükbebeklerde toplam günlük doz daha düşük olabilir; 15 mg/kg’lik bir başlangıçdozu önerilir. Bu doz yenidoğanlarda yaşamın 1. haftası her 12 saattebir ve sonra 1 aylığa kadar her 8 saatte bir 10 mg/kg’lik doz ile takipedilir. Oral uygulama:C difficile’nin neden olduğu antibiyotiğe bağlı psödomembranözkolit için günlük toplam yetişkin dozu 7-10 gün süreyle 3-4’e bölünmüşdozlar olarak 500 mg-2 g’dir. Çocuklardaki toplam günlük doz 3 veya4’e bölünmüş doz olarak, 40 mg/kg vücut ağırlığıdır. Günlük toplam doz2 gramı geçmemelidir. Uygun doz suda çözülür ve hastaya içmesiiçin verilir. Seyreltilmiş doz nazogastrik tüple de verilebilir.Oral uygulama kolaylığı için, aroma şurupları da çözeltiye katılabilir
Vaqta Enjektör
Hepatit A virüs proteini
Ambalaj: Pediyatrik/Adölesan dozu: 0.5 mL’de 25 U hepatit A virüsproteini içeren kullanıma hazır enjektör :: Erişkindozu: 1 mL’de 50 U hepatit A virüs proteini içeren kullanıma hazır enjektör.
End.:Hepatit Avirüsünün neden olduğu enfeksiyonlara karşı aşılama için endikedir.Enfeksiyona yakalanma veya yayma riski bulunan 2 yaş ve üstü çocuklarda,adölesanlarda ve erişkinlerde aşılanma önerilmektedir.
Kontr.E.: Bu ürünün herhangi bir bileşeninekarşı aşırı duyarlılık.
Uyar.: Anafilaktik veya anafilaktoidreaksiyon oluşma riskine karşı hemen kullanılmak üzere adrenalindahil yeterli tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır. Kesingereklilik varsa gebe kadına verilmelidir. Vaqta’nın anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Pek çok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren kadınaVaqta uygulanırken dikkatli olunmalıdır.2 yaşından küçük infantlarda etkinliği ve güvenirlik profili henüzsaptanmamıştır.
Yan E.: Aşılamayı izleyen 5 gün boyuncaateş ve lokal şikayetler ve aşılamadan sonraki 14 gün boyunca sistemikbulgular yakınmalar gözlenmiştir. Enjeksiyon bölgesinde ağrı, duyarlılık,sıcaklık, eritem, şişlik, ekimoz görülebilir. Ateş (oral, 38.9°C), karınağrısı, diyare, kusma, baş ağrıs, farenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu,öksürük görülmüştür.
Etkileş.: Diğer aşılarla birlikte kullanımınıöneren veriler henüz mevcut değildir. Temas sonrası profilaksi veyahemen ve uzun süreli kombine korunma gerektiren bireylere (örn. yakındaendemik bölgelere gidecek olan yolcular) ayrı enjeksiyon bölgelerineayrı enjektörlerle IG ile birlikte Vaqta enjekte edilebilir.
Doz Önerisi: Deltoid bölgeye IM yolla enjekte edilmelidir.IV, intradermal veya SC yoldan enjekte edilmemelidir. Aşılama dizisibir primer doz ve aşağıdaki takvime göre verilen bir rapel dozdanibarettir. Pediyatrik/Adolesan: 2-17 yaş arası bireylere belirlenenbir tarihte tek doz 0.5 mL (25 U) ve 6-18 ay sonra 0.5 mL’lik bir rapel dozu(25 U) uygulanmalıdır. Erişkin:18 yaş veüstü erişkinlere belirlenen bir tarihte 1.0 mL’lik tek bir doz (50 U)ve 6 ay sonra 1.0 mL’lik rapel dozu (50 U) uygulanmalıdır. HAV’la Bilinen veya VarsayılanTemas/Endemik Bölgelere Yolculuk: İmmün Globulinle Birlikte Kullanım:Vaqta, ayrı enjeksiyon bölgeleri veenjektörler kullanılmak koşuluyla IG ile birlikte uygulanabilir.Vaqta aşılama takvimi yukarıda belirtildiğigibi uygulanmalıdır. Uygun IG dozajı için üreticisinin ürün sirkülerinebaşvurun. Vaqta’nın rapel dozu yukarıda belirtilen zamanlardauygulanmalıdır
Vasocard Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 tablet :: 10 mgx20ve 30 tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisindekiolağan başlangıç dozu günde tek doz 5 mg’dir. Gerektiğinde günlük dozmaksimum 10 mg’ye kadar yükseltilebilir
Vasolapril Tablet
Enalapril maleat
Ambalaj: 10 mgx20 tablet :: 20 mgx20 tablet
End.:ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonuntedavisinde endikedir. Hipertansiyonda tek başına veya özellikletiyazit grubu diüretikler olmak üzere diğer antihipertansif ajanlarlabirlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Enalaprileaşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde ACE inhibitörlerine bağlıanjiyoödem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklardave süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diğer ACE inhibitörleriyle olduğu gibi enalaprilile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazdaanjiyoödem oluşabilir. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefesalmada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemenkesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye edicilerveya potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalemiye yol açacak unsurlarınvarlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrekolarak da sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, posturalhipotansiyon, senkop, palpitasyon, göğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi,karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz,trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş, öksürük,dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme,proteinüri, glikozüri, cilt döküntüleri, tat kaybı, kas krampları,impotens, libido azalması, anjiyonörotik ödem, hiperpotasemive işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansifetkisi artabilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmasısakıncalıdır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid antienflamatuvarlarenalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisialtındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1x5mg ve daha sonra elde edilen yanıta göre 1-2×10-40 mg’dir. Hasta aynızamanda diüretik tedavisi görmekteyse başlangıç dozu günde 2.5mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisineyardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır
Vasoplan Ampul
Pentoksifilin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ve 5 ampul
Vasoserc Tablet   Abdi İbrahim
Betahistin 2HCI
Ambalaj: 8 mgx30 tablet
End.:Menierehastalığı ve Meniere benzeri sendromların (şiddetli vertigo nöbetleri,kulak çınlaması, ilerleyici işitme kaybı, bulantı, kusma) tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Feokromositomahastalığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bronş astması olan hastaların tedavisinde dikkatgerekir. Gebelerdekullanımı önerilmez.
Yan E.:Betahistintedavisi sırasında nadiren dispepsi dahil gastrointestinal sistemeilişkin yakınmalar, baş ağrısı, ciltte döküntü ve kaşıntı bildirilmiştir.
Etkileş.: Teorik olarak betahistin ile antihistaminiklerarasında bir antagonizma beklenirse de, böyle bir etkileşme bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Genel başlangıç dozu, tercihen yemekle alınan günde 3kez 1-2 tablettir. Sürek tedavi dozu günlük 3-6 tablet arasında değişir
Vasoxen Tablet
Nebivolol
Ambalaj: 5 mgx28 çentikli tablet.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Vasoxen’e aşırı duyarlılığı olanlar. Karaciğer yetmezliği veyakaraciğer fonksiyonu bozukluğunda. Gebelik ve laktasyon. b-adrenerjik antagonistler aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:Kardiyojenik şok. Kontrol edilmeyen kalp yetmezliği. Hasta sinus sendromu, sinoatriyalblok dahil. İkinci ve üçüncü dereceden blok. Bronkospazm ve bronşiyal astımhikayesi olanlarda. Tedavi edilmemiş feokromasitoma. Metabolik asidoz.Bradikardi (kalp atım hızı <50 atım/dak). Hipotansiyon. Şiddetli periferikdolaşım bozukluğu.
Uyar.: Beta blokajın sürdürülmesiindüksiyon ve intübasyon sırasındaki aritmi riskini azaltır. Eğer cerrahigirişim hazırlığı sırasında beta blokaja ara verilecekse, b-adrenerjik antagonistler en az 24saat önce kesilmelidir. Genel olarak, b-adrenerjik antagonistler tedavi edilmemiş konjestifkalp yetmezlikli hastalarda, durumları stabilize oluncaya kadarkullanılmamalıdır. İskemik kalp hastalığı olan hastalarda, b-adrenerjik antagonist tedavisiyavaş yavaş (örn. 1-2 haftadan uzun) kesilmelidir. Gerekirse, angina pektorisyaşanmasını önlemek amacıyla başka bir tedavi eş zamanlı olarak başlamalıdır. b-adrenerjik antagonistlerbradikardiye yol açabilirler: Hasta bradikardi izlenimi veren semptomlaryaşarsa dozaj azaltılmalıdır. Vasoxen diyabetik hastalarda glukoz düzeylerini etkilemez.Ancak, nebivolol hipogliseminin bazı semptomlarını (taşikardi, palpitasyon)maskeleyebileceğinden, şeker hastalarında dikkatli olunmalıdır. Kronikobstrüktif pulmoner bozukluğu olan hastalarda, havayollarındaki konstriksiyonşiddetlenebileceğinden b-adrenerjikantagonistler dikkatli kullanılmalıdır. Araç veya makine kullanırken bazen başdönmesi ve yorgunluk hissinin oluşabileceği dikkate alınmalıdır.
Yan E.:İstenmeyenetkilerin çoğu hafif veya orta şiddettedir. En sık rastlanan istenmeyen etkiler(görülme sıklığı %1-10 arasında) baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk veparestezidir. Hastaların en az % 1′inde rastlandığı bildirilen diğer istenmeyenetkiler: Diyare, konstipasyon, bulantı, dispne ve ödemdir.
Etkileş.:b-adrenerjik antagonistleri, kontraktilite veatriyo-ventriküler ileti üzerine negatif etkileri nedeniyle verapamil vediltiazem gibi kalsiyum antagonistleri ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Atriyal ileti zamanı üzerine etkileri ile negatif inotropiketkileri potansiyelize olabileceğinden, b-adrenerjik antagonistleri Sınıf I anti-aritmik ilaçlarve amiodaron ile birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir. b-adrenerjik antagonistlerinanesteziklerle birlikte kullanılması refleks taşikardi ve hipotansiyon riskiniarttırır. Hastanın Vasoxen kullandığı anesteziste bildirilmelidir. Sempatomimetikbileşikler b-adrenerjikantagonistlerin etkilerine ters etkiyebilirler. b-adrenerjik bileşikler, hem alfa hemde b-adrenerjik etkili sempatomimetikbileşiklerin karşıtsız a-adrenerjikaktivitelerinin (hipertansiyon riski, aşırı bradikardi ve kalp bloğu) ortayaçıkmasına yol açabilir. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve fenotiyazinlerinbirlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkiyi artırabilir.
Doz Önerisi: Doz günde bir tablettir (5 mg). Diğerantihipertansiflerle kombinasyonu: b-blokerler tek başlarına veya diğer antihipertansiflerlebirlikte kullanılabilirler. Bu güne kadar, additif bir antihipertansif etki Vasoxen 5 mg, hidroklorotiyazit 12.5-25 mgile kombine edildiğinde gözlenmiştir. Renal yetmezlikli hastalar: Böbrekyetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg’dir. Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Karaciğer yetmezlikli veya karaciğerfonksiyonu bozuk hastalardaki veriler kısıtlı olduğundan, kullanımıkontrendikedir. Yaşlılar: 65 yaşın üzerindeki hastalar için önerilen başlangıç dozugünde 2.5 mg’dir. Gerekirse, günlük doz 5 mg’ye artırılabilir
Vastarel Tablet
Trimetazidin HCI
Ambalaj: 20mgx60 tablet.
End.:Anginapektoris krizlerinin önlenmesinde; korya-retinal vasküler bozukluklarda;akufen, vasküler kökenli vertigolar ve Meniere sendromunda endikedir.
Kontr.E.:Trimetazidinekarşı aşırı duyarlık, yeterli çalışmanın olmaması nedeniyle gebelerdeve emziren annelerde (tedbir olarak) kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Yeterli çalışmanın olmamasınedeniyle çocuklarda kullanılmaması önerilmektedir.
Yan E.:Son derecenadir ve tedavinin kesilmesini gerektirmeyen nonspesifik bulantıve kusma gibi gastrointestinal yakınmalar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 2 veya 3 drajelik doz (yemeklerde alınmaküzere) yeterlidir
Vazkor Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Gerek hipertansiyonda gerekse anjinada başlangıçdozu günde 1 kez 5 mg’dir. Bu doz, hastanın yanıtına göre günde 1 kez10 mg’ye kadar artırılabilir. Yemeklerden önce veya sonra alınabilir
Vectavir Krem
Pensiklovir
Ambalaj: %1x 2 g tüp.
End.:Uçuk(herpes labialis) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Pensiklovirekarşı bilinen aşırı duyarlık.
Uyar.:Gebelik ve emzirme sırasında ancak hastanın sağlayacağıyarar, tedaviye bağlı potansiyel risklerden daha üstün olduğundakullanılmalıdır.
Yan E.:Geçiciyanma, batma, uyuşukluk görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlere (16 yaş ve üstü ile yaşlılar) gün içindeyaklaşık iki saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Tedaviye 4 gün devamedilmelidir. Tedaviye enfeksiyonun ilk belirtisinden itibaren mümkün olduğukadar erken başlanmalıdır. Sadece dudakların üzerinde ve ağzın etrafındaki uçukyaralarında kullanılmalıdır
Vegabon Tablet
Alendronat
Ambalaj: 70 mgx4 tablet
End.: Postmenopozal osteoporozun tedavisi ve önlenmesinde veosteoporozlu erkeklerde kemik kütlesinin artırılmasında endikedir.
Kontr.E.: Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofageal boşalmayıgeciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayakta veya dik pozisyondaduramamak; etkin maddeye aşırı duyarlık ve hipokalsemi durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Alendronat ile tedaviye başlamadan önce hipokalsemi ve Dvitamini eksikliği gibi kalsiyum ve mineral metabolizması bozuklukları tedaviedilmelidir. Alendronat diğer bifosfonatlarda olduğu gibi üst gastrointestinalmukozada lokal iritasyonlara neden olabilir. Alendronat aktif üstgastrointestinal problemleri (disfaji, özofageal hastalıklar, gastrit,duodenit, ya da ülser gibi) olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.Gece yatarken veya sabah kalkmadan alınmamalıdır. Gebelik boyunca sadecepotansiyel yarar, anne ve fetusun maruz kalacağı potansiyel riski haklıgösteriyorsa kullanılmalıdır. Emzirenlerde kullanımı tavsiye edilmez.
Yan E.: Abdominal ağrı, dispepsi, özofageal ülser, disfaji veabdominal gerginlik görülmüştür. Nadiren döküntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ekolarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas- iskelet ağrısı (kemik, kas ya daeklem), kabızlık, diyare, gaz, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas krampları,gastrit, gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu, orofarengealülserasyon, özofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit, ürtiker veanjiyoödemi içeren aşırı duyarlık reaksiyonları.
Etkileş.: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir. Vegabon’dan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saatbeklenmelidir.
Doz Önerisi: Günün ilk yiyecek, içecek veya ilacından en az 30-60dakika önce, oturur durumda iken veya ayakta iken yalnızca 1 bardak suylaalınmalıdır. En az 30 dakika ve kahvaltı yapılana kadar yatılmamalıdır. Alınankalsiyum, D vitamini yetersiz ise hastalara kalsiyum ve D vitamini desteğisağlanmalıdır. Postmenopozal osteoporoz tedavisinde, başka bir şekildekullanımı tavsiye edilmemişse haftada bir kere 70 mg (1 tablet) veya günde birkere 10 mg olup 2-3 yıl kadar devam edilir. Osteoporozlu erkeklerde kemikkütlesini artırmak için uygulanan tedavide tavsiye edilen doz günde bir kez 10mg veya haftada bir kere 70 mg’dir
Vendal Retard FilmTablet
Morfin HCl
Ambalaj: 10 mgx30 tablet :: 30 mgx30 tablet :: 60 mgx30 tablet :: 100 mgx20 tablet.
End.:MorfinHCl, uzun süren ve şiddeti nedeniyle narkotik olmayan analjeziklerletedavi edilemeyen postoperatif ağrılar, kanser ağrıları gibi endikasyonlardakullanılır.
Kontr.E.: Solunum sistemi depresyonu, obstrüktif solunumyolu hastalıkları veya solunum ile ilintili hastalıkları (astımgibi) olgularda uygulanmamalıdır. İlaç bağımlılığı olan veya buyönde eğilimi olan olgularda uygulanmaz. Etkin maddeye ve diğer narkotikanaljeziklere duyarlığı olduğu bilinen olgularda kontrendikedir.Prostat büyümelerindekullanılmaz, tam blok oluşturabileceği için mesane duvarı yırtılmalarınaneden olabilir. Epilepsililerde, bebeklerde, kafa içi basıncınınyüksek olduğu durumlarda, böbrek üstü bezi disfonksiyonlarındakullanılmamalıdır. Akut karaciğer yetmezliği veya karaciğerdeişlev kaybıyla birlikte olan olgularda, gebelerde, emzirenlerde,bebeklerde, preoperatif yatıştırıcı olarak uygulanmaz. Safra kesesive üriner sistem koliklerinde ilk seçim olarak kullanılmamalıdır.
Uyar.: Morfin HCl, sadece hekim kontrolüaltında uygulanabilir. Bunun en önemli nedenleri, sık aralıklarlave uzun süreli alımlarda bağımlılık oluşturma potansiyelinin oluşuve yan etkilerde karşılaşılabilen risklerdir.
Yan E.: Tedavi başlangıcında mide bulantısıve kusma görülebilir. Gerekmesi halinde bir antiemetik kullanımındasakınca yoktur. Ayrıca yorgunluk, depresyon hali veya çevreye ilgisizlik,kabızlık (bu durumda sürekli lifli gıdalar verilmesi veya laksatifleruygulanabilir), sindirim sisteminde kramplar, öksürük refleksindekesilme, safra akımında azalma ve bununla ilintili sindirim sistemiyakınmaları, bradikardi, baş dönmesi, hipotansiyon ortaya çıkabilmektedir.Miyozis, libido azalması, kaşıntı ile birlikte deri döküntüleriortaya çıkabilir.
Etkileş.: Santral sinir sistemini depreseeden alkol veya anestetikler, hipnotikler, antidepresanlar, nöroleptiklerveya santral etkili kas gevşeticilerin etkisini güçlendirir. MAOinhibitörleri veya simetidin ile birlikte uygulanması sırasındaciddi yan etkiler oluşabilir.
Doz Önerisi: Tabletler bir bütün olarak, çiğnenmeden ve kırılmadanalınmalı, su içinde çözülmemeli veya ezilmemelidir. Genel bir kuralolarak doz sabah ve akşam birer tablet (30 veya 100 mg), 24 saatte 2tablettir. Her iki dozun arasında 12 saat olmasına dikkat edilmelidir.Dozaj yönünden olguya uygun, mümkün olan en düşük doz uygulanmalıdır.Ağrının artması veya tolerans gelişimi sonucu daha önceden verilendozun yeterli olmaması durumunda, doz hekim kontrolü altında artırılmalıdır
Venofer Ampul IV
Ferrik-hidroksit-sukrozkompleksi 2.7 g (=100 mg demir III’e eşdeğerde)
Ambalaj: 5mLx5 ampul.
End.:Demir III’eeşdeğerde ferrik-hidroksit-sukroz kompleksi, hızlı ve güvenli demir ikamesininöngörüldüğü demir eksikliklerinde (örneğin, cerrahi girişim öncesi vesonrası, otolog kan transfüzyonu, oral tedaviye yanıt vermeyen veyaintolerans gösteren hastalar, kronik kan kaybı olguları, malabsorpsiyon gibi)ve eritropoietin ile tedavi sırasında görülen fonksiyonel demir eksikliklerindeendikedir.
Kontr.E.:Hemokromatozis,hemosiderozis, hemolitik anemiler, ciddi karaciğer sirozu, hepatit A(epidemik hepatit) varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde kullanılırken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Çok seyrekolarak bazı olgularda anafilaktik reaksiyonlara raslanmıştır. Tümanafilaksilerde olduğu gibi, şok gelişmesi olasılığına karşı gerekli önlemleralınmalıdır.
Doz Önerisi: 1. gün 2.5 mL, 3. gün 5 mL ve sonraki dönemlerdehemoglobin düzeyine göre haftada 2×5 mL. Duyarlığı olan hastalarda, uygulamasırasında kan çekmek suretiyle Venofer sulandırılabilir. IV uygulama çok yavaş bir şekilde (1mL/dak) yapılmalıdır. Enjeksiyon işleminden sonra hastanın kolu uzatılır.Paravenöz enjeksiyondan sakınılmalıdır. “Gerektiği anda” 1 ampul içeriği 100mL %0.09’luk NaCl ile sulandırılarak IV perfüzyon şeklinde de verilebilir.Sulandırılmış Venofer 15-30 dakikada perfüze edilmelidir. Çocuklar için günlükmaksimal dozlar: 5 kg’ye kadar 1.25 mL (¼ ampul); 5-10 kg 2.5 mL (½ ampul);10-20 kg 3.75 mL (¾ ampul); 20 kg üstü için 5 mL (1 ampul
Venoruton Forte Tablet
Okserutin
Ambalaj: 500 mgx30 tablet.
End.: Kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlar(ağrılı, yorgun, şiş, ağır bacaklar, kramplar, parestezi); postflebitiksendrom, beslenme bozuklukları, varikoz dermatitler ve varikoz ülserler; skleroterapive varis egzersizinde yardımcı ilaç olarak; hemoroid semptomları (ağrı,eksudasyon, kaşıntı ve kanama) ve komplikasyonları; gebeliğin 4. ayındanitibaren olmak üzere, gebelik sırasında görülebilen venöz yetmezlik vehemoroidler; radyoterapiyi izleyen damar ve mukoza lezyonlarının önlenmesi vehafifletilmesi; diyabete, hipertansiyona ve ateroskleroza eşlik edenretinopatilerde yardımcı tedavi olarak ve amaurosis fugax ataklarınınönlenmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Okserutineveya diğer rutozitlere karşı aşırı duyarlı olanlarda ve ayrıca gebeliğin ilk 3ayında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Genel klinik bir uygulama olarak gebeliğin ilk 3ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Ender olarak deride döküntüler, minör gastrointestinalbozukluklar, baş ağrısı ve kızarma gibi hafif yan etkiler kaydedilmiştir.
Doz Önerisi:Venözbozuklukların tedavisi:Yemeklerle birlikte günde 2 kez 1 Venorutonforte tablet. Semptomlar genellikle 2 haftaiçerisinde düzelir. Bu dozaja, semptomlar ve ödem tamaman kayboluncaya kadardevam edilmesi önerilir. Daha sonra tedaviye ara verilebilir (sağlanmış olandüzelme, tedavi durdurulduktan sonra en az 4 hafta devam eder) ve semptomlartekrarlayacak olursa, yukarıda belirtilen dozlar yeniden uygulanır. Radyoterapinin sekonderetkileri: Radyoterapiboyunca, semptomlar ortadan kalkıncaya kadar, yemeklerle birlikte günde 2 defa1 tablet. Retinal damar hastalıkları: En iyi sonuçlar, günde 1-2 g’ye kadaryükselebilen, yemeklerle birlikte günde 2 defa 1 veya 2 tablet Venoruton forte’a eşdeğer dozlarla alınmıştır
Ventide İnhaler
Salbutamol 100 µg,beklometazon dipropiyonat 50 µg/doz
Ambalaj: 200 dozluk ambalaj.
End.:Obstrüktifalt solunum yolu hastalıklarında, salbutamol ve beklometazonundüzenli dozlarına gereksinim duyulan hastalarda kullanılır. İlkuygulanacak tedavi için uygun olmayıp, inhale kortikosteroid tedavisinebaşlanmış hastalarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.İntravenöz salbutamol veya bazan salbutamol tabletleri plasentaprevia, ante-partum hemoraji veya gebelik toksemisi gibi komplikasyonlargöstermeyen erken doğum sancılarının önlenmesinde kullanılmaklaberaber, inhale salbutamol müstahzarları, prematüre doğumlarıntedavisi için uygun değildir. Gebelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır.
Uyar.:Astım tedavisindenormal olarak basamaklı bir tedavi uygulanmalı ve hastanın yanıtıklinik olarak ve akciğer fonksiyon testleriyle yakından izlenmelidir.Ventideİnhaler akut astımkrizleri için değil, astımın uzun süreli rutin tedavisi için kullanılır.
Yan E.:Dozun ardındanhemen hırıltıda artış ile paradoksal bronkospazm oluşabilir. Bu durumhemen çabuk etkili bir bronkodilatör ile tedavi edilebilir.
Etkileş.: Propranolol gibi nonselektif b-blokerlerle birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3 veya 4 kez 2 inhalasyonve çocuklarda 2, 3 veya 4 kez 1 veya 2 inhalasyondur
Ventodisks Disk
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 200 µg/dozx8 dozluk 7 rotadisk ve 8 dozluk 7 rotadiskile 1 adet diskhaler.
End.:Semptomlaroluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizininortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örneğin egzersiz,kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda)semptomları önleyici olarak kullanılır. Özellikle hafif, orta veşiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır. Ancak,salbutamola güvenilerek düzenli kortikosteroid tedavisinebaşlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.
Kontr.E.:Geçmişindeaşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte sağlanması beklenenyarar, fetüse olası etki riskinden büyük ise düşünülmelidir. Muhtemelen anne sütüne geçtiğinden,beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskini dengelemedikçeemziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:İskeletkaslarında hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titremeen çok ellerde belirgindir. Nadiren baş ağrıları bildirilmiştir.Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyiciküçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyonve kollaps gibi aşırı duyarlık reaksiyonları çok nadir olarak raporedilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. İnhalasyontedavisinde, inhalasyonun ardından hemen hırıltıda artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Etkileş.:Propranololgibi selektif olmayan b-bloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Akut bronkospazmların giderilmesi için erişkinlerde200-400 µg ve çocuklarda 200 µg kullanılır
Ventolin IV Enfüzyon
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 5mg/5 mLx10 ampul.
Ventolin Enjeksiyon
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 0.5 mg/1 mLx5 ampul.
Ventolin İnhaler
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 100 µg/dozx200 dozluk aerosol
Ventolin Nebules
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 2.5 mg/2.5 mLx20 nebül.
Ventolin Şurup
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 2 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
Ventolin Tablet
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 2 mgx100 tablet :: 4 mgx100 tablet
End.:Semptomlaroluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizininortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örneğin egzersiz,kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda)semptomları önleyici olarak kullanılır. Özellikle hafif, orta veşiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır. Ancak,salbutamola güvenilerek düzenli kortikosteroid tedavisinebaşlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.
Kontr.E.:Geçmişindeaşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir. İntravenöz salbutamolve bazan salbutamol tabletleri erken doğum sancılarının önlenmesindeplasenta previa, ante-partum hemoraji veya gebelik toksemisi gibikomplikasyonlar dışında kullanılmasına rağmen, inhale salbutamolmüstahzarları gebelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelikte sağlanması beklenenyarar, fetüse olası etki riskinden büyük ise düşünülmelidir. Muhtemelen anne sütüne geçtiğinden,beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskini dengelemedikçeemziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:İskeletkaslarında hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titremeen çok ellerde belirgindir. Nadiren baş ağrıları bildirilmiştir.Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyiciküçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyonve kollaps gibi aşırı duyarlık reaksiyonları çok nadir olarak raporedilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. İnhalasyontedavisinde, inhalasyonun ardından hemen hırıltıda artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Etkileş.:Ampul, inhalerve disk: Propranolol gibi selektif olmayan b-bloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.Nebulizerve Şurup: MAOinhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen hastalaraverilirken salbutamolun dolaşım sistemi üzerine etkileri artabileceğindenaşırı dikkat gösterilmelidir. Tablet: Diğer oral sempatomimetik ajanlarla kombineedilmemelidir. Salbutamolun kardiyovasküler sistem üzerindekietkisini artırabileceğinden MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarlatedavi edilen hastalara salbutamol dikkatli verilmelidir. Tabletformları da propranolol gibi nonselektif b-bloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Ventolin Enfüzyon: IV enfüzyon çözeltisi kullanılmadan önce seyreltilmelidir.Ağır bronşspazmı ve status astmatikusta dakikada 3-20 µg genellikle yeterlidir. Başlangıçdozu olarak dakikada 5 µg önerilir, hastanın ilaca yanıtına görede uygun ayarlamalar yapılabilir. Enfüzyon için uygun bir çözelti,10 µg/ml salbutamol dozu sağlayacak şekilde 5 mL Ventolin IV Enfüzyon çözeltisi 500 mL’lik bir enfüzyonçözeltisinde, örneğin sodyum klorür ve dekstroz enjeksiyonu BP’deseyreltilerek hazırlanır. Erken doğum sancılarının kontrol altına alınmasında yukarıda belirtilen şekildeseyreltilmiş çözelti kullanılır. Rahim kasılmalarını kontrol etmekiçin genellikle dakikada 10-45 µg enfüzyon hızı yeterlidir. Başlangıçhızı olarak, dakikada 10 µg uygulanır. Rahim kasılmaları kesildiktensonra enfüzyon hızı bir saat aynı düzeyde tutulmalı ve sonra 6 saatlikaralarla %50 oranında azaltılmalıdır. Tedaviye günde 3-4 kez oralolarak alınan Ventolin Tablet 4 mg ile devam edilebilir. Ventolinİnhaler: Günlükkullanım dozu 1-2 inhalasyondur (maksimum 8 inhalasyon). VentolinNebules: Hekimgözetimi altında nebulizer ile kullanılır. Başlama dozu 2.5mg’dir. Bu doz 5 mg’ye kadar çıkartılabilir. Tedavi 1 nebulizer ile günde 4kez tekrarlanabilir. Günde 40 mg’ye kadar olan dozlar hastanede sıkımedikal gözetim altında uygulanabilir. VentolinŞurup: Erişkinlerdeve 14 yaşın üzerindeki çocuklarda başlangıç dozu günde 3-4 kez 2-4 mg’dir(1-2 ölçek). 6-14 yaş arası çocuklarda başlangıç dozu günde 3-4 kez 2mg’dir (1 ölçek). 2-6 yaş arası çocuklarda vücut ağırlığı başına 0.1mg/kg, günde 3 kez verilerek başlanır. Bu başlangıç dozu günde 3 kere2 mg’yi (1 ölçek) geçmemelidir.Ventolin Tablet: Günlük doz erişkinler için 3-4kez 4 mg’dir. Yeterli bronkodilatasyon sağlanamazsa tek bir doz 8mg’ye, günde maksimum 4 kez 8 mg’ye artırılabilir. Yaşlılarda ve b-adrenerjik uyarıcılara normaldendaha duyarlı olduğu bilinenlerde günde 3-4 kez 2 mg’lik başlangıç dozutavsiye edilir. 6-12 yaş arası çocuklarda günde 3-4 kez 2 mg’lik başlangıçdozu, bu dozda yeterli yanıt alınamaması durumunda dozaj kademeliolarak artırılabilir. Günlük maksimum doz 24 mg’yi geçmemelidir.12 yaşından büyük çocuklarda günde 3-4 kez 2-4 mg tavsiye edilir. Yeterliyanıt alınamaması durumunda doz kademeli olarak dikkatle 4x8mg’ye artırılabilir. Maksimum günlük doz 32 mg’yi geçmemelidir
Vent-o-sal İnhaler
Salbutamol sülfat100 µg/doz
Ambalaj: 200dozluk aerosol
End.:Astım,bronkospazm ve/veya reversibl havayolu obstrüksiyonunda kullanılır.
Kontr.E.:Salbutamolaaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Paradoksal bronkospazm oluşturabilir. Bazı hastalardakalp üzerinde atım hızı, kan basıncı gibi ölçülebilir ve/veya bunlara aitsemptomatik etkiler ortaya çıkartabilir. EKG’de değişiklik meydana getirebilir.Gebelikte kullanımı ancak annenin elde edeceği fayda fetüsün maruz kalacağıpotansiyel riskten fazla ise ilaç kullanılır. İlacın beklenen yararlarıherhangi bir potansiyel riski dengelenmedikçe emziren annelerde kullanımıönerilmez.
Yan E.: İskelet kaslarında tremor meydana getirebilir, bu durumözellikle ellerde belirgindir. Periferik vazodilatasyon ile birlikte veya tekbaşına taşikardi meydana gelebilir. Baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. İnhalesalbutamol ile ağız ve boğaz irritasyonu meydana gelebilir.
Etkileş.:Ppropranololgibi selektif olmayan beta-bloker bir ilaçla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Akut bronkospazmın giderilmesinde: Erişkinlerde 1-2 puf, çocuklarda 1 puf, gerekirse doz 2pufa çıkartılabilir. Egzersiznedeniyle oluşan bronkospazmın profilaksisinde: Erişkinlerde egzersizden 15 dakika önce 2 puf, çocuklardaegzersizden 15 dakika önce 1 puf, gerekirse doz 2 pufa çıkartılabilir. Sürek veya profilaktik tedavide: Erişkinler günde 3-4 kez 1 puf (en fazla 3-4 kez 2 puf),çocuklarda günde 3-4 kez 1 puf (en fazla 3-4 kez 2 puf
Vepesid Ampul
Etopozid
Ambalaj: 100mg/5 mLx1 ampul
End.:RefrakterTestis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahi tedavi, kemoterapi veradyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter) testis tümörlerindediğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavide kullanılır. Küçük Hücreli AnaplastikAkciğer Tümörleri: Diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine kullanılır(İlk bulgular etopozidin diğer hücre tipleriyle gelişmiş akciğerkanserlerinde de etkili olabileceğini göstermiştir). Hodgkin hastalığı,malign (hodgkin dışı) lenfomalar (özellikle histiositik tip) ve akutnon-lenfositik lösemi (ANLL).
Kontr.E.: Etopozide karşı daha önce aşırıduyarlığı saptananlarda ve şiddetli karaciğer disfonksiyonluhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Etopozid, kanser kemoterapötikajanların kullanımında deneyimli bir doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilen ciddi miyelosüpresyonolabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm, dispne ve hipotansiyonlaortaya çıkabilecek olası bir anafilaktik reaksiyona karşı hazırlıklıolunmalıdır. Gebelerde kullanıldığında fetal hasar yapabilir. Annesütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Etopozidden dolayı annesütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceği için ilacın anneiçin önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesi veya ilacındurdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.
Yan E.: Miyelosüpresyon, lökopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipotansiyon, periferik nöropati, uykuhali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kötü tat, ateş, döküntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçicikortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.
Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ile etopozidkullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu faz olmadanoluşabilen akut löseminin meydana gelebildiği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.
Doz Önerisi: Normal Vepesid dozu 1-5 günler arasında günde 50-100 mg/m2/veyaher 3-4 haftada bir 100 mg/m2/gün, 1, 3, 5. günlerde kullanılmasıdır.Tedavi edilecek hastalık için onaylanmış diğer ilaçlarla kombinekullanılır. Doz ayarlanırken kombine edilen diğer ilaçların miyelosüpresifetkisi, önceden yapılmış X ışını tedavisi veya kemik iliği rezerviniazaltmış önceki kemoterapi göz önüne alınmalıdır. 21 günden dahasık aralarla verilmemelidir. Vepesid enjektabl, kullanılmadan ‰9 sodyum klorür solüsyonuylaseyreltilmelidir. Konsantrasyonu 0.2-0.4 mg/ml olmalıdır.
Vepesid Kapsül
Etopozid
Ambalaj: 50 mgx20 kapsül
End.:RefrakterTestis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahitedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter)testis tümörlerinde diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavidekullanılır. Küçük Hücreli AnaplastikAkciğer Tümörleri: Diğer kemoterapiajanlarıyla kombine kullanılır (İlk bulgular etopozidin diğer hücretipleriyle gelişmiş akciğer kanserlerinde de etkili olabileceğinigöstermiştir). Hodgkin hastalığı, malign (hodgkin dışı) lenfomalar(özellikle histiositik tip) ve akut non-lenfositik lösemi (ANLL).
Kontr.E.: Etopozide karşı daha önce aşırı duyarlığı saptananlardave şiddetli karaciğer disfonksiyonlu hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Etopozid, kanser kemoterapötik ajanların kullanımındadeneyimli bir doktor gözetimi altında kullanılmalıdır. Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilenciddi miyelosüpresyon olabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm,dispne ve hipotansiyonla ortaya çıkabilecek olası bir anafilaktikreaksiyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gebelerde kullanıldığındafetal hasar yapabilir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Etopozidden dolayı anne sütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceğiiçin ilacın anne için önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesiveya ilacın durdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.
Yan E.: Miyelosüpresyon, lökopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipotansiyon, periferik nöropati, uykuhali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kötü tat, ateş, döküntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçicikortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.
Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebildiği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir. Doz Önerisi: Etkili oral doz, etkili IV dozun, (en yakın 50mg’ye yuvarlanarak) yaklaşık iki katıdır. Her 3-4 haftada bir 100-200mg/m2/gün dozunda arka arkaya 5 gün ya da yine 3-4 haftada bir 200mg/m2/gün dozunda 1, 3 ve 5. günlerde verilir. Bu şekildeki tedaviperiyotları 3-4 kez uygulanır. Her bir tedavi periyodunda uygulanantotal doz 650 mg/m2’yi geçmemelidir. Bu doz önerisi monoterapi içindir.Kemik iliği rezervini azaltmış olan önceki radyoterapinin ve kemoterapininetkisi ya da kombine terapide kullanılan diğer ilaçların miyelosüpresifetkileri göz önüne alınarak dozaj ona göre ayarlanmalıdır. Kapsüller mide boşken alınmalıdır
Veraljin Tablet
Metamizol sodyum
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: 15 yaşından büyük gençler ve yetişkinlerde birkerelik doz 1-2 tablet, günlük maksimum doz 4×2 tablete kadardır. Tabletlerbiraz sıvıyla çiğnenmeden yutulmalıdır
Vermazol Çiğneme Tableti
Mebendazol
Ambalaj: 100 mgx6 ve 30 tablet.
End.:Tek veyamikst enfestasyonlarda, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Capillaria philippinensis,Gnathostoma spinigerum, Echinococcus multilocularis, E. granulosus ve Trichinella spiralis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Mebendazole aşırı duyarlığı olanlarda,ülseratif kolitte ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Tedavinin etkisiyle hareketsizhale geçen veya ölen parazitlerin atılımı sırasında bazan bulantı,karın ağrısı ve diyare görülebilir. Gebelerde sadece potansiyelyararın fetus için potansiyel zarardan yüksek bulunduğu durumlardakullanılmalıdır. Emziren bir annelere verilirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Geçici abdominal ağrı, diyare,bulantı ve kusma gibi yakınmalar görülebilir. Ancak hidatik kist nedeniyle yüksekdozlu tedavilerde alerjik reaksiyonlar, karaciğer enzimi değerlerindeartış, lökopeni ve alopesi bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek doz mebendazol alan hastalaraaynı zamanda karbamazepin ve fenitoin verildiği takdirde mebendazolplazma konsantrasyonları azalabilir ve yeterli terapötik yanıtalınamayabilir.
Doz Önerisi: Hidatik kist için kullanımda tercihen yemek sırasındaalınmalıdır. Tablet çiğnenebilir veya kırılıp besinlerle karıştırılabilir.Doz, erişkinlerde ve çocuklarda aynıdır. Askariyazis, trikuriyazis,nekatoriyazis veya ankilostomiyaziste 3 gün, günde 2 kez, sabahve akşam 1 tablet (100 mg) yeterlidir. Gerekirse 2 ile 3 hafta sonraikinci bir kür uygulanabilir. Kapillariyaziste 20-30 gün süreylegünde 2 kez 2 tablet (200 mg). Enterobiyaziste (oksiyuriyazis) günde1 kez 1 tablet (100 mg). Gerekirse 2-3 hafta sonra tekrarlanabilir. Gnathostomiyaziste 6 gün süreyle her 3 saatte 2tablet (200 mg). Bağırsak solucanlarında 3 gün, günde 2 kez sabah veakşam 1 tablet (100 mg). Trikinoziste 3 gün, günde 3 kez 200-400 mg, dahasonra 10 gün, günde 3 kez 400-500 mg. Teniyaziste 3-6 gün için günde 2kez 100-300 mg. Echinococcus multilocularis ve E. granulosus’un neden olduğu hidatik kistlerdegenellikle 3 ile 6 ay süresince günde 3 kez 15-20 mg/kg vücut ağırlığı.Yüksek dozların gerek duyulduğu dokuya yerleşmiş organizmalarınneden olduğu enfeksiyonların tedavisinde doz ayarlaması hastanınvücut ağırlığına göre yapılmalıdır
Vermidon Çocuk Şurubu
Parasetamol
Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Günde 4-5 kez 10 mg/kg hesabıyla kullanılır.
Vermidon Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 30 tablet
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma ve artritdurumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğer bakteriyelve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğerhastalarıyla daha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolüaltında kullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde terapötik dozlardansonra hepatik toksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir.Günlük toplam doz 2 g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde hekim kontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, deri erüpsiyonu,hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısıseyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünince bağırsaklardan emilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptiflerkafein metabolizmasını inhibe edebilir. Aktif kömür parasetamolemilimini azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulamasıserum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat arayla1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazlası alınmamalıdır.6-12 yaş arası çocuklara 6 saatte bir yarım tablet verilir. 6 yaşındanküçük çocuklara verilmesi uygun değildir. Çocuklarda 4 saattendaha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.
Vermidon Cold Tablet
Parasetamol 500mg, psödoefedrin HCl 30 mg, klorfeniramin maleat 2 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Grip vesoğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekiherhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe, kalp hastalığı,yüksek kan basıncı, tiroid hastalığı, diyabet, astım, glokom, amfizem, kronikpulmoner akciğer hastalığı, nefes darlığı, prostat bezinin büyümesinden dolayıidrara çıkma zorluğu ve nefes alma zorluğu olan hastalar, Vermidon Cold Tabletalmamalıdır. Aşırı dozlarda parasetamol (1-2 gün içersinde 7.5-10 g/gün)hepatik nekroza neden olabilir. Psödoefedrin hipertansiflerde doktortavsiyesiyle kullanılmalıdır. Klorfeniramin maleatın sedatif etkisinden dolayı,motorlu taşıt ve makina kullananlar dikkatli olmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklaraverilmesi önerilmemektedir. Özellikle çocuklarda mental uyanıklığın azalmasınaveya artmasına neden olabilir. 7 günden daha fazla alınmaması önerilmektedir.Gebelik ve laktasyonda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmadığındandoktor tavsiyesi olmadan gebelerde veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Özellikle yüksek dozlarda ve aşırı duyarlılığı olanlardanadiren baş dönmesi, kusma, kabızlık, deri döküntüsü, çarpıntı, sinirlilik,iştah kaybı, zor idrar yapma, bulanık görme, karın ağrısı görülebilir.
Etkileş.: Parasetamol antikoagülanların etkisini hafifçeartırabilir. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol parasetamolün hepatotoksisitesiniartırabilir. Antikonvülsanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronikkullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylereulaşmasını engelleyebilirler. Metoklopromid parasetamolün ince bağırsaklardanemilimini hızlandırır. Psödoefedrin, bretilyum, betanidin, guanetidin,debrizokin, metildopa, alfa ve beta-blokerlerin hipotansif etkisiniazaltabilir. Antihistaminikler alkol ve antidepresanların etkileriniartırırlar. MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezidepresan etkilerini artırır.
Doz Önerisi: 12 yaş ve üzeri erişkinlerde, her 6 saatte 1-2 tabletalınır. 24 saatte 8tablet aşılmamalıdır.
Vermidon Hot Poşet
Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, fenilefrin HCl 10 mg
Ambalaj: 12 poşet.
End.:Grip,soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı gelişen ağrı,ateş, vücut kırgınlığı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve başağrısı gibi durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimindekiherhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Ağırkaraciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, dar açılı glokom durumlarında veayrıca, monoaminoksidaz inhibitörü ile tedavi edilen hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar: Kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, karaciğer veböbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve anemi durumlarında dikkatlekullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde günlük toplam parasetamol dozu 2 g’ninaltında tutulmalıdır. Yetişkinlerde 10, çocuklarda 5 günden fazla sürenağrılarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya çok sık tekrarlayan ateşlidurumlarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Fenilefrin normotansifhastalarda kan basıncını etkilememesine rağmen, hipertansiflerde doktor tavsiyesiylekullanılmalıdır. Kardiyovasküler hastalık durumlarında, hipertansiyon,hipertiroidi, diyabet, astım, prostat hipertrofisi veya üriner retensiyonuolanlarda ve fenilefrin gibi sempatomimetik ilaçların etkisine karşı dahaduyarlı olabilen yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. 12 yaşın altındakiçocuklarda ancak doktor tavsiyesi ile kullanılır. Klorfeniramin maleatınsedatif etkisinden dolayı araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.Hekim tavsiyesi olmadan gebelerde veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Parasetamolnadiren alerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve makulopapüler döküntülereneden olabilir. Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Uzunsüreli kullanımda çok nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenikagranülositoz olguları kaydedilmiştir. Klorfeniramin maleat tedavisi görenhastalarda nadiren abdominal ağrı, ağız kuruluğu, bulanık görme, bulantı/kusma,çarpıntı, sedasyon bildirilmiştir. Fenilefrin kalp atım hızında hafif birartışa yol açabilir. Nadiren baş dönmesi, baş ağrısı, hipertansiyon vehuzursuzluk bildirilmiştir.
Etkileş.:Parasetamolantikoagülanların etkisini hafif artırabilir. Trisiklik antidepresanlar,barbitüratlar ve alkol parasetamolün hepatotoksisitesini artırabilir.Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımıkaraciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasınıengelleyebilir. Metoklopromid parasetamolün ince bağırsaklardan emiliminihızlandırır. Antihistaminikler alkol ve antidepresanların etkileriniartırır. MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezidepresan etkisinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabilir.Fenilefrin diğer sempatomimetik ajanlarla beraber kullanıldığında sempatomimetikaktiviteyi artırır.
Doz Önerisi: Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık bir su bardağısıcak su içinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcakken içilmelidir. 6 saat ara ile tekrarlanabilir
Veroptin Tablet
Verapamil HCI
Ambalaj: 80 mgx50 tablet
End.: Kronik koroner yetmezliği ve koroner spazmlar:Efor anjinası (kronik stabil anjina), variant anjina (vazospastikPrinzmetal anjinası) ve stabil olmayan anjina (enfarktüs öncesianjinası) gibi anjina pektorisin tüm şekilleri. İnfarktüs sonrası tedavi (yakıngözetim altında). Supraventriküler taşikardinin geçirilmesi verekurrent supraventriküler taşikardi olgularında profilaksi.Atrium fibrilasyonu (Wolff-Parkinson-White sendromu dışında), hızlıiletimle birlikte atrium flatteri ve ekstrasistoli gibi aritmiler.
Kontr.E.:Kardiyojenikşokla birlikte seyreden hipotansiyonda, 2. ve 3. derece AV blokta,hasta sinüs sendromu ve dekompanse kalp yetmezliklerinde ve verapamilekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği olanlardadüşük dozlarla başlanmalıdır. Akut koroner yetmezlikte IV uygulamakesin bir endikasyondan sonra ve sıkı bir kontrol altında yalnızca hekimtarafından yapılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında ve emzirme sırasındaverapamil uygulaması özenle tartılmalıdır.
Yan E.:I. ve II.dereceden AV blok; çok nadiren asistoliyle beraber veya tek başınatotal blok; sinüs bradikardisi; hipotoni; yetmezlik semptomlarınınağırlaşması görülebilir. En sık görülen yan etki kabızlıktır. Tedavininbaşlangıcında sinirlilik ve yorgunluk hissi gelişebilir. Nadirenyüzde kızarıklık, baş ağrısı, baş dönmesi, ayak bileğinde ödem görülebilir.
Etkileş.:Dantrolenlebirlikte kullanılmamalıdır. b-blokerlerle birlikte hipotansiyon, bradikardikalp bloğu, asistoloji ve konjestif kalp yetmezliği oluşabilir. Diğer antihipertansiflerin etkisiniartırabilir. a-blokerlerlebirlikte kullanıldığı zaman ciddi hipotansiyon gelişebilir. Diğerantiaritmiklerle birlikte, dikkatle ve doktor gözetimi altındakullanılmalıdır. Digoksin verilen hastaların tedavisine verapamileklenmesi, serum digoksin düzeyinin yükselmesine, bradikardi veAV blok riskinin artamasına yol açabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük ortalama doz yemeklerlebirlikte veya yemeklerden hemen sonra alınan 3×40-160 mg’dir. Maksimumgünlük doz 480 mg’dir. Çocuklarda günde 2-3×20-80 mg kullanılır
Verrutol Solüsyon
Salisilik asit0.100 g, 5-florourasil 0.005 g/g
Ambalaj: 15gramlık cam şişe, uygulama çubuğuyla birlikte.
End.: Keratolitik özelliği olan salisilikasitle kombine edilen florourasil, Verrucae vulgaris ve Verrucae planae juveniles tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Dolaşım bozukluğu olanlarda,şeker hastalarında ve duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır. Vücuttakibenlere ve üzerinde tüy üremiş olan siğillere uygulanmamalıdır.Florourasil fetüse zarar verebileceğinden, gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gözlerle ve mukozalarla temasındansakınılmalıdır. Eğer göz ve mukozaya sıçrayacak olursa, bol su ileyıkanmalı, çöken maddeler uzaklaştırılıp 15 dakika süreyle su ileiyice yıkanmalıdır. Geniş yüzeylere (özellikle 25 cm2’denbüyük alanlara) uygulanmamalıdır.
Yan E.: Yanma, kaşınma, irritasyon,enflamasyon, allerjik kontakt dermatit görülebilir.
Doz Önerisi: Siğilin çevresindeki normal deriyle temas ettirilmedengünde 2-3 kez ince bir tabaka halinde siğilin üzerine uygulanır.Çok küçük siğiller için şişenin kapağındaki uygulama çubuğu yerinekürdan kullanılabilir. Her uygulamadan önce bir önceki uygulamasonucu oluşan film tabakası uzaklaştırılmalıdır. Eğer yıkama sonucuuzaklaştırılamazsa kenarından uygun şekilde kaldırılarak uzaklaştırılabilir.Klinik açıdan gözle görülür bir iyileşme 2 ile 4 hafta sonra, siğildeküçülme ise 6 ile 12 hafta sonra gözlenir
Vesanoid Yumuşak Jelatin Kapsül
All-trans retinoikasit (tretinoin)
Ambalaj: 10 mgx100 kapsül.
End.: Akut promiyelositik lösemide remisyon endüksiyonundaendikedir.
Kontr.E.: All-trans retinoik aside aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir. All-trans retinoik asit teratojeniktir; dolayısıylagebelerde ve emziren annelerde kontrendikedir. All-trans retinoikasidin tetrasiklinlerle, düşük dozlu progestojenlerle ve A vitaminiylekombine uygulanması kontrendikedir.
Uyar.: All-trans retinoik asit hematolojik/onkolojikhastalıkların tedavisinde deneyimli bir doktorun sıkı gözetimialtında yalnızca APL hastalarına uygulanmalıdır. Ateş, dispne,akut solunum güçlüğü, pulmoner infiltratlar, hiperlökositoz, hipotansiyon,plevral efüzyon, ödem, ağırlık artışı, karaciğer böbrek ve çok sayıdaorgan yetmezliği ile karakterize Retinoik Asit Sendromugözlenmiştir. Tedavininilk ayında tromboz riski vardır.
Yan E.: Deride kuruma, eritem ve döküntü,pruritus, terleme, saç dökülmesi, nadiren genital ülserasyon, şeilit,enflamatuvar semptomlarla beraber veya tek başına ağız, burun, konjunktivave diğer mukus membranlarda kuruma, baş ağrısı, kafa-içi hipertansiyon/psödomotorserebri (özellikle çocuklarda), ateş, titreme, baş dönmesi, konfüzyon,anksiyete, depresyon, paresteziler, insomniya, kırgınlık, görmeve işitme bozuklukları, kemik ağrısı, göğüs kafesinde ağrı, kusma,karın ağrısı, konstipasyon, diyare, iştah kaybı, pankreati, dispne,solunum yetmezliği, plevra efüzyonu ve astım benzeri sendrom, aritmiler,yüz kızarması, ödem görülebilir.
Etkileş.: Progestojenlerin kontraseptifetkinliğini azaltır. Tetrasiklinler kafaiçi basıncı artırdığındanhastalara all-trans retinoik asit ve tetrasiklin tedavisi aynı andauygulanmamalıdır. Diğer retinoidlerde olduğu gibi all-trans retinoikasit A vitamini ile kombine kullanılmamalıdır çünkü A hipervitaminozusendromu ağırlaşabilir.
Doz Önerisi: APL hastalarına oral uygulama yapılırken ikieşit doza bölünmüş olarak günde 45 mg/m2’lik (vücut alanı)doz önerilir. Bu, erişkin dozu olarak yaklaşık 8 kapsüle denk gelir.Pediyatrik hastalarda şiddetli toksisite gelişmediği sürece 45mg/m2’lik dozla tedavisi önerilir. Özellikle inatçı baş ağrısıolan çocuklarda doz azaltılmalıdır. Tam remisyona ulaşılıncaya kadartedaviye 30-90 gün devam edilmelidir. Öğünle beraber veya öğündenkısa bir süre sonra uygulanması önerilir
Vexol Oftalmik Süspansiyon
Rimeksolon
Ambalaj: %1×5 mL’lik plastik damlalıklı şişe.
End.:Okülercerrahiyi izleyen dönemde postoperatif enflamasyonun tedavisinde,uveit tedavisinde, palpebral veya bulbar konjunktivanın, korneaveya göz küresinin ön segmentinin kortikosteroidlere duyarlıenflamasyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Epitelyal Herpessimplex keratiti (dendritik keratit),vaksiniya, varisella ve korneanın veya konjonktivanın diğer viralhastalıklarında, gözün mikobakteriyel ve fungal enfeksiyonlarında,kortikosteroid tedavisinin maskeleyebileceği veya artırabileceğimikroorganizmalara bağlı olarak gelişen ve tedavi edilmemiş akutpürülan enfeksiyonlarında ve rimeksolona aşırı duyarlığı olduğubilinen olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde kesin bir zorunluk olmadıkça uygulanmamalıdır.Kortikosteroidlerin oftalmik uygulanmasından sonra anne sütündesaptanabilir düzeylere çıkıp çıkmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle,hastalığın ve rimeksolonla tedavinin önemine göre tedavinin veyaemzirmenin kesilmesi yönünde karar verilmelidir. Çocuklarda etkinlikve güvenirliği bilinmemektedir.
Yan E.: İntraoküler basınç artması, posterior subkapsülerkatarakt oluşumu görülebilir. Görme bulanıklığı, deşarj, rahatsızlıkhissi, oküler ağrılar, gözde yabancı cisim hissi, hiperemi ve kaşıntıyaneden olabilmektedir. Çok seyrek olarak ise gözde yapışıklık hissi,kuru göz, konjunktival ödem, korneal renklenme, keratit, göz sulanması,fotofobi, ödem, irritasyon, korneal ülserasyon, kaş ağrısı, göz kapağıkenarında kabuklanma, korneal ödem, infiltrasyon ve korneal erozyonayol açabilir.
Doz Önerisi:Postoperatifenflamasyon: Göze veya her iki göze cerrahigirişimden 24 saat sonra başlayarak günde 4 kez konjunktival keseye1 veya 2 damla damlatılır ve bu tedaviye postoperatif dönemin ilkiki haftasında devam edilir. Steroid tedavisine yanıt veren enflamasyonlar: Günde 4 kez hasta göze bir veyaiki damla uygulanır. Uveit: Tedavinin ilk haftasında hasta gözün konjunktivalkesesine her saat 1 veya 2 damla damlatılır. Tedavinin ikinci haftasındadozaj her 2 saatte 1 damlaya, üçüncü haftada ise günde 4 kez 1 damlayaazaltılır. Dördüncü haftanın ilk dört gününde günde 2, haftanın gerikalan 3 gününde ise günde 1 damla damlatılarak tedavi kesilmelidir.Tedavi sırasındakontakt lens kullanılmamalıdır
Vfend IV Enfüzyon Çözeltisi İçin Toz
Vorikonazol
Ambalaj: 200 mgx1 flakon.
Vfend Film Kaplı Tablet
Vorikonazol
Ambalaj: 50 mgx14 tablet :: 200 mgx14 tablet.
End.: İnvaziv aspergillozun tedavisi; C. krusei veözofajiyal ve sistemik Candida enfeksiyonları (hepatosplenik kandidiyazis, yaygınkandidiyazis, kandidemi) dahil, ciddi Candidaenfeksiyonlarının tedavisi; Scedosporium türleri (S.apiospermum ve S. prolificans) ve Fusariumtürlerine bağlı ciddi fungal enfeksiyonların tedavisi; diğer tedavileri tolereedemeyen veya tedaviye direnen, yanıt vermeyen hastalardaki diğer ciddi fungalenfeksiyonların [Aspergillus türleri, C. albicans, Albicans dışıtürler (C. krusei ve C.glabrata), S. apiospermum, S. prolificans ve Fusarium türleri] tedavisi.
Kontr.E.: Vorikonazole aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Altta yatan başka ciddi durumları olan hastalarda, Vfendkullanımıyla beraber, seyrek de olsa ciddi (ölüme giden karaciğer yetmezliği)karaciğer toksisitesine dair vakalar görülmüştür. Eğer hastalarda döküntülüreaksiyonları gelişirse, hasta yakından izlenmelidir, lezyonlar ilerlerse Vfend kesilmelidir.Gebe bir kadına verildiği taktirde fetüste zarara yol açabilir. Çocuk doğurmapotansiyeli olan kadınlar, tedavi boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalıdır.Emziren annelerde sadece yarar riskten aşikar bir şekilde fazla isekullanılmalıdır. Görmede değişiklik/genişleme hissi ve/veya fotofobi dahilgeçici ve geri dönüşümlü görme değişikliklerine neden olabileceğinden,hastalar, araba veya makine kullanma gibi zarar verici potansiyeli olanişlerden uzak durmalıdır.
Yan E.: En sık rapor edilen yan etkiler görme bozukluğu, ateş,döküntü, kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, periferik ödem ve karın ağrısıolmuştur. İstenmeyen etkilerin ciddiyeti genelde hafif ve orta şiddetteolmuştur.
Etkileş.: Terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid, kinidin, ergotalkaloidleri (örn. ergotamin, dihidroergotamin) ve sirolimus, rifampisin,karbamazepin, uzun etkili barbitüratlar (örn. fenobarbitalol), ritonavir (günde2 kez 400 mg), efavirenz ile birlikte kullanımı kontrendikedir.
Doz Önerisi: Kararlı duruma yakın olan plazma konsantrasyonlarınınbirinci günde elde edilebilmesi için, Vfend tedavisi IV veya oral yoldan verilen özel yükleme dozrejimi ile başlatılmalıdır. Oral biyoyararlanımının yüksek (%96) olması nedeniyleklinik olarak endike olduğunda IV ve oral uygulamalar arasında geçiş yapmakmümkündür. Tabletler, yemekten en az 1 saat önce veya 1 saat sonra alınmalıdır.İlk 24 saatte iki kez IV 6 mg/kg (12 saat ara ile), ardından sürek dozu olarak4 mg/kg(12 saat ara ile) IV veya 200 mg (12 saat ara ile) oral yoldan uygulanır(vücut ağırlığı 40 kg ve daha fazla olan hastalarda
Viagra FilmTablet
Sildenafil sitrat
Ambalaj: 25 mgx4 tablet :: 50 mgx4 tablet :: 100 mgx4tablet
End.:Seksüelstimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kan akımını artırarak,bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeetkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.
Kontr.E.: İlacın herhangi bir bileşeninekarşı aşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrikoksit/siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisiyle uyumlu olarak, sildenafilinnitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştirve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butilnitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (nitrogliserin,isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat, pentaeritriol tetranitrat,eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesikontrendikedir. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafildahil) seksüel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayananjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyakhastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgiedininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddikaraciğer yetmezliği, hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmişmiyokard enfarktüsü olanlar, retinitis pigmentosa gibi herediterdejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmındagenetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).
Uyar.: Erektil disfonksiyonu teşhisetmek, altta yatan potansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemekiçin hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir.Seksüel aktivite önerilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyonajanları kullanılmamalıdır. Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta ve hafif böbrek yetmezliğiolanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimi uygulanır. Ciddiböbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak) hastalardaise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır vehekim önerisi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.Baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için, araç ve makinekullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırtağrısı, enfeksiyon, soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji,miyalji, sersemlik hissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit,rinit, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı,döküntü, anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerinsoluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme),konjunktivit, üriner yol enfeksiyonu, prostat rahatsızlığı, hipersensitivitereaksiyonu, hipotansiyon, senkop, taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veyapriapizm, gözlerde ağrı, kanlanma/kızarma görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, eritromisin, simetidinve sakinavir ile etkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyiniaz bir miktarda artırabilir. Nitratların veya nitrik oksit veren bileşiklerinsildenafil ile beraber kullanılması kontrendikedir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, seksüel aktiviteden yaklaşık 1saat önce 50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarakdoz 100 mg’ye yükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilenen yüksek doz 100 mg’dir. Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğinbaşlaması gecikebilir
Vicks Medinait Şurup
Parasetamol 1 g,dekstrometorfan HBr 30 mg, doksilamin süksinat 12.5 mg, psödoefedrin60 mg/30 mL
Ambalaj: 120 mL’lik ambalaj.
End.:Soğuk algınlığıve gripal enfeksiyonlarda görülen kırıklık, baş ağrısı, kas ağrıları,boğaz ağrıları, ateş, burun akması, aksırma ve tahrişe bağlı öksürükgibi semptomların hafifletilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıduyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Yüksek hipertansiyonu,ağır koroner damar hastalığı olan ve son 2 hafta içinde MAO inhibitörükullanmış olan hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Yüksek dozlarda sinirlilik, sersemleme ya da uykuhali ortaya çıkabileceğinden, önerilen dozlar aşılmamalıdır. Hipertansiyon,kalp hastalıkları, tiroid hastalıkları, diabetes mellitus, glokom,hipertiroidizm ya da prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonuolanlar, hekim önermedikçe bu kombinasyonu kullanmamalıdır. Hekimönermedikçe, sigara içenler, astım ve amfizeme bağlı ya da aşırı mukussalgısıyla birlikte görülen öksürüğü olanlar kullanmamalıdır. 7günden daha uzun bir süre kullanılmamalıdır. Özellikle çocuklardaaşırı uyarılmaya yol açabilir. Kronik akciğer hastalığı, nefes darlığıve nefes almada güçlük çekenler, hekim önermedikçe kullanmamalıdır.Ağır böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatlikullanılmalıdır. Gebelerde, emzirenlerde ve gebe kalma olasılığıolan kadınlarda hekim önermedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Belirgin uyku hali ve sersemlemeye yol açabilir.Alkol, sedatif ve trankilizanlar bu etkiyi artırabilir. Özellikleyüksek dozlarda uyku bozuklukları, halüsinasyon gibi SSS uyarılmasınabağlı yan etkiler nadiren görülebilir. Aşırı duyarlığa bağlı olarakderi döküntüleri bildirilmiştir. Özellikle prostat hipertrofisi olanlarda idrarretansiyonu görülebileceği bildirilmiştir.
Etkileş.:a ve b-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.Uzun süreli kullanımda ve yüksek dozlarda antikoagülan ilaçlarınetkisini artırır.
Doz Önerisi: 12 yaş ve üzerindekilerde tercihen akşam yatarken30 mL dozunda kullanılır. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarınınseyrine bağlı olarak en fazla 6 saatte bir (günde 4 kez) olmak kaydıylatekrarlanabilir. Diyabetliler için: 30 mL’de 19.5 g karbonhidratvardır (81.5 kcal). Bu müstahzar %10 (v/v) oranında alkol içerir. Her ölçekte(30 mL) 3 mL alkol bulunduğundan, karaciğer hastaları, alkolikler,epileptikler, beyin hasarı olanlar, gebeler ve çocuklarda dikkatlikullanılmalıdır.
Vicks VapoDry Şurup
Dekstrometorfan HBr10 mg, psödoefedrin HCl 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL
Ambalaj: 120mL’lik şişe.
End.: Üst solunum yolu konjesyonununeşlik ettiği kuru öksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonları(nezle), sinüzit veya alerjik rinite bağlı burun akıntısı, hapşırmave nazal konjesyon gibi yakınmaların geçici olarak giderilmesiiçin kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı duyarlığı olanlar ile ciddi hipertansiyon, ciddi koronerarter hastalığı, epilepsisi olanlarda ve MAO inhibitörü ilaç tedavisigören hastalarda kullanılmamalıdır. Astma ile ilişkili veya aşırısalgının eşlik ettiği öksürüklerde, ayrıca solunum yetmezliğiveya bunu geliştirme riski olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hafif atropin benzeri etkisindendolayı, bronşiyal astma, amfizem, kronik akciğer hastalığı olanlardakullanılırken dikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabiliteye yol açabilir.Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerinperformansı için gerekli zihinsel ve fiziksel yetenekleri etkileyebilir.Alkol ve diğer SSS depresanları (hipnotikler, sedatifler, trankilizanlar)ile olası aditif etkiler hakkında da hastalar uyarılmalıdır. Kesingerekmedikçe gebelere verilmemelidir. Bebekler üzerinde olasıriskleri nedeniyle emzirme döneminde emzirmenin mi yoksa ilacınmı kesileceği konusunda karar verilmelidir.
Yan E.: İştahsızlık, tansiyonda yükselme,çarpıntı, sinirlilik, idrar yapmada zorluk (daha çok prostat hipertrofisiolanlarda), uyuşukluk, baş dönmesi, burunda kuruluk görülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleriyle tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve metamilaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, diğer sempatomimetiklerlebirlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: 3-6 yaş arası çocuklara günde 3-4 kez yarım ölçek,6-9 yaş arası çocuklara 3-4 kez yarım-1 ölçek, 9-12 yaş arası çocuklara3-4 kez 1 ölçek, 12 yaşından büyükler ve erişkinlere 3-4 kez 1-2 ölçekverilir.
Vicks Vaposyrup Ekspektoran
Gayafenesin
Ambalaj: 200 mg/15 mLx120 mL’lik şişe.
End.:Boğaz vebronşlarda koyu kıvamlı mukusun atılamamasına bağlı her türlü öksürükdurumlarında endikedir. Bronşitlerde, ek tedavi olarak mukusunçıkarılmasını kolaylaştırır ve iyileşmeyi hızlandırır.
Kontr.E.: Gayafenesine karşı aşırı duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebeliğin ilk 3 ayında ve emzirenlerdekullanılması önerilmez.
Yan E.: Bazı hastalarda gastrointestinalrahatsızlıklar görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara 4 saattebir 15 mL, 6-11 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir 10 mL, 2-5 yaş arasıçocuklara 4 saatte bir 5 mL verilir. Günlük toplam miktar 6 dozu aşmamalıdır.
Vicks Vaporub Buharlaşan Merhem
Mentol %2.75,kamfor %5, ökaliptus yağı %1.5, K.Hindistan ceviziyağı %0.75, sedir ağacı yaprağı yağı %0.75, terebentin yağı %5, timol%0.25, vazelin q.s.
Ambalaj: 38 g’lik ambalaj.
Vicks Vaporub Limon Buharlaşan Merhem
Mentol 1.045 g, kamfor1.9 g, ökaliptus yağı 0.57 g, K.Hindistan cevizi yağı 0.285 g, sedirağacı yaprağı yağı 0.285 g, terebentin yağı 1.9 g, timol 0.095 g, limonesansı 0.266 g, vazelin 31.654 g
Ambalaj: 38 g’lik ambalaj.
End.:Soğuk algınlığınabağlı öksürük, ses kısıklığı ve boğaz tahrişi, boğmaca, çocukların geceöksürükleri, nezle, adi baş ağrıları, kas sertleşmeleri, böcek sokmaları, deriüzerindeki küçük çatlaklar
Uyar.: Burun deliklerine sürülmemeli, yutulmamalıdır. Küçükçocukların burun deliklerine sürüldüıünde kollaps yapabilir.
Doz Önerisi: Baş ve göğüsle ilgili soğuk algınlığı belirtilerinde,soğuk algınlığına bağlı öksürüklerde, çocukların gece öksürüklerindegöğüs, boğaz ve sırt Vicks VapoRub ile iyice ovulur. Bu bölge kuru ve ısıtılmış birbezle örtülür. Şiddetli baş üşütmeleri, boğaz tahrişi, ses kısıklığı,boğmaca öksürükleri ve nezle halinde çok sıcak su dolu bir kap içinde2 tatlı kaşığı dolusu Vicks VapoRub eritilir, çıkan buhar teneffüs edilir. Karışımtekrar ısıtılmaz. Adi baş ağrılarında alın ve şakaklar Vicks VapoRub ile ovulur.Kas sertleşmelerinde rahatsız bölge sıcak ve nemli bir havlu ile örtülür.Daha sonraVicks VapoRubile iyiceovulur. Böcek sokmaları ve küçük deri çatlaklarında deri üzerine Vicks VapoRub hafifçe sürülür, ovalanmaz
Vi-D3 Damla
D3 vitamini152 IU/damla
Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe.
End.: D vitamini gereksinimindekullanılır. Raşitizm, osteomalazi tetani, çocukların diş çıkarması ve kemikgelişimine yardımcı olarak kullanılır
Uyar.: Ürünün içerdiği maddelere karşıaşırı duyarlılığı olanlar, hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve böbrekte kalsiyum taşıoluşumu durumlarında kullanılmamalıdır. Hastanın başka vitamin D içeren ürünlerkullanıp kullanmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Önerilen doz aşılmamalıdır. Dozaşımında poliüri, polidipsi, hiperkalsiüri, hiperkalsemi, ateş, bulantı, veanüri gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3 damla (400 IU) yalnız başına veya az miktarda suya da meyve suyu ile birlikte kullanılır
Vi-Daylin Şurup
A vitamini 3.000USP ünitesi, D vitamini 400 USP ünitesi, B1 vitamini 1.5mg, B2 vitamini 1.2 mg, B6 vitamini 1 mg, B12vitamini 3 mg, C vitamini 40mg, nikotinamid 10 mg
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Bileşimdekivitaminlerin eksikliğinde veya bu vitaminlere vücut gereksiniminin arttığınınklinik olarak belirlendiği durumlarda ana tedavilere yardımcı olarakuygulanır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine, özellikle B1vitaminine karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: B6 vitamini, levodopanınantiparkinson etkisini tersine çevirir. D vitamini analoglarının kullanımı ilegözlenen kan kalsiyum artışı, kalp glikozidleri kullanan hastalardaaritmilere neden olabileceğinden, dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 4 yaşın altındaki çocuklarda ½ ölçek;4 yaşın üstündeki çocuklarda ise 1 ölçektir
Videx Çiğneme Tableti
Didanozin
Ambalaj: 100 mgx60 tablet.
End.:Daha önceuzun süre zidovudin tedavisi gören ilerlemiş HIV enfeksiyonlu hastalarıntedavisinde endikedir. Ayrıca zidovudin tedavisi sırasında,bu tedaviyi tolere edemeyen ya da klinik veya immünolojik açıdanciddi gerileme gösteren, ilerlemiş HIV enfeksiyonlu erişkin hastalarınve 6 aydan büyük çocukların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Didanozine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Didanozinin en önemli kliniktoksisitesi pankreatittir ve bazı durumlarda fatal olabilir. Didanozinile tedavi edilen hastalarda periferik nöropati gelişir ve sıklığıdoza bağlıdır. El ve ayaklarda ağrı, karıncalanma ve uyuşma şeklindebelirtilerle ortaya çıkan periferik nöropati için hastalar dikkatleizlenmelidir. Zorunlu olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Didanozin bebeklerde ağır yan etkilere neden olabileceğinden, didanozintedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.: Başlıca toksisitesi pankreatitve periferik nöropatidir. Diyare, nöropati, titreme/ateş, karınağrısı, asteni, baş ağrısı, ağrı, bulantı ve kusma, enfeksiyon,pankreatit, pnömoni görülmüştür. Alerjik reaksiyon, göğüs ağrısı,kırıklık, sarkom, hemoraji, hipotansiyon, anoreksi, ağız kuruluğu,kabızlık, oral moniliazis, dehidratasyon, miyopati, konvülziyon,düşünce anormalliği, amnezi, anksiyete/sinirlilik/seyirme, afazi,konfüzyon, depresyon, baş dönmesi, hipertansiyon, dispne, bronşit,öksürük artışı, Herpes Zoster, prurit, terleme, görme bulanıklığı,otitis media ve retinit görülmüştür.
Etkileş.: Didanozin, periferik nöropativeya pankreatit riskini artırdığı bilinen ilaçlarla birlikte kullanıldığında,bu toksisitelerin riski artar. Bu ilaçları alan hastalar yakındanizlenmelidir. Emilimi mide asidinden etkilenen ilaçlar (örn. ketakonazol,dapson) didanozinden en az 2 saat önce alınmalıdır.
Doz Önerisi: Dozların arası 12 saat olmalı ve tabletler açkarnına alınmalıdır. Yetişkinler: Erişkin hastalar her kullanımda 2 tablet almalıdır.Erişkinlerde hastanın kilosuna bağlı olarak başlangıç dozu 60kg’nın üstündeki hastalarda günde 2 kez 200 mg ve 60 kg’nın altındakihastalarda günde 2 kez 125 mg’dir. Çocuklar: Asitten etkilenmesini önlemekiçin 1 yaşından büyük çocuklar her uygulamada 2 tablet almalıdır.1 yaşın altındaki çocuklara 1 tabletlik doz verilmelidir. Çocuklardadoz vücut alanına göre hesaplanır. 1.1-1.4 m2 vücut alanıiçin günde 2 kez 100 mg; 0.8-1.0 m2 vücut alanı için günde 2 kez75 mg; 0.5-0.7 m2 vücut alanı için günde 2 kez 50 mg; 0.4 m2’denküçükler için günde 2 kez 25 mg önerilir. Bu dozlar 200 mg/m2/günolarak önerilen ortalama doza göredir
Vienoks FilmTablet
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinal kanama durumundatenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Baş dönmesi, sersemlemeve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecek yan etkileringörüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmaları konusundauyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kronik tedavidenkaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olası bir yan etkigöz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebek sütten kesilmeliveya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasınağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjikblokerlerin ve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisiniazaltabilir. NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemorajiriski artar (trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerdegastroduodenal mukus hasarı oluşabilir. b-Bloker, siklosporin, rahim içiaraç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımda özellikle önlemalınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Ortalama günde tek doz halinde 20 mg’lik tek tabletkullanılır. Gut artritinin akut nöbetlerinde ise tedavi başlangıcında2 gün süreyle günde 2 tablet ve bunun ardından 5 gün süreyle de günde1 tablet verilmelidir. Çocuklarda önerilmemektedir
Vi-Fer Kapsül
Ferro fumarat 175mg (57.52 mg elementer demire eşdeğer), B12 vitamini 30 mg, folik asit 20 mg, askorbik asit75 mg, tiamin mononitrat 3.5 mg, riboflavin 3.5 mg, nikotinamid15 mg, piridoksin HCI 2 mg, kalsiyum pantotenat 5 mg.
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Erişkinlerdedemir eksikliğiyle birlikte anemilerin tedavisinde ve folik asiteksikliğinin önlenmesinde, demir ve folik asit eksikliğinin yanısıra, B kompleks vitaminleri eksikliği görülen hallerde veya buvitaminlere gereksinimin arttığı durumlarda; gebelerdeki demir,folik asit ve B kompleks vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Pernisiyözanemide ve bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Pernisiyöz anemi ve diğer megaloblastik anemilerinyalnız folik asitle tedavi edilmesi uygun değildir. Anemi varlığında, nedeni ve türüsaptanmalıdır. Folik asitin pernisiyöz anemi belirtilerini maskeleyebileceğiakılda tutulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,epigastrik ağrı, diyare veya konstipasyon yapabilir. Bu semptomlarınnedeni olan irritasyon, dozun azaltılması veya ilacın yemeklerdensonra alınmasıyla önlenebilir. Yemeğin demir absorpsiyonuna engelolacağı unutulmamalıdır.
Etkileş.:Magnezyumtrisilikat ve karbonat gibi antasitlerle birlikte alındığında tedaviyanıtsız kalabilir. Süt ve yumurta, demir emilimini azaltır. Tetrasiklinlerlebirlikte verilmemelidir. Mutlaka verilmesi gerekiyorsa, birkaçsaat arayla verilmelidir. Levodopa ile birlikte verildiğinde, levodopanınparkinson üzerindeki etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerdegünde 2-3 kapsül, diğer endikasyonlarda 1-2 kapsül verilir
Vigrande FilmTablet
Sildenafil sitrat
Ambalaj: 25 mgx4 tablet :: 50 mgx4 tablet :: 100 mgx4tablet
End.:Seksüelstimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kan akımını artırarak,bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeetkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.
Kontr.E.: İlacın herhangi bir bileşeninekarşı aşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrikoksit/siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisiyle uyumlu olarak, sildenafilinnitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştirve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butilnitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (nitrogliserin,isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat, pentaeritriol tetranitrat,eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesikontrendikedir. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafildahil) seksüel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayananjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyakhastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgiedininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddikaraciğer yetmezliği, hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmişmiyokard enfarktüsü olanlar, retinitis pigmentosa gibi herediterdejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmındagenetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).
Uyar.: Erektil disfonksiyonu teşhisetmek, altta yatan potansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemekiçin hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir.Seksüel aktivite önerilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyonajanları kullanılmamalıdır. Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta ve hafif böbrek yetmezliğiolanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimi uygulanır. Ciddiböbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak) hastalardaise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır vehekim önerisi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.Baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için, araç ve makinekullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırtağrısı, enfeksiyon, soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji,miyalji, sersemlik hissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit,rinit, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı,döküntü, anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerinsoluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme),konjunktivit, üriner yol enfeksiyonu, prostat rahatsızlığı, hipersensitivitereaksiyonu, hipotansiyon, senkop, taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veyapriapizm, gözlerde ağrı, kanlanma/kızarma görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, eritromisin, simetidinve sakinavir ile etkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyiniaz bir miktarda artırabilir. Nitratların veya nitrik oksit veren bileşiklerinsildenafil ile beraber kullanılması kontrendikedir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, seksüel aktiviteden yaklaşık 1saat önce 50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın toleransına bağlı olarakdoz 100 mg’ye yükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilenen yüksek doz 100 mg’dir. Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğinbaşlamasında gecikme gözlenebilir
Vimin C Şurup
C vitamini 15 mg,demir 13 mg, çinko 5 mg, folik asit 150 mcg, B12 vitamini 1 mcg, bal100 mg ve üzüm pekmezi 100 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik cam şişe.
End.: Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Demireksikliği anemisinde profilaktik veya tedavi amacıyla kullanılabilir. Demir,çinko, folik asit, B12 vitamini, C vitamini, anemide yararlı olduğukadar çocukların gelişim, iştah, bağışıklık sistemlerinde olumlu etkilergösterir. C vitamini demirin ve folik asidin emiliminde önemli rol oynar.Formüldeki yüksek enerji bal ve üzüm pekmezi ile sağlanmıştır. Preparat bunedenle tonik olarak da tavsiye edilir.
Uyar.: Bilinen, bir kontrendikasyonu olmamakla birliktehipervitaminoza karşı dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Günde bir veya iki kez bir kaşık (5 mL) alınır
Vi-Mineral Çiğneme Tableti
A vitamini 5000 Üİ,D2 vitamini 1000 Üİ, B1 vitamini 1 mg, B2vitamini 2 mg, B6 vitamini 1 mg, B12 vitamini 2 mg, C vitamini 50 mg, niasinamid12 mg, kalsiyum pantotenat 2 mg, demir 1 mg, bakır 0.07 mg, kobalt0.014 mg, iyod 0.05 mg, potasyum 0.016 mg, molibden 0.01 mg, mangan 0.028mg, magnezyum 0.108 mg, çinko 0.071 mg.
Ambalaj: 30tablet.
End.:Vitamingereksiniminde kullanılır. Yetersiz beslenme, gebelik, laktasyondönemi, kansızlık, nekahet, iştahsızlık, apati, sinirsel bozukluklar,baş ağrısı, korku kompleksi, mental konfüzyon, kas güçsüzlüğü, dermatitve yorgunlukta endikedir.
Kontr.E.:Uzun süreve aşırı dozda kullanılmamalıdır.
Etkileş.:Antasitve tetrasiklinlerle aynı anda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde yemeklerden önce alınan2-3×1 tablet ve çocuklarda 1-2×1 tablettir
Vincristine Flakon
Vinkristin sülfat
Ambalaj: 1mgx1 flakon ve 10 mL’lik 1 sulandırıcı flakon
End.:Akut lösemilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik ajanlarla kombine olarakHodgkin hastalığı, non-Hodgkin habis lenfomalar (lenfositik,mikst-hücreli, histiositik, indifferansiyel, nodüler ve diffüztip) rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilm tümörü, östeojenik sarkoma,mikozis fungoides, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melanoma,küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jinekolojik tümörlerdekullanılır. Vinkristin splenektomi ve adrenokortikal steroidlerlekısa süreli tedaviye yanıt vermeyen gerçek idiyopatik trombositopenikpurpuralı hastalarda kullanılabilir; ancak bu hastalıkta ilk tedaviajanı olarak kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Gebelik,laktasyon, Charcot-Marie Tooth sendromunun demyelinize şeklindekontrendikedir.
Uyar.: Vinkristin kullanımından öncehasta ve yakınlarına ilacın oluşturabileceği yan etkiler yönündenönerilerde bulunulmalıdır. Vinkristin sadece intravenöz yoldankullanılmalıdır. İntratekal kullanımı ölümle sonuçlanır. Vinkristininklinikte kullanılan konsantrasyondaki çözeltilerinin gözle temasındankaçınılmalıdır.
Yan E.:Vinkristinhaftalık tek doz uygulandığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlıkgibi yan etkiler genellikle kısa sürelidir (7 günden az). Saç dökülmesi,duyu kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derintendon refleksleri kaybı gibi yan etkiler en az tedavi süresincekalıcı olurlar, çoğu kez tedavi bırakıldıktan yaklaşık 6 hafta sonrakaybolurlar. Bazı hastalardaysa nöromüsküler güçlükler uzun süredevam edebilir. Sürek tedavisi sırasında saç tekrar uzayabilir.
Etkileş.:L-asparaginazlabirlikte kullanılması gereken durumlarda, L-asparaginaz vinkristindenönce verilirse vinkristinin hepatik klirensini azaltır.
Doz Önerisi: İlaç, haftalık aralarla IV yoldan uygulanmalıdır. Vücut Yüzeyi Alanına Göre:Yetişkinler:1.4 mg/m2, haftalık 2 mg/m2’lik maksimum doza kadar.Çocuklar: 2 mg/m2. 10 kg ya da daha altında olan çocuklardabaşlangıç dozu, haftada 0.05 mg/kg olmalıdır. Vücut Ağırlığına Göre: Yetişkinler: Yetişkin lösemisindeönerilen doz, 1 haftalık doz olarak, 0.025-0.075 mg/kg vücut ağırlığışeklindedir. Lösemi dışında kalan kötümcül hastalıkların tedavisindeönerilen doz, yeterince yararlı bir etki görülene kadar 0.025mg/kg/hafta’dır. Daha sonra antitümoral bir etki gözleninceye kadar,haftalık 0.005-0.01 mg/kg gibi ufak dozlarla tedavi sürek dozunda sürdürülür.Çocuklar: Akut lösemide remisyon haftalık 0.05-0.15 mg/kg vücut ağırlığıdozlarıyla sağlanmıştır. Çocuklardaki akut lösemide aşağıda belirtilenartmalı doz yaklaşımları uygulanabilir: Birinci doz: 0.05 mg/kg.İkinci doz 0.075 mg/kg. Üçüncü doz: 0.1 mg/kg. Dördüncü doz: 0.125mg/kg’dan maksimum 0.15 mg/kg’ye kadar. Remisyon meydana gelmesininardından bazı olgularda doz haftalık 0.05 ile 0.075 mg/kg gibi bir sürekdozuna düşürülebilir
Vincristine Sülfat Flakon IV
Vinkristin sülfat
Ambalaj: 1 mgx1 flakon
End.:Akut lösemilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik ajanlarla kombine olarakHodgkin hastalığı, non-Hodgkin habis lenfomalar (lenfositik,mikst-hücreli, histiositik, indifferansiyel, nodüler ve diffüztip) rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilm tümörü, östeojenik sarkoma,mikozis fungoides, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melanoma,küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jinekolojik tümörlerdekullanılır. Vinkristin splenektomi ve adrenokortikal steroidlerlekısa süreli tedaviye yanıt vermeyen gerçek idiyopatik trombositopenikpurpuralı hastalarda kullanılabilir; ancak bu hastalıkta ilk tedaviajanı olarak kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Gebelik,laktasyon, Charcot-Marie Tooth sendromunun demyelinize şeklindekontrendikedir.
Uyar.: Vinkristin kullanımından önce hasta ve yakınlarınailacın oluşturabileceği yan etkiler yönünden önerilerde bulunulmalıdır.Vinkristinsadece intravenöz yoldan kullanılmalıdır. İntratekal kullanımıölümle sonuçlanır. Vinkristinin klinikte kullanılan konsantrasyondakiçözeltilerinin gözle temasından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Vinkristinhaftalık tek doz uygulandığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlıkgibi yan etkiler genellikle kısa sürelidir (7 günden az). Saç dökülmesi,duyu kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derintendon refleksleri kaybı gibi yan etkiler en az tedavi süresincekalıcı olurlar, çoğu kez tedavi bırakıldıktan yaklaşık 6 hafta sonrakaybolurlar. Bazı hastalardaysa nöromüsküler güçlükler uzun süredevam edebilir. Sürek tedavisi sırasında saç tekrar uzayabilir.
Etkileş.:L-asparaginazlabirlikte kullanılması gereken durumlarda, L-asparaginaz vinkristindenönce verilirse vinkristinin hepatik klirensini azaltır.
Doz Önerisi: Haftalık aralıklarla uygulanmalıdır. Enfüzyoniçin enjeksiyonluk su veya ‰9’luk NaCl enjeksiyonu kullanılır. Enjeksiyon1 dakika içinde tamamlanmalıdır. Büyüklerde vücut alanına görehaftalık doz 1.4 mg/m2 ile 2 mg/m2’dir. Vücut ağırlığına göre erişkinlösemisinde önerilen haftalık doz 0.025-0.075 mg/kg’dir. Lösemi dışındakidiğer kanser türlerinde önerilen doz biraz yararlı etki görülene kadarhaftalık 0.025 mg/kg’dir. Bundan sonra çok küçük haftalık dozlar uygulayarak0.005-0.01 mg/kg gibi antitümör etki elde edilinceye kadar devam edilebilir.Çocuklarda vücut yüzey alanına göre, ağırlığı 10 kg veya daha azolanlarda başlama dozu haftalık 0.05 mg/kg olmalıdır. Vücut ağırlığınagöre akut lösemi için haftalık doz 0.05-0.15 mg/kg hesabıyla uygulanır.Çocukların akut lösemisinde doz aşağıdaki şekilde azar azar artırarakuygulanabilir: 1. doz 0.05 mg/kg; 2. doz 0.075 mg/kg; 3. doz 0.1 mg/kg; 4.doz 0.125 mg/kg- maksimum 0.15 mg/kg. Terapötik iyileşme sağlanırsadozun bu düzeyden daha fazla artırılmasına gerek yoktur. Hastalıktahafifleme görülürse bazı durumlarda doz haftalık 0.005-0.075 mg/kgdüzeyine düşürülebilir
Vincristine Sülfate DBL Enjektabl Solüsyon
Vinkristin sülfat
Ambalaj: 1 mg/1 mLx1 flakon :: 2 mg/2 mLx1 flakon
End.:Akut lösemilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik ajanlarla kombine olarakHodgkin hastalığı, non-Hodgkin habis lenfomalar (lenfositik,mikst-hücreli, histiositik, indifferansiyel, nodüler ve diffüztip) rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilm tümörü, östeojenik sarkoma,mikozis fungoires, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melanoma,küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jinekolojik tümörlerdekullanılır. Vinkristin splenektomi ve adrenokortikal steroidlerlekısa süreli tedaviye yanıt vermeyen gerçek idiyopatik trombositopenikpurpuralı hastalarda kullanılabilir; ancak bu hastalıkta ilk tedaviajanı olarak kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Gebelik,laktasyon, Charcot-Marie Tooth sendromunun demyelinize şeklindekontrendikedir.
Uyar.: Vinkristin kullanımından önce hasta ve yakınlarınailacın oluşturabileceği yan etkiler yönünden önerilerde bulunulmalıdır.Vinkristinsadece intravenöz yoldan kullanılmalıdır. İntratekal kullanımıölümle sonuçlanır. Vinkristinin klinikte kullanılan konsantrasyondakiçözeltilerinin gözle temasından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Vinkristinhaftalık tek doz uygulandığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlıkgibi yan etkiler genellikle kısa sürelidir (7 günden az). Saç dökülmesi,duyu kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derintendon refleksleri kaybı gibi yan etkiler en az tedavi süresincekalıcı olurlar, çoğu kez tedavi bırakıldıktan yaklaşık 6 hafta sonrakaybolurlar. Bazı hastalardaysa nöromüsküler güçlükler uzun süredevam edebilir. Sürek tedavisi sırasında saç tekrar uzayabilir.
Etkileş.:L-asparaginazlabirlikte kullanılması gereken durumlarda, L-asparaginaz vinkristindenönce verilirse vinkristinin hepatik klirensini azaltır.
Doz Önerisi: Vücut yüzey alanı m2 başına çocuklarda1.5-2 mg, erişkinlerde 0.4-1.6 mg kadar uygulanır
Vincristini PCH Flakon IV
Vinkristin sülfat
Ambalaj: 2 mg/2 mLx1 flakon
End.:Akut lösemilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik ajanlarla kombine olarakHodgkin hastalığı, non-Hodgkin habis lenfomalar (lenfositik,mikst-hücreli, histiositik, indifferansiyel, nodüler ve diffüztip) rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilm tümörü, östeojenik sarkoma,mikozis fungoires, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melanoma,küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jinekolojik tümörlerdekullanılır. Vinkristin splenektomi ve adrenokortikal steroidlerlekısa süreli tedaviye yanıt vermeyen gerçek idiyopatik trombositopenikpurpuralı hastalarda kullanılabilir; ancak bu hastalıkta ilk tedaviajanı olarak kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Gebelik,laktasyon, Charcot-Marie Tooth sendromunun demyelinize şeklindekontrendikedir.
Uyar.: Vinkristin kullanımından öncehasta ve yakınlarına ilacın oluşturabileceği yan etkiler yönündenönerilerde bulunulmalıdır. Vinkristin sadece intravenöz yoldankullanılmalıdır. İntratekal kullanımı ölümle sonuçlanır. Vinkristininklinikte kullanılan konsantrasyondaki çözeltilerinin gözle temasındankaçınılmalıdır.
Yan E.:Vinkristinhaftalık tek doz uygulandığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlıkgibi yan etkiler genellikle kısa sürelidir (7 günden az). Saç dökülmesi,duyu kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derintendon refleksleri kaybı gibi yan etkiler en az tedavi süresincekalıcı olurlar, çoğu kez tedavi bırakıldıktan yaklaşık 6 hafta sonrakaybolurlar. Bazı hastalardaysa nöromüsküler güçlükler uzun süredevam edebilir. Sürek tedavisi sırasında saç tekrar uzayabilir.
Etkileş.:L-asparaginazlabirlikte kullanılması gereken durumlarda, L-asparaginaz vinkristindenönce verilirse vinkristinin hepatik klirensini azaltır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde 1.4 mg/m2, haftada 2 mg’yi aşmamalıdır.Çocuklarda dozaj 1.5-2 mg/m2’dir
Viojen Solüsyon
Gentiyan viyole100 mg, gliserin 5 g/10 mL
Ambalaj:10 mL’likdamlalıklı şişe.
End.:Ağız veboğaz antiseptiği olarak kullanılır.
Doz Önerisi:Günde3-4 kez, ucuna pamuk sarılmış, ince bir çubuk veya kürdan ilaçla ıslatılıphasta veya yaralı mukozaya sürülür, yutulmamalıdır. İstenirse bir bardak suya 8-10damla damlatılarak gargara da yapılabilir
Viramune Tablet
Nevirapin anhidrat
Ambalaj: 200 mgx60 tablet.
End.: İleri düzeyde ya da ilerleyen immün yetmezliğibulunan HIV-1 enfeksiyonlu erişkin hastaların antiviral tedavisinde,kombine tedavinin bir parçası olarak endikedir.
Kontr.E.: Nevirapine klinik olarak anlamlı düzeyde aşırıduyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Nevirapin en az iki başka antiretroviralajanla birlikte kombine olarak kullanılmalıdır. Nevirapin ile tedaviedilmekte olan bazı hastalarda, Stevens-Johnson sendromu ve (nadiren)toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere şiddetli ve yaşamsaltehlike yaratan deri reaksiyonları gözlenmiş ve toksik epidermalnekroliz nedeniyle ölüm bildirilmiştir. Nevirapin tedavisi sırasındabazı olgularda tedavinin ilk haftalarında fulminan hepatit dahilağır ve yaşamı tehdit edici hepatotoksisite görülmüştür. Nevirapin,oral kontraseptif ve diğer hormonal doğum kontrol ilaçlarının plazmakonsantrasyonlarını azaltabileceğinden, bu yöntemler tek doğumkontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır. HIV enfeksiyonlu anneler,HIV’in doğum sonrası bulaşma riskini önlemek için emzirmemeli venevirapin verilen anneler bebeklerini emzirmeyi bırakmalıdır.Nevirapin, gebe ve emziren annelerde henüz önerilmemektedir. Nevirapinuygulaması sırasında hormon düzenleme amacıyla oral kontraseptiflerkullanıldığında bu ilaçların terapötik etkisi de kontrol edilmelidir.Nevirapin tedavisine bağlı uykululuk hali bildirilmektedir. Araç ve makine kullananlar bu tür etkinliklerdenuzak durmalıdır
Virigen Kapsül
Testosteron undekanoat
Ambalaj: 40 mgx30 kapsül.
End.:Erkektehipogonadal bozukluklarda testosteron replasmanı için kullanılır.Kastrasyon sonrası onikoidizm, hipopituitarizm, endokrin impotens,libidonun azalması, mental ve fiziksel aktivitenin azalması gibierkeğin klimakterik semptomları, spermatojenesis bozukluklarındankaynaklanan belli bazı infertilite olguları ve ayrıca testosterontedavisi androjen yetmezliğine bağlı osteoporoz olgularında daendike olabilir.
Kontr.E.:Şüpheedilen veya bilinen prostat ve meme kanserinde kontrendikedir.
Uyar.: Androjenler bazan su ve tuz tutulmasına neden olduklarındanbelirgin ya da gizli kalp yetmezliği, renal disfonksiyon, hipertansiyon,epilepsi ya da migren olguları (veya özgeçmişlerinde bu durumlarıtanımlayanlar) dikkatle izlenmelidir. Erkek çocuklarda, puberteöncesi, erken epifiz kapanması ya da erken cinsel gelişmeyi önlemekiçin, androjenler dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Priapismusgibi aşırı cinsel uyarı belirtileri, puberte öncesi, erkek çocuklarda,erken cinsel gelişme, ereksiyonların sıklaşması, penis büyümesive erken epifiz kapanması, oligospermi ve ejakulatuvar hacim azalması,vücutta tuz ve su tutulması, gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta sabah 2 kapsül, akşam 1-2kapsüldür. 2-3 hafta sonra sürek doza geçilerek sabah 1-2 kapsül veakşamları 1 kapsül kullanılır. Preparat yemeklerden sonra çiğnenmedengerekirse bir miktar suyla yutulmalıdır
Virosil Krem
Asiklovir
Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp
Virosil Tablet
Asiklovir
Ambalaj: 200 mgx25 tablet :: 800 mgx25 tablet
End.: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan Herpes Genitalis enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklıksorunu olan kişilerde Herpes simplex (mukokutanöz) enfeksiyonlarıntedavi ve profilaksisi; bağışıklık sorunu olan ya da enfeksiyonve komplikasyonları açısından risk altında bulunan çocukların Varicellazoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovirekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri,bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar,somnolans, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.:Probenisid,sistemik olarak uygulanan asiklovirin ortalama yarılanma süresiniartırır.
Doz Önerisi:Virosil Krem: 3 saatte bir, günde 6 kez, 7 gün uygulanır. Tedaviye,belirtiler görüldükten sonra olabildiğince çabuk başlanmalıdır
Virupos Göz Merhemi
Asiklovir
Ambalaj: %3×4.5 g’lik tüp
End.:Herpessimpleks keratiti tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovireduyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalar, asiklovir uygulamasındanhemen sonra geçici, hafif bir batma olabileceği konusunda uyarılmalıdır.Göz, ağız, genital organ mukozalarına uygulanması uygun değildir.Gebelikte kullanımı ancak potansiyel yararların bilinmeyen olasırisklere ağır bastığı durumlarda düşünülmelidir.
Yan E.:Uygulamadanhemen sonra geçici hafif bir batma meydana gelebilir. Yüzeysel lekelikeratopati kaydedilmiştir. Ayrıca lokal irritasyon, blefarit vekonjunktivit gibi enflamasyon kaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Göz merheminin yaklaşık 1 cm’lik şeridi, konjunktivalkese içine, her 4 saatte bir günde 5 kez uygulanır. Tedavi, kornealenflamasyonun iyileşmesi sonrası en az üç gün daha sürdürülmelidir
Viscoat Viskoelastik Solüsyon
Sdoyum kondroitin sülfat%3.70, sodyum hyaluronat %2.92
Ambalaj: 0.5mLx1 disposable şırınga.
End.:Kataraktekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu da dahil olmak üzereön segment ameliyatlarında bir cerrahi destek olarak kullanım içinendikedir. Bileşim, ön segment cerrahisi süresince kamara derinliğinikorur, cerrahi girişim boyunca vizüalizasyonu artırır ve korneaendotelini ve diğer oküler dokuları korur.
Kontr.E.: Sodyum hyaluronat ve sodyumkondroitin sülfat yüksek saflıkta biyolojik polimerler olmaklabirlikte, herhangi bir biyolojik madde kullanımında var olan potansiyelallerji riski göz önünde tutulmalıdır.
Yan E.: Sodyum hyaluronata bağlı olarakintraoküler basınçta geçici yükselme beklenebilir.
Doz Önerisi: Katarakt ameliyatlarında intraoküler lens implantasyonundadeneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır
Viscol Tablet
Bromheksin HCI
Ambalaj: 8 mgx50 tablet
End.:Kronikbronşit, amfizemli bronşit, bronşektazi gibi akciğer hastalıklarında; göğüsameliyatlarından sonra hastanın rahatça kraşe çıkarabilmesini sağlamada;bronkografiden sonra radyopak maddenin solunum yollarında atılımınıkolaylaştırmada endikedir.
Kontr.E.:Bromheksinekarşı aşırı duyarlık hallerinde, peptik ülserli ve hepatopati olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Gastrik ülserli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerdeve laktasyonda kullanılmaz.
Yan E.: Bazan mide bulantısı, kabızlık gibigastrointestinal etkiler ve baş ağrısı, baş dönmesi, deri reaksiyonlarımeydana gelebilir. Serum amino transferanz değerlerinde geçici yükseliş ve derireaksiyonları olabilir.
Etkileş.: Atropin gibi sekresyonu inhibe edenilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 tablet ve 5 yaşındanbüyük çocuklarda 3-4x½ tablettir
Viscotears Oftalmik Jel
Poliakrilik asit 2mg, setrimid 0.1 mg
Ambalaj: 10 g’lik ambalaj.
End.:Kronikkeratokonjunktivitis, keratokonjunktivitis sikka, termal kimyasalveya radyasyona bağlı hasar sonucu meydana gelen konjunktiva skarları,lagoftalmik keratit, nöroparalitik keratit, kornea ve konjunktivanınpostmenopozal veya senil kuruluğu, göz kırpması azlığı (koma,anestezi, yoğun bakım) ve lakrimal sıvı yokluğu veya patolojik gözyaşı yokluğunda endikedir.
Yan E.:Hafifyanma, göz kapaklarının yapışması ve zaman zaman görme bulanıklığıgibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz genellikle 3-4×1 damladır
Visine Göz Damlası
TetrahidrozolinHCI ‰05
Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Gözdealerji, hafif irritasyonlar veya nonspesifik ya da nezlevi konjunktivitlerebağlı konjunktiva ödemi ve kızarıklığına karşı semptomatik iyileşmesağlar.
Kontr.E.:Hekim kontrolüolmadan glokomlu hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yalnız hafif tahrişlerde kullanılmalıdır.
Yan E.: Aşırı kullanıldığında gözdeyanma, acıma ve reaktif kızarıklığa yol açabilir.
Doz Önerisi: Her göze günde 2 veya 3 kez bir ile iki damla damlatılır.Kullanmadan önce, kontakt lensler çıkartılmalıdır
Visken Tablet
Pindolol
Ambalaj: 5 mgx30 tablet.
End.:Arteriyelhipertansiyon, anjina pektoris, sinüs ve atriyal taşikardi, paroksismaltaşikardi, atriyal flutter veya fibrilasyona bağlı taşikardi,supraventriküler ve ventriküler ekstrasistoller, ilaçlara bağlıekstrasistoller (dijitalis) ve hiperkinetik kalp sendromunda endikedir.
Kontr.E.:Dijitaleyanıt vermeyen kalp yetmezliği, kor pulmonale, ileri derecede bradikardi,2. ve 3. derece AV bloku ve bronşiyal astımda kontrendikedir.
Uyar.: Açık veya latent kalp yetmezliğinde b-bloker tedavisinden önce dijitalizasyonyapılmalıdır. Feokromositomada b-blokerher zaman bir a-bloker ile birliktekullanılmalıdır. Mevcut periferik dolaşım bozuklukları nadir deolsa pindolol ile ağırlaşabilir. Antidiyabetik ilaç alan hastalardab-blokerler kullanırken dikkatedilmelidir. Uzun süreli perhiz sonunda hipoglisemi artabilir vesemptomlarından taşikardi b-blokerlemaskelenir. Gebelerde ve emziren annelerde klinik deneyimazdır. Anne sütüne az da olsa geçer, ancak çocukla ilgili istenmeyenetki bildirilmemiştir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniylebronkospazma eğilimi olan hastalarda, genel anestezi sırasında,mevcut periferik dolaşım bozukluğu olanlarda, ağır renal yetmezliklerve antidiyabetik kullananlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Yorgunluk,baş dönmesi, bulantı, mide-bağırsak bozuklukları, baş ağrısı ve uykubozukluğu gibi hafif ve geçici yan etkiler görülebilir. Tedaviyikesmeyi gerektiren deri reaksiyonları ve psişik semptomlar (depresyon,halüsinasyon) çok nadir görülebilir.
Etkileş.:Beraberkullanımda kalsiyum antagonistlerinin IV uygulamasından kaçınılmalıdır.Oral uygulamada özellikle verapamil tipi kalsiyum antagonistiylekullanılacaksa hasta dikkatle izlenmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz, arteryel hipertansiyonda sabahlarıtek doz halinde 5-15 mg veya 5 mg’lik dozlara bölünmüş olarak 2-3 keredealınır. Maksimum tek veya bölünmüş dozlar halinde 45 mg’ye yükseltilebilir.Anjina pektoris ve kardiyak aritmilerde alınacak yanıta bağlı olarakgünlük bölünmüş dozlar halinde 10-15 mg alınmalıdır. Hiperkinetikkalp sendromunda günde 7.5 ile 20 mg’dir
Vistaril Kapsül
Hidroksizin klorhidrat
Ambalaj: 25 mgx25 kapsül.
End.:Psikonörozlarabağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyeteninortaya çıktığı organik hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır.Kronik ürtiker, atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlarabağlı pruritler ve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır.Sedatif olarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır.Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarlaanaljezi dozlarını azaltmak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontroliçin kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla berabergörülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalardayararlı olur.
Kontr.E.:Hidroksizinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve intermittant akut porfiride kontrendikedir.
Uyar.: Konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyledar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri,paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Motorlutaşıt ve dikkat gerektiren araç kullananlara verilmemelidir. Renalfonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılmasıönerilmez.
Yan E.:Yan etkilergenellikle nadir görülüp, en sık olanları uyuşukluk ve ağız kuruluğudur.Bulantı,kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlik hissi, hipersensitiviteve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjik etkilerinebağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon, akomodasyonbozuklukları ve mental konfüzyon görülebilir.
Etkileş.: Narkotik ve narkotik olmayananaljezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi SSSdepresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizininpotansiyalize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireyseldoz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjiketkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalininpresör etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğinsemptomatik tedavisinde ve anksiyete gözlemlenen organik hastalıkdurumlarındaki yardımcı tedavide: Erişkinlere günde 4 kere 50-100mg; 6 ay-6 yaş arası çocuklara bölünmüş dozlar halinde günde 50 mg ve6 yaşından büyük çocuklara bölünmüş dozlar halinde günde 50-100 mg.Allerjik durumlara bağlı kronik ürtiker, atopik ve kontakt dermatozlardakiprurit ve histamin aracılığıyla oluşan prurit tedavisinde: Erişkinleregünde 3-4 kere 25 mg, 6 ay-6 yaş arası çocuklara bölünmüş dozlar halindegünde 50 mg, 6 yaşından büyük çocuklara bölünmüş dozlar halinde günde50-100 mg. Premedikasyon için veya genel anesteziyi takiben sedatifolarak: Erişkinlere 50-100 mg, çocuklara 0.6 mg/kg
Visudyne İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz
Verteporfin
Ambalaj: 15 mgx1 flakon
End.:Ağırlıklıolarak klasik subfoveal koroidal neovaskülarizasyon hastalarında yaşa bağlımaküler dejenerasyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Porfirihastalarında veya verteporfine aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Verteporfin uygulanan hastalar, enfüzyondan sonraki ilk24 saat içinde ışığa duyarlı hale gelecektir. Bu periyot süresince hastalarciltlerini, gözlerini ve vücutlarının diğer kısımlarını direkt güneş ışığı veyaparlak halojen ışığı, cerrahi müdahale odası ya da diş doktoru muayenehanesindekiyüksek güçte ışıklar gibi parlak oda ışığı ile korumasız temastankaçınmalıdırlar. Gebelerde beklenen fayda, fetüs üzerindeki potansiyel risktenağır basıyor ise gebe kadınlarda kullanılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, emziren anneler uygulanmamalı veya emzirmeye ara verdirilmelidir.
Yan E.:Bulanık,puslu anormal görüntü veya parlayan ışık görüntüsü, azalan görme, gri ya dakoyu renk haleler gibi görme alanı defektleri, skotom ve siyah noktalar,lakrimasyon bozuklukları, subretinal hemoraji, vitröz hemorraji görülebilir.Hastaların %1’inde yedi gün içinde ciddi görme azalması (4 sıra veya dahafazla) bildirilmiştir.
Etkileş.:Fotosensitiviteyesebep olan bazı ajanların (örn. tetrasiklinler, sülfonamidler, fenotiyazinler,sülfonilüre, hipoglisemik ajanlar, tiyazit diüretikleri ve griseofulvin) birarada kullanımı fotosensitivite reaksiyonu potansiyelini artırabilir. Aktifoksijen türlerini doyuran veya radikalleri ortadan kaldıran dimetilsülfoksit, beta-karoten, etanol, format ve mannitolün verteporfinaktivitesini azalttığı düşünülmektedir. Tromboksan A2 inhibitörleri gibipıhtılaşmayı, vazokonstriksiyonu veya platelet agregasyonunu azaltan ilaçlarverteporfin aracılı tromboz ve platelet agregasyonunu azaltabilir.
Doz Önerisi:Visudyne 2.0 mg/mL dozda 7.5 mL solüsyon elde etmek için 7.0 mLenjeksiyonluk suda rekonstitüe edilir. 6 mg/m2 yüzey alanı doz için Visudyne solüsyonungerekli miktarı %5 dekstroz içinde dilüe edilerek 30 mL’lik son hacmegetirilir. Doz ayarlamasında hastanın boyu ve ağırlığına bağlı olarak hesaplamayapılır. Salin solüsyonu kullanılmaz. Damar içine 10 dakika içinde yavaşçaenjeksiyon yapılmalıdır. Göz ve cilt ile temas etmemelidir
Vitabiol Şurup
A vitamini 1250IU, D2 vitamini 400 IU, B1 vitamini 1.5 mg, B2vitamini 1.5 mg, B6 vitamini 1 mg, C vitamini 50 mg, pantenol2.5 mg, niasinamid 10 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Vitabiol-C Fort Draje
B1 vitamini15 mg, B2 vitamini 15 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 10 mg, C vitamini 200mg, pantenol 25 mg, niasinamid 50 mg, biotin 50 mg
Ambalaj: 30draje.
End.: Erişkinlerde beslenme bozukluklarıve zafiyet hallerinde, nutrisyonel makrositer anemilerde, gebelikve emzirme dönemlerinde, geriyatride. Süt çocuğu ve çocuklarda;süt çocuğunun beslenmesinde günlük polivitamin gereksinimininkarşılanmasında, beslenme bozukluklarında, raşitik ve distrofikçocukların tedavisinde, kemik gelişmesi ve büyüme duraklamasıdurumları ile ishallerden sonra. Ayrıca iştahın uyarılması amacıylaiştahsızlık ve genel zayıflık hallerinde, tüm ateşli hastalıklarındevamı süresince ve nekahet dönemlerinde, akciğer ve kemik tüberkülozunda,antibiyotik tedavisi sırasında bağırsak biyosentezinin inhibisyonunabağlı olarak çıkabilen hipo ve avitaminozların profilaksi ve tedavisindekullanılır.
Doz Önerisi:Vitabiol Şurup: Günlük doz 3×1-2 çay kaşığıdır.Yemeklerde veya yemeklerden sonra alınır
Vitadyn DrajeBilim
Vitaminler: A vitamini 10.000 IU, B1vitamini 20 mg, B2 vitamini 5 mg, B6 vitamini 10mg, B12 vitamini 0.005 mg, D3 vitamini 500 IU, kalsiyumd-pantotenat 11.6 mg, E vitamini 10 IU, C vitamini 150 mg, biotin0.25 mg, nikotinamid 50 mg. Mineraller:Demir 10 mg (50 mg demir sülfat 7H2O), Fosfor 25.8 mg (129 mgkalsiyum fosfat), kalsiyum 50 mg (129 mg kalsiyum fosfat), magnezyum36.2 mg (60 mg magnezyum oksit), mangan 0.5 mg (2.05 mg mangan sülfat 4H2O).Oligo elementler: Bakır 1 mg (3.5 mg bakırsülfat 5H2O), çinko 0.5 mg (2.2 mg çinko sülfat 7H2O),molibden 0.1 mg (0.25 mg sodyum molibdat 2H2O).
Ambalaj: 30 draje.
End.: Çeşitli nedenlerle oluşabilecek avitaminoz vehipovitaminozların önlenmesinde profilaksi amacıyla; büyüme,gebelik, emzirme, nekahet dönemi gibi metabolik aktivitenin arttığıdurumlarda kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden birine veya birkaçınakarşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre ve yüksek dozda A ve D vitamini alınmasıbu vitaminlerin hipervitaminozuna yol açabilir. Bileşimdeki demir,dışkının siyahımsı bir renk almasına yol açabilir. Vitadyn kullanımıdışında ayrıca A ve D vitamini gibi yağda çözünen vitaminler iletedavi gören kişilerde olası bir hipervitaminozun önlenmesiiçin doz ayarlamasına gidilmelidir.
Etkileş.: Levodopa tedavisi gören Parkinsonhastalarında bu ilacın etkisini azaltacağından kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Günde 1 draje, çiğnenmeden bir miktar sıvı ilealınmalıdır
Vita-Merfen Pomat
Benzoksonyum klorür 1mg, klorheksidin glukonat 5 mg, A vitamini 2 mg (2000 IU)/g
Ambalaj: 40 gram.
End.:Açıklezyonların ve yaraların, çiziklerin, kesiklerin, minör yanıkların (birinciveya ikinci derece, küçük) dezenfeksiyonu ile böcek sokmalarınındezenfeksiyonunda endikedir. Bileşimdeki A vitamini, yaralarınepitelizasyonunu ve sikatrizasyonunu teşvik eder.
Kontr.E.: Klorheksidine veya kuaterner amonyum tuzlarına karşıaşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Klorheksidin glukonat, iç kulağatemas etmemelidir. Bu nedenle de kulak zarının delik olduğu bilinen ya daböyle bir perforasyondan şüphe edilen hastaların dış kulak kanalına aslauygulanmamalıdır. Beyin zarlarına, beyin dokularına veya gözlere temasetmemelidir. Advers etkileri artırabileceğinden, kapalı pansuman altındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Göze kazara temas durumunda, gözler bol miktarda suylayıkanmalıdır. Gerekirse, gebelerde veya bebeğini emziren kadınlardakullanılabilir. Ancak, özellikle gebeliğin ilk 3 aylık döneminde olmak üzere,emilimi artıran durumlarda kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekir.
Yan E.:Klorheksidinglukonata veya benzoksonyum klorüre karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıenderdir.
Etkileş.:Ağartıcısolüsyonlar (hipoklorit), klorheksidinle temas ettikleri takdirde, kumaşüzerinde kahverengi lekeler meydana getirebilir.
Doz Önerisi: Doğrudan doğruya ya da bir kompres aracılığıyladezenfekte edilecek bölgeye uygulanır. Eğer bölge çok ağrılı değilse,penetrasyonu artırmak için hafif masaj yapılır. Vita-Merfen Pomat, tuvaletsabunu gibi aniyonik türevlerle birlikte kullanılmamalıdır
Viteksir Şurup
B1 vitamini5 mg, B2 vitamini 2 mg, B6 vitamini 2 mg, pantenol3 mg, nikotinamid 20 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Uzunsüreli ve şiddetli hastalıklarda, beslenme bozukluklarına bağlı olarak ortayaçıkan B vitaminleri eksikliğinin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:D-pantenolhemofili hastalarında kontrendikedir.
Uyar.: Riboflavin (B2 vitamini)idrarı boyadığı için bazı laboratuvar testlerini bozabilir. Levodopa ile B6vitamini kullanılmamalıdır.
Yan E.:Uzun zamanyüksek dozlarda kullanımı piridoksin (B6 vitamini) sebebiylenöropatilere sebep olabilir.
Etkileş.:Dopadekarboksilaz inhibitörü ile birlikte verilmiyorsa levodopanın etkisiniazaltır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde profilaktik olarak günde 2-3 ölçek,terapötik olarak günde 2-3 kez 2’şer ölçek; çocuklarda günde 2-3 ölçek;bebeklerde ve küçük çocuklarda 2-3 kez yarım ölçek
VitPso Jel
8-Metoksipsoralen
Ambalaj: %0.1: 50 g’lik şişe :: %1: 50 g’lik şişe.
End.:Psöriazis,vitiligo, palmoplantar püstülozis, mikozis fungoides, kütan lemfom T,generalize liken planus, fotodermatoz, kütan mastositozis ve atopikdermatitlerin fotokemoterapisinde kullanılır.
Kontr.E.:Psöralenin bileşiklerine idyosenkratik reaksiyon gösteren hastalarda, melanoma geçirmiş veyamelanomalı hastalarda, akut lupus eritematosis, porfiri, kserodermapigmentosum, afakia, melanoma, geçirilmiş melanoma gibi fotosensitivitehastalığı olan kişilerde, invaziv cilt karsinomu olan hastalarda, 12 yaşınaltındaki çocuklarda ve bronzlaşmak ve kozmetik amaçla kullanılmamalıdır.
Uyar.: UVA veya güneş ışınları (hatta pencere camından geçen dedahil) tavsiye edilen dozlarda ve/veya tedavi edilen bölgeler korunmazsa veyagüneşten koruyucu preparat kullanılmadığı taktirde önemli cilt yanıklara yolaçabilir. Tedaviöncesinde bireysel minimum fototoksik doz (MFD) belirlenir. Sadece ufak,sınırları belirgin ve kıyafetler veya güneş koruyucu preparat ile UVAışınlarında korunabilecek lezyonlara uygulanmalıdır. gebelerde sadecegerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Topikal metoksalenin anne sütünegeçip geçmediği de bilinmemektedir, dolayısıyla bu durumlarda kullanımınadikkat edilmelidir.
Yan E.:UVAışınlarına maruz kalan hastalarda ciddi yanıkların görünmesi, sıklıkla görülenistenmeyen etkilerdir. Ciltte minör veziküllerin oluşması tedavinin devamıiçin bir kontrendikasyon değildir ve genelde veziküller yara izi bırakmadaniyileşirler.
Etkileş.:Sistemikveya topikal fotosensibilizan etkili ilaçlarla (antralin, katran ve türevleri,griseofulvin, sülfonamidler, fenotiyazinler, tetrasiklinler, nalidiksik asit,tiyazitler vb.) ve bazı organik boyalarla (metilen mavisi, toluen mavisi,bengal pembesi, metil oranj) birlikte kullanıldığında fotosensitivite artar, bunedenle bu tür etkili ilaçlarla kombine kullanımına dikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Sınırları belirgin vitiligolu bölgelere, etrafı güneşkoruyucu preparat ile korunarak hekim tarafından uygulanır ve uygun dozlarda UVA ışınlarına tabi tutulur. Başlangıç ışınlama zamanı kısa olmalı vebeklenilen minimum eritematöz dozun yarısını geçmemelidir. Tedavinin sıklığıeritemin durumuna bağlı olarak ayarlanır, genelde haftada bir defalık uygulamatavsiye edilir, bu doz elde edilen tedavi sonucuna göre daha da azaltılabilir.Birkaç hafta sonra pigmentasyon başlar fakat belirgin repigmentasyon 6 aydan 9aya kadar tedavi gerektirir
Vogast EnterikMikropellet Kapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyondur.Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı, sırt ağrısı, göğüsağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinal anomali (polip),kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk, artraljigörülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prürit ve aşırı duyarlıkreaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Yemeklerden önce alınmalıdır. Duodenal ülserde önerilenoral doz 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg’dir.Duodenal ülser rekürrensiriskini azaltmak için H. pylori eradikasyonu: Üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreylegünde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg Vogast, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır.İkili tedavi rejiminde ise 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg Vogast ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.Gastrikülserde önerilen oral doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 30 mg’dir.Gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajitte önerilen oral doz 8haftaya kadar, günde 1 kez 30 mg’dir. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyenhastalarda (%5-10) ek bir 8 haftalık tedavi daha uygulanabilir.Zollinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyondurumlarında önerilen oral başlangıç dozu günde 1 kez 60 mg’dir
Volmax Kontrollü SalımTableti
Salbutamol sülfat
Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 tablet :: 8 mgx14ve 56 tablet
End.:Semptomlaroluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizininortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örneğin egzersiz,kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda)semptomları önleyici olarak kullanılır. Özellikle hafif, orta veşiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır. Ancak,salbutamola güvenilerek düzenli kortikosteroid tedavisinebaşlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.
Kontr.E.:Geçmişindeaşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte sağlanması beklenenyarar, fetüse olası etki riskinden büyük ise düşünülmelidir. Muhtemelen anne sütüne geçtiğinden,beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskini dengelemedikçeemziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:İskeletkaslarında hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titremeen çok ellerde belirgindir. Nadiren baş ağrıları bildirilmiştir.Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyiciküçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyonve kollaps gibi aşırı duyarlık reaksiyonları çok nadir olarak raporedilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. İnhalasyontedavisinde, inhalasyonun ardından hemen hırıltıda artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Etkileş.:Diğer oralsempatomimetik ajanlarla kombine edilmemelidir. Salbutamolunkardiyovasküler sistem üzerindeki etkisini artırabileceğindenMAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilenhastalara salbutamol dikkatli verilmelidir. Propranolol gibinonselektif b-blokerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 2×8 mg ve 3-12 yaş arası çocuklarda2x4 mg’dir
Volog Krem
Halsinonid
Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp.
End.:Kortikosteroidtedaviye yanıt veren atopik dermatit, kontakt dermatit, nörodermatit(lichen siplex cronicus) ekzematödermatit, enfantil ekzema ve psöriazisintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Topikalkortikosteroidler derinin tüberkülozunda ve birçok virütik lezyonlarda(vaccinia ve varicella dahil) ve duyarlık durumlarında kontrendikedir.Oftalmik amaçla kullanılmamalı ve perfore kulak membranı olan hastalardadış kulak yoluna uygulanmamalıdır.
Uyar.: Bazan, özellikle kapalı sargıuygulamasıyla bu ilacı uzun bir süre kullanmakta olan hastalar,ilaç durdurulduğunda steroidden çekilme semptomları gösterebilirler.Gebelikte güvenirliği tam olarak saptanmadığından, geniş alanlardafazla miktarlarda ve uzun süreler kullanılmamalıdır.
Yan E.: Uygulama yerinde geçici yanmahissi meydana gelebilir. Kapalı sargı yöntemiyle kullanılan kortikosteroidlerinmiliaria, folikülit, piyoderma ve lokalize deri atrofisine nedenolabildikleri bilinmektedir. İntertrijino bölgelerde veya kapalısargı yöntemiyle kortikosteroid müstahzarları fazla miktardakullanılırsa bazan deride verjitürler meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez hasta bölgeye yavaşça ovularak uygulanır.Daha az ciddi durumlarda, başlangıç tedavisi olarak günde 1 kez uygulamayeterli olabilir. Psöriazis dahil ciddi dermatozlar, önce genelgünlük doz ile kontrol altına alınır ve sonra sürek tedavisi olarakgünde bir kez uygulanır
Volpan Tablet
Parasetamol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitikanemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi:Büyüklerde günlük doz 3-4×1-2 tablet ve küçüklerde3-4x¼-½ tablettir. Maksimum günlük doz erişkinlerde 4 g ve çocuklarda1.2 g’dir
Voltaren IM Ampul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul
Voltaren IV Ampul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul
Voltaren EnterikTablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 25 mgx30 tablet, :: 50 mgx20 tablet
Voltaren Retard Tablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 100 mgx10 ve 30 tablet
Voltaren SR Tablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75 mgx20 tablet.
Voltaren Supozituvar
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 100 mgx5 ve 10 supozituvar.
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asit veyadiğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi:Voltaren Ampul: Yetişkinlerde 2 günden daha uzun süre uygulanmamalıdır.Gerekirsetedaviye Voltaren Tablet ve Supozituvar ile devam edilebilir. IV form bolus enjeksiyonşeklinde verilmemelidir. Tasarlanan enfüzyon süresine bağlı olarak,100-150 mL izotonik tuz çözeltisi (‰9’luk sodyum klorür çözeltisi) veya%5’lik glikoz çözeltisi yeni açılmış enjeksiyonluk sodyum bikarbonatçözeltisi (%8.4’lükten 0.5 mL veya %4.2’likten 1 mL veya farklı bir konsantrasyondaçözeltinin tekabül eden hacmi) ile karıştırılır. Bu çözeltiye bir Voltaren İV Ampul eklenir. IM form ise gluteal kasave derine uygulanmalıdır. Voltaren’in iki alternatif doz rejimi önerilir: Orta-ciddipostoperatif ağrının tedavisinde, 75 mg, 30 dakika-2 saatten uzunbir sürede devamlı olarak enfüze edilmelidir. Gerekirse, 24 saatiçinde 150 mg’yi geçmemek şartıyla, birkaç saat sonra tedavi tekraredilebilir. Postoperatif ağrıyı önlemek için, 25 mg-50 mg’lik yüklemedozu, ameliyattan sonra 15 dakika-1 saat’ten daha fazla süre içindeenfüze edilmelidir. Bunun ardından günde maksimum 150 mg’yi geçmemekşartıyla yaklaşık olarak 5 mg/saat devamlı enfüzyon uygulanır. Çocuklarauygulanması önerilmez. Voltaren Enterik/Retard Tablet: Günlük erişkin dozu 75-100 mg’dir.Maksimum günlük doz 150 mg’dir. Çocuklara verilmesi önerilmez.
End.:Enflamasyonabağlı şişmeyi azaltmak ve hareket sırasındaki ağrıyı dindirmekamacıyla lokal tedavi için kullanılır. Periferik eklem osteoartrozu,romatizmal hastalıklar ve omurgaya ilişkin osteoartroz; kas, eklem,tendon ve ligamentlerin travmaya bağlı enflamasyonları; yumuşakdoku romatizmasının lokalize olmuş biçimleri başlıca kullanımalanlarıdır.
Kontr.E.: Diklofenak, salisilik asit ve diğer nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlara karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kesik ve açık yara üzerine sürülmemeli, göze vemukoz membranlara uygulanmamalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Ender hallerde kaşıntı, kızarıklıkve yanma hissi oluşturabilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrılı kısımlara yavaşça ovaraksürülür
Voltaren Ophta Göz Damlası
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik şişe.
Vomet Ampul
Trimetobenzamid
Ambalaj: 200mg/2 mLx6 ampul
Vomet Draje
TrimetobenzamidHCI
Ambalaj: 200mgx20 draje
End.:Bulantıve kusmanın kontrolünde kullanılır. Çocuklarda komplike olmamışkusmalarda antiemetik kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Trimetobenzamidekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli kusmalarda yalnızcaantiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeydenönce kaybolan vücut sıvısının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinindüzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılmasıüzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünküserebral ödem oluşabilir. Çocukların kusmalarında kullanırkentedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetiklerverilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır.Uyku hali oluşturabilir; hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncayakadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Gebelerde, emziren annelerdekullanılması sakıncalı olabilir.
Yan E.:Aşırı duyarlıkreaksiyonları ve Parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir.Kan diskrazileri, görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon,baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonusbildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımınason verilmelidir. Alerjik tipte deri reaksiyonları görülmüştür.İlk duyarlık belirtisinde ilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır.
Etkileş.: Trisiklik antidepresanlar,SSS’ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteralmagnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya builaçların etkileri artabilir.
Doz Önerisi:Vomet Ampul: Erişkinlerde günde 3-4×200-300 mg ve 27-41 kg arasıçocuklarda 3×100-150 mg uygulanır.Vomet Draje: Günlük doz erişkinlerde 4×1 drajeve çocuklarda 2×1 drajedir. Gebelerde sabah uyanır uyanmaz 1 drajekullanılır
Vomitin Ampul IM
Trimetobenzamid
Ambalaj: 100 mg/2 mLx6 ampul :: 200 mg/2 mLx6 ampul
End.: Bulantı ve kusmanınkontrolünde kullanılır. Çocuklarda komplike olmamış kusmalardaantiemetik kullanılmamalıdır.
Kontr.E.:Trimetobenzamideve müstahzarların supozituvar formlarının içerdiği benzokainekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli kusmalarda yalnızcaantiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeydenönce kaybolan vücut sıvısının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinindüzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılmasıüzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünküserebral ödem oluşabilir. Çocukların kusmalarında kullanırkentedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetiklerverilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır.Uyku hali oluşturabilir; hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncayakadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Gebelerde, emziren annelerdekullanılması sakıncalı olabilir.
Yan E.:Aşırı duyarlıkreaksiyonları ve Parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir.Kan diskrazileri, görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon,baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonusbildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımınason verilmelidir. Alerjik tipte deri reaksiyonları görülmüştür.İlk duyarlık belirtisinde ilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır.
Etkileş.: Trisiklik antidepresanlar,SSS’ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteralmagnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya builaçların etkileri artabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 3-4 kez 200 mg IM yoldan uygulanır.Çocuklarda önerilmez

W Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

W

Wintus Draje
Parasetamol 250mg, dekstrometorfan HBr 10 mg, fenilefrin HCl 5 mg, klorfeniramin 2mg
Ambalaj: 20 draje.
End.:Soğuk algınlığınınneden olduğu öksürük, konjesyon, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarında,grip, bronşit, sinüzit ve rinitte kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. İlerlemiş hipertansifkalp-damar hastalığı, hipertiroidisi, glokomu, prostat hipertrofisi,ilerlemiş diyabeti, karaciğer ve böbrek hasarı olanlar ve MAO inhibitörüalanlar kullanmamalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sinirlilik, baş dönmesi veya uykusuzluk meydanagetirebilir. Özellikle çocuklarda eksitabiliteye, sersemliğeneden olabilir. Hekim tarafından önerilmedikçe, kalp hastalığı,yüksek kan basıncı, tiroid hastalığı, diyabet, astım, glokom, amfizem,kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nefes darlığı, prostat bezininbüyümesinden dolayı idrara çıkma zorluğu ve nefes alma zorluğuolan hastalar almamalıdır. Wintus alanlar motorlu taşıt ve makine kullanmamalıdır.7 günden daha fazla alınmamalıdır.
Yan E.: Genellikle yüksek dozlarda başdönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, deri döküntüsü, terleme,çarpıntı, sinirlilik, iştah kaybı, zor idrar yapma, bulanık görme,karın ağrısı görülebilir.
Etkileş.:b-adrenerjik bloker ilaçlar fenilefrinin pressöretkisini artırabilir. Diğer sempatomimetik ajanlarla birliktedikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde (12 yaş ve üzeri) her 6 saatte 1-2draje kullanılır. Çocuklarda (6-12 yaş arası) her 6 saatte 1 drajekullanılır. 6 yaşın altındaki çocuklarda güvenirliği kanıtlanmamıştır.Bileşimdeki boyar madde tartrazin nedeniyle aşırı duyarlık reaksiyonlarıgelişirse, ilaç bırakılmalıdır
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: vddvmpGP( zathhf343036hotmail.com ), 09.07.2013, 09:58 (UTC):
http://fuciki.asia/cheapghds/ ghd ukBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 111 ziyaretçi (946 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=