Selâmün_aleyküm
  kabardeyce Sozluk
 

SE : Ben
De: biz
Wa : sen
Fe : siz
Ar : o
Aher : onlar
Wa wı tser sıt : senin adı nedir
Se sitser tayfun : benim adım tayfun
Abı vı tser berkuks : onun adı berkukdur.
Abı vı tser sıt : onun adı ne :
Va vı nıbjır dapşe yilhes: senin yaşın kaç
Se sı nıbjır pşigublı : benim yaşım 17
Aher şısış : onlar oturuyor
Aher şent tesiş : onlar sandalyede oturuyor
Aher meverşer : onlar sohbet ediyorlar
Mır sıt : bu nedir
Mır jurnalş : bu dergidir
Mıher sıt : bunlar nedir
Jurnalher : dergiler
Abı tihilh viret : ona kitab veriyor
Mır vuves je : bu senindir diyor
Mır va ghıphueshas : bunu sana getirdim
Umar tıhılhım yoplh : umar kitaba bakıyor
Mır adige tıhıde thılhs je : bu adige tarihi kitabi diyor
Ar tenis megegur : o tenis oynuyor
Ar thilh yoge : o kitab okuyor
Vid-ane zegusev dınago : sonra birlikte gidelim
Dıguase şebet mahuet : dün cumartesi günü idi
Dıguasepişahaşham hasem dıguaş : dün akşam dernege gittik
Pişedey jeş hasem cegu şıenuş : yarın gece dernekte düğün olacak
Dıguase sıt abı yiş-aar : dün o ne yaptı
Dıguase ar egaaş : o dün okudu
Nobe sıt abı yiş-eer : bugün o ne yapıyor
Nobe ar yoger : O bugün okuyor
Pişedey sıt abı yiş-eenur : yarın o ne yapacak
Pişedey ar egenuş : o yarın okuyacak
Dapşe : kaç
Datheher : hangisi
Pişedgıj : sabah
Pişedgıjım dıgoteegk : sabahleyin kalkıyoruz
Maho : gün
Mahoem dolaje : gündüz çalışıyoruz
Pişahaşha : akşam
Pişahaşham zıdogapsehu : akşamleyin dinleniyoruz
Jeşım dojey : gecelein uyuyoruz
blışhe : pazartesi
gubj : Salı
bereje : çarşamba
mahueku: Perşembe
merem : Cuma
şebet : cumartesi
themahue : pazar
şımahue : kış
sıt şıgue : ne zaman
şımahouem : kışın
gemahoue : yaz
gemahouem : yazın
gathe : ilkbahar
gathem : ilkbaharda
bijıhe : sonbahar
bijııhem : sonbaharda
dıguase : dün
egas : okudu
guas : gitti
nobe : bugün
yoge : okuyor
makuea : gidiyor
egenus : okuyacak
guenus : gidecek
se sıguelhas : ben yattım
se soguelh : ben yatıyorum
se sıguelhınus : ben yatacagım
wa wıguelhas : sen yatttın
we woguelh : sen yatıyorsun
we wıguelhınus : sen yatacaksın
se sıtısas : ben oturdum
we wıtısas : sen oturdun
se sotıs : ben oturuyorum
we wotıs : sen oturuyorsun
se sıtısınus : ben oturacagım
we wıtısınus : sen oturacaksın
se sıtegas : ben kalktım
wa wıtegas : sen kalktın
se sotegk : ben kalkıyorum
wa wo tegk : sen kalkıyorsun
se sıtegınus : ben kalkacagım
we wıtegınus : sen kalkacaksın
jıje : uzak
gunegu : yakın
goge : geliyor
makue : gidior
guas : gitti
gaguas : geldi
yişha : yukarı
yilhabje : aşagı
doyk : çıkıyor
degas : çıktı
gehas: indi
wunem şesış : evde oturuyor
wunem şoyk : evden çııkıyor
mır klasış : mır sınıftır
ar klasım şesış : o sınıfta oturuyor
ar peşım şıesış : o oda da oturuyor
egaguer dene zideguer : öğrenci nereye gidiyor
ar vıklasım maguer : o sınıfına gidiyor
ar peşım gogır : o odadan geliyor
mır va vı jurnal : bu senin dergin mi
nite seseş : evet benim dir
mır va vı jurnal : bu senin derginmi
heve seseğgım : hayır benim değil
mır heti jurnal : bu kimin dergisi
mır se sı jurnalş: bu benim dergimdir
HET : kim
seras : benim
deras : bizi
weras : sensin
feras : sizsiniz
şıaleher : erkekler
higebs : kız
mobdej : orada
mibdej : burada
mide : buraya
mode : oraya
goaje : köy
payon : ilçe
gale : şehir
------
Adake: horoz
2. Ade : baba
3. Siyade : babam
4. Ar : o
5. Abıc : cam
6. Ane : anne
7. Siyane : annem
8. Ave : fakat
9. Ahşe : para
10. Ekzamen : sınav
11. Bane : diken
12. Mejelen : acıkmak
13. Be : çok
14. Baje : tilki
15. Bizuu : kuş
16. Bize : dil
17. Bije : kapı
18. Vague : yıldız
19. Vake : ayakkabı
20. Vı : öküz
21. Ven : kaynamak
22. Gın: barut
23. Gıbze : beddua
24. Ğız : inleme
25. Jığ : ağaç
26. Lehağe : yüksek
27. Gu : kalp
28. Guge : umut
29. Guşe : beşik
30. Gedu : KEDİ
31. Negu : yüz
32. Ge : yıl
33. Ğathe : ilkbahar
34. Gunegu : komşu
35. Guegu : yol
36. Ğuş: demir
37. De : biz ,ceviz
38. Dıc : acı
39. Dahe : güzel
40. Dığe : güneş
41. Dage : yağ
42. Gane : gömlek
43. Ged : tavuk
44. Gedıge : yumurta
45. Gedu : kedi
46. Dize : diş , ordu
47. Dızıgue: fare
48. Dızın : atmak
49. Badze : sinek
50. Haynape : ayıp
51. Emikus : ayıp
52. Efen : içmek
53. Jey : uyku
54. Jem : inek
55. Jeş : gece
56. Jıje : uzak
57. Jen : koşmak
58. Je : ağız
59. Jake : sakal
60. Jave : gölge
61. Jıı: yaşlı , eski
62. Zı : bir
63. Zakue : yalnız ,tek
64. Zave : savaş
65. Zahue : doğru
66. Pej : doğru
67. Maze : ay
68. Yin : büyük
69. Yi : sekiz
70. Yiz : dolu
71. Yiltes : yıl
72. Yicı: şimdi
73. Bey : zengin
74. Dejey : fındık
75. Biy : düşman
76. Yofe : içiyor
77. Klass: sınıf
78. Kino : sinema
79. Kiray : vinç , musluk
80. Kued : çok
81. Kue : kalça , but
82. Kuu : derin
83. Kurıt : orta
84. Heku : fırın
85. Heku : vatan
86. kıh : uzun
87. ke : kuyruk , son
88. kapse: ip
89. pikelhey : merdiven
90. kuaşe : güç ,kudret
91. kuets : iç
92. kuen : gitmek
93. se soğaş : ben gidiyorum
94. şakue : avcı
95. kabze: temiz
96. kafe: dans
97. gaguen : gelmek
98. kue : oğul
99. kuaje : köy
100. kueş : erkek kardeş
101. siğoş : kardeşim
102. mekue : ot
103. kıhe : mezar
104. gıhıe : lütfen
105. kıhape : kepek , mezar yeri
106. gıhuh :gemi
107. kue: domuz
108. kuey : peynir
109. zakue: ekmek
110. lı : et
111. legup : gazan
112. leç : boya
113. lenıste : makas
114. mıl : buz
115. lıhı : kan
116. lıhaşe : topal
117. lıhepkh : soy : halk
118. lehakue : ayak
119. lıhıı :: adam , koca
120. lıhıkue : elçi ,aracı
121. lihen : ölmek
122. pılı : dört
123. mafe: ateş
124. mel : koyun
125. mize: orman
126. maş’e : az
127. mıve : taş
128. ne : göz
129. sıner : gözüm
130. nobe : bu gün
131. nıse : gelin , yenge
132. pşedey : yarın
133. dıguase : dün
134. naşe : salatalık
135. nef: kör
136. ofitser : subay
137. bo : ahır
138. sokue : gidiyorum
139. psi : su
140. pe : burun
141. pise: can
142. pihe : odun
143. pee : yatak
144. palhe : süre
145. paşe: iri
146. lehape : pahalı , değerli
Gugu : zor
gunegu : yakın
uguplı : ugurlu
zılhemıcım : güçsüze
pisapeş : sevaptır
sewo fu wuzalag : ben seviyorum


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 66 ziyaretçi (109 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=